__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 12

12

TEMA:NY ROLLE FOR HR

FINANS November 2018

Man skal lære, mens man gør det Flere virksomheder kaster sig ud i at afprøve nye måder at arbejde og lede på. Medarbejderne får større ansvar, og beslutningsprocesser går hurtigere med den agile tankegang og arbejds-måde, som de kører i stor skala hos SimCorp Af Carsten Rasmussen / Foto: Martin Bubandt

”Vi arbejder ikke hurtigt, det er ikke det rigtige ord. Vi arbejder effektivt, og vi baserer vores leverancer på feedback fra kunder og andre interessenter, så vi er fokuseret på at udvikle og forbedre produktet.” Det forklarer Daniela Lück, der er Development Manager hos softwarevirksomheden SimCorp, hvor de er nået langt med den agile transformation. Her arbejder hele produktudviklingsorgani-

sationen ud fra de agile principper, der går ud på hurtigt at udvikle og levere nye løsninger ved hjælp af små selvkørende teams. SimCorp har satset markant på rammeværket Scaled Agile Framework (SAFe), hvor man arbejder i såkaldte ’leveringstog’. Den underliggende metode er SCRUM, hvor man arbejder i iterationer af to uger. ”Min rolle er at få kompetencerne til at vokse, fjerne forhindringer og sørge for, at de enkelte teams er i udvikling og løbende kan holde kursen”, siger Daniela Lück, Development Manager hos Simcorp.

Som Development Manager har Daniela Lück ansvaret for den kortsigtede og langsigtede udvikling af folkene i leveringstogene. Som en konsekvens af en mere skarp opdeling af ansvarsområderne indenfor proces, produkt, teknologi og medarbejderudvikling, har man en produktejer (PM), som ejer produktvision og prioriterer arbejdsopgaverne. Man har en procesejer (RTE), der er ansvarlig for fremdrift samt en systemarkitekt, der driver den tekniske vision og en Development Manager. Til sammen danner de lederteamet, som samarbejder om at støtte teams i deres daglige arbejde. Teams arbejder visuelt ved hjælp af en tavle – et såkaldt ’scrum board’. Tavlen repræsenterer de opgaver, der arbejdes på og gør det nemt at følge fremdrift og eventuelle risici og afhængigheder, siger Daniela Lück. Agilitet er i sin yderste konsekvens et strategisk tilvalg, hvor ledelsen tager et stort skridt mod at afgive kontrol og erstatte det med den tillid, der ligger i de agile principper, forklarer Daniela Lück: ”De enkelte teams skal jo gerne være så selvstyrende som muligt.”

Ud af boksen De agile principper handler om, at medarbejdere må og skal være proaktive og tænke ud af boksen og udover egne hidtidige funktioner, og det har også konsekvenser for lederrollerne, som ikke i samme omfang bestemmer over det daglige arbejde. Min rolle er at sørge for at støtte den gode performance i det en-

Profile for Finansforbundet

Magasinet Finans nr. 6/2018  

Læs blandt andet portrættet af Vilim Kristic / Bitcoinmilliarder gemt af vejen i en bunker / Leder: Vores hverdag handler om kunderne

Magasinet Finans nr. 6/2018  

Læs blandt andet portrættet af Vilim Kristic / Bitcoinmilliarder gemt af vejen i en bunker / Leder: Vores hverdag handler om kunderne

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded