Finansforbundet Assurandørerne nr. 3/22

Page 1

KENDER KUNDERNE

INGEN

Oktober 2022 Medlemsblad VI
SOM
ANDRE Selskaberne kan vinde meget på at bruge os som aktive medspillere, siger Jacob Bak Jessen, ny formand for Assurandørforeningen i IF Side 8 Gevinster på stribe ved seminar/2 Portræt af ny formand for Topdanmark /6 Medvind i sag om skattehul/12

Gevinster på stribe

Årets seminar for formænd og næstformænd bød på både nyttig inspiration, faglig sparring og spas. Et flot program med langtidsholdbart udbytte, fremhæver to næstformænd, som var med for første gang.

Netværk, nye kontakter og nyttig inspi ration. Gensyn med kolleger, fremra gende forplejning og underholdning med holdning og kant. Årets seminar for for mænd og næstformænd i Finansforbundet Assurandørkredsen gav gevinst både fagligt og socialt, fortæller to deltagere, som var med for første gang.

”Det er interessant at høre, hvad der rører sig i de andre selskaber - og rart at konstatere, at andre tumler med de samme ting som os”, siger Rasmus Tranum, assurandør og næst formand i Thisted Forsikring.

Det gælder bl.a. udfordringer med at finde møder – her skal der tænkes i nye baner og samarbejdspartnere.

”Det er værdifuldt at høre om andres må der at håndtere tingene på. Selv om vi er me get selvstændige i det daglige, står vi ikke alene

Jeg glæder mig allerede til næste gang”, fremhæver Peter Meinert, pensionsrådgiver og næstformand i Foreningen Norli Liv og Pen sion (tidligere Alm. Brand Pension).

Udover kredsbestyrelsesmødet bød pro grammet bl.a. på en sejltur på Odense Å, frokost i Fruens Bøge Skov og middag og overnatning i kvarteret med de idylliske bro stensstræder i hjertet af den fynske hovedstad.

Her udløste den smukt ombyggede by midte anerkendende miner – ikke mindst fra dem, som har oplevet det langvarige og om fattende anlægsarbejde, som operationen har krævet.

’Tøffe’ – et godt match med kant ”Rammerne for programmet var sat, så snakken kunne køre - og dét gjorde den”, konstaterer Rasmus Tranum.

Det benyttede Peter Meinert bl.a. til at få vendt en helt konkret udfordring:

”Vi har jo fået nye ejere og skal snart i gang med at skrue en ny overenskomst sammen,

så jeg søgte inspiration hos nogle af de andre deltagere – bl.a. til hvordan man kan sætte en bonusaftale sammen. Jeg fik landet nogle gode kontakter, som jeg vil trække på, når vi indle der forhandlingerne”, fortæller han.

Seminaret inkluderede også et foredrag med en tophemmelig gæst. Det viste sig at være den tidligere fodboldlandsholdsspil ler Stig Tøfting.

Et godt match, mener Rasmus Tranum:

”De fleste assurandører kan jo godt lide at sparke bolden i kassen ude hos kunderne, så det var helt relevant. Hvis man kan lide folk med kant og markante holdninger, er han me get sjov og inspirerende”.

Udbytterig ’bordet rundt’

Mange seminar-deltagere kender hinan den godt, fordi de har været med gennem mange år, men der er også nye ansigter med hver gang.

De to seminar-debutanter fremhæver ar rangørernes blik for at mikse deltagerne på tværs af selskaber og geografi – lige fra sejltu rens quiz-hold til de faglige programpunkter.

Peter Meinert fik meget ud af en ’bordet rundt’ i forbindelse med kredsbestyrelsesmø det, hvor hver repræsentant fra selskaberne fortalte, hvordan det går:

”Det handlede om alt fra personalesager til stemningen generelt – også hos dem, hvor det bare spiller og flyver afsted. Når man er med første gang, labber man det i sig. Hvis der op står noget tilsvarende hos os, ved jeg, hvem jeg kan kontakte og sparre med”.

Medlemmernes til tider ganske store for ventninger til formænd og næstformænd var en problemstilling, som gik igen mange ste der, bemærkede Rasmus Tranum:

”Vi får besked, når der er utilfredshed med noget, det skal vi også have. Her forsøger vi at påvirke, alt det vi kan. Men vi kan ikke trylle”.

Styrker det daglige samarbejde Rasmus Tranum kunne også konstatere, at der er stor forskel på næstformandsopga verne i de forskellige foreninger – alt efter størrelse og geografi.

Men uanset hvor meget eller lidt tillidshver vet fylder i det daglige, så er det et kæmpe plus, at både formænd og næstformænd del

2 SEMINAR Af Helle Sindal

i

Odense

Programmet bød ud over kredsbestyrelsesmøde blandt andet på en sejltur på Odense Å.

tager i det årlige seminar:

”Det styrker vores samarbejde og gør det lettere at vende de ting, der dukker op i løbet af året”, fremhæver Peter Meinert.

”Michael (Kyndi, red.) har tidligere fortalt om de faglige arrangementer, han har været med til som formand. Nu ved jeg, hvad det handler om”, siger Rasmus Tranum.

”Programmet for de to dage var flot og meget professionelt sat op. Jeg følte mig godt klædt på og ved godt mod, da jeg kørte hjem”, opsummerer Peter Meinert.

Som konkurrencemenneske glædede han sig også over at have en god flaske champagne med i bagagen – gevinsten til vinderne af quiz zen på bådturen på Odense Å.

3SEMINAR

KOLLEGERNE BRUGER MIG HELDIGVIS MEGET

Efter mange år som næstformand i assurandørforeningen Topdanmark er Michael Noer nu ved at finde sig til rette som formand. Det kræver mere tid, men han er begejstret

Jeg arbejdede i Dansk Supermarked in denfor HR og havde en cand.merc. i sty ring og ledelse. Da en af mine kolleger skiftede til forsikringsbranchen, blev jeg ef terfølgende ringet op af hans chef, som mente han også havde et job til mig”.

I første omgang takkede Michael Noer pænt for interessen, men forklarede, at han var glad for sit job. Han gik dog med til et møde, og re sten er historie.

”Det var nok mest fleksibiliteten i jobbet som assurandør, der lokkede mig over. Jeg gik direkte i gang med jobbet som erhvervsassu randør, det ville være uhørt i dag, og tog der efter sideløbende uddannelse på akademiet”.

Blå bog

Cand.merc. i styring og ledelse i 1998

Chef i Dansk Supermarked til 2000 Erhvervsassurandør i Topdanmark i snart

Jobbet viste sig at passe ham perfekt, og årene gik, uden at han på noget tidspunkt havde trang til at involvere sig i fagligt arbejde.

Da der i 2009 var kontraktforhandlinger, manglede der imidlertid en deltager fra er hverv, og en kollega sagde: ”Den fikser du, Michael!”

”Så det endte med, at jeg var med og syntes, det var spændende at være med til at rykke tingene i den rigtige retning”.

Da han, på baggrund af sin indsats i for handlingerne, blev opfordret af den davæ rende formand til at lade sig opstille til for eningens bestyrelse, var Michael Noers umiddelbare melding alligevel: ”Ah, sådan noget med fagforening er ikke lige mig”.

Han har aldrig opfattet sig selv som klas sisk tillidsrepræsentant, men det blev allige vel sådan, at han deltog i generalforsamlin gen - og blev valgt. Og det var interessant og meningsfuldt at arbejde for at sikre gode lønog arbejdsforhold for kollegerne, så siden har han ikke set sig tilbage:

4 PORTRÆT Af Birgitte Aabo
23 år

”Nej, jeg har aldrig overvejet at træde ud igen, det er blevet bedre og bedre med årene. Jeg var kasserer i en del år og så næstformand under først den ene og så den anden Ole i for mandsstolen. Så jeg har gået i en god skole, de har virkelig lært mig meget om spillet og den politiske del af det”, siger Michael Noer.

To kasketter

Efter, at han afløste Ole Lomholt Mortensen på formandsposten, er han også blevet medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen i Topdanmark. I modsætning til sine for gængere har han valgt at blive ved med at arbejde som erhvervsassurandør ved siden af formandsposten og forventer, at han vil kunne arbejde cirka halvt/halvt med de to kasketter.

”Jeg føler, at jeg bedst bevarer min trovær dighed som kollega ved at beholde mit job. Jeg kan selvfølgelig godt mærke, at der er mere, jeg skal tage mig af nu. Tidligere kunne jeg trods alt i nogle situationer stå lidt i læ af for manden. Men det er også det fornyede ansvar, der gør det så interessant at arbejde med”, si ger Michael Noer.

I sin nye rolle lægger han stor vægt på at kunne erfaringsudveksle med de andre for mænd i assurandørkredsen, som det sker ved årlige møder:

”Det er med til at danne basis for, at man kan trække på hinanden løbende, hvis man står med en udfordring”.

Rundt til afdelingerne

Michael Noer oplever, at medlemmerne er flittige til at bruge ham til at vende stort og småt, og det er han glad for. Han har også ta get initiativ til, at han og den øvrige bestyrelse skal rundt og besøge alle otte afdelinger i Top danmark – i stedet for som hidtil at holde to samlede møder for de knap 300 medlemmer i henholdsvis øst og vest.

”Vi vil rundt at høre, hvad man de enkelte ste der gerne vil have, at vi fokuserer på overfor sel skabet. Vi håber, flere vil deltage, når vi kommer ud til de enkelte arbejdspladser, og møderne bli ver også mindre og mere intime på den måde”.

”DET VAR NOK MEST FLEKSIBILITETEN I JOBBET SOM ASSURANDØR, DER LOKKEDE MIG OVER. JEG GIK DIREKTE I GANG MED JOBBET SOM ERHVERVSASSURANDØR, DET VILLE VÆRE UHØRT I DAG, OG TOG DEREFTER SIDELØBENDE UDDANNELSE PÅ AKADEMIET”

Bestyrelsen i assurandørforeningen i Top danmark er blevet væsentligt forynget ved det seneste valg, mange gik på pension. ”Som no get naturligt vil vi prøve nogle nye ting af og ruske lidt op rundt omkring. Men det er ikke fordi, der venter de store revolutioner.

Grundlæggende vil vi følge den linje, der har været lagt af min forgænger”

6 ekstra om Michael Noer

Min næste store fest

Jeg skal giftes 26. november, med Maibritt, der er artdirector. Vi holder ved omkring 40 gæster, for jeg skal også holde stor fest, når jeg bliver 50 år.

Min familie

Tilsammen har Maibritt og jeg fire børn, de er mellem 4-16 år, så vi har det livligt i vores hus i Haderslev.

Min store interesse

Vi skal have champagne og vin fra min vin kælder til brylluppet. Vin og især portvin og champagne er min store interesse, jeg hol der mig orienteret, får løbende tilbud fra le verandører og holder kælderen velassor teret.

Min hund

En fransk bulldog, fuld af krudt.

Min bil

Jeg kører i en sort BMW 530. Jeg holder mange teamsmøder i den, når jeg kører rundt til kunder på tværs af landet til især mellemstore virksomhedskunder – jeg kører omkring 40.000 km erhvervsmæssigt.

Mit fritidsliv

Jeg spiller padel tennis, løber, står på ski, går på jagt – jeg arbejder meget og sid der meget stille, så det er vigtigt at huske, at holde sig i form.

6 PORTRÆT

VED DU, HVAD DU IKKE VED NOK OM?

Udviklingen på det finansielle område går hurtigt. Og når det hele bevæger sig, er det en god idé at bevæge sig selv – fagligt, personligt og kollegialt. Men det er nu engang lettest at bevæge sig, hvis man ved, hvor man skal hen.

Hos Finansforbundet kan vi hjælpe dig, uanset om du allerede ved, hvad du mangler at vide, eller er i tvivl om, hvilke kompetencer du får brug for. Som medlem af vores fællesskab har du adgang til den nyeste viden, et kæmpe kursusudbud, netværk og sparring. Læg vejen forbi os, når du vil bevæge dig i dit arbejdsliv.

viden • netværk • læring • coaching

Et arbejdsliv i bevægelse

VI KENDER KUNDERNE SOM INGEN ANDRE

Kunderne efterspørger

personlig kontakt - vi er tæt på, og kender kunderne som ingen andre. Derfor kan selskaberne vinde meget på at bruge os som aktive medspillere, siger Jacob Bak Jessen, ny formand for Assurandørforeningen i IF.

Om en uge skal erhvervsassurandør i If Forsikring, Jacob Bak Jessen, mø des med 20-35 vognmænd i Holste bro. En såkaldt teknisk aften arrangeret af den lokale vognmandsforening med stegt flæsk og persillesovs, hvor han skal holde et oplæg om den hurtige skadesbehandling. Og i sidste uge var han nogle dage på en transportmesse i Hannover med en flok danske vognmænd. ”Jeg skal være være der, hvor kunderne er. Der er selvfølgelig meget hygge, men det giver mig også en indsigt i, hvad der rører sig i branchen, og allervigtigst får jeg vist mit ansigt og opbygget et netværk. For gør du et godt indtryk som menneske, vil de hellere ringe til mig end til en vildtfremmed, når de skal have en forsikring – og omvendt så ken der de mig, når jeg ringer op”, forklarer han.

Taler vognmændenes sprog Geografisk dækker Jacob Bak Jessen Midtjylland og opefter styret fra kontoret hjemmefra privaten i Aalborg. Før han blev assurandør, havde han gennem ti år været selvstændig agent for import af møbler fra Schweiz og tekstiler fra Island.

En fornuftig forretning, indtil internettet gjorde det let for virksomhederne at handle direkte med hinanden. Men så var det, at en af hans venner i 2002 foreslog ham at søge ind for If privat salg, hvor han efter nogle år blev eksamineret assurandør. Hans speciale er vognmandsbranchen, marine og efterhån den også autobranchen.

”Det var lige mig, for jeg oplevede den samme frihed, som jeg havde haft som selv stændig. Du styrer det hele selv, men skal også have et stort drive og selvdisciplin. Som er hvervsassurandør må jeg så leve med, at man arbejder på en lidt længere bane før kunderne er i hus. Til gengæld er de utroligt loyale, når

Blå Bog: Jacob Bak Jessen

Exam. assurandør først privatsalg og siden erhverv i If P&C Insurance fra 2002

Furniture agency 1994 - 02

Salgsrepræsentant møbler 1986 - 94

Forwarder Panalpina(transport) 1984 - 86

Forwarder Samson Transport 1981 - 84

8 PORTRÆT Af Johannes H. Nørgård

de først har fået tillid til dig og selskabet”.

Faktisk har han også en fortid længere til bage i sit arbejdsliv som speditør for blandt an det Samson Transport, så han kender branchen.

”Jeg bilder mig ind, at det giver nogle point og lidt respekt. Det er et kontant folkefærd, der taler meget direkte ud af posen, og det pas ser mig godt, for jeg elsker selv, når man kal der en skovl for en skovl. Når jeg får afsluttet en handel, så har jeg det vist som alle andre assurandører. Vi kan det hele og er ikke til at skyde igennem”, siger han med et grin.

Kunderne ønsker personlig kontakt Netop viden og indsigt om kunderne er as surandørernes adelsmærke, som gør dem uundværlige for selskaberne, mener Jacob Bak Jessen. Både for at lykkes med salg, men også for at vurdere kundernes behov, så de ikke bliver underforsikret.

”Det virker som om nogle selskaber har glemt det, men assurandørernes personlige kontakt med kunden er vigtig i mange sam menhænge. Tag for eksempel vognmanden, der har maskiner og lager flere steder. Vi er nødt til at tage ud og få et overblik fysisk. Det er jo også os som assurandører, der må ud og forklare prisstigninger på en måde, så sel skabet ikke mister kunder”, siger han og ærg rer sig over udviklingen med stadig større krav og pres, selv om han ikke er blind over for at selskaberne selvfølgelig også skal se på bundlinjen.

”Men vi opfattes af nogle som et fordy rende led, hvor forsikringer bare kan sælges over nettet eller af nogle forsikringsagenter, også kan du ellers snakke med en chat-ro bot for at sætte det skarpt op. Det er en farlig kurs, når undersøgelser samtidig viser, at kun derne i deres valg af forsikringsselskab læg ger stor vægt på den menneskelige og per sonlige kontakt”.

Brug vores viden ude fra marken

Det er en udvikling Jacob Bak Jessen gerne vil være med til at vende. Derfor har han nu i syv år været bestyrelsesmedlem i assurandørforeningen i If. Heraf de cirka fem år som næstformand og siden foråret formand.

”Det krævede ikke de store overvejelser. Vores tidligere formand Sten Thygesen var meget vellidt, og jeg har lært rigtig meget af ham, så det føltes naturligt. Nu har vi i If fast

”NÅR JEG SER MIG OMKRING, ER ASSURANDØRER MEGET AKTIVE OG DEDIKEREDE I DERES ARBEJDE. DET BØR SELSKABERNE I LANGT HØJERE GRAD UDNYTTE, NÅR KURSEN SKAL SÆTTES.

løn, så jeg ser det meget som en stor udfor dring at arbejde for bedre arbejdsvilkår. For eksempel bedre seniorordning, flere fridage, men også at vi bliver flere assurandører. Vi har haft en nedgang, men nu tyder det på, at man gerne vil opruste lidt igen og øge salgsindsat sen i Danmark”, siger han og har også en op fordring til forsikringsselskaberne generelt:

”Når jeg ser mig omkring, er assurandø rer meget aktive og dedikerede i deres ar bejde. Det bør selskaberne i langt højere grad udnytte, når kursen skal sættes. Vi vil nemlig utroligt gerne deltage, og vil være meget ak tive medspillere med al den viden, vi har om kunderne ude fra marken”.

6 ekstra om Jacob Bak Jessen

Den bil jeg kører i: En sort Volvo

Det kan jeg lide at drikke: Kaffe og vin i alle farver, og gerne vine jeg ikke har smagt før. Men også en Gin & Tonic, eller en Underberg, som jeg får om morge nen i weekenden.

Det kan jeg lide at spise: Alt slags mad, der er veltillavet med gode råvarer. Efterhånden spiser jeg mere og mere hvidt kød, men når jeg er ude med vognmændene kan den godt stå på bikse mad.

Det kan jeg lide at høre af musik: Bryan Ferry, Lars Lilholt, når han spiller live og i sommers så jeg Ed Sheeran på Ama ger. Desuden har jeg en jukeboks inde i stuen, som jeg fik hjem fra et værtshus i Schweiz med en gammel Elvis samling.

De bøger har jeg senest læst: Jeg vil gerne mærke menneskers oplevel ser, så jeg har læst: Barack Obamas ”Et for jættet land”, Ulla Terkelsens ”Øst for para dis” og Lars Lilholts selvbiografi ”Drømme og dæmoner”.

Det kan jeg lide at se i TV: Nyheder og håndbold.

10 PORTRÆT

MÅSKE ER UDVIKLINGEN IKKE SÅ INDVIKLET

Den kan godt være overvældende, fremtiden. Både fordi vi ikke helt ved, hvad den byder på, og fordi vi bevæger os mod den med det, der føles som stadig højere fart.

I Finansforbundet kan vi hjælpe dig med at skille væsentligt fra uvæsentligt og holde fokus på de ting, der er relevante for dig og din karriere. Som medlem af vores fællesskab har du adgang til den nyeste viden, et kæmpe kursusudbud, netværk og sparring. Der er ikke nogen, der siger, at det er nemt at være på forkant med fremtiden. Men måske behøver det ikke være så svært. Læg vejen forbi os, når du vil bevæge dig i dit arbejdsliv. viden • netværk • læring • coaching

Et arbejdsliv i bevægelse

Nyt møde med Skat om de soloselvstændige forsikringsagenter

Eksperter er enige, der er et utilsigtet hul i lønsomhedsloven. Nyt møde med Skattestyrelsen er næste skridt i bestræbelserne på at få det lukket. Formanden for Finansforbundet

Assurandørkredsen lover at holde fast

Vi har intet imod selvstændige, men der bør ikke være konkurrencemæssige forskelle, fordi agenter kan spare løn sumsafgift, mens andre skal betale”.

Formanden for Finansforbundet Assuran dørkredsen, Claus Nexø Jensen, har sammen med Forsikringsforbundet bidt sig fast og ar bejder målrettet på at lukke det hul i skattelo ven, der gør det muligt for selvstændige agen ter og mæglere at undgå lønsumsafgift.

Hullet i lønsomhedsloven opstår, fordi selv stændige uden ansatte ikke skal betale afgift. Det har mæglere, via partnerskabsmodeller, benyttet sig af i årevis og flere forsikringssel skaber har sat anvendelsen af soloselvstæn dige agenter i system.

Derved spares millioner i lønsumsafgift, hvilket forvrider konkurrencen både mel lem selskaber, der ikke benytter agenter og dem, der gør - men også mellem selskaber nes ansatte og de tilknyttede agenter, mener fagforeningerne.

”Det svarer til, at der kun skal betales moms af arbejde, som udføres af ansatte i f.eks. et tømrerfirma, men ikke, hvis arbejdet udfø

res af en selvstændig tømrer uden ansatte”.

Hvis det blev sådan, ville der nok ikke være mange ansatte håndværkere tilbage og staten ville få svært ved at finansiere velfærdssam fundet, mener Claus Nexø Jensen.

”Det er en problemstilling, som er gået un der radaren i mange år. Men med tiden er den blevet tydeligere, fordi også store virksom heder åbenlyst og systematisk udnytter det”.

Fagforeningerne har gjort skatteministeren opmærksom på, at ansatte og agenter ofte ar bejder side om side, under samme ledelse og

Bladet bliver læst

Efter at vi i bladet har skrevet om agentpro blematikken, er vi blevet kontaktet af selv stændige agenter og ansatte hos mæglere, som gerne vil tale om de forhold, de arbej der under.

Vi behandler naturligvis alle henvendelser med den fortrolighed som er nødvendig, vi er glade for dialogen og den indsigt, den giver.

12 KONKURRENCEFORHOLD Af Birgitte Aabo

instruks - men med den forskel, at der betales lønsumsafgift for de ansatte, men ikke for det stigende antal ’selvstændige’ agenter.

Flere skatteministre har lovet at se på pro blemet, men har givet udtryk for, at det er komplekst.

Selskaberne afviser på deres side, at agen terne kan sidestilles med ansatte.

Medhold fra eksperter

I en række artikler i FinansWatch, har flere forskellige eksperter i skat, jura og arbejds markedsforhold, udtalt sig om både skatte hul og agenternes status som selvstændige og de giver fagforeningerne ret i, at der er et problem.

Også ved et tidligere møde med speciali ster i Skatteministeriet har der været lydhør hed for synspunkterne. Sagen er nu vist videre til Skattestyrelsen, hvor fagforeningerne lige nu arbejder på at få et nyt møde.

Derudover har flere afgørelser på det se neste givet medvind til synspunktet om at so loselvstændige er mere ansatte end selvstæn dige:

I sagen om Wolt-budene har Skattestyrel sen afgjort, at de soloselvstændige cykelbude skattemæssigt skal behandles som lønmodta gere og ikke som selvstændige.

En afgørelse fra Lønmodtagernes Garanti fond har ved en konkurs sidestillet soloselv stændige i plejesektoren med ansatte.

Tidligere i denne måned har Europa-Kom missionen desuden vedtaget retningslinjer for kollektive overenskomster for soloselv stændige.

”Retningslinjer, som i princippet betyder, at soloselvstændige agenter under et selskab, lige som de ansatte, kan gå sammen og kræve kollektive forhandlinger. Så vi har masser af medvind. Vi er på rette vej, og vi giver ikke op”, fastslår Claus Nexø Jensen.

Lang proces om skattehul

Sagen om hullet i skatteloven har allerede trukket ud i flere år.

I februar 2020 meldte den daværende skat teminister, at man ville lukke hullet og ændre loven. Intet skete imidlertid.

I januar i år rettede Finansforbundet Assu randørkredsen og Forsikringsforbundet henvendelse til skatteminister Jeppe Bruus og spurgte til, hvornår der ville ske yderli gere. I sit svar stillede skatteministeren igen i udsigt, at han ville se nærmere på sagen, men at den er kompleks og kræver omhyg gelige overvejelser.

Fagforeningerne har været til møde i Skat teministeriet, men problemstillingerne skal nu vendes ved et nyt møde med Skattesty relsen.

I en række artikler i FinansWatch har journa list Jens Stavnsbjerg sammen med en række eksperter sat fokus på selskabernes brug af soloselvstændige agenter.

13KONKURRENCEFORHOLD

MEDLEMSSTATUS

MEDLEMSVANDRING FINANSFORBUNDET ASSURANDØRKREDSEN

Her på siden en det tanken, at medlemstilgange- og afgange mellem assurandørforeninger vises, men som følge af persondataloven (GDPR), vises kun de medlemmer som har givet samtykke til at deres navn må vises i bladet.

1.519 medlemmer i Finansforbundet Assurandørkredsen pr. 7. oktober 2022

Assurandør- & Kundechefforeningen i Tryg

Antal medlemmer: 198 Udmeldt

Jørn Erik Juul, Rødding Maria Skade Nielsen, Greve

Assurandørforeningen i Codan

Antal medlemmer: 95 Indmeldt

Michael Lind Elmgren, Støvring Dennis Ludvigsen, Vejle Øst Udmeldt: Jørgen Lykke, Sakskøbing Michael Kirkemann, Lystrup Thomas Svendsen, Taastrup

Assurandørforeningen i Lokal Forsikring

Antal medlemmer: 25 Indmeldt Rasmus Østergaard, Sønderborg Joen Ulbak, Odense SV

Assurandørforeningen i If Forsikring

Antal medlemmer: 8

Assurandørforeningen i Norli Liv og

Pension

Antal medlemmer: 19

Assurandørforeningen i Topdanmark

Antal medlemmer: 309 Indmeldt

Patrick Brøndum, Solrød Strand Michael Kirkemann, Lystrup Christian Jeppesen, Rønde Rasmus Hebsgaard, Helsingør Ulrik Munk Yde, Smørum Daniel le Falk Christensen, Viborg

Marianne Plougmann, Brabrand Udmeldt

Jens Kristian Jensen, Malmø Rasmus Østergaard, Sønderborg Claus Kaalby Madsen, Egå Peter Agerbo-Ziegenfeldt, Kjellerup

Assurandørforeningen i Danica

Antal medlemmer: 101 Indmeldt

Anne Marie Pedersen, Odense SV Udmeldt

Marianne Plougmann, Brabrand Jan Vestergaard, Gilleleje

Assurandørforeningen PFA Pension FASOR

Antal medlemmer: 132 Indmeldt

Maja Soelberg, Tølløse

Nicklas Lindskrone Arp, Allerød Udmeldt

Jimmy Mejlby, Stenløse

Assurandørforeningen i Vejle Brand

Antal medlemmer: 10 Indmeldt

Jesper Brinkmann, Mårslet Udmeldt

Tina Morthorst, Kolding

Assurandørforeningen i Velliv

Antal medlemmer: 76

Assurandørforeningen i Alm. Brand Forsikring

Antal medlemmer: 180 Indmeldt

Peter Agerbo-Ziegenfeldt, Kjellerup

Jesper Mortensen, Sønderborg

Kim Foller, Skodsborg Udmeldt

Patrick Brøndum, Solrød Strand

Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring

Antal medlemmer: 20 Indmeldt

Victor Lærche, Herning Udmeldt

Jesper Brinkmann, Mårslet Dennis Ludvigsen, Vejle Øst

TILLIDSREPRÆSENTANT?

Assurandørforeningen i Købstædernes Forsikring

Antal medlemmer: 32 Udmeldt

Rasmus Hebsgaard, Helsingør

Assurandørforeningen i Thisted Forsikring

Antal medlemmer: 23

Assurandørforeningen i Gjensidige

Antal medlemmer: 34 Indmeldt

Nick Tomle Jensen, Rødovre Tina Morthorst, Kolding

Lars Sørensen, Vejle Morten Kjærgaard Halkjær, Holstebro Ole Michelsen, Højbjerg Kristoffer Gangsted Knudsen, Svendborg Morten Vittrup Ørsted Nielsen, Frederiksberg

Landsforeningen

Antal medlemmer: 376 Indmeldt Andreas Rasmussen, København S Jørgen Lykke, Sakskøbing Udmeldt

Dan Løkke, Ølstykke

14 Læs mere på finansforbundet.dk/tr eller ring på 32 66 13 57 VIL DU OGSÅ VÆRE
MEDDELELSER FRA KREDSEN OG FORBUNDET | LÆSERBREVE | NYHEDER | ETC.

KONTAKT TIL FORENINGERNE

Formandskab

Formand Claus Nexø Jensen, Alm. Brand Næstformand Lars Hjelmqvist PFA-FASOR

Finansforbundet Assurandørkredsens assurandørforeninger:

Assurandørforeningen i Alm. Brand Claus Nexø Jensen Søndermarken 119 4340 Tølløse

Tlf. 40 12 22 67

Mail: clje@almbrand.dk

Næstformand Thomas Lyngkær Pedersen Ottestoften 19 8660 Skanderborg tlf. 24 60 85 49

Mail: rthp@almbrand.dk

Assurandørforeningen i Codan Forsikring Michael Dahl

Liljevænget 20, hjerting 6710 Esbjerg V tlf. 30 37 76 98

Mail: mzd@codan.dk

Assurandørforeningen i Danica Pension Henrik Nielsen Rejsbyvej 1 4600 Køge

Tlf. 22 20 74 20

Mail: h.n@danicapension.dk

Assurandørforeningen i Gjensidige Bo Vincent

Filosofgangen 11, 4. sal 5000 Odense C Tlf. 24 69 58 11

Mail: bo.vincent@gjensidige.dk

Assurandørforeningen i If Forsikring Jacob Bak Jessen

Urbakken 11 9210 Aalborg SØ Tlf. 22 68 86 90

Mail: jacob.bak.jessen@if.dk

Assurandørforeningen af 1906 i Købstædernes Forsikring Michael K. Larsson Bernstorffsvej 28 5000 Odense C Tlf. 51 48 90 16

Mail: mkl@kfforsikring.dk

Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Lars Jørgen Gam Knevelsvej 1, 4300 Holbæk Tlf. 30651581

Mail: gam@lokal.dk

Konsulent- & Kundechefforeningen i Velliv Mogens Edvard Pedersen Degnevænget 7 8464 Galten

Tlf. 61 55 34 85 Mail: Mogens.edvard.pedersen@velliv.dk

Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Joachim Rytter Dahlstrøm Ole Rømers gade 2, 4. 8000 Aarhus C Tlf. 21 97 00 79 Mail: jrd@soenderjysk.dk

Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Michael Kyndi Teglværksvej 1, Næssund 7760 Hurup Thy Tlf. 24 95 06 61 Mail: mk@thistedforsikring.dk

Assurandørforeningen i Topdanmark Michael Noer Aabenraavej 17 6100 Haderslev Tlf: 22 20 74 07 Mail: cmx@topdanmark.dk

Assurandør- & Kundechefforeningen i Tryg Jesper Lunddahl Andresen Allikevang 8 3450 Allerød Tlf. 29 13 15 54 Mail: jesper.andresen@tryg.dk

Assurandørforeningen i PFA - FASOR Lars Hjelmqvist Vinterbuen 37 2750 Ballerup Tlf. 21 94 20 33 Mail: lhj@pfa.dk

Assurandørforeningen i Vejle Brand Annette Vesterskov Storebæltsvænget 86 5500 Middelfart Tlf. 24 97 14 86 Mail: anv@vejlebrand.dk

Foreningen for pensionsrådgivere og pensionskundechefer i Alm. Brand Liv og Pension Michael Rousau Østerskovvej 19 6000 Kolding Tlf. 51 68 78 38 Mail: abmiks@almbrand.dk

Landsforeningen Claus Nexø Jensen Formand Assurandørkredsen

Udgiver: Finansforbundet Assurandørkredsen Applebys Plads 5 1411 København K Telefon: 3296 4600

E-mail: post@assurandor.dk assurandorkredsen.dk

Redaktion: Claus Nexø Jensen (ansvh.) Kommunikation, Finansforbundet

Annoncer: Kontakt Pia Hansen Telefon 3266 1374

Forsidefoto: Birgitte Aabo (DJ)

Layout: Finansforbundet

Produktion: Johnsen Graphic Solutions

Oplag: 1.700 Udgivelsesterminer: 3 gange årligt.

Næste nummer udkommer: Marts 2023

ISSN-nr.: 1902-9519 Nr. 3 /oktober 2022 / 17. årgang

TROMPET 15

Udsigt til hårde forhandlinger

I hele Finansforbundet begynder vi så småt at varme op til forhandlinger ne om nye overenskomster, som skal træde i kraft den 1. april 2023.

Fra alle sider af fagbevægelsen er der krav om lønstigninger, som kan modsvare de store rentestigninger og prisstigninger på energi, fødevare m.m.

Omvendt er udmeldingerne fra arbejds giverne også i Finanssektoren, at der, trods rekordstore overskud, ikke er plads til løn stigninger.

Vanskelig tid

Ingen er i tvivl om, at det er en vanskelig tid. Hvad gør Putin og hvad sker der i Kina eller USA? Hvordan påvirker det europæisk økonomi - og hvad med os i lille Danmark?

Dansk økonomi er blandt de mest robu ste i verden og godt rustet til at modstå en krise. Men som et lille land er vi dybt afhæn gige ikke bare af andre, men også af hinan den - og uden lønstigninger som kan matche de stigende priser, vil vi se mange mennesker gå fra hus og hjem.

Vi kan alle spare, og jeg er sikker på, at alle i vores sektor gerne bidrager til at sænke sel skabernes omkostninger. Vi vil gerne tage en ekstra trøje på og spare på varmen, slukke for lys og computer, når arbejdspladsen for lades, og som assurandører kan vi prøve at effektivisere kørslen ved at samle kundebe søg på færre dage.

Vi vil gerne hjælpe vores arbejdsgivere med at spare, men så må vi omvendt også

”VI VIL GERNE HJÆLPE VORES ARBEJDSGIVERE MED AT SPARE, MEN SÅ MÅ VI OMVENDT OGSÅ FORVENTE, AT VORES ARBEJDSGIVERE VIL

HJÆLPE OS”

for er assurandører, ligesom andre grupper i samfundet, presset på privatøkonomien.

Overenskomstforhandlingerne handler om andet end løn, blandt andet vil vi gerne for handle om assurandørernes adgang til efterog videreuddannelse, samt de rammer, der sættes op, når vi pålægges nye krav til certifi cering. Det handler blandt andet om betaling og den tid, der bruges til forberedelse og test.

Selv om overenskomsten på assurandør området kun er en ramme, som det er op til de lokale assurandørforeninger at forhandle finansiering af, så er jeg ikke i tvivl om, at ram meoverenskomsten sender et signal om, hvad der bør forhandles om lokalt og er med til at hæve bundniveauet.

Derfor forbereder vi også forhandlingerne grundigt, vi forventer et hårdt forløb.

forvente, at vores arbejdsgivere vil hjælpe os, med lønstigninger så vi kan betale alle de ud gifter, som til trods for ihærdige spareøvelser derhjemme stiger alligevel.

Fælles ansvar

Det er et fælles ansvar. Vi vil gerne være ansvarlige, men så må selskaberne også vise et samfundsansvar, der rækker længere end hensynet til aktionærerne.

Det er jo ikke sådan, at vi stiller ublu krav, eller selskaberne deler rundhåndet ud, når samfundsøkonomien ikke er udfordret. Der

FA’s chefforhandler har for nylig udtalt, at hun betragter almindelige lønmodtagerret tigheder, som løn under sygdom, pension, ferie m.m. som formynderi. En holdning som er svær at forene med den danske model og som gør, at vi forventer hårde forhandlinger.

I bladet er der nyt om agentproblematik ken, som FinansWatch har sat fokus på, og som der er kommet en række interessante af gørelser om. Senest er der kommet nye ret ningslinjer fra EU, som åbner mulighed for at blandt andet platformsarbejdere og selvstæn dige agenter kan kræve kollektive forhandlin ger om arbejdsvilkår.

Det bliver så spændende at se, om nogle reelt vil gøre det.

Claus Nexø Jensen, formand

LEDER
Claus Nexø Jensen, formand