Page 1

M E D L E M S B L A D F O R A S S U R A N D Ø R K R E D S E N / E N F I N A N S K R E D S I F I N A N S F O R BU N D E T / M A R T S 2 019

FODBOLD ÅBNER FORSIKRINGSDØRE Den tidligere AaB-anfører Thomas Augustinussen, ”Augo”, er blevet erhvervsassurandør i Tryg. Han er positivt overrasket over jobbet, som har mere holdånd, end han troede LÆS SIDE 8

VEJLE BRAND VOKSER /3

JOBVÆKST I VELLIV / 6

FORMAND MED MOTOROLIE I BLODET /12


En tid med store omvæltninger Inden for det seneste år er der sket en række betydelige ændringer i forsikrings- og pensionsbranchen. Det hele begyndte med salget af SEB Pension til Danica Pension. Et salg som konkurrencemyndighederne efter cirka et halvt års sagsbehandling endeligt godkendte i juni 2018. Siden efteråret 2018 har det tidligere Nordea Liv & Pension heddet Velliv, efter at selskabets ca. 350.000 kunder blev solgt af Nordea til kunderne. Carsten Nielsen I november 2018 opsagde Danske Bank samarbejdsaftalen Formand med Topdanmark omkring salg af skadesforsikringer igennem banken og indledte i stedet et samarbejde med Tryg. Begrundelsen for dette var, at man ville styrke positionen på det nordiske marked, hvor Tryg i forvejen var repræsenteret. Som en konsekvens af dette opsagde Topdanmark så i januar i år distributionsaftalen med Danica Pension om salg af pensionsordninger via Topdanmarks assurandører. AP Pension købte i august 2018 Skandias aktiviteter i Danmark. For nyligt har Velliv indgået en distributionsaftale med Codan. Jeg tror, ikke vi har set den sidste forandring i denne omgang. Der kunne meget vel ligge et fremtidigt samarbejde mellem Tryg og Danica på pensionsområdet, nu de to selskaber har indgået aftale om distribution af skadesforsikringer. Der er tale om store ændringer for kunderne, som for manges vedkommende får en helt ny pensionsleverandør. Det er eksempelvis tilfældet for de tidligere SEBkunder, der nu er blevet kunder i Danske Bank-koncernen. Her er tale om en portefølje på cirka 100 milliarder kroner. Men ikke mindst er der tale om store ændringer for medarbejderne. Jeg har set på nærmeste hold, hvor mange ressourcer det kræver, både at være ny medarbejder i en stor koncern, men også at være dem der skal modtage disse nye kolleger. Alle mine medlemmer i SEB er kommet over i en helt ny verden. Der skal skabes nye netværk, og der skal læres om nye produkter. Det har ikke været nogen nem rejse, og flere har desværre valgt at søge nye græsgange. Alle Danica kollegerne har i en periode følt, at deres hverdag blev sat på hold, fordi alting handlede om implementeringen af SEB. Alle Danicas folk fortjener stor ros for deres indstilling og for hjælp og støtte i denne proces. SEB folkene fortjener ligeså stor ros, for at holde fokus og ikke miste modet i den svære overgangstid, indtil man er fortrolig med de nye arbejdsgange. Vi skal huske på, at ingen af os har valgt de omvæltninger, der sker i vores branche i denne tid. Al forandring er svær, men når vi har fået tillært os nye rutiner, er der lys forude. Og det slutter ikke her. Branchen er under konstant forandring ikke mindst på grund af digitaliseringen. Vi skal dog nok overleve, for som jeg mange gange har sagt, så kan vi noget, som selskaberne ikke kan undvære …

”Ingen af os har valgt de omvæltninger, der sker i vores branche i denne tid. Al forandring er svær, men når vi har fået tillært os nye rutiner, er der lys forude”

SAGT OM SEKTOREN:

”Man kan råbe op og sige, at man skal have mere kontrol og flere regler. Men i stedet mener jeg, at det er bankerne, som bør kigge indad og se på, hvordan man kan få genskabt tilliden til det omkringliggende samfund. Der skal være tillid til de vigtigste væsener i Danmark, herunder sundhedsvæsenet, retsvæsenet og skattevæsenet, og hertil hører også pengevæsenet” Vagn Thorsager, afgående formand for Vestjysk Bank til FinansWatch


NY MEDLEMSFORENING

Af Berit Villadsen

Vejle Brand vokser

Assurandørforening i Vejle Brand er nyt medlem i Assurandør Kredsen. På godt syv år er antallet af assurandører i Vejle Brand blevet fordoblet til de nuværende 12 assurandører og flere jobs er i pipelinen, fortæller den lokale formand, Annette Vesterskov Assurandør Kredsen er gået ind i det nye år med et nyt medlem, nemlig Assurandørforeningen i Vejle Brand, som blev stiftet tilbage i maj måned 2018. Vejle Brand er et lokalt gensidigt forsikringsselskab fra Vejle, som vækster. På godt syv år er antallet af assurandører i selskabet blevet fordoblet til de nuværende 12 assurandører. Og der er intet, som tyder på, at væksten stopper, fortæller Annette Vesterskov, som er formand for Assurandørforeningen i Vejle Brand. ”Vi er nok 15 assurandører i Vejle Brand inden dette års udgang. Det er det, vi hører på vandrørene. Vækst er et ord, der bliver brugt meget fra ledelsens side”, siger Annette Vesterskov, som efter 18 år i Topdanmark blev headhuntet til Vejle Brand tilbage i 2011, hvor hun blev selskabets sjette assurandør.

Glad for faglig sparring Annette Vesterskov har sammen med en kollega taget initiativ til at stifte den lokale assurandørforening efter de igennem flere år uformelt har været med til at forhandle assurandørernes kontrakter i Vejle Brand. ”Vi synes efterhånden, at det var et ret

stort ansvar at forhandle uden overhovedet at kende til den faglige del. Det skal siges, at vi har en fantastisk direktør, men vi kan ikke vide om, han er der i morgen. Så behovet for mere viden på området og muligheden for at have et fagligt bagland, som kan hjælpe os og give os en beskyttelse - var sådan set årsagerne til, at vi begyndte at slå på tromme for en assurandørforening blandt vores kolleger”, siger hun. Indtil videre har Annette Vesterskov deltaget i to kredsbestyrelsesmøder, og hun er meget begejstret over at have fået kolleger fra andre assurandørforeninger, hun kan sparre med. ”Det første kredsbestyrelsesmøde i december var en vældig succes for mit vedkommende. Vejle Brand og jeg fik en fantastisk modtagelse. Alle var søde og meget åbne, og jeg sad med følelsen af, at endelig var jeg blandt nogle mennesker, der ved en hel masse mere på området end mig. Så det var lidt ligesom at komme hjem. Vi er ligesindede og arbejder alle med og for det samme med ganske få nuancer. Det er fedt nu at have nogle kloge og erfarne mennesker indenfor rækkevidde, da jeg selvsagt er på helt bar bund”, siger hun.

Vejle Brand er inde i en god udvikling og forventer at ansætte flere assurandører i dette kalenderår.

FAKTA OM VEJLE BRAND - Et lokalt og kundeejet gensidigt forsikringsselskab siden 1841. - Hovedkontor i Vejle med 12 allroundassurandører ansat. - Kunderne er primært private kunder, mindre selvstændige erhvervsdrivende og landbofamilier. Knap 10.000 husstande er forsikret. - Markedsområdet strækker sig fra Vissenbjerg på Fyn i Øst til Grindsted i Vest og fra Hovedgård i Nord til Haderslev i Sønderjylland.

3


4

BESKÆFTIGELSE

Af Berit Villadsen

19 job forsvundet i Danske Forsikring Primo december havde Topdanmark 31 privatassurandører ansat i selskabet, i dag er der kun 12 tilbage. Ni er blevet fyret, 10 har fået nyt job herunder otte i Topdanmark

Antallet af Topdanmarks privatassurandører ansat i Danske Banks filialer er stærkt nedadgående. Siden Danske Bank opsagde sit samarbejde med forsikringsselskabet om distribution af skadesforsikringer har 19 privatassurandører forladt Danske Forsikring på godt to måneder. Kun 12 ud af 31 privatassurandører er tilbage i selskabet. Danske Bank valgte i november 2018 at indgå samarbejde med Tryg. Bankens samarbejde med Topdanmark er opsagt til udløb den 1. januar 2020. Tryg har dog oplyst, at man allerede til foråret 2019 er klar til at lancere nye forsikringsløsninger til kunderne i Danske Bank. Hvordan det skal foregå, og hvad der skal ske med Topdanmarks 12 resterende privatassurandører i Danske Forsikring er endnu usikkert, fortæller formanden for Topdanmarks Assurandørforening Ole Lomholt Mortensen. ”Assurandørerne i Danske Forsikring er selvfølgelig lidt utrygge og frustrerede over, hvad der kommer til at ske. Det opsagte samarbejde med banken kom som et kæmpe chok. Men jeg har indtryk af, at der er kommet mere ro på. Jeg tror, de fleste af de dedikerede bankassurandører er jobsøgende, især efter den 10. december 2018, hvor ni blev fyret sammen med tre assurandører fra Topdanmarks privatafdeling”, siger Ole Lomholt Mortensen, formand for Assurandørforeningen i Topdanmark.

Otte assurandører får job i Topdanmark Ud over de ni fyrede privatassurandører i Danske Forsikring, har otte tidligere bankassurandører fået nyt job i Topdanmarkkoncernen, heraf seks i Topdanmarks privatafdeling og to andre steder i koncernen. To privatassurandører i Danske Forsikring har forladt koncernen til fordel for et nyt job, og den lokale assurandørformand er fortrøstningsfuld, når det gælder fremtiden. ”Jeg tror på, at vi får nye samarbejdsaftaler i det nye år. Koncernen arbejder på livet løs, og jeg håber, at vi får lukket en ny samarbejdsaftale, inden vi skal til at fyre flere. Jeg er ikke så bekymret for assurandørerne. Vi skal nok komme videre igen. Udmeldingen fra toppen er, at Topdanmark er et selskab, der stadig tror meget på assurandørerne”, siger Ole Lomholt Mortensen.

Topdanmark opsiger Efter Danske Bank har opsagt sit salgsarbejde med Topdanmark, har Topdanmark efterfølgende valgt at opsige sit pensionsarbejde med Danica Pension per 1. januar 2020. Det betyder, at de 33 erhvervsassurandører, som i dag sælger Danica-produktet PFS, Pension for Selvstændige, i fremtiden skal til at sælge Topdanmarks egen livsforsikring til selvstændige. Opsigelsen kommer ikke bag på Assurandørforeningen i Topdanmark. ”Da aftalen med Danske Bank blev opsagt, var vi godt klar over, at der skulle ske noget på pensionsområdet. Så opsigelsen var ventet. Jeg tror nok, erhvervsassurandører er lidt kede


ARBEJDSMILJØ

”Jeg håber, at vi får lukket en ny samarbejdsaftale, inden vi skal til at fyre flere” Ole Lomholt Mortensen.

pensionsaftale af det. Det er jo en ordning, de har solgt i mange år. Men når nu det ikke kan være anderledes, så omstiller man sig til at sælge en ny forsikring,” siger Ole Lomholt Mortensen, formand for Assurandørforeningen i Topdanmark. Ifølge Ole Lomholt Mortensen har Topdanmarks opsigelse af samarbejdet ikke medført fyringer blandt erhvervsassurandørerne, og han forventer heller ikke, at det kommer til at ske. Det er i hvert fald ikke planen foreløbigt. Indtil videre er hverdagen for de 33 erhvervsassurandører uændret. De skal fortsat sælge Danica Pensions forsikringsprodukt PFS frem til 1. januar 2020.

Ny måling af trivslen Assurandør Kredsen gennemfører en ny trivselsundersøgelse blandt medlemmerne her i foråret. I april vil alle assurandører modtage et link til undersøgelsen i en e-mail. ”Undersøgelsen vil indeholde en række af de samme spørgsmål som sidst, vi gennemførte en trivselsundersøgelse i foråret 2017. Det gør det muligt for os at sammenligne undersøgelserne og se om udviklingen går mod mere eller mindre trivsel blandt medlemmerne”, fortæller Jørgen Lykke, næstformand i Assurandør Kredsen. Trivslen er kommet højt på dagsordenen i mange selskaber, og flere steder har man lokalt fået tilføjet trivselstiltag i overenskomsten. På centralt niveau har assurandørernes trivsel været drøftet på møder mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet. ”Målet med vores trivselsundersøgelser er at holde selskaberne op på at gøre noget ved assurandørernes udfordringer med arbejdsmiljøet”, siger Jørgen Lykke Planen er, at undersøgelsens resultater skal være klar til at blive præsenteret på kredsgeneralforsamlingen den 3. maj på Munkebjerg Hotel i Vejle. / CJO

5


6

STRATEGISK SAMARBEJDE

Af Carsten Jørgensen

Jobvækst i Velliv Et nyt strategisk samarbejde mellem Velliv og Codan betyder, at førstnævnte i de kommende måneder vil ansætte 25 nye assurandører. I forvejen tæller Konsulentog Kundechefforeningen i Velliv knap 60 medlemmer Den 1. april træder et nyt strategisk samarbejde mellem Velliv og Codan i kraft, der styrker begge virksomheders fremtidige distribution på henholdsvis pensions- og forsikringsområdet. Samarbejdet betyder desuden, at Velliv i øjeblikket er ved at ansætte 25 nye assurandører, hvilket vækker glæde hos både Konsulent- og Kundechefforeningen i Velliv og Assurandørforeningen i Codan. ”Det her udspringer af, at vi gerne vil vores kunder, og at vi prioriterer det fysiske kundemøde, hvilket vi vel efterhånden er det eneste danske pensionsselskab, der gør”, siger Mogens Edvard Pedersen, formand for Konsulent- og Kundechefforeningen i Velliv. Foreningen vil med tilgangen af 25 nye medlemmer vokse med 40-50 procent, idet den i dag tæller knap 60 medlemmer. Samarbejdet betyder indledningsvis, at erhvervskunder henvises fra Codan til Velliv og omvendt erhvervs-emner fra Velliv til Codan. Senere vil samarbejdet blive udvidet til også at omfatte henvisning af privatkunder begge veje. ”Det glæder mig meget, at samarbejdet mellem os og Velliv udløser nye job til assurandører. Projektet er spændende, fordi det styrker begge selskaber. På erhvervssiden, hvor jeg selv arbejder, forventer vi at få nogle spændende kundeemner leveret fra Velliv, og omvendt vil vi levere forsikringskunder til Velliv, som de kan sælge pensionsprodukter til”, siger Jørgen Lykke, formand for Assurandørforeningen i Codan. Samarbejdet berører i alt 700.000 kunder. Codans erhvervsog privatkunder får tilbudt pensionsløsninger med fordele som konkurrencedygtige afkast, lave omkostninger, DinKapital samt bonus fra Velliv Foreningen. Vellivs kunder vil få adgang til Codans produkter på skadeforsikringsområdet til både erhvervsog privatkunder. Codan og Vellivs strategiske samarbejde betyder, at Velliv ændrer sin salgsorganisation. ”Fremover kommer der til at være en Region Øst, en Region Vest og en Region Codan i Velliv, og det positive er, at man får nogle sælgere som er dedikeret til at levere til Codan”, siger Mogens Edvard Pedersen.

”Det her udspringer af, at vi gerne vil vores kunder, og at vi prioriterer det fysiske kundemøde, hvilket vi vel efterhånden er det eneste danske pensionsselskab, der gør”, siger Mogens Edvard Pedersen, formand for Konsulent- og Kundechefforeningen i Velliv.

Digital kundeservice kan ikke stå alene Steen Michael Erichsen, administrerende direktør i Velliv, understreger i et interview med Børsen Pro, at væksten på rådgiverfronten sker ud fra en erkendelse af, at den digitale kundeservice ikke kan stå alene. ”Vi synes, at det er vigtigt at have en personlig rådgivning. Vi ser det i sammenhæng med en digital service snarere end, at kunden skal betjenes 100 procent digitalt. Det ser vi ikke som optimalt”, siger Steen Michael Erichsen. Vellivs direktør citeres også af Børsen Pro for, at ’ den personlige rådgivning er en hjørnesten, særlig i takt med at pension bliver mere komplekst’. Hvis alt går som planlagt, skal de 25 nye medarbejdere være på plads i løbet af maj og juni.


7

Tryllekunstner René Jensen underholder i forbindelse med Assurandør Kredsens generalforsamling.

Kom til generalforsamling Assurandør Kredsen afholder ordinær generalforsamling fredag den 3. maj 2019 kl. 10.00 på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125 i Vejle. Generalforsamlingen afholdes i henhold til kredsens vedtægter, og er en delegeret forsamling, der består af delegerede fra assurandørforeningerne og Landsforeningen. Menige medlemmer har ikke stemmeret, men er velkommen til at deltage i generalforsamlingen og den efterfølgende frokost.

Forslag Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være kredsbestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Det betyder, at forslag skal indsendes senest den 4. april 2019 til assurandor@finansforbundet.dk. Program kl. 09.30 Ankomst/registrering, morgenkaffe/brød kl. 10.00 O  rdinær generalforsamling kl. 11.30 G  eneralforsamlingen suspenderes kl. 12.45 Generalforsamlingen genoptages kl. 13.00 Generalforsamling afsluttes med frokost Indlæg v/ professionel tryllekunstner René Jensen, René har studeret magi på Stockholm University of the Arts

Er du forundringsparat? René Jensen er tryllekunstner og en rigtig dygtig én af slagsen. Han vil stå for umuligheder af enhver art, der får publikum til at ønske de kunne “se hurtigere”. I takt med at en måben breder sig i lokalet, vil alle skarpe hjerner med et grin til sidst hoppe i med begge ben. Læs mere på renejensen.com

Tilmelding Senest den 5. april 2019 via assurandørkredsen.dk Spørgsmål Kan rettes til kredsens administrator Pia Hansen ph@finansforbundet.dk telefon 3266 1374.


8

KARRIERE

Af Berit Villadsen / Foto: Søren Schnoor

Fodbold åbner forsikringsdøre Den tidligere AaB-anfører Thomas Augustinussen, ”Augo”, er blevet erhvervsassurandør i Tryg. Personlig udvikling og ønsket om mere tid med familien er årsagen til karriereskiftet. Augo er positivt overrasket over jobbet, som har mere holdånd, end han troede Thomas Augustinussens professionelle karriere startede tidligt. Han var ikke mere end fem år gammel, da han begyndte til fodbold i den nordjyske fødeby Aabybro. Og han viste sig hurtig at være god med en bold. Så god at han hurtigt rykkede en årgang op og spillede på hold med sin storebror og fik sin far som træner. Aabybro IF havde et samarbejde med AaB, og superligaklubben viste tidlig interesse for ”Augo”, som Thomas Augustinussen hurtigt fik som kaldenavn. Som 13-årig skiftede han Aabybro Stadion ud med Aalborg Stadion. Her mødte han blandt andet Erik Thomsen, som var anfører på AaB’s U15 hold. Erik stoppede efter et års tid, men Augo og han bevarede kontakten. Og da Augo ville prøve kræfter med verden udenfor fodboldstadionet, var Erik klar med en kop kaffe. Kaffen blev til flere kopper og endte med et job som erhvervsassurandør i Tryg i Nordjylland med Erik som chef. ”Der skulle ske noget nyt i mit liv. Jeg

CV 1986-1995:  Aabybro IF 1995-2009: Fodboldspiller i AaB, herunder anfører fra 2008-2009 2009-2011: Fodboldspiller i Red Bull Salzburg i Østrig 2011-2016: Fodboldspiller i AaB, herunder anfører fra 2012-2016 2016: Serviceøkonom 2016-2018: Assistenttræner i AaB og erhvervede sig her en trænerlicens B og A (må træne alt undtagen superliga og landshold) 2019- : Erhvervsassurandør i Tryg

har været i fodboldbranchen, siden jeg gik ud af handelsskolen enten som spiller eller træner. Så jeg skulle prøve og ud i den virkelige verden, som man siger. Og jo mere, jeg snakkede med Erik og Tryg, jo mere sikker blev jeg på, at det var forsikringer, jeg skulle kaste mig ud i”, siger 37-årige Thomas Augustinussen, som tiltrådte jobbet som erhvervsassurandør i Tryg den 1. januar.

Vi skal hjælpe hinanden For at forfølge fodboldkarrieren flyttede Augo som 19-årig til Aalborg, og her bor han stadig i dag med sin kone, han har kendt siden han var 20 år, og deres tre børn på 3, 7 og 10 år. Ønsket om personlig udvikling og mere weekend- og ferietid sammen med familien er de primære årsager til Augos karriereskifte. At det lige blev forsikringsbranchen var lidt af et tilfælde. Men han er glad for beslutningen. Han har altid haft et godt forhold til sin egen assurandør, som han har fulgt i mange år og igennem flere selskaber, og han håber, at han selv bliver i stand til at opbygge gode og langvarige kunderelationer. Indtil videre stikker han fingeren i jorden, som han siger, og lærer af såvel kunder som kolleger. Og han er positivt overrasket over jobbet og de 30-40 kolleger på Trygs kontor i Aalborg. ”Jeg havde troet, at det ville have været lidt mere ensomt, og at jeg lidt mere måtte passe mig selv. Men alle, jeg har talt med i Tryg, har sagt, ring til mig, hvis du har brug for hjælp. Så det har overrasket mig lidt, at alle spiller på samme hold, og at alle har interesse i, at jeg også skal have succes. Så selvom det er en stor virksom-

hed, føler jeg faktisk, at det er ligesom at være på et hold. Så mange medspillere har jeg aldrig haft før, det er lidt fedt. Og noget af det, jeg vil slå på er, at vi får et rigtig fedt kontor og får noget holdånd ind, så vi kan hjælpe hinanden”.

Fra hjemmebane til udebane Augo har aldrig solgt noget før, så der er en masse ting, han skal lære i det nye job. Og han er ikke bange for at spørge kollegerne på kontoret til råds og gerne op til flere gange, for han vil være sikker på, at kunderne bliver dækket ordentligt og får de rigtige forsikringer. Han er glad for karriereskiftet, som han føler, har igangsat en personlig udvikling, han har savnet i sin fodboldkarriere igennem de seneste år. ”Lige pludselig går du fra, at du har styr på det hele til, du ikke har styr på


KARRIERE

det. Der er rigtig mange produkter, du skal kende, som det tager lang tid at få styr på, og så skal du ringe til kunder, du aldrig har snakket med før og få et møde i hus. Så jeg er kommet udenfor min comfortzone mange gange i løbet af de første par måneder, det kan jeg godt mærke, og det er rigtig godt. Jeg har tidligere stået på et stadion foran 60.000 mennesker og skulle præstere under pres. Så det skal nok gå det hele”.

Fodbold sparker døre ind Imellem introforløb og sidemandsoplæring har Augo også været på kundebesøg. Og han har fået indtegnet lidt kunder, som han siger. Hans kunder er virksomheder med en til fem ansatte. Som tidligere professionel fodboldspiller er kunder

indenfor sportens verden såsom diverse fitness- og sportsbutikker oplagte, men Augo indtegner lige så gerne den lokale tømrervirksomhed, fortæller han. Indtil videre har Augo hovedsageligt haft kundebesøg med kunder, han kender igennem sit store netværk. Selvom de fleste på kontoret kalder ham Augo, bruger han altid sit formelle navn i telefonen, og så er samtalen ligesom i gang. ”Når jeg introducerer mig selv i telefonen, er der gerne nogen, der begynder at tale fodbold. Så det er helt klart, at det er noget, jeg skal have i spil. Jeg skal bruge mit navn i mit arbejde nu. Forhåbentlig kan det åbne nogle døre, og når jeg så først kommer indenfor døren, skal jeg være god til at få lukket nogle aftaler”.

”Jeg kommer stadig til at kigge ud forbi træningsanlægget, når der er tid til det, og på Aalborg stadion. Det er mange år, jeg har været derude, så jeg har rigtig mange relationer, og det er lidt mit andet hjem”, siger Thomas Augustinussen, tidligere fodboldspiller i AaB og ny erhvervsassurandør i Tryg.

FAKTA: FODBOLDMILEPÆLE • 420 kampe i AaB, fjerdeflest i klubbens historie. • Scoret 45 mål. • Vundet to Danmarksmesterskaber og en pokaltitel med AaB • Østrigsk mester 2010 • Spillet 33 U-landskampe og to A-landskampe

9


10

KOMPETENCEUDVIKLING

Af Rita Modberg

Skaf mig en vejviser

Vidste du, hvad dagen ville bringe på jobbet, da du vågnede i morges? Og hvad med i morgen, hvilke opgaver skal da løses? Som fremtidens medarbejder skal du have mange kompetencer. Derfor er Forsikringsakademiet på banen med et nyt program for personlige kurser – SUCCEED - som giver dig en kæmpe bid af det, du får brug for. ”Allerede nu efterspørger arbejdsmarkedet medarbejdere med en høj grad af fleksibilitet, og det vil kun blive mere udtalt. Det betyder, at du selvfølgelig skal have dine faglige grundkompetencer på plads. Men derudover skal du også have kompetencer til at løse en lang række andre opgaver, som driver virksomheden fremad, fx produktudvikling og ledelse”, fortæller Kristian Herdal Molbech, udviklingskonsulent på Forsikringsakademiet.

Brug vores anbefalinger som din vejviser Det nye kursusprogram består af 11 ud-

dannelsesspor med hver 4 kurser. ”Vi går ud og anbefaler en række spor med tilhørende kurser, fordi vi ved, hvor svært det kan være at se, hvilken vej man skal gå. De 11 spor tager udgangspunkt i arbejdsområder, som flertallet vil kunne spejle sig i og derfor bruge som vejviser, fx Salg, Rådgivning og Kommunikation”, siger Kristian Herdal Molbech. Når et spor er gennemført, kan du afslutte med en mundtlig certificeringseksamen. ”En certificering viser, at du har stærke personlige kompetencer og kan arbejde på tværs af virksomheden. Samtidig har du en række værktøjer til at håndtere de hurtige skift og forandringer, du møder i hverdagen – noget der fortsat bliver brug for på fremtidens arbejdsmarked, siger Kristian Herdal Molbech.

SUCCEED-PROGRAMMET  Forsikringsakademiet anbefaler 11 uddannelsesspor, som hver består af 4 personlige kurser. Hvert spor kan afsluttes med en mundtlig certificeringseksamen.  u kan også frit vælge mellem samtlige 21 D kurser uden at gå til eksamen.  å kursusprogrammet finder du bl.a. Agil P udvikling, Fyld din pipeline, Bedre salgsmøder, Forhandling kommunikation, forretningsforståelse og selvledelse.  u kan tilmelde dig allerede nu - se hele D programmet på forsikringsakademiet.dk/succeed


A-KASSE

Af Carsten Jørgensen

Ny a-kasse for finansansatte Finansforbundets a-kasse, der er en del af FTFa, skaber en bedre sammenhæng mellem fagforening og a-kasse for vores medlemmer, siger Steen Lund Olsen, formand for FTFa og næstformand for Finansforbundet

Finansforbundet lancerede i november ’Finansforbundets a-kasse under FTFa’, som er målrettet dig, der arbejder på finansområdet. Formålet med den nye akasse er at tilbyde dig, som er medlem af Finansforbundet, en a-kasse, der kender dine kompetencer og dit arbejdsområde og på den måde kan hjælpe dig endnu bedre, hvis du bliver ledig. ”Finansforbundets a-kasse giver dig akasse på en ny måde, idet fagforeningen og a-kassen smelter mere sammen. Eksempelvis kan du nu tilgå a-kassen via Finansforbundets hjemmeside. Det betyder, at vi med Finansforbundets a-kasse samlet set kan støtte dig endnu bedre i alle de dele af dit arbejdsliv, du har brug for”, siger Steen Lund Olsen, formand for FTFa og næstformand for Finansforbundet. Den nye a-kasse er en del af FTFa, så du skal intet foretage dig, hvis du allerede er medlem af FTFa. Der er ingen ændring i dit kontingent og din anciennitet. Din a-kasse bliver blot endnu mere klar til at servicere dig, som er ansat på finansområdet. Ifølge Susanne Ilsø, konsulent i FTFa, der er udstationeret i Finansforbundet, har medlemmerne taget godt imod Finansforbundets a-kasse.

”Finansforbundets a-kasse giver dig a-kasse på en ny måde, idet fagforeningen og a-kassen smelter mere sammen” Steen Lund Olsen, formand FTFa og næstformand for Finansforbundet

”Vi har modtaget nogle få spørgsmål fra medlemmerne, blandt andet om den nye a-kasse får nogen betydning for Lønsikring. Det gør den ikke, da indholdet og servicen vil være den samme. Jeg har hørt, at flere medlemmer af Finansforbundet, som i dag er medlemmer af andre a-kasser end FTFa, nu er begyndt at skifte til Finansforbundets a-kasse”, siger Susanne Ilsø.

Stærkt samarbejde Steen Lund Olsen betoner, at både akasse og fagforening vil bruge fællesskabet til at gøre en forskel for medlemmerne, og at der er et tæt samarbejde mellem de to parter. ”Indsatsen i Finansforbundet – og i FTFa – bygger på et bredt og stærkt samarbejde som fundamentet for, at vi i sidste ende kan give dig som medlem lige præcis de ydelser, de services og den støtte, du har brug for”, siger han. Hvis du er medlem af en anden akasse, skal du skifte til FTFa for at blive medlem af Finansforbundets a-kasse. Det er meget nemt, og du kan gøre det på hjemmesiden Finansforbundet.dk/ a-kasse, hvor du også kan læs mere om den nye a-kasse.

11


12

PORTRÆT

Af Berit Villadsen

FORMAND Annette Vesterskov har svært ved at sidde stille. Hun er drevet af at gøre en forskel for sine kunder, assurandørkolleger og Fjeldsted Speedway Klub, hvor hun er formand. Hun er oprindelig sygehjælperuddannet. Mød formanden for Assurandørforeningen i Vejle Brand

Som barn legede Annette Vesterskov helst med togbaner og racerbiler sammen med drengene. Som 8-12-årig drømte hun om at blive Formel 1 kører. Senere ville hun være kirurg, men valgte som ung mor at blive sygehjælper og fik arbejde på Odense Universitetshospital. I 1990 blev hun assurandør og sidste år formand for den nystiftede Assurandørforening i Vejle Brand. Assurandørjobbet lå ikke fjernt fra Annette, der som enlig mor til to supplerede sin sygehjælperløn på hospitalet med et sælgerjob. Hun solgte alt fra makeup og fodbolde til tøj og julekalendere og senere sågar anparter og kapitalpensioner. Og da hun i slutningen af 1980’erne ville tegne en livsforsikring til sine børn og spurgte assurandøren ind til jobbet, var hun solgt. ”Jeg ville gerne væk fra det offentlige og tænkte, jobbet lød spændende - uden overhovedet at vide hvad det indebar, og hvor voldsomt et knokkelarbejde, det var at blive assurandør. Det var fem meget arbejdsomme år med kombinationen af assurandørjobbet og samtidig uddannelse på Forsikringshøjskolen. Men jeg VILLE afslutte med et eksamensbevis i hånden. Det lykkedes, og jeg har aldrig fortrudt”, siger 58-årige Annette Vesterskov, allroundassurandør og formand for den nystiftede Assurandørforening i Vejle Brand.

Tænder på kundernes helbred Ifølge Annette Vesterskov er de 6-7 års arbejde på Odense Universitetshospital med alt fra meget syge børn og kræftpatienter til psykiatriske patienter en rigtig god ballast at have med sig i jobbet som assurandør. Som sygehjælper har hun således passet mennesker, der rent faktisk har oplevet det, som assurandøren råder kunderne til at sikre sig imod økonomisk, - nemlig at man kan blive syg eller komme ud for en ulykke. Måske netop derfor er liv- og pensionsområdet det område, hun altid har brændt mest for. ”Jeg er og har altid været en meget frihedssøgende person forstået på den måde, at der ikke skal være nogen eller noget, som bestemmer over mig. Og sådan vil jeg også gerne have, at kunderne har det. Hvis der fx sker mig noget, har jeg sørget for, at jeg ikke skal vente på om kommunen eksempelvis vil give mig en invalidebil eller ej. Jeg er rustet til selv at kunne bestemme”. ”Så det tænder mig på en eller anden måde at sørge for, at mine kunder er godt dækket af på området. Jeg brænder for at lære kunderne at kende og i løbet af kundebesøget afdække, hvad de har brug for. For de ved det som oftest ikke selv. Heller ikke i dag, selvom mulighederne for at blive klogere er blevet langt større via internettet etc. Folk kan ikke gennemskue det, og så vælger de at

lukke øjnene og sige: ”Det sker nok ikke for mig”. Det er den tilstand, jeg altid forsøger at få folk ud af”. Som formand for Assurandørforeningen i Vejle Brand er det også kollegernes ve og vel, som optager Annette. En af de store udfordringer, hun ser branchen stå overfor, er de mange assurandører, som ikke trives, føler sig presset og går ned med stress. Udfordringen er ofte, at både den stressede assurandør og selskabet først opdager det, når det er for sent. Hun håber, at assurandørerne bliver bedre til at hjælpe hinanden og tale om deres udfordringer.

Speedway er mit fjerde barn Ved siden af assurandørjobbet fylder speedway og familien rigtig meget i Annettes liv. Hun er vokset op i en motorsportsinteresseret familie og har som barn både set speedwayløb på Vojens Speedway Center og Formel 1 løb på Nürnburgring i Tyskland og Silverstone i England. Så da hendes tredje barn og yngste søn i en alder af 8 år blev speedwayinteresseret, var det med en aktiv mor på sidelinjen, der efter et par år blev formand for Fjeldsted Speedway Klub. Fem år gav Annette klubben, som var nedslidt og havde dårlig økonomi. I dag har hun været formand for Fjeldsted Speedway Klub i 18 år. Hun kalder den sit fjerde barn, og der er ikke en dag på året, hvor klubben ikke ”spøger” i baggrunden. Hun har det bedst med at holde sig i gang, og går aldrig halvhjertet ind i noget. Hun skal føle, at hun gør en forskel, hvorfor hun også takkede ja til jobbet som formand i Assurandørforeningen i Vejle Brand. ”Jeg holder rigtig meget af mennesker. Og jeg håber, at mine kolleger har så stor tillid til mig, at de kommer til mig inden, der kommer advarsler og handlingsplaner og lignende. Tillid er meget vigtig for mig. At mine kolleger har tillid


PORTRÆT

13

MED MOTOROLIE I BLODET SEKS EKSTRA TIL ANNETTE VESTERSKOV Den bil kører jeg i En gammel sort Toyota sportsvan, jeg har haft i mange år. Jeg ved godt, jeg er til grin blandt alle mine kolleger, som kører i Mercedes og Audi, men biler siger mig ikke noget. Mit eneste krav til en bil er, at den er driftssikker. Det kan jeg lide at spise: God mad, lavet af friske råvarer. Jeg har afskaffet min dybfryser og fået en mindre skabsfryser, for der er altid en butik åben, hvor der kan købes friske fødevarer. Det kan jeg lide at drikke The, gerne flere liter om dagen og et godt glas rødvin i ny og næ. Det kan jeg lide at høre af musik Næsten det hele. Pop og rock og alt det nye, der bevæger sig. Kim Larsen har jeg fulgt siden Gasolintiden, hvor jeg var en meget ung teenager. Og jeg kan faktisk også godt lide nogle af de ældgamle klassikere fra mine forældres unge dage. Den seneste bog jeg har læst Er en skønlitterær bog, - en romantisk bog eller lignende på en ferie. Jeg har ikke ro i rumpen til at læse til daglig. Det kan jeg lide at se i tv Speedway har højeste prioritet. Det er

til mig og godt tør fortælle mig, hvis tampen brænder. I øvrigt skulle det gerne være en fælles mission for foreningen og selskabet at have assurandører, der er begejstrede. Det giver nemlig mersalg til gavn for såvel assurandører som selskab”.

”Det skulle gerne være en fælles mission for foreningen og selskabet at have assurandører, der er begejstrede. Det giver nemlig mersalg til gavn for såvel assurandører som selskab”

klart. Men jeg vil også gerne se andre sportsgrene i store turneringer som fx håndboldherrernes VM for nylig. TV er dog sjældent interessant og har meget lav prioritet, men indimellem må jeg lige se nyhederne for at følge lidt med.


14

MEDLEMSVANDRING ASSURANDØR KREDSEN

Her på siden en det tanken, at medlemstilgange- og afgange mellem assurandørforeninger vises, men som følge af den nye persondatalov (GDPR), vises kun de medlemmer som har givet samtykke til at deres navn må vises i bladet Assurandør- & Kundechefforeningen i Tryg Antal medlemmer: 184 Indmeldt Christian Holmenlund, Gistrup Rasmus Christoffersen, Aarhus C Jonas Møllegaard Kusk, Aarhus C Per Kjær Jensen, Højslev Jacob Kehl, Vordingborg Frederik G Bonnez, Hasselager Søren Røn, Odense N Henrik Muff, Esbjerg V Assurandørforeningen i Codan Antal medlemmer: 107 Indmeldt Morten Lund Bering, Hirtshals Udmeldt Per Ole Gulli, Holbæk

Assurandørforeningen i Topdanmark Antal medlemmer: 358 Indmeldt Per Ole Gulli, Holbæk Søren Øglend, Hjørring Asbjørn Bech, Hillerød Marcus Leth Dahl Thomsen, København S Udmeldt Eser Sønmez, Horsens Christian Holmenlund, Gistrup Henrik Borch, Odense C Frederik G Bonnez, Hasselager Søren Røn, Odense N Assurandørforeningen i Danica Pension Antal medlemmer: 61 Assurandørforeningen af 1906 i Købstædernes Forsikring Antal medlemmer: 31 Indmeldt Jakob Schmidt, Esbjerg N Peter Poulsen, Aars Assurandørforeningen i Aros Antal medlemmer: 14 Assurandørforeningen i Gjensidige Forsikring Antal medlemmer: 28

Assurandørforeningen i Alm. Brand Antal medlemmer: 198 Indmeldt Niclas Steff Nyegaard, Rødovre Anne Christina Schou, Odense N Søren Bjerre, Holstebro Laurits Ladegaard Beck, Silkeborg Christian Skovgaard, Aalborg Jonas Ais Andersen, København N Nick Sørensen, Aalborg Udmeldt Martin Kaszubinska Pedersen, Tommerup

Udmeldt Peter Poulsen, Aars Morten Lund Bering, Hirtshals Ole Højgaard Nielsen, Fredericia

Sønderjysk Forsikring Antal medlemmer: 24 Indmeldt Sebastian Berndt Nørholm, Odense C

Assurandørforeningen i If Forsikring Antal medlemmer: 19 Indmeldt Eser Sønmez, Horsens Udmeldt Jesper Lybye, Hinnerup

Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Antal medlemmer: 25 Assurandørforeningen i PFA - FASOR Antal medlemmer: 126 Indmeldt Rasmus Dines Hansen, København Ø Martin Weltz, Valby Mary Hunanian, København SV

Assurandørforeningen i Vejle Brand Antal medlemmer: 11 Konsulent- og Kundechefforeningen i Velliv Antal medlemmer: 60 Indmeldt Stefan N. Poulsen, Solrød Strand

Assurandørforeningen i SEB Pension Antal medlemmer: 46 Udmeldt Peter Grejbe Buhl, Hillerød Landsforeningen Antal medlemmer: 301 Indmeldt Karsten Stage, Vordingborg

Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Antal medlemmer: 18

SAGT OM SEKTOREN:

”Jeg kan til tider føle, at jeg har været på en halv badeferie de første 20 år, når man tænker på, hvad der er sket de seneste fem år. Teknologi har revolutioneret branchen og sat forandringstempoet op i 5. gear” Morten Hübbe, adm. direktør i Tryg om sine 25 år i sektoren til Finans.dk

”Den personlige rådgivning er en hjørnesten, særligt i takt med at pension bliver mere komplekst” Steen Michael Erichsen, adm. direktør i Velliv til Børsen Pro


KONTAKT TIL FORENINGERNE

Formandskab Formand Carsten Nielsen, SEB Pension Jørgen Lykke, Codan Assurandør Kredsens assurandørforeninger: Assurandørforeningen i Alm. Brand Claus Nexø Jensen Søndermarken 119 4340 Tølløse Tlf. 40 12 22 67 Mail: clje@almbrand.dk Assurandørforeningen i Aros Thomas Steen Vilhelmsen Virkelyst 58 9300 Sæby Tlf. 21 20 33 01 Mail: tsv@aros-forsikring.dk Assurandørforeningen i Codan Forsikring Jørgen Lykke Eremitageparken 203,2,-C 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 30 37 80 28 Mail: jlq@codan.dk Assurandørforeningen i Danica Pension Henrik Nielsen Rejsbyvej 1 4600 Køge Tlf. 22 20 74 20 Mail: h.n@danicapension.dk

Udgiver: Assurandør Kredsen Applebys Plads 5 1411 København K Telefon: 3296 4600 Telefax: 3296 1225 E-mail: post@assurandor.dk www.assurandorkredsen.dk

Assurandørforeningen i Gjensidige Bo Vincent Filosofgangen 11, 4. sal 5000 Odense C Tlf. 24 69 58 11 Mail: bo.vincent@gjensidige.dk Assurandørforeningen i If Forsikring Sten Thygesen Rødding Birkevej 11B 6630 Rødding Tlf. 40 90 77 11 Mail sten.thygesen@if.dk Assurandørforeningen af 1906 i Købstædernes Forsikring Michael K. Larsson Bernstorffsvej 28 5000 Odense C Tlf. 51 48 90 16 mkl@kfforsikring.dk Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Henrik Lautrup Ålholmparken 145 3400 Hillerød Tlf. 20 95 74 56 Mail: hl@lokal.dk Konsulent- & Kundechefforeningen i Velliv Mogens Edvard Pedersen Degnevænget 7 8464 Galten Tlf. 61 55 34 85 Mail: Mogens.edvard.pedersen@velliv.dk

Redaktion: Carsten Nielsen (ansvh.) Kommunikation, Finansforbundet Annoncer: Kontakt Pia Hansen Telefon 3266 1374

Assurandørforeningen i SEB Pension Næstformand, Carsten Dahl Idræts Allé 29 A 6710 Esbjerg V Tlf. 22 60 51 77 Mail: cada@danicapension.dk

Assurandør- & Kundechefforeningen i Tryg Lone Hansen Eliassensvej 85 6000 Kolding Tlf. 22 20 82 86 Mail: lone.hansen@tryg.dk

Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Nielsen Algade 1, 3. th 4000 Roskilde Tlf. 40 72 76 08 Mail: carn@danicapension.dk

Assurandørforeningen i PFA - FASOR Lars Hjelmqvist Vinterbuen 37 2750 Ballerup Tlf. 21 94 20 33 Mail: lhj@pfa.dk

Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Annamette Skoffer Christian 3 vej 30 6000 Kolding Tlf. 24 87 96 45 Mail: ask@soenderjysk.dk

Assurandørforeningen i Vejle Brand Annette Vesterskov Storebæltsvænget 86 5500 Middelfart Tlf. 24 97 14 86 Mail: anv@vejlebrand.dk

Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Michael Kyndi Teglværksvej 1, Næssund 7760 Hurup Thy Tlf. 24 95 06 61 Mail: mk@thistedforsikring.dk

Landsforeningen Carsten Nielsen, Formand Assurandør Kredsen

Assurandørforeningen i Topdanmark Ole Lomholt Mortensen Gesten Kærvej 40 6600 Vejen Tlf. 40 16 56 99 Mail: olt@topdanmark.dk

Forsidefoto: Søren Schnoor Layout: Peter Vendrup, Finansforbundet

Oplag: 2.000 Udgivelsesterminer: 3 gange årligt.

Produktion: Johnsen Grenaa

ISSN-nr.: 1902-9519 Nr. 1/Marts 2019/ 15. årgang

Næste nummer udkommer: Juni 2019

15


ER DU ROBOT ELLER MENNESKE? DYRK FORSKELLEN – STYRK DINE PERSONLIGE KOMPETENCER Nu kan du udvikle dig til fremtiden gennem Forsikringsakademiets SUCCEED-program for personlige kurser. Vi har gjort det nemt for dig at komme i gang. Vælg et af de 11 anbefalede spor, som matcher kompetencekravene til netop dit arbejdsområde. Hvert spor består af 4 kurser, som du afslutter med eksamen og certificering. Du kan naturligvis også vælge frit blandt alle kurserne uden at gå til eksamen. Bare fordi det passer præcis dig – her og nu. Agil udvikling, Kommunikation , Coachingmetode, Tillidsbaseret rådgiving, Forretningsforståelse, Motivation, Selvledelse og Psykologiske spil er blot nogle af de 21 personlige kurser vi tilbyder... LÆS MERE PÅ FORSIKRINGSAKADEMIET.DK/SUCCEED

Profile for Finansforbundet

Assurandør Kredsen nr. 1/2019  

I dette blad kan du blandt andet læse om Jobvækst i Velliv / formand med motorolie i blodet / Vejle Brand vokser

Assurandør Kredsen nr. 1/2019  

I dette blad kan du blandt andet læse om Jobvækst i Velliv / formand med motorolie i blodet / Vejle Brand vokser