Page 1

OCCASION TO

CE LEBRATE

Vol.1 No.11 ISSN 2286-797X

FREE COPY


EDITOR’STA L K Editor-in-Chief

Savitree Oonjit

บรรณาธิการบริหาร

สาวิตรี อุ่นจิตร์

Executive Director

กรรมการบริหาร

Amonrut Tan

อมรรัตน์ ตัน

Fashion Editor

Savitree Oonjit

บรรณาธิการแฟชั่น

สาวิตรี อุ่นจิตร์

Assistants to Editor-in-Chief

Jiratha Yuangyai

ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร

จิรฐา ยวงใย

Fashion Stylist

Chano, Ninut

แฟชั่นสไตลิสต์

ฌาโณ, ณิณัฐ

Graphic Designer

Kantika Kanchanapong

ศิลปกรรม

กัณฐิกา กาญจนพงศ์

Editorial Staff Pattrawan Sukmongkol Ninut Karnthaworn Nattima Chaiwichean Aran Nongphon

เดือนแห่งการเฉลิมฉลอง ไม่ว่าจะกี่ปีเมื่อถึงช่วงเวลานี้ทีไร เราจะ รู้สึกได้ถึงความสุขและความสนุก ไม่ว่าจะจากแสงไฟยามค่ำ�คืน หรือเสียง ดนตรีอันรื่นรมย์ที่คอยคลอเคล้ากับบรรยากาศ มันทำ�ให้เราหายเหนื่อยจาก การทำ�งาน ตลอดทั้งปี เชื่อว่าหลายๆคนก็คงหาของขวัญให้ตัวเองและคนที่รัก อย่างสนุกสนาน MAGAHOLIC เล่มนี้ถือว่าเป็นเล่มพิเศษ ที่เราเชื่อว่าจะมีคนเก็บ มากที่สุดอีกเล่มหนึ่ง เพราะเป็นการรวมตัวกันของศิลปินระดับแถวหน้าของ เมืองไทย จากค่าย LOVEiS ที่กว่าจะได้คิวของแต่ละคนรวมกันไม่ใช่เรื่องง่าย ภาพแฟชั่นของเรายังตั้งใจที่จะนำ�เสนอความเป็นแฟชั่นระหว่าง MAGAHOLIC และศิลปินอย่างทีต่ ง้ั ใจไว้ รวมถึงคำ�ถามสุด Exclusive ทีใ่ ครหลายคนต้องอยากรู้ และที่พิเศษไปกว่านั้นเรายังนำ�ไปแจกให้สำ�หรับคนที่ไปชมคอนเสิร์ต BoydKo Family Christmas Together หวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งความสุขส่งท้ายปีนะคะ สาวิตรี อุน่ จิตร์ บรรณาธิการบริหาร editor.magaholic@gmail.com

กองบรรณาธิการ ภัทราวรรณ สุขมงคล ณิณัฐ การถาวร ณัฏฐิมา ไชยวิเชียร อรัณย์ หนองพล

Publisher

Warasa Co.,Ltd. 290/246 Baan Klang Muang S-Sense, Ladprao 84 Rd., Wangthonglang, Bangkok 10310 Tel: 0 2193 9024

ผู้พิมพ์ บริษัท วราสา จำ�กัด 290/246 บ้านกลางเมืองเอสเซ้นส์ ถ.ลาดพร้าว 84 แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2193 9024 For Advertising Please contact

ติดต่อโฆษณา contactmagaholic@gmail.com

แยกสี บริษัท คลาสสิคสแกน จำ�กัด 469 ถ.พระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 พิมพ์ ส.เอเชียเพลส (1989) จำ�กัด 143,145 ซ.รามคำ�แหง 42 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Contact us Facebook/magaholic Instagram/magaholicmagazine Email/contactmagaholic@gmail.com

ข้อความและรูปทุกชิ้นใน MAGAHOLIC สงวนสิทธิ์ตามกฏหมาย การนำ�ไปเผยแพร่ซ้ำ� ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดต้องได้รับการยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท วราสา จำ�กัด


ACNESTUDIO

Limit Spicy Orange CARVEN

Orange & Teal Mohair Knit Sweater PANDORA DANNIJO

Kendal Crystal Earrings

RECOMMENDS MARNI

Shopping Tote

ฤดูหนาว เพิม่ ความคึกคักของ Runway ทำ�ให้เหล่า Fashionista สนุกสนานไปกับหลากหลายเทรนด์ ไม่วา่ จะเป็น Fur, Metalic, Animal print และอืน่ ๆ

SALVATORE FERRAGAMO BOYY

Mini Walken Blue-Grey Calf-Hair

PANDORA


CONTENT OCCASION TO

CELEBRATE 5 7 8 10 12 14 18 22 32 34 36 38 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Magaholic recommends Entertainment Tech Update Social Farm Beauty Artist of the Month Exclusive Interview Fashion Cover Story Shopaholic Trend Runway Desirous Culture Uprising Flair Travel Design Eating Out Health Wow! Design Horoscope Auto Ecstasy Subscribe & Promotion


E

MUSIC

ntertainment เรื่อง : ALANNUII

• ซิงเกิล้ ใหม่ของสาวเสียงเท่“Ninut” กับ “คำ�ตอบทีไ่ ม่เคยถาม” Ballad Pop กลิ่นอาย Soul ที่โดดเด่น ด้วยเครื่องสายและไลน์กีต้าร์เจ๋งๆ ที่ ฟั ง สุ ขุ ม และอ่ อ นไหวบวกกั บ เอกลักษณ์ในเสียงของเธอที่ลึกถึง อารมณ์ที่สุดทำ�ให้เพลงนี้น่าสนใจ ไม่น้อย

REAL BXTCH RETURNS!

CATCH UP!

เปิดตัวซิงเกิ้ลที่มีชื่อว่า Hard Out Here ออกมาเงียบๆจนแฟนๆไม่ทันได้ตั้งตัว กับศิลปินสาวลูกสองอย่าง Lily Allen ที่หลังจากห่างหายจากการทำ�เพลงไปเกือบ 4 ปีเต็ม ครั้งนี้เธอกลับมาพร้อมการฉีกภาพเดิมๆและเพลงแนวเดิมๆของเธอไปเกือบ เสียหมด ด้วยซาวด์เพลงที่แปลกหูไปที่เป็น Synthpop ผสมกลิ่นอาย Hip-Hop เบาๆที่โยกได้สนุกๆ แต่ว่าคอนเซปต์ทางด้านเนื้อหาเพลงที่แฝงการจิกกัดประชด ประชันสังคมยังคงเส้นคงวาตามประสา Lily Allen คนเดิมทั้งเรื่องอุตสาหกรรมเพลง ในปัจจุบันที่เน้นขายความเซ็กซี่เป็นหลัก หรืออัตลักษณ์ของชาว Hip-Hop ทั้งรถหรูๆ เงินทอง หรือการล้อเลียน MV ดัง Blurred Lines – Robin Thicke รวมไปถึงการล้อ เลียนการ Twerking ที่ท�ำ เอา Miley Cyrus กลายเป็นเด็กประถมไปเลย

BOOK

• Luggage ดนตรี Pop-Rock เนื้อร้องจากปลายปากกาของ โอ ปวีร์ บวกกับเสียงนุ่มเข้มที่เป็น เอกลักษณ์ของอ๋อง กับอารมณ์ หนักแน่นทีท่ �ำ ให้นกึ ย้อนไปคิดถึงสมัย เป็นวงมะลิ กับการกลับมาจับไมค์ อีกครั้งของ “อ๋อง เขมรัตน์” “เก็บ (Kept)” ในโปรเจกต์ Frontage

MOVIE 12 YEARS A SLAVE Released Date : 16 มกราคม 2557

WHERE DOES IT GO? เป็นคำ�ถามโปรยทางให้เกิดเรื่องราว ทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ที่มีชื่อว่า Junkyard Planet: Travels in the Billion-Dollar Trash Trade ที่ผู้เขียนที่เป็นทหารผ่านศึก Adam Minter เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับขยะ ชิ้ น เล็ ก ชิ้ น น้ อ ยที่ เราทิ้ ง ขว้ า งกั น อยู่ ทุ ก วั น ตั้ ง แต่ ก ระป๋ อ งน้ำ � อั ด ลมไปจนถึ ง หนั ง สื อ เขาจึงเดินทางเสาะหาคำ�ตอบไปพร้อมๆกับลงลึกเรื่องราวของการแปรรูปขยะ ระบบ เศรษฐกิจที่แฝงไปด้วยเม็ดเงินกว่าหลายพันล้านดอลล่าร์ ทั้งๆที่ขยะถูกให้ค่าว่าเป็น เพียงของไร้คา่ และยังวิพากษ์การสร้างจิตสำ�นึกในด้านสิง่ แวดล้อมของประเทศทีพ่ ัฒนา แล้ว ที่ต่างเพิกเฉยกับเม็ดเงินจากสิ่งไร้ค่าเหล่านั้น ที่สามารถนำ�มารีไซเคิลใหม่ได้ หนังสือเล่มนี้จะพาท่องเที่ยวไปในกองขยะและพาไปพบคำ�ตอบจากหลากแง่มุมว่า แท้จริงแล้วขยะเหล่านั้นมีค่าแค่ไหน?

ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสร้างจาก เรื่องจริงของ โซโลมอน นอร์ธอัพ ชายผิวดำ�ในนิวยอร์คที่ถูกลักพาตัว ไปขายเป็นทาสไร่ในตอนใต้ในช่วง ก่อนสงครามกลางเมืองสหรัฐอเมริกา จ า ก ผู้ ที่ เ พ รี ย บ พ ร้ อ ม ไ ป ด้ ว ย ครอบครัว เงินทอง และ อิสรภาพ กลับต้องถูกจองจำ�เป็นทาสให้กับ เจ้านายผู้เหี้ยมโหดถึง 12 ปี ที่เป็นที่มาของชื่อเรื่อง 12 Years A Slave ได้ผู้ก�ำ กับ สุดติสท์ สตีฟ แมคควีน ที่มีผลงานอย่าง Hunger และ Shame มาแล้ว และหนัง เรื่องนี้เองก็เป็นกระแสอย่างมากทีเดียวกับเรื่องราวสุดเข้มข้นและสมจริง ทั้งการ ได้รับรางวัลใหญ่จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโต รวมไปถึงการเข้าชิง รางวัล Independent Spirit Award ที่แจกให้สำ�หรับหนังนอกกระแสถึง 7 รางวัลและยังเป็นตัวเก็งในออสการ์ที่จะถึงนี้อีกด้วย หนังได้นักแสดงมากฝีมือ ทั้ง ไมเคิล ฟาสเบนเดอร์ แบรด พิทท์ และพอล ดาโน ร่วมแสดง

CATCH UP! • ตีสามคืนสาม ภาคต่อของภาพยนตร์ระทึกขวัญจากไฟว์สตาร์ที่ครั้งนี้ยังคงคอนเซปต์สาม เรื่องในช่วงเวลาตีสามเช่นเดิม พร้อมทัพนักแสดงมากมายทั้ง เรย์ แมคโดนัลด์ สิ พิชญ์สินี และ การกลับมาอีกครั้งของ สินจัย เปล่งพานิช บนจอภาพยนตร์อีกด้วย! (16 มกราคม 2557) • Jackass Presents : Bad Grandpa หากใครติดใจในความบ้าบิ่นของเหล่าทีมสตันท์แมน ที่ชอบเล่นอะไรแผลงๆจนโด่งดังไปทั่วโลกอย่าง Jackass คราวนี้พวกเขาพาเราไปรั่วกับคุณปู่วัย 86 ที่ต้องพาหลานวัย 8 ขวบของเขากลับไปหาพ่อที่แท้จริง (23 มกราคม 2557) MAGAHOLIC

7


T

ech Update

เรื่อง : ภัทราวรรณ สุขมงคล

APPLICATION TONARA

แอพพลิเคชัน่ สุดฮิตสำ�หรับฝึกซ้อมดนตรี ด้วยฟังก์ชน่ั ที่ ช่วยให้เรารู้ว่ากำ�ลังเล่นไปถึงจุดไหนในชีทโน้ตเพลง แอพฯจับ เสียงโน้ตได้อย่างแม่นยำ�ไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว จะเปลี่ยนจังหวะ หรือ มีเสียงเครื่องดนตรีและเสียงรอบข้างแทรก พร้อมเปลี่ยนหน้าให้ เองโดยอัตโนมัติ สามารถเขียนคอมเม้นท์ลงบนโน้ตได้ และตอบรับ รสนิยมดนตรีหลากหลายด้วย Tonara Store ที่มีโน้ตเพลงตั้งแต่ Lady Gaga ไปจน J.S Bach ล่าสุดแอพฯ ได้ออกตัวอัพเดทที่ให้ผู้ ใช้สามารถทบทวนการเล่นของตัวเองได้อีกด้วย

Majestic ARTIPHONE INSTRUMENT 1

Melody

การเล่นดนตรีและการแต่งเพลงจะสะดวกขึ้น พกได้ ง่ายขึ้น ด้วย Artiphone Instrument 1 ที่ช่วยให้เราแต่งเพลงได้ ทุกที่และนำ�ไปทำ�งานต่อได้สบายขึ้น สามารถใช้แบบวางนอน หรือตั้งก็ได้ มีโหมดการเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิด ทั้งกีต้าร์ เบส ไวโอลิน กลอง โดยตัวเครื่องถูกออกแบบให้ทำ�งานร่วม กับไอโฟนด้วยช่องเสียบกลางเครื่อง Artiphone Instrument 1 ทำ�งานร่วมกับแอพพลิเคชั่นอย่าง Garageband สามารถจอง ก่อนออกวางจำ�หน่ายได้ที่เว็บไซต์ http://www.artiphon.com

HUMLAN

8

MAGAHOLIC

Humlan เฮดโฟนรุ่นใหม่จาก Urbanears ที่สามารถถอดปลอกหุ้มทั้งด้านบน และที่ครอบหูฟังออกมาซักได้ ทำ�ให้เราไม่ต้องรู้สึกไม่สบายหูกับสิ่งสกปรกหลังใช้เป็นเวลา นาน แต่ที่โดดเด่นสมกับเป็นหูฟังคนเมืองก็คือ ช่องเสียบหูฟัง Zoundplug ให้เราแบ่งปัน เสียงดนตรีให้คนข้างๆ ฟังด้วยได้ นอกจากนี้ยังมี Build-in Microphone สามารถใช้งาน เป็นแฮนด์ฟรี มีรีโมทสำ�หรับใช้เปลี่ยนเพลงและรับสายโทรศัพท์ มีให้เลือกทั้งหมด 10 สี


VIOLA ORGANISTA จากภาพสเกตซ์เครื่องดนตรีอายุกว่า 500 ปี โดย Leonardo Da Vinci ได้ถูกนัก เปียโนและนักทำ�เครื่องดนตรีชาวโปแลนด์ Slawomir Zubrzycki นำ�แบบร่างมาสร้างให้เกิดเป็น เครื่องดนตรีชิ้นจริงหน้าตาเหมือนแกรนด์เปียโน ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปี (5,000 ชม.) ในชื่อว่า Viola Organista เครื่องดนตรีชิ้นใหม่นี้มีลักษณะพิเศษที่คล้ายเครื่องฮาร์ปซิคอร์ด แต่ให้เสียงอัน งดงามในแบบเครื่องสายอย่าง เชลโล่ และออร์แกน ซึ่งเราไม่เคยได้ยินจากเครื่องดนตรีชิ้นไหน ในโลก และน่าเสียดายที่เลโอนาร์โดไม่มีโอกาสได้ฟัง

MOLDOVER : FOUR TRACK Four Track คืออัลบั้มเพลงซึ่งประสบความสำ�เร็จ จาก Kickstarter โดย Moldover ศิลปินที่เป็นทั้งนักดนตรี และนักประดิษฐ์ ด้วยความล้ำ�กว่าการเป็นอัลบั้มธรรมดาๆ ทำ�เราอยากจะพกอัลบั้มนี้ติดตัวไปไหนต่อไหนด้วย เพราะ ภายในอัลบั้มทรงเทปคาสเซ็ท นอกจากจะมีแฟลชไดรฟ์เก็บ เพลง มันยังเป็นเครื่องแปลงเสียงพูดที่เรียกว่า Voice Crusher (วิธีการแบบโคนันพูดใส่หูกระต่าย) เราจึงหยิบขึ้นมาเล่นสนุก ที่ไหนก็ได้ และยังมีปลั๊ก input/output ที่เราสามารถต่อเล่น ได้ทั้งกับมือถือและหูฟัง

MERIDIAN’S PRIME HEADPHONE AMPLIFIER แอมป์หูฟังตัวใหม่จาก Meridian จะทำ�ให้สุนทรีย์ในการ ฟั ง เพลงผ่ า นเฮดโฟนเที ย บเท่ า กั บ การฟั ง ผ่ า นลำ � โพงคุ ณ ภาพเยี่ ย ม การออกแบบตัวเครื่องยังคงสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์จาก Meridian โดยเน้นความเรียบของพื้นผิวไม่มีการใช้น็อต การเปิดกล่องทำ�ได้โดย กลไกแม่เหล็ก และด้วยเทคโนโลยี Analogue Spatial Processing (ASP) จะทำ�ให้คุณดื่มด่�ำ กับคุณภาพเสียงอันแท้จริง มาพร้อม USB DAC 24bit/192kHz ซึ่งจะใช้งานเป็นแอมป์หูฟัง หรือเป็น DAC อย่างเดียว ก็ได้ MAGAHOLIC

9


S

ocial farm

เรื่อง : NINUT

By

Salvatore Ferragamo เปิดตัวหนังสั้นออนไลน์ “WALKING STORIES” เรื่องราวละมุนชวนฝัน ‘Walking Stories’ คือหนังสั้นโรแมนติค-คอมเมดี้ สร้างสรรค์โดยผู้กำ�กับชื่อดัง Luca Guadagnino (ผลงาน อาทิ Melissa P, I am Love) ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางพลิกชีวิตที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์สุดแสนประหลาดใจ การเปิดเผยที่ไม่คาดคิดและความโชคดีที่ได้ พบเจอ กล่าวได้ว่าหนังรักเรื่องนี้ได้ ‘เดิน’ ทางข้ามโลกอย่างแท้จริง พบกับนักแสดงรุ่นใหม่ อาทิ Kaya Scodelario, Tom Ellis, Billy Manussen, Nathalie Buscombe และ Lee Roy Kunz พร้อมด้วยดาราฮอลลีวู้ดตลอดกาล Lauren Hutton ที่จะทำ�ให้ผู้ชมประจักษ์ถึงความงามแบบ ‘Aging gracefully’ การผจญภัยของความรักครั้งนี้ได้เดินทางผ่าน 3 เมือง ซึ่งทุกๆ เมืองนั้นมีความหมายและเรื่องราวเกี่ยวกับเฟอร์รากาโมแฝงอยู่เรื่องราวความรักนี้จะ ออกเดินทางในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม โดยจะมีทั้งหมด 8 episodes และออนไลน์ให้ได้ชมสองสัปดาห์ต่อ 1 episode โดยในแต่ละตอนจะมาพร้อมวิดีโอ เบื้องหลัง ซึ่งสามารถรับชมออนไลน์ได้ที่ www.ferragamo.com

“ไฮเนเก้น” ระเบิดปรากฏการณ์ทางดนตรีระดับโลก “HEINEKEN PRESENTS SENSATION: WICKED WONDERLAND” กรุงเทพฯ - “ไฮเนเก้น” แบรนด์เครื่องดื่มชั้นนำ�ระดับโลก พลิกประวัติศาสตร์วงการดนตรีครั้งใหม่ กับที่สุดแห่งปรากฏการณ์ดนตรีระดับโลก “HEINEKEN PRESENTS SENSATION: WICKED WONDERLAND” การกลับมาอีกครั้งที่ประเทศไทย เตรียมการผจญภัยโลกแห่งเวทมนตร์ทางดนตรีที่ซ่อน เร้นอยู่หลังประตูสีขาวอันลึกลับ ท่ามกลางมิวสิคฟลอร์สุดอลังการ และจำ�นวนผู้ร่วมงานกว่า 17,000 คน สัมผัสความมันส์เหนือจินตนาการ ดับเบิ้ลบีทดน ตรีอิเล็กทรอนิกส์สุดมันส์ และอัดแน่นด้วยแสง สี เสียงแบบเต็มพิกัด พร้อมปะทุความมันของที่สุดแห่งปรากฏการณ์ดนตรีเต็มรูปแบบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ไบเทคบางนาฮอลล์

10

MAGAHOLIC


นิสสัน เปิดตัว Nissan Juke สปอร์ตครอสโอเวอร์ ภายใต้แนวคิด “Born to excite” บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ผู้นำ�ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมยานยนต์ที่ตื่นเต้นเร้าใจ ประกาศเปิดตัวรถยนต์ สปอร์ตครอสโอเวอร์คันแรกในไทย “นิสสัน จู๊ค” ฉีกกฏรถยนต์ประเภทแฮทช์แบคอย่างสิ้นเชิงพร้อมพรีเซ็นเตอร์ขวัญใจวัยมันส์ “พีช” พชร จิราธิวัฒน์” ฉีกกฎรถยนต์ประเภทแฮทช์แบคอย่างสิ้นเชิงด้วยยอดขายมากกว่า 680,000 คันทั่วโลกนับตั้งแต่เปิดตัวตั้งแต่ปี 2553 จู๊ค ถ่ายทอดความแตกต่างอย่างมีสไตล์ บังคับควบคุมได้อย่างคล่องแคล่ว ขับสนุก และเทคโนโลยีที่ใช้ได้ง่าย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ของรถประเภทครอสโอเวอร์ ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก จัดเต็มเทคโนโลยีสุดล้�ำ เติมอารมณ์การขับขี่ให้สนุกมากขึ้นและประหยัดน้ำ�มัน สูงสุดด้วยระบบควบคุม การทำ�งานอัจฉริยะ I-Con พร้อมระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและความบันเทิง I-Connect กับหน้าจอสัมผัสแบบพกพาขนาด 7″ เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบ iOS และแอนดรอยด์สู่มัลติมีเดียเอ็นเตอร์เทนเมนต์ทุกรูปแบบ เผชิญทุกสภาพผิวทางได้อย่างมั่นใจกับทัศนวิสัยที่ ชัดเจนจากมุมมองที่เหนือกว่า ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมือง ขับเคลื่อนคล่องตัวด้วยเครื่องยนต์ล�้ำ สมัย HR16 ขนาด 1.6 ลิตร แบบหัวฉีดคู่ Dual Injector System พร้อม Twin C-VTC ประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด

MAGAHOLIC

11


B

eauty เรื่อง : NINUT

ABSOLUE

TM

ชุดผลิตภัณฑ์ แอบโซลู (ABSOLUETM) เพื่อการฟื้นบำ�รุงอย่างล้ำ�ลึก ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จำ�นวน 11 ชิ้น ได้แก่ กระเป๋าเครื่องสำ�อางที่ออกแบบอย่างเรียบหรู ที่มาพร้อมเซรั่มบำ�รุงผิวหน้า ครีมบำ�รุงผิวอย่างล้ำ�ลึก สำ�หรับกลางวัน และกลางคืน ครีมบำ�รุงผิวรอบดวงตา โลชั่นบำ�รุงผิว มาส์กบำ�รุงผิวหน้า มาส์กสูตรพิเศษสำ�หรับผิวลำ�คอ ลิปสติก และครีมกันแดด

LA VIE EST BELLE

TRESOR MIDNIGHT ROSE สำ�หรับผู้ที่ต้องการชุดของกำ�นัลแด่คนสำ�คัญในโอกาสพิเศษ ลังโคมยังได้จัดสรรผลิตภัณฑ์น้ำ�หอม ที่มาพร้อมมาสคาร่าและกระเป๋าดีไซน์ สวยหรูในราคาสุดคุ้ม อีกมากมาย อาทิ ชุดผลิตภัณฑ์ มิราเคิล, เทรซอร์ อินเลิฟ, เทรซอร์ มิดไนท์โรส, ฮิปโนส และลาวีเอแบลล์ 12

MAGAHOLIC

TRESOR IN LOVE


BEAUTY BOX Lancôme ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข ส่ง ‘Beauty Box’ กล่องของขวัญเพื่อความงามแทนคำ�ขอบคุณ

Lancôme BEAUTY BOX กล่องของขวัญแห่งความงามที่ประกอบไปด้วยเครื่องสำ�อางครบชุด จำ�นวน 19 ชิ้น ตั้งแต่ กระเป๋าเครื่องสำ�อาง ที่ออกแบบอย่างหรูหรา ผลิตภัณฑ์เช็ดเครื่องสำ�อางรอบดวงตา พรีเซรั่ม เซรั่มบำ�รุงผิวหน้า เซรั่มบำ�รุงผิวรอบดวงตา ครีมกันแดด ลิปสติก ลิปกลอส 2 ชิ้น อายแชโดว์ บลัชออน ดินสอเขียนขอบตา มาสคาร่า มาส์กฟื้นบำ�รุงผิวหน้า 2 แผ่น น้ำ�หอม และแปรงแต่งหน้า 3 ชิ้นพร้อมกระเป๋าใส่แปรงอันสวยหรู Try different look at www.lancome.co.th

MAGAHOLIC 13


A

rtist of the month เรื่อง : NINUT

STAMP ผู้ชายธรรมดาที่ใช้ข้อมูลและประสบการณ์ชีวิตที่มีแต่งเพลงมากมายเพื่อให้คนฟัง มีความสุขไปกับเพลงของเค้า และยิ่งโดดเด่นมากขึ้นกับความสามารถ ของบทบาท โค้ชในรายการ The Voice Thailand ทั้ง 2 season แสตมป์ - อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข ก่อนหน้าจะมาเป็นแสตมป์อย่างทุกวันนี้ หนุม่ สถาปัตย์ฯ จุฬาฯ เคยผ่านการแต่งเพลงมานับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็น เพลงละครคณะ ทำ�เพลง ขายกับเพื่อน รวมถึงทำ�เพลงส่งค่ายต่างๆมาเรื่อยๆจนวันนึงที่ตัดสินใจส่ง demo เข้ามาหาพี่บอย โกสิยพงษ์ แสตมป์บอกว่าเหมือนเป็นจุดเปลี่ยน ของชีวิตเลยก็ว่าได้ เหมือนเค้าได้เจอพี่ชาย การทำ�งานทุกครั้งจึงเหมือน การทำ�งานในครอบครัว การเปลี่ยนแปลงที่ทำ�ให้เค้าเริ่มรู้ว่ากลายเป็น บุคคลที่มีชื่อเสียง คงหนีไม่พ้น เพลงช้าอย่าง ความคิด ที่เข้าไปสัมผัส ความรู้สึกข้างในของใครหลายคน หลักในการทำ�เพลงของเค้าไม่ซับซ้อน ไม่ได้หวังว่าเพลงจะต้องเป็นที่ชื่นชอบที่สุด ไม่ได้มุ่งเน้นกำ�ไรทางธุรกิจ แต่ตรงไปตรงมากับความรู้สึกแบบไม่กั๊ก ใช้ความรักในการทำ�เพลงนำ� 14

MAGAHOLIC

ทุกสิ่งเหมือนกับที่ตัวเค้าและค่าย Love is เป็น ส่งผลให้เค้าได้เพลงอย่างที่ ชอบ รวมถึงแฟนเพลงที่สัมผัสถึงตัวตนได้อย่างชัดเจน เมื่อถามถึงนักร้องที่ เค้าประทับใจมากที่สุดใน Love is แสตมป์ตอบด้วยเสียงกลั้วหัวเราะว่า พี่บอย โกสิยพงษ์ ครับ ซึ่งหลายคนคงเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง และบทเพลงที่ เค้าเอ่ยปากว่าเพราะมาก ได้แก่เพลงของ 2 นักร้องรุ่นพี่ พี่บอยและพี่ป๊อด อย่าง ‘บทเรียน’ และสำ�หรับใครที่รอเพลงใหม่ของหนุ่มคนนี้ ไม่เกินกลางปี หน้าคงได้ฟังกันอย่างแน่นอน ส่วนตอนนี้คงต้องคอยดูลีลาและลูกเล่นอัน แพรวพราวของโค้ชแสตมป์ในรายการ The Voice Thailand season 2 ว่าจะปล่อยทีเด็ดให้เราได้ชมกันมากซักแค่ไหน


A

rtist of the month เรื่อง : issaroree

THE BEGINS Texture เสียงที่คล้ายแต่แตกต่างกันของแต่ละคน กับ Rhythm & Disco สไตล์เพลงแนวใหม่ สำ�หรับเมืองไทย ทำ�ให้ The Begins เป็นวงดนตรีที่ต้องรู้จักไว้ด้วยประการทั้งปวง... “ฌอน” นักร้องประสานเสียงทีห่ ลงใหลในการร้องเพลงมาตัง้ แต่ เด็กๆ กับการเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่หล่อหลอมเรื่องดนตรี “ใหม่” นักเรียน ดนตรีคลาสสิคที่มีฝีมือไม่ธรรมดา และเจ้าของเสียงร้องในเพลง “ฉันดีใจที่ มีเธอ” “เคลวิน” เทพมือกลองทีฝ่ ากฝีมอื ไว้ทง้ั ในอเมริกาและญีป่ นุ่ กับศิลปินดัง หลายคน เช่น Mary j bilge “ต๋อง” ทีส่ ามารถบรรยายเรือ่ งราวในมโนภาพ ออกมาเป็นเนื้อเพลงได้อย่างมีความหมายลึกซึ้ง และวุฒิ ชายหนุ่มสายร็อค กับเสียงร้องโรแมนติก ทีท่ �ำ ให้ The Begins มีสสี นั การเริ่มต้นครั้งนี้ ทำ�ให้เกิดเส้นทางใหม่ในเส้นทางดนตรีใน บ้านเรา เพราะพวกเขาได้นำ�เอา ความเป็นดิสโก้ในยุค 70 มาใส่กลิ่นของ

แต่ละคนลงไป ซึ่งแน่นอนว่าผลตอบรับทำ�ให้พวกเขาสามารถทำ�ให้เส้นทาง ใหม่นี้ ลงตัวมากขึ้น กับอัลบั้มที่สอง ที่บ่มความเป็น less is more อย่าง เพลง happy ending ด้วยการสื่ออารมณ์เข้าถึงคนดู และเทคนิคที่ปรับ ให้ฟังลื่นไหล เข้าใจง่ายมากขึ้น The Begins มีความรักกับเพลงทุกเพลงทีพ่ วกเขาสร้างมันขึน้ มา และแน่นอนว่าที่ love is พวกเขาให้นิยามว่าที่นี่คือบ้าน ที่อยู่ร่วมกันกับ เพือ่ นๆ มากมาย เห็นความเปลีย่ นแปลงของเพือ่ นไปในทางทีด่ ี ทุกคนเติบโต ขึน้ และคอยช่วยเหลือกัน ยิง่ นานวันยิง่ สบายใจ...กับการแสดงตัวตนทีช่ ัดเจน ของตัวเองออกมา เพราะทุกอย่างเกิดด้วยอิสระและความรัก MAGAHOLIC 15


A

rtist of the month เรื่อง : NINUT

TWO ความขี้เล่น ความมีเสน่ห์ ที่เราเห็นจากหนุ่มเสียงเพราะคนนี้ คงไม่ใช่เพียงอย่าง เดียวที่ทำ�ให้ใครหลายคนตกหลุมรัก ตู่ - ภพธร สุนทรญาณกิจ เริ่มจากผมร้องเพลงประจำ�ในร้านอาหารที่ LA แล้วก็เจอกับ นักแต่งเพลงซึ่งเป็นคนไทย เค้าเข้ามาฟัง แล้วแนะนำ�ให้รู้จักกับคนที่ทำ�งาน เพลงหลายๆคนรวมถึงพี่บอย โกสิยพงษ์ โดยกับพี่บอยเราได้ร่วมงานกัน ครั้งแรกใน Rhythm & Boyd 11th ตู่เล่าด้วยน้ำ�เสียงสบายๆ นอกจาก การเป็นนักร้องแล้ว หนุ่มคนนี้ชอบศิลปะและชอบวาดรูป โดยเลือกเรียน เกี่ยวกับ Animation เค้าเล่าว่าถ้าผมไม่ได้มาเป็นนักร้องอย่างทุกวันนี้ คงใช้ชีวิตสบายๆเรื่อยๆ ไม่ชอบอะไรหวือหวาและคงทำ�งานด้านดีไซน์ อย่างที่เรียนมา แต่การเป็นนักร้องเนี่ย เหมือนมันเป็นช่วงชีวิตช่วงหนึ่งที่ ผ่านเข้ามา เราเลยอยากลองใช้ชีวิตให้ต่างกับที่วางไว้ เหตุการณ์ที่ทำ�เค้า รู้ตัวว่าการร้องเพลงคือสิ่งที่เค้าทำ�ได้ดี คือการประกวดร้องเพลงสมัยมัธยม ทีโ่ รงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ตอนนัน้ ผมได้ทส่ี อง จุดนัน้ แหละก็ท�ำ ให้เริม่ รู้สึกว่า 16

MAGAHOLIC

เราชอบร้องเพลง การเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัว Love is ตู่รู้สึกถึง ความเกื้อกูลของศิลปินในค่ายที่มีต่อกัน และผู้ชายที่เค้าเคารพเหมือน เป็นพี่ชายอย่างพี่บอย ผู้ที่ให้โอกาสที่สำ�คัญกับเค้าและศิลปินทุกคน ได้ เติบโตอย่างที่ตัวเองเป็น เมื่อถามถึงศิลปินที่หนุ่มคนนี้ประทับใจที่สุด อย่างวงที่มีของเยอะแบบ Shining Star ที่ตู่บอกว่าอาจจะยังไม่เป็นที่ รู้จักในวงกว้างแต่ทุกคนน่าจะหลงรักถ้าได้ฟังเพลงของพวกเค้า ใครที่ ติดตามผลงานหนุ ่ ม อารมณ์ ด ี ค นนี ้ อ ยู ่ ก ั บ ผลงานเพลงใหม่ เพื ่ อ นกั น ทุ ก ที (feat. อุ ๋ ย Buddha bless), Club Friday The Series 3 ตอน รักเธอ รักเขา และรักของเรา พร้อมทั้งผลงานเพลงประกอบละครที่จะ ปล่อยออกมาเรื่อยๆให้ติดตามกันตลอดจนถึงปีหน้าแน่นอน


A

rtist of the month เรื่อง : NINUT

LIPTA ด้วยชื่อเสียงของการเล่น live ที่สนุกผ่อนคลายรวมถึงการเป็น entertainer ที่ดีเยี่ยมทำ�ให้ 2 หนุ่มลิปตา “แทน” และ “คัตโตะ” เดินทางมาไกลถึงวันนี้

ลิปตาถือเป็นอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกของค่ายเพลงอบอุ่นอย่าง Love is เป็นผลงานที่ออกมาด้วยความรักอย่างลงตัว ระหว่างหนึ่งนัก แต่งเพลง กับนักร้องป๊อป โดยเริ่มจากการชักชวนของแทนที่ต้องบอกว่า คัตโตะเป็นนักร้องคนเดียวที่เค้าเลือกพร้อมทั้งชื่อวงอย่าง ลิปตา (คุณแม่ แทนเป็นคนตั้ง) หมายถึงสิ่งไกลตาน่าค้นหา ที่ทั้งสองเลือกใช้อย่างไม่ลังเล ด้วยความที่ทั้งคู่โตมากับเพลงยุคเบเกอรี่มิวสิค และมีไอดอลคล้ายๆ กันอย่างพี่บอย โกสิยพงษ์ ทำ�ให้แนวเพลงของลิปตาเป็น pop ที่ฟังง่าย และเปิดกว้างกับความหลากหลายที่เข้ามาผสมผสาน เมื่อถามถึงเทศกาลเฉลิมฉลอง รวมถึงคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ของ ค่ายอย่าง BoydKo Family Christmas Together คัตโตะเล่าว่า

ถ้านึกถึงคริสมาสต์ คือ Love is นี่แหละ เพราะน่าจะเป็นที่ๆเฉลิมฉลอง คริสมาสต์อย่างจริงจังกว่าที่อื่น และด้วยการพบปะของศิลปินในค่ า ย ค่อนข้างน้อย คอนเสิร์ตคือที่นัดพบของพวกเรา ส่วนหนุ่มแทนที่เค้ารู้สึก ว่า Love is เป็นที่แรกที่ฝันว่าอยากมาทำ�เพลงและทุกอย่างก็เป็นไป ตามนั้น ความสบายๆเข้าใจในตัวศิลปินสูงของพี่บอย บุคคลที่ทุกวันนี้ก็ ยังตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เจออย่าง พี่นภ พี่ป๊อด ลิปตาเข้าสู่ปีที่ 9 ด้วยแรง ผลักดันจากคนเหล่านี้ โดยคัตโตะยังฝากถึงคอนเสิร์ตช่วงต้นปีหน้าของ ลิปตาที่รับรองได้ว่าสุดพิเศษและประโยคทิ้งท้ายถึงซานตาคลอสอย่ า ง อารมณ์ดีว่า “อย่ามาเมืองไทยเลย ไม่มีหิมะ ปล่องไฟก็ไม่มี อย่ามาๆ” (หัวเราะ)

MAGAHOLIC 17


E

xclusive Interview เรื่อง : NINUT / ภาพ : วรุณ เกียรติศิลป์

ELEMENTS COMBINED ทุกสิ่งเกิดขึ้นจากความรัก คำ�ๆเดียวที่เป็นทั้งครอบครัว การทำ�งาน เพื่อนรวมถึง แรงบันดาลใจและจุดมุ่งหมายของผู้ชายทั้ง 2 คนนี้ ที่เมื่อเค้าเปล่งเสียงร้องเพลงทุก ครั้ง แม้จะนุ่มนวลแต่กลับเต็มไปด้วยอารมณ์ที่เข้าไปสัมผัสถึงความรู้สึกข้างใน 20 คำ�ถาม Exclusive ที่คุณยังไม่เคยอ่านที่ไหน กับ บอย โกสิยพงษ์ และ นภ พรชำ�นิ

18

MAGAHOLIC


MAGAHOLIC

19


E

xclusive Interview เรื่อง : NINUT / ภาพ : วรุณ เกียรติศิลป์

ความฝันวัยเด็กของพี่บอย

เทศกาลที่ชอบที่สุด

พี่บอย : อยากทำ� 2 อย่าง อยากเป็นนักแต่งเพลงและก็เป็นเจ้าของบริษัท เพลง อีกอย่างหนึ่งคือทำ�บริษัทการ์ตูน พวกทำ�หนังการ์ตูนอะไรทำ�นองนี้

พี่บอย : คริสมาสต์ฮะ มันเป็นช่วงที่เราชอบตั้งแต่เด็กแล้ว คือพ่อก็จะชวน ให้ลกู ๆ จัดต้นคริสมาสต์แล้วก็ตกแต่งบ้าน ลูกๆ ก็จะตืน่ เต้นทุกครัง้ บรรยากาศ ก็จะเต็มไปด้วยเสียงเพลงคริสมาสต์ เราซื้อของขวัญกัน และสุดท้ายในคืน วันที่ 24 ธันวาคมก็จะไปโบสถ์ เพราะว่าคริสมาสต์เป็นวันเกิดของพระเยซู ที่มาเพื่อให้มนุษย์ ดังนั้นคริสมาสต์เหมือนเป็นเทศกาลแห่งการให้จริงๆ

เรียนจบมาทางด้านเพลงด้วยรึเปล่า พี่บอย : เรียนจบมาทางด้านดนตรีฮะ ไปเรียน Music Business ที่ UCLA คือทีแรกเนี่ยจะไปเรียนทำ�การ์ตูนที่ประเทศญี่ปุ่น แล้วเผอิญคนที่เราจะไป อยู่ด้วยที่ญี่ปุ่น มีเหตุพลิกผันนิดหน่อยเลยไม่ได้ไป ทีนี้พี่สาวบอกว่าที่ LA มีหลักสูตรที่เปิดสอนทางด้านดนตรี ซึ่งเป็น 2 อย่างที่เราชอบอยู่แล้ว เลย ตัดสินใจว่าไปที่นี่แล้วกัน

ความเชื่อเรื่องซานตาคลอสเมื่อสมัยเด็ก พีบ่ อย : พีท่ ราบอยูแ่ ล้วว่าไม่มจี ริง (ยิม้ ) และก็บอกลูกเสมอว่าไม่มนี ะลูก ลูกๆ ก็จะบ่นว่าพ่อหักหาญน้ำ�ใจเด็กๆ (หัวเราะ)

เพลงแรกที่แต่ง

ของขวัญในวันคริสมาสต์แล้วประทับใจที่สุด

พีบ่ อย : ถ้าเอาจริงๆคือตัง้ แต่เด็ก น่าจะเป็นแต่งให้พวกหน้ากากเสือ กระบี่ไร้ เทียมทาน หนังการ์ตูนอะฮะ (หัวเราะ)

พีบ่ อย : เพิง่ ได้รบั เลยฮะเมือ่ ไม่นานมานี้ เป็นหุน่ หน้ากากเสือครบทัง้ ชุดเลย (ยิม้ อย่างภาคภูมใิ จ)

เริ่มเป็นนักแต่งเพลงและทำ�ค่ายเพลงได้อย่างไร

เหตุผลที่เลือกจัดคอนเสิร์ตใหญ่ในช่วงคริสมาสต์

พีบ่ อย : ก็พอเราเรียนจบ แล้วเราเรียนมาในสายนีด้ ว้ ย ก็ตง้ั ต้นว่าจะมาทาง ด้านเพลงนีแ่ หละ ทีนไ้ี ด้มาเจอ network คือ คุณสมเกียรติ อริยะชัยพาณิชย์ คุณสุก้ี กมล สุโกศล แคลปป์ และก็พเ่ี อือ้ ง สาลินี ปันยารชุน ได้คยุ กันว่าเดี๋ยว พอผมเรียนจบแล้วเรากลับมาเปิดบริษัทกัน ก็เป็น Bakery Music นี่ แหละ เชือ่ มัย้ กลับมา 2 สัปดาห์กเ็ ปิดค่าย ดือ้ ๆเลย (หัวเราะ)

พีบ่ อย : ชอบเทศกาลนีม้ าก เหมือนเป็นการทีเ่ ราได้เจอกันทัง้ ครอบครัวและ ถ้าเราจะเอาครอบครัวใหญ่ๆคนที่ชอบฟังเพลงแบบเดียวกันมาเจอกันทั้ง หมด ให้เป็นเหมือนทุกๆปีหรือสองปีเราได้เจอกัน คงจะเป็นอะไรทีอ่ บอุน่ ดี

อยากให้วงการเพลงไทยมีเพลงแนวไหนอีก พีบ่ อย : จริงๆ จะเป็นแนวไหนก็ได้นะฮะ ทีเ่ ป็นตัวของตัวเอง ทีค่ นทำ�ชอบ คือถ้าคนทำ�ชอบแล้วเนี่ย ก็มีโอกาสอย่างน้อยก็มีกลุ่มคนทำ�ที่ชอบอยู่แล้ว คนฟังก็อาจจะชอบด้วย คืออาจจะไม่ระบุว่าเป็นแนวไหนแต่เป็นแนวที่ จรรโลงโลก เพราะว่าเพลงคืออาหารทางวิณญาน ถ้าเราทำ�แต่อาหารเสียๆ ให้กบั คน คนฟังก็จะมีแต่วณ ิ ญานเสียๆเต็มไปหมด

“ ถ้าคนทำ�ชอบแล้วเนี่ย ก็มีโอกาสอย่างน้อยก็มีกลุ่มคนทำ� ที่ชอบอยู่แล้ว คนฟังก็อาจจะชอบด้วย คืออาจจะไม่ระบุว่า เป็นแนวไหนแต่เป็นแนวที่จรรโลงโลก เพราะว่าเพลงคืออาหาร ทางวิญญาน ถ้าเราทำ�แต่อาหารเสียๆให้กับคน คนฟังก็จะมีแต่วิญญานเสียๆ เต็มไปหมด ”

วิธีการคัดเลือกศิลปินในแบบ LOVE IS พีบ่ อย : มาจากว่าพอคุยกันแล้ว รูส้ กึ ว่าทำ�งานด้วยกันได้อะฮะ รูส้ กึ ว่าเรา ประทับใจในเพลงเค้าหรือว่าประทับใจในเสียงร้องเค้า หรือแม้แต่ประทับใจ ในบุคลิกของเค้า

อยากให้ลูกๆ เป็นเหมือนเรามั้ย พี่บอย : ก็อยากจะให้เค้าเป็นอย่างที่เค้าอยากจะเป็น เหมือนในสมัยเรา ที่พ่อแม่พี่ก็ให้พี่เป็นอย่างที่พี่อยากจะเป็น เป็นอะไรก็ได้ คือลูกพี่ชอบร้อง เพลงนะ แต่เค้าไม่ชอบร้องต่อหน้าคน งัน้ คงไม่ได้เป็นมัง้ นักร้อง (หัวเราะ)

รู้สึกอย่างไรที่หลายคนเมื่อพูดถึง บอย โกสิยพงษ์ จะนึกถึง ผู้ชายอบอุ่น พีบ่ อย : ก็รสู้ กึ ว่าเค้าให้เกียรติเรานะ

20

MAGAHOLIC

สิ่งผาดโผนที่สุดที่เคยทำ� พี่นภ : ถ้าเป็นเรื่องที่เสียวๆเสี่ยงชีวิตเนี่ย ต้องย้อนกลับไปสมัยเรียน มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ท�ำ กิจกรรมกับเพือ่ น แล้วเป็นหน่วยกล้าตายของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ก็ลยุ แหลกมีเรือ่ งทุกอย่าง เราก็เป็นทัพหน้าเป็นประธาน เชียร์ดว้ ย แต่อกี ความรูส้ กึ หนึง่ ทีท่ �ำ ให้เรารูส้ กึ ตืน่ เต้น กลัว ประหม่า ก็คอื การร้องเพลงนีแ่ หละ เหมือนเราออกสนามรบทีม่ สี ทิ ธิโดนสอยร่วงได้ตลอด ถ้าเราพลาดแม้แต่ตัวโน้ตเดียว เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ขึ้นเวทีก็จะรู้สึกเสี่ยง มากไม่วา่ จะเป็นเวทีเล็กใหญ่เหมือนกันหมด


คอนเสิร์ตที่รู้สึกประหม่าที่สุด

คอนเสิร์ตที่ประทับใจ

พี่นภ : เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของพี่บอย ที่มาบุญคลอง ปี 1997 พี่ไม่มี ประสบการณ์การร้องเพลงมาก่อนเลย แล้วให้เราเป็นคนเปิดโชว์ ร้อง เพลง season change เป็นครั้งแรกในชีวิตต่อหน้าคน 3,000 กว่าคน บรรยากาศเสี่ยงตายอย่างยิ่ง ไม่รู้ว่าทำ�ออกมาดีหรือไม่ดี แต่เราร้องออก มาจากหัวใจจริงๆ สามารถพาคนใน MBK Hall ตอนนั้นให้รู้สึกร่วมกับเรา ไปได้ คือเราจะไม่ชอบร้องเพลงบนเวที เรียกว่าขยาดการขึ้นเวทีทุกครั้ง จนทุกวันนี้

พี่นภ : ครั้งนึงไปร้องที่หาดใหญ่ให้คนในโรงงานฟัง เราก็ตายละ ดูแนว แล้วเจ้าของโรงงานชอบเรามาก แต่ลูกน้องนี่ไม่รู้จักแน่นอน นั่นคือ 10 กว่าปีที่แล้วนะ คนที่ร้องต่อจากเราจะเป็นนักร้องลูกทุ่งเต็มไปหมดเลย พี่ มาผิดโซนมาก (หัวเราะ) เพลงแรกทีร่ อ้ งตอนนัน้ คือ เพลงห่างไกลเหลือเกิน ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นโซล เลือกเพลงที่เค้าไม่เคยฟังแน่นอน แต่เหมือนพอร้องมัน เหมือนสะกดคนงานทัง้ โรงงานให้นง่ั ฟังกันนิง่ เลย พอถึงเพลงท้ายๆก็ลกุ ขึ้น เต้นกับแบบมันเต็มที่ และพี่ก็เชื่อว่าหลังจากวันนั้นแล้วเค้าต้องรู้จักและจำ� พี่ได้แน่นอน

ฮีโร่ในดวงใจ พี่นภ : ตั้งแต่เด็กจะชอบ superman เพราะรู้สึกเค้าเป็นคนจิตใจดี เค้า ไม่จ�ำ เป็นต้องช่วยเหลือคนก็ได้ ถ้าสังเกตส่วนใหญ่แล้ว superman จะโดน ตัวร้ายหลอกตลอด เหมือนเป็นคนซื่อ (ยิ้ม)

เสียงเรียกเพลงรอสายใช้เพลงอะไรอยู่ พี่นภ : ถ้าคนโทรเข้ามาหาพี่จะมีเพลงลมหายใจ ซึ่งเป็นเพลงของ P.O.P โปรโมทเพลงด้วย (ยิ้ม) พวกเราเป็นเพื่อนกันมาตลอด อยู่ในวงการนี้ได้ ก็เริ่มด้วยเพลงๆนี้ เพลงนี้ทำ�ให้เราได้มาเจอกัน มารวมตัวเป็น Bakery Music ทำ�ให้ได้เจอพี่บอยและทุกๆคน เลยรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่สำ�คัญ ต่ อ ผมและเพื ่ อ นๆที ่ โ ทรเข้ า มาหาผม ถ้ า ได้ ย ิ น เพลงนี ้ ก ็ อ ้ อ นภรออยู ่ (หัวเราะ)

เพลงแนวที่ยังไม่มีโอกาสร้องแล้วอยากลองร้อง

พูดถึงวงการเพลงไทย พีน่ ภ : จากวันนัน้ จนถึงวันนีค้ นฟังส่วนใหญ่ได้รบั รูว้ า่ เพลงมันมีหลากหลาย แนวทาง และแนวทางของเราก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ให้เค้าได้ฟังแล้วรู้สึกว่า ไม่ได้เข้าถึงยาก และได้รับรู้อีกว่ารายการประกวดต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยนี้ ผู้จัดทำ�ล้วนเป็นแฟนเพลงเราด้วย เค้าก็เอาโซลของเราเนี่ยไปเป็นแนวทาง การดำ�เนินรายการ การร้องเพลง มันต้องมีการสร้างสรรค์ คิดใหม่ เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับนักร้องแต่ละคน เหมือนสิ่งที่เราทิ้งไว้ก็มาเติบโตใน รุ่นน้องๆ อย่าง แสตมป์ ตู่ ฯลฯ ทำ�ให้คนฟังได้ไปอีกขั้นนึงของการฟังเพลง

“ เรารู้สึกเหมือนเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยง เพลงของเรากับคนฟังได้ ตรงนั้นเหมือนเป็นความสุข สุดยอดของการเป็นนักร้อง ”

พี่นภ : จริงๆก็มีหลายๆแนวที่ยังไม่เคยได้ร้อง แต่ที่อยากลองคือ เพลง ไทยเดิม และเพลงกล่อมเด็ก ที่เราฟังแล้วรู้สึกสบายๆ อันนี้อยากทำ�เป็น อัลบั้มจริงๆ เพราะพอพ่อแม่มีลูก เค้าจะได้ใช้เสียงเราเนี่ยกล่อม ใน ท่วงทำ�นองที่เป็นแบบไทยๆสอดแทรกอยู่ในนั้น อย่าง โยกเยกเอย หรือ อื่นๆไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คนไทย หรือเป็นคนไทยที่อยู่เมืองนอกก็สามารถ เปิดให้ลูกฟังได้ พี่เชื่อว่าพี่น่าจะทำ�ได้ดี เพราะจากที่ทดลองมา พอเด็กๆ ได้ยินเสียงเราตาเค้าจะปรือเลย (หัวเราะ)

แสดงว่าชอบเด็ก พี่นภ : ชอบมากแต่พี่ยังไม่มีลูกหลายคนก็แซวว่าเพลินท้องนานจัง เลี้ยง แต่ลูกคนอื่น คือเพลินเค้าทำ�งานกับเด็กพิเศษด้วย ช่วยเทรนด์พ่อแม่ว่าจะ ต้องทำ�ยังไงตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ 5 ขวบ พี่ก็ตามไปเชียร์

ความงามหรือบรรยากาศที่ประทับใจที่สุด พี่นภ : ความสงบเนี่ยชอบที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน โดยเฉพาะความนิ่งของ คนรอบข้างที่เราอยู่ด้วย คือความสงบที่เจ๋งที่สุด เหมือนทุกคนเข้ากันได้อยู่ ด้วยกันด้วยความสงบ มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน

ความสุขของการร้องเพลง พีน่ ภ : เรารูส้ กึ เหมือนเป็นสือ่ กลางในการเชือ่ มโยงเพลงของเรากับคนฟังได้ ตรงนั้นเหมือนเป็นความสุขสุดยอดของการเป็นนักร้อง MAGAHOLIC

21


FAMILY inSYNC


LOVE IS หนึ่งในค่ายที่รวบรวมบุคคลผู้มีพลังงานความคิดสร้างสรรค์อย่างล้นเหลือ รวมเอาความเป็นหลาย “ นัก ” ไว้ในตัวเอง ทั้งนักร้อง นักแต่งเพลง นักดนตรี นักเขียน นักวิจารณ์ นักแสดง นักฟังเพลง นักดูหนัง นักอ่านการ์ตูน เรียกว่าความพิเศษ ก็คงไม่ผิดนัก เพราะนอกจากพวกเขาจะร่วมพูดคุยถึงบทสัมภาษณ์แบบ exclusive แล้ว ยังเป็นการถ่ายแฟชั่นในคอนเซปต์ Family in Sync ด้วยเสื้อผ้าแฟชั่นสุดคลาสสิค ที่ทุกคนเอ่ยปากว่าคงไม่ได้ทำ�บ่อยนัก บรรยากาศสบายๆแบบครอบครัว ที่นำ�ทีมโดยพี่บอย โกสิยพงษ์, พี่นภ พรชำ�นิ, room39 และ A.R.T. A.R.T.

ROOM39

หลายคนคงอยากรู้ ว่ า หนุ่ ม หน้ า สวยคนนี้ เ ป็ น ใครมาจากไหน ต้องบอกว่า อาร์ต - กฤช วิรยศิริ เป็นอดีตสมาชิกวง 7th scence ซึ่งเป็น วงดนตรีที่ร่วมทำ�กับเพื่อนๆ สถาปัตย์ฯ จุฬาฯ หนึ่งในนั้นคือหนุ่มแสตมป์ นั่นเอง สำ�หรับโปรเจ็กอย่าง A.R.T.เค้าลงมือโปรดิวส์และทำ�เพลงเอง เรียก ได้ว่าทำ�เองทุกขั้นตอน โดยจะเป็นการนำ�นักร้องมา featuring ได้ 2 นัก ร้องหนุ่มอย่าง น็อต-วรุฒม์ และ คิว วงฟลัว มาร่วมร้อง ในเพลง มัง และ เท่านั้น ผลงานซิงเกิลต่อๆไปคงได้ฟังกันเร็วๆนี้ที่เจ้าตัวยังคงยึดตำ�แหน่ง โปรดิวเซอร์รวมถึงทำ�เพลงเองไปด้วยพร้อมๆกันเหมือนเดิม

ถ้าพูดถึง ซิงเกิลดังอย่าง ‘หน่วง’ ‘ฉันต้องคู่กับเธอ’ คงไม่มีใคร ไม่รู้จักพวกเขา room39 ที่พูดถึงคอนเสิร์ตคริสมาสต์ BoydKo Family Christmas Together concert ว่ามีเซอร์ไพรส์ที่เตรียมไว้ในคอนเสิร์ต มากมาย ศิลปินรับเชิญ เกมส์ที่ร่วมเล่นกับศิลปิน รวมถึงจะทำ�สิ่งที่พวกเขา ไม่เคยทำ�มาก่อนอย่าง การเล่นละคร อีกด้วย อยากให้ทุกคนนำ�ของขวัญ คนละ 1 ชิ้น มาร่วมมอบให้มูลนิธิเด็กคริสเตียน รับรองว่าจะได้ทั้งความ พิเศษ ความอบอุน่ แบบครอบครัว คงเป็นอีกหนึง่ ค่�ำ คืนทีเ่ รามามีความสุขร่วมกัน

LOVE IS DICTIONARY L Love ที่ค่ายจะอยู่กับแบบพี่น้องและความรัก ตัวผมก็จะสนิทกับพี่บอย ปรึกษาเค้าได้ด้วยทุกเรื่อง O Originality ความเป็นออริจินัล ศิลปินในค่ายจะมีสไตล์ของตัวเอง ซึ่งอยู่ บนพื้นฐานคล้ายๆกัน ด้วยอาจเพราะเราเสพเพลงตั้งแต่ยุค Bakery Music มาพร้อมๆ กัน V Vibes เรือ่ งของความรูส้ กึ จะสำ�คัญมาสำ�หรับเรา การทำ�เพลงทุกอย่าง เราเห็น อะไรความรู้สึกจะมาก่อน ผมจึงใช้ข้อนี้เพราะมันจะจริงกว่าความเป็นเหตุ เป็นผล E Aesthetics เพลงทีเ่ ราทำ�อย่างแรกต้องเพราะก่อนและต้องจรรโลงโลก ที่ค่าย ทุกคนจะเข้าใจดีว่าเพลงจะแปลกจะทดลองหรืออะไรก้ได้แต่ต้องเพราะ I Identity ศิลปินในค่ายจะค่อนข้างมีตัวตนชัดเจนทางด้านดนตรี นี่อาจจะ เป้นจุดหนึ่งที่พี่บอยเลือกพวกเรามาอยู่ในค่าย S Simple ความเรียบง่ายของค่ายเราคงเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง มีความสบายๆ Live ส่วนใหญ่จะไม่เหมือนตอนซ้อมเลย จะเน้นทำ�ตามความรู้สึก

LOVE IS DICTIONARY L Laugh ต้องบอกว่า love is เนีย่ จะชอบแกล้งกันตลอด อารมณ์ดที กุ คน จะ รูส้ กึ ผ่อนคลายเวลาอยู่ด้วยกันด้วยความที่ทุกคนเป็นคนตลกด้วย หัวเราะ กันทั้งวัน O Oxygen อากาศหรือลมหายใจของทุกๆคนในค่ายที่อบอวลไปด้วยความรัก V Voice ร้องเพลง ทำ�เพลง ทุกอย่างถูกเล่าเรือ่ งผ่านเสียงของศิลปินทุกๆคน และ ทุกคนก็มเี สียงทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันออกไป E Ecstasy เรามีความสุขทีไ่ ด้อยูด่ ว้ ยกัน มีความสุขในสิง่ ทีเ่ ราทำ� การทำ�งานจึงเป็น เหมือนชีวติ ของพวกเรา I Independence พี่บอยจะค่อนข้างให้อิสระกับศิลปินทุกคนอย่างเต็มที่ จะไม่มานั่งจำ�กัดว่าจะต้องทำ�แบบไหน งานที่ออกมาเลยทำ�ให้เราเป็นตัวเอง และแสดงออกมาอย่างเต็มที่ ทำ�ให้ไปสู่ Infinity คืองานเพลงเนี่ยคงไม่มีที่ สิ้นสุดว่าดีแล้วยังคงต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆ S Soul จิตวิญญานในการทำ�งานทั้งการทำ�เพลง และ การร้องเพลง พวกเรา ศิลปินทุกคนใส่ทั้งหมดลงไปในนั้น ให้จิตวิณญานนี้ส่งผ่านไปถึงคนฟัง ให้ได้ รับสิ่งดีๆที่เราตั้งใจมอบให้ด้วยความรัก


ศิลปิน : บอย โกสิยพงศ์ , นพ พร ชำ�นิ, Room39, อาท A.R.T กฤช วิรยศิริ สไตลิสท์ : Chano S. ผู้ช่วยสไตลิสต์ : ณัฐธร กันต์เกรียงวงศ์ ช่างภาพ : วรุณ เกียรติศิลป์ ผู้ช่วยช่างภาพ พร้อมพงศ์ เดชพล. รัชภูมิ แย้มเนตร แต่งหน้า : บวร ชมฉิม ทำ�ผม : พิเชษ ตรีเทพวิไล ขอขอบคุณเสื้อผ้าและเครื่องประดับ แบรนด์ : DKNY : สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น2 โทร. 02-658-0220 AlX ARMANI EXCHANGE : สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น1 โทร. 02-6580260-1 DA+PP : สาขาสยามเซนเตอร์ ชั้น3 โทร.02-6581706 Next to Normal : สาขาเซนทรัลเวิร์ด ชั้น 1 Atrium zone โทร.02-646-1847 Morgan homme : สาขาสยามพารากอน ชั้น2 โทร.02-2951730 ขอขอบคุณสถานที่ Sofitel Bangkok Sukhumvit : L’Appart ( ลาพาร์ต บาร์ แอนด์ เรสเตอรองท์ ชั้น 32 )


S

hopaholic

เรื่อง : NINUT

Acnestudios

Urban Wonderland เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวอย่าง Autumn/Winter ความสนุกสนานของ การแต่งตัวในซีซั่นนี้ มีลูกเล่นค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น knitwear, collar, velvet และ plaid ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ ของฤดูหนาวอย่างสี burgundy, dark emerald, deep mint และอื่นๆ บน pattern เนี้ยบผสมผสานกับความเป็น sportswear ที่สร้างสีสันรับช่วงปลายปีได้ไม่น้อย

Acnestudios

Topman

H.E. By Mango

Jill Sander Jill Sander 3.1 PHILLIP LIM

Salvatore Ferragamo

Burberry

Salvatore Ferragamo

DAPPER

Topman

Topman

Acnestudios

Salvatore Ferragamo 34

MAGAHOLIC

Lanvin


Masculine Wardrobe

S

hopaholic เรื่อง : NINUT

Acnestudios

คงเป็นสไตล์ที่ผู้หญิงหลายคนสวมใส่ได้ไม่ยากสำ�หรับ Masculine ในซีซั่นนี้แต่งแต้มด้วยรายละเอียดที่สื่อถึงความเป็นผู้หญิงแบบลงตัว ทำ�ให้ได้ลุคที่ดูเท่และน่ารักไปพร้อมกัน บวกกับลาย floral, polka dot โดยใช้ leather, wool และเล่นความเป็น metallic ที่หรูหรา สื่อถึงผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความมั่นใจแบบเต็มเปี่ยม Narciso Rodriguez Sara Battaglia

STELLA McCARTNEY

DVF

BALENCIAGA Acnestudios

Salvatore Ferragamo

Acnestudios

Acnestudios Salvatore Ferragamo

reiss.com HONOR Full Skirt

Carven

anthropologie.com

Acnestudios Acnestudios

Kate Spade MAGAHOLIC

35


T

rend Runway เรื่อง : NINUT

Badgley Mischka pre-fall14

ต้อนรับปีใหม่และเทศกาลเซเลเบรทด้วยเทรนด์สุดหรู แต่ในซีซั่นนี้ Metallic มีความหลายหลายของสีสนั และ texture ทัง้ Pre-Fall 2014 อย่าง Badgley Mischka, Chanel, Erdem และ Spring 2014 ready-to-wear ไม่ว่าจะเป็น Suno ใช้การผสมผสานเทคนิค การ laser-cut บนเสื้อเชิ้ต pencil skirt ที่เล่น material แบบ gold foil หรือ silver jacket แบบ Roberto Cavalli ที่สื่อความเป็นเฟมมิ นีนโดยใช้การเข้ารูปได้อย่างลงตัว แต่ที่สร้างความโดดเด่นบนรันเวย์ได้เป็นอย่าง ดี อย่าง Dries Van Noten ด้วยสีทองในแบบ Byzantine gold และ Ottoman tassels ทำ�ให้ rumway และ เหล่า fashionista คึกคักได้ไม่น้อย

Dries Van Noten s14

Balmain s14 rtw Suno s14 rtw

Chanel pre-fall14

Suno s14 rtw Chanel pre-fall14

Erdem pre-fall14

S

tyle icon

36

MAGAHOLIC

Miroslava Duma


Céline s14 rtw

T

Chanel pre-fall14

rend Runway เรื่อง : NINUT

Chanel s14 rtw Chanel pre-fall14

Céline s14 rtw Chanel s14 rtw

Chanel s14 rtw

S

tyle icon Miroslava Duma

เริ่มต้น Pre-Fall 2014 ด้วยแบรนด์ใหญ่ที่เป็นผู้นำ�ทาง ด้านแฟชั่นเสมอมาอย่าง Chanel ด้วยศิลปะท้องถิ่นแบบ Texas กับกลิ่นอาย cowboy ในสไตล์ Karl Lagerfeld เรียกว่าบรรยากาศ Fashion Show ในค่�ำ คืนนั้นที่ Dallas Fair Park เต็มไปด้วยความอบอุ่นสุดพิเศษสำ�หรับปู่คาร์ลเลยที เดียว และรวมถึง Spring 2014 ก่อนหน้านี้ที่ศิลปะการปาดป้าย ความอิสระของเส้น สายแบบ Fine Art หลากหลายแบรนด์ดังที่เหล่าดีไซเนอร์ได้สร้างงานลงบนเสื้อผ้าไม่ ต่างกับจิตรกร เริ่มด้วย Céline ที่เต็มเปี่ยมด้วย Graffiti ลายเส้นใหญ่หนาในโทนสดใส แต่ตัดด้วยสีขาว-ดำ� ได้กลิ่นอายยุคปลาย 80s Chanel อย่าง Karl Lagerfeld ที่หยิบ สี primary pantone ในสไตล์ 90s เหมือนการรีเฟรช Chanel ด้วยลุคใหม่แปลกตา พร้อมทั้งยังคงความเป็นเอกลักษณ์ผ้า tweed แต่สวมใส่ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ตามมาด้วย Christopher Kane ใช้ความฟุง้ และการทับซ้อนของสีสนั แบบ metallic ได้อย่างน่าสนใจ Christopher Kane s14

Chanel pre-fall14

MAGAHOLIC

37


D

esirous Culture เรื่อง : NINUT / ภาพ : KANTIKAKAN

LOVE IS 14 กุมภาพันธ์ ในปี 2005 Love is ( บริษัท เลิฟอิส จำ�กัด ) ถือกำ�เนิด ขึ้น โดยเป็นบริษัทที่นำ�ศิลปะเดินไปพร้อมๆกับการตลาด ผลตอบรับที่ให้ประโยชน์ ทั้ง ผู้ผลิต และผู้สร้างงานเพลงด้วยรูปแบบการเป็น “หุ้นส่วนร่วมกัน” ร่วมทั้งการแตกแขนงไป ถึงการจัดงาน Event การจัดคอนเสิร์ต, รับงาน Organize รวมไปถึงการนำ�ไฮเทคโนโลยี ด้านเพลงเข้ามาใช้ จากการที่เจ้าของบริษัท เป็นทั้งผู้บริหารและศิลปิน นั่นคือประเด็นหลักที่ ทำ�ให้มุมมองของ Love is มีความแตกต่างจากค่ายเพลงอื่นๆในปัจจุบัน

“ รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง ด้วยทุกๆเพลงมีจุดมุ่งหมาย

เดียวกัน คือ การถ่ายทอดความรักมากมาย มากมุมมอง มากความรู้สึก มากศิลปิน มากอารมณ์ มากถ้อยคำ� คือการทำ�เพลงรักให้คนทั้งโลกรักกัน และเข้าใจคำ�ว่ารัก อย่างลึกซึ้ง ไม่ว่ารักนั้นจะสมหวัง หรือว่าผิดหวัง แต่ถ้ารู้จักรักให้เป็น คุณคือคนที่มีความรักในหัวใจแล้ว “

S

PECIALITY OF LOVE IS

“Love is เป็นเสมือน Independent Artist เป็นสหกรณ์รวบรวม ศิลปิ น ทุ ก แขนงไว้ด ้ว ยกัน และจะเป็น เจ้าของผลงานด้วยตัวเอง โดย ต้องการให้ศิลปินมี Good Living และ Good Job ศิลปินสามารถร่วม ทุนกับ Love is นำ�ผลงานของตัวเองที่ส�ำ เร็จเรียบร้อยแล้วมาให้ Love is เป็นผู้ทำ�การตลาด รวมไปถึงการร่วมกันจัดคอนเสิร์ต ดังนั้นในอัลบั้ม แรกของ Love is จะรวบรวมศิลปินระดับแนวหน้าของวงการเพลงกับ ผลงานเพลงใหม่ที่ศิลปินทุกคนเป็นผู้แต่งเองทั้งหมด” 38

MAGAHOLIC


D

esirous Culture เรื่อง : NINUT / ภาพ : KANTIKAKAN

LOVE IS T H E H O M E , T H E M US I C A N D T H E P EO P L E W H O M A D E T H E I R L I F E F U L L O F LOV E .

MAGAHOLIC

39


D

esirous Culture เรื่อง : NINUT / ภาพ : KANTIKAKAN

H

OME RECORDING STUDIO

เพลงดีหลายๆเพลงมาจากห้องอัดเล็กๆแห่งนี้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ครบครัน พร้อมการตกแต่งด้วยพื้นไม้ ให้ความรู้สึกสะดวกสบายและเป็นมิตร ที่ ต้องบอกว่าเป็นมุมประจำ�ของศิลปินใหญ่อย่างพี่บอย โกสิยพงษ์อีกด้วย

OVE IS VOL.1

L

“ Love is vol.1 ” บทเพลงรัก บท ที่หนึ่ง เป็นการรวมศิลปินระดับแถวหน้าของ วงการเพลงอาทิ อัญชลี จงคดีกิจ, พงษ์สิทธิ์ คำ�ภีร์, นภ พรชำ�นิ, ไทยเทเนียม, โป้ โยคี เพลย์บอย, 2days ago kids, ธีร์ ไชยเดช, กรูฟ๊ ไรเดอร์ส, ตรัย ภูมริ ตั น, Venus butterfly, เบน – ชลาทิศ ตันติวุฒิ, โต๋ – ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร กับผลงานเพลงใหม่ทั้งหมดไว้ ด้วยกัน นอกจากนั้นยังรวบรวมศิลปินหน้า ใหม่ “New comers” ที ่ ท ำ� ผลงานใหม่ น่าฟัง ดนตรีดมี คี ณ ุ ภาพ แล้วเข้าร่วมกับ เลิฟอิส เป็นครั้งแรกอีกด้วย

D ECORATION

ถ้าอยากรู้นิสัยใคร ให้ดูบ้าน คำ�นี้คงใช้ได้กับค่ายเพลงเล็กๆ ที่อบอวลด้วยความรู้สึกอย่าง Love is บ้านไม้เก่าสีขาวที่ถูกดัดแปลง เป็นค่ายเพลง ตั้งอยู่ใจกลางทองหล่อ 23 บรรยากาศที่ร่มรื่นด้วย ต้นไม้ใหญ่ สามารถมองเข้าไปเห็นภายในของตัวบ้านที่ประกอบด้วย ห้องกลางที่มีโต๊ะประชุมขนาดย่อม และมุมพักผ่อนที่ให้ความรู้สึก อบอุ่นเหมือนอยู่บ้านด้วยสีแดงก่ำ�ของเฟอร์นิเจอร์และผนัง แต่จุดเด่น ที่บ่งบอกถึงความชอบในวัยเด็กคงหนีไม่พ้น เหล่าตัวการ์ตูนดังขนาด ใหญ่ยักษ์ ไม่ว่าจะเป็น เหล่าตัวละครจาก Toy story, Monster University, Astro Boy, Ironman และอื่นๆ ที่ท�ำ ให้บ้านหลังนี้คงไม่ ได้เป็นแค่ที่ทำ�งาน แต่เป็นที่รวมตัวของกลุ่มเพื่อน กินข้าวและพูดคุย ถึงสิ่งต่างๆด้วยความรู้สึกดีๆอย่างอบอุ่น 40

MAGAHOLIC


U

prising Flair เรื่อง : issaroree

KNOT WA R O O T

พี่ชายใจดี ที่เดินทางสายดนตรีมาตั้งแต่เด็ก ด้วยความสามารถ ทางดนตรีรอบด้าน เสียงร้องนุ่มๆ และเครื่องดนตรีที่เขาคุ้นเคยหลายชนิด เมื่อก้าวเข้ามาในดินแดนที่ทุกอย่างดำ�เนินไปด้วยความรักของค่าย love is ยิ่งทำ�ให้น็อตแสดงความรักในดนตรีได้ชัดเจน ผลงานเพลงที่ผ่านมา อย่าง เธอใช่ไหม เพลงประกอบละครกลรักลวงใจ และ เรื่องจริงของทุกวัน ที่เป็นซิงเกิลแรกๆ นั้นได้แนะนำ�น็อตให้ใครหลายคนรู้จัก .... และจะได้รู้จักเขามากขึ้นจากบทสัมภาษณ์นี้

น็อต วรุฒม์เป็นศิลปินที่เดินทางร่วมกับ love is มาตั้งแต่รุ่นแรกๆ ในสไตล์เพลงที่ผสมผสานจากความชอบทางดนตรีที่หลากหลาย เช่น ป๊อปร๊อค ผสมกลิ่นของฟังก์และดิสโก้ หรือเพลงป๊อปช้าๆ อย่างเพลงปั่นหัว น็อตบอกว่า สนใจอยากลองทำ�เพลงแนวป๊อปให้กว้างมากขึ้นด้วย การนำ�บลูส์ หรือร็อคมาใส่ในเพลง ทำ�ให้เพลงมีสีสันฟังสนุกมากขึ้น ไอดอลทางดนตรีที่น็อตยกให้เป็นที่สุด คือ The beatles จากเหตุผลของ เรื่องราวในเนื้อหาเพลงที่หาใครเทียบได้ยากไม่ว่าจะในยุคสมัยใด และ John Mayer กับซาวน์กีต้าร์ที่เปิดกว้าง ด้วยความคุ้นเคยกับเครื่อง ดนตรีอย่างกีต้าร์ เบส กลอง เปียโน หรือแม้กระทั่งระนาดทุ้ม ทำ�ให้น็อต สร้างเพลงด้วยตัวเองตั้งแต่แรกเริ่ม แต่งเนื้อร้อง ทำ�ดนตรี โดยมีพี่ บอยและพี่ไก่ สุธี มาช่วยดูเรื่องเนื้อหาของเพลงและการร้องให้ลงตัวมากขึ้น โดยพี่น็อตกล่าวถึงพี่บอยอย่างอบอุ่นว่า พี่บอย เป็นมากกว่า พี่ชาย...เป็นทั้งพ่อ ครู ที่คอยสอนคอยแนะนำ� ทำ�ให้ความรู้สึกที่น็อตมีต่อบ้าน love is เป็นความสุขที่เหมือนเป็นอีกหนึ่งครอบครัว

42

MAGAHOLIC

น็อตได้แนะนำ� mv สนุกๆ อย่าง no money no honey ของเขาเอง อยากให้หลายคนลองเข้าไปดู ยังมีโปรเจคละคร และเพลงประกอบละคร ที่จะออกมาปีหน้า รอติดตามผลงานของน็อตได้ที่ www.facebook.com/knot.fanpage


U

prising Flair เรื่อง : issaroree

S H I N I N G S TA R M E N G / K UA N G / C H R I S T / M O D / A RT

Shining star เป็นวงดนตรีอีกหนึ่งวงที่น่าทึ่ง ด้วยฝีมือทางดนตรีของแต่ละคนที่บ่มเพาะมานาน จนวันนึงเมื่อตัดสินใจรวมตัวกันเสนอเพลงให้พี่บอย โกสิยพงษ์ได้ฟัง ความเป็น Shining star จึงชัดเจนมากขึ้น

พวกเขาทั้ง 5 คน เม้ง กวง มด คริส และอาร์ท มีความชื่นชอบแนวเพลงทางดนตรีที่แตกต่างกัน แต่ถ้าเป็นแนวอาร์แอนบีบาลาด อย่างที่พวกเขานำ�มาถ่ายทอดผ่านเพลง 5 years ซิงเกิลแรกที่ผ่านมา ให้ฟีลเพลงซึ้งฟังสบายๆ ก็เป็นตัวตนอีกแบบที่ลงตัวและชัดเจน เหมือนกัน Shining star เคยมีผลงานเป็น back up ให้กับศิลปินดังๆ อย่าง ลิปตา, พี่ปั่น, พี่ปุ๊ อัญชลี, Rhythm & Boyd Eleven, ตู่ ภพธร แสตมป์ และ the Begins ฯลฯ โดย คริส ยังได้มีส่วนร่วมในอัลบั้ม Ryhthm & Boyd Eleven ในเพลง “ เพื่อนเก่า” ซึ่งนั่นทำ�ให้พวกเขาเป็น ที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆ หลายซิงเกิลที่ออกมา มีกระแสตอบรับดี ด้วยแนวเพลงที่ถูกหูถูกใจใครหลายคน จึงทำ�ให้ Shining star เป็นอีกวงหนึ่งที่ ใครหลายคนพูดถึงอย่างต่อเนื่อง และส่วนหนึ่งในงานดนตรีทำ�ให้พวกเขามีความสุข คือ เสียงร้องตามจากแฟนเพลงในคอนเสิร์ต กับฟีดแบคที่ ดีมากขึ้นเรื่อยๆ ...ทำ�ให้พวกเขารู้สึกอบอุ่นและมีพลังในเส้นทางของ shining star ต่อไป เมื่อพูดถึงไอดอล อันเป็นที่รัก...ทั้งวงพร้อมใจโหวตให้ พี่บอยและพี่ตู่แห่ง love is เพราะความสามารถในด้านการแต่งเพลงสรรค์สร้างทำ�นอง ที่สร้างความประทับใจให้พวกเขาเสมอ

ติดตามผลงานของพวกเขา ได้ที่ https://www.facebook.com/ShiningStarBand

MAGAHOLIC

43


T

ravel

เรื่อง : issaroree / ภาพ : Tongpool Piasupun

Historical Journal ในยุคที่ศิลปะรุ่งเรืองถึงขีดสุด สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และพื้นที่ว่าง ถูกแต่งแต้มไปด้วยรอยร่างภาพ เส้น และสี ก่อร่างสร้างสิ่งต่างๆ จากแรงศรัทธา ที่มีต่อคริสตศาสนา ถ่ายทอดความงามของสรวงสวรรค์บนดินแดนของมนุษย์ โรม เมืองโรแมนติกที่ทำ�ให้รู้สึกได้ถึงความสุนทรีย์ในชีวิต

44

MAGAHOLIC


เมื่อเดินไปบนถนนในเมืองโรม ชมความงามของสถาปัตยกรรมในเมืองผ่าน ตรอกซอกซอย จะสามารถเห็นชิ้นงานศิลปะต่างๆ ที่ส่วนใหญ่จะเป็นประติมากรรม นูนสูง หรือลอยตัวอย่างอนุสาวรีย์ของบุคคลสำ�คัญ เทพในตำ�นานกรีก ที่มีอยู่แทบทุก มุมเมือง แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณศิลป์ของชาวโรมในยุคก่อน ยิ่งไปกว่านั้นการคุมโทน สีของเมืองในโทนน้�ำ ตาล ส้ม แทรกด้วยสีหวานหรือสีสดใสในบางจุดของร้านค้า ทำ�ให้ การเดินทางท่องเที่ยวในโรม นอกจากจะได้สัมผัสบรรยากาศของประวัติศาสตร์แล้ว ยังทำ�ให้รู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาของผู้คนในเมืองได้เป็นอย่างดี บนฝั่งซ้ายแม่น้ำ�ไทเบอร์ที่ไหลผ่านเคียงเมืองมายาวนาน เป็นที่ตั้งนครรัฐ อิสระ สถานที่ส�ำ คัญของคริสตศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิก “นครรัฐวาติกัน” ภายใน มีพิพิธภัณฑ์ที่รวมข้าวของประวัติศาสตร์หลากชนชาติ อย่างประติมากรรมหินอ่อน อันโด่งดังของไมเคิลแองเจลโล “พิเอต้า (Pieta)” หินอ่อนที่ยับเหมือนผ้า ความสมจริง ของกล้ามเนื้อและอารมณ์แสนเศร้าบนใบหน้าพระแม่มารี งานจิตรกรรมเฟรสโกบน ผนังและเพดานที่ ซีสทีน ชาเปล (Sistine Chapel) สุนทรีย์อีกอย่างนอกจากงานศิลปะที่มากมายนั บ ไม่ ถ ้ ว น สิ ่ ง ที ่ ต ้ อ งสั ม ผั ส เมื่อมาถึงโรม คือ เจลลาโต ไอศกรี มเนื ้ อนุ ่ มหอมหวาน สูตรเฉพาะของอิตาลี มี หลากหลายรสชาติที่สามารถลิ ้ มลองได้ วั น ละรส หรื อมากกว่ า ตามต้ อ งการ และ น้ำ�ผลไม้แบบที่หมายความถึ ง น้ ำ � ที ่ มาจากผลไม้ สดแบบ 100% ที่สามารถซื้อได้ใน และอีกหนึ่งสิ่งที่ท�ำ ให้หลายคนมีความสุขในโรม คือ การใช้ ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือจะสั่งแทนน้ำ�เปล่าในร้านอาหาร สร้างความสดชื่นพร้อมลุยเมือง เวลาบนถนนที่ ตั้ ง เรี ย งรายด้ ว ยแบรนด์ ดั ง ระดั บ โลกแข่ ง กั น อวดโฉม โรมต่อได้ดีทีเดียว window ชวนเชิญให้ทุกสายตาจับจ้องและเดินเข้าไปในร้าน อย่าง ถนนที่เชื่อมต่อกับบันไดสเปน Via Condotti ก็เป็นหนึ่งในลิสต์สถาน ที่ของใครหลายคน มี shop ของ Louis Vuitton, BVLGARI, Versace, Furla ฯลฯ ถ้ายังไม่สะใจลองไปทีถ่ นน Via Del Corso ถนนสายสำ�คัญ ที่ผู้หลงใหลในแบรนด์ต่างๆ มารวมตัวกัน เพื่อปรนนิบัติความสุขตัว เองด้วยความงามและคุณภาพระดับโลกจากแบรนด์ต่างๆ มากมาย หรือสถานที่ช็อปอีกแบบ เช่น ตลาดคัมโป เดอ ฟอรี (Campo de Fiori) ก็น่าไปเดินเล่นชมร้านดอกไม้ ผลไม้สีสันสดใส เลือกของเก่าสไตล์ยุโรป ส่งกลับมาไว้แต่งบ้านที่ ตลาดนัดปอร์ตา ปอร์ตาเช (Porta Portese) (เปิดวันอาทิตย์) สำ�หรับมื้ออาหารค่ำ� ลองให้เวลาไหลเอื่อย จิบไวน์ชม วิวเมือง เพลิดเพลินไปกับรสชาติของความเป็นอิตาเลี่ยนที่ ตราสเตเวเร (Trastevere) อดีตย่านชุมชนคนยิว ที่กลายเป็นย่านสุดหรู มีร้านอาหาร และผับบาร์เก๋ๆ มากมาย กรุงโรมเป็นเสมือนเมืองที่สตาฟช่วงเวลาแห่งวัฒนธรรมที่รุ่งเรือง ที่ทำ�ให้คนในยุคสมัยต่อมาและต่อไป ได้เรียนรู้ และยังเป็นเมืองที่แต่งแต้ม ไปด้วยสุนทรียะจาก อาหาร รสนิยมชั้นเลิศ และบรรยากาศที่งดงาม... เป็นสถานที่ที่ควรไปสัมผัสสักครั้งเพื่อสร้างความสุนทรีย์ในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต

MAGAHOLIC

45


D

esign

เรื่อง : ALANNUII / ภาพ : Honz P.

The Nearness of Easy Life The Mark Condominium Ratchada-Airport Link ได้สรรค์สร้างที่พักอาศัยที่เรียบง่ายเพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ที่ไม่ละทิ้ง ความต้องการของคนเมือง ที่พักอาศัยใจกลางเมืองที่อบอุ่นเหมือนบ้าน และยังเดินทางสะดวกไปยังจุดหมายต่างๆได้ง่ายๆเพียงแค่ก้าวเดินเท่านั้น

46

MAGAHOLIC


โครงการ The Mark Condominium Ratchada-Airport Link ตั้งอยู่บนทำ�เล ที่สะดวกสบายใจกลางย่านรัชดา-พระราม9 ที่ยึดคอนเซปต์ “Life is an Easy Walk” ที่ชีวิตก็เปรียบเสมือนการเดิน และจะดีแค่ไหนหากการเดินเล่นในละแวกบ้านนั้นครบครัน ไปด้วย สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน แอร์พอร์ตลิ้งค์ หรือศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ห่างไปเพียงไม่ กี่ร้อยเมตรเท่านั้น ตัวอย่างห้องของโครงการเองก็ถกู ตกแต่งอย่างเรียบง่ายแบบ Modern Classic Style ที่เน้นสีกลางๆไม่เรียบและไม่ฉูดฉาดจนเกินไป เพื่อให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนเป็น พื้นที่ส่วนตัวอย่างแท้จริง อย่างเช่น ลวดลายวอลเปเปอร์บนผนังห้องที่เน้นลวดลายที่ไม่ ยุ่งเหยิงจนเกินไป อาจเป็นรูปทรงเรขาคณิตหรือเวกเตอร์ดอกไม้ ที่มองได้เรื่อยๆไม่ น่าเบื่อ เน้นโทนสีอ่อนปานกลางจำ�พวกสีพาสเทลหรือสีโทนอ่อนในโทนสีเขียว ขาว หรือน้ำ�ตาล เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ในห้องถูก Built-In ไว้อย่างเรียบร้อย ลดข้อจำ�กัดของการ ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแบบ Dual-Fucntion ที่เรียบง่าย ได้ประโยชน์และไม่ทำ�ให้ ขนาดห้องที่เล็กดูอึดอัดอีกด้วย และจุดเด่นของการตกแต่งแบบ Modern Classic นั้นคือ การหยิบเอาเครื่องใช้ภายในบ้านมาตกแต่งเพื่อลดทอนความแข็งกระด้างและไม่ทำ�ให้ห้อง เรียบจนเกินไป ลองหยิบเอาแก้วไวน์ เชิงเทียนสวยๆ หรือหนังสือมาวางบนโต๊ะรับแขกก็ จะเพิ่มลูกเล่นและความเพลิดเพลินให้กับบรรยากาศของห้องได้ไม่น้อย หรือหากเบือ่ กับความจำ�เจเกินไป เลือกมุมห้องหรือผนังสักมุมเพือ่ แขวนกรอบรูป ภาพวาด หรือโคมไฟเก๋ๆสักดวง เพิม่ สีสนั ให้กบั บรรยากาศห้อง โดยควรเลือกจัดเป็นชิ้นใหญ่ๆ หรือเป็นกลุ่มก้อนเพื่อไม่ก่อให้เกิดความยุ่งเหยิงทางสายตามากเกินไป อย่างเช่นกรอบรูป ในห้องน้ำ�เหนือโถสุขภัณฑ์ที่สอดรับกับของตกแต่งโดยรวมได้เป็นอย่างดี หรือการแบ่ง สัดส่วนของโต๊ะทานอาหารด้วยโคมไฟก็เป็นอีกโซนทีส่ วยและมีเสน่ห์

ยังมีความเรียบง่ายซ่อนอยู่ท่ามกลาง ความวุ่นวายของเมืองหลวงที่ครบครันทั้ง ฟังก์ชั่นการใช้งาน ทำ�เลที่ตั้ง และดีไซน์ที่โดดเด่น ทำ�ให้ห้องหนึ่งห้องเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย เป็นเหมือนบ้านที่อบอุ่นและบ่งบอกไลฟ์สไตล์ ของผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี

The Mark Ratchada-Airportlink เปิดสำ�นักงานขายทุกวันเวลา 09.30 – 18.30 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.themarkAirportlink.com หรือโทร. 0-2246-0999

MAGAHOLIC

47


E

ating Out เรื่อง : ALANNUII / ภาพ : Honz P.

Food from the Heart

เมนูอาหารที่รังสรรค์ออกมาอย่างพิถีพิถันจากความตั้งใจจริงที่เรียกได้ว่า “ทำ�จากใจ” ของห้องอาหาร The Kitchen Table ของ W Hotel Bangkok ที่คัดสรรวัตถุดิบ ท้องถิ่นคุณภาพมา Mix & Match จับแต่งเติมความโมเดิร์นจนเกิดเป็นเมนูที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

48

MAGAHOLIC


ความคิดสร้างสรรค์และวัตถุดิบชั้นเลิศถูก Mix & Match ออกมาจนเป็นเมนูที่เต็มเปี่ยมไปด้วย รสชาติที่ลงตัว และ The Kitchen Table ที่ W Hotel Bangkok แห่งนี้ก็พิถีพิถันในศาสตร์ของการปรุง เหมือนกับการทำ�อาหารทานเองที่บ้านที่เราย่อมเลือก สิ่งที่ดีที่สุดลงไปในอาหาร เรียกได้ว่าเป็น “Food from the Heart” อย่างแท้จริง

ทุกๆเมนูถูกรังสรรค์โดยเชฟ Sarah Briegel ชาวออสเตรเลียโดยเชฟ เลือก Mix & Match ความอร่อยของอาหารที่ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพ เราจึง ได้ลิ้มรสเมนูที่เพียบพร้อมด้วยวัตถุดิบชั้นเลิศและเต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารที่มี ประโยชน์อีกด้วย เริ่มจากสลัดผักรวมและน้ำ�สลัดพริกจาราปิโน ที่โดดเด่นด้วยสีสัน ของผักต่างๆที่จัดแต่งมาอย่างสวยงามบนจานดินปั้น ทั้งแครอทเหลือง เบบี้แครอท บีทรูท เทอร์นิพ ถั่วลันเตา เรดิชิโอ และเบบี้เฟนแนลที่หาทานยาก ราดด้วยน้ำ�สลัด สูตรพิเศษทีใ่ ส่พริกจาราปิโนที่เป็นพริกเม็กซิกันลงไป ให้รสชาติเปรี้ยวๆเผ็ดๆ เหมาะ เป็นการเริ่มต้นมื้อที่ลงตัว เติมความสดชื่นด้วยวัตถุดิบแบบ Asian กับสลัดปลาหมึกหมูหวานและ ขมิ้นอ่อน สมุนไพรชั้นดีอย่างขมิ้น ที่ช่วยเติมความสดชื่นเมื่อได้ทานพร้อมกันกับ เครื่องเคียงทั้ง ขิง แตงกวา สะระแหน่ รวมไปถึงหอมเจียวกระเทียมเจียวที่เจียวกัน สดๆทุกจาน ให้ความหอมอร่อย พร้อมทั้งน้ำ�สลัดที่ออกรสชาติของน้ำ�ปลาและ น้ำ�ตาลปี๊บ แต่งเติมให้ออกรสความเป็น Asian มากยิ่งขึ้น หากใครชอบทานเนื้อแกะต้องไม่พลาด ซี่โครงแกะย่าง ที่เป็น Western Australian Lamb ชั้นเลิศที่เสิร์ฟพร้อมสวีทเบรด เห็ดชิตาเกะ ราวิโอลี่และซอสถั่ว ชิตา ความนุ่มของเนื้อซี่โครงแกะบวกกับรสชาติของน้�ำ ซอสกลายเป็นความอร่อยที่ ลงตัว จานถัดมาเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานวัตถุดิบและรสชาติแบบไทยๆได้อย่าง ดีนั้นคือปลากระพงนึ่งมะนาว ปลากระพงขาวชิ้นโตพันรอบด้วยเห็ดเข็มทองก่อนจะ นำ�ไปนึ่งอย่างพอดี ราดด้วยน้ำ�ซอสซีฟู้ดแบบไทยๆ ทานแกล้มกับเบบี้บ็อกฉ่อยและ การตกแต่งจานที่พิถีพิถัน เรียกว่าเป็นไฮไลท์เด็ดของมื้อนี้เลยทีเดียว นอกจากอาหารที่อร่อยแล้ว บรรยากาศของ The Kitchen Table แห่งนีเ้ องก็นา่ สนใจไม่แพ้กนั ทีม่ าในสไตล์โมเดิรน์ ทีเ่ น้นขับงานไม้และหนังของเฟอร์นิเจอร์ ให้โดดเด่น รวมไปถึงการประดับตกแต่งอย่างมีสไตล์ด้วยลวดลายหนังจระเข้สี เหลืองทองและน้ำ�ตาลที่ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจมากจากตำ�นานเรื่องไกรทองและ ชาละวันของไทย ที่เสริมความหรูหราและบ่งบอกเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

THE KITCHEN TABLE @ W Hotel Opening Hours: daily 6:30 a.m.- 5:00 p.m. 6:00 - 10:30 p.m.

MAGAHOLIC

49


H

ealth

เรื่อง : ภัทราวรรณ สุขมงคล / ภาพ : KANTIKAKAN

Here Comes Winter! เข้าหน้าหนาวเมืองไทย แม้ความหนาวจะมาเยือนแบบมาๆ ไปๆ อยู่ไม่กี่วัน แต่ก็ทำ�ให้คนที่ผิวหนังบอบบางเกิดอาการแห้งแตกระแหงและลอกเป็นขุยได้ แต่อาการลอกของผิวเหล่านี้ถ้าใครมีเป็นระยะ ไม่เพียงเฉพาะตอนอากาศหนาว คุณอาจยังไม่รู้ตัวว่ากำ�ลังเป็นโรคผื่นผิวหนังอักเสบอยู่ และความเย็นแบบ วูบไปวูบมานี่แหละ ทำ�ให้โรคที่เรามักเรียกกันสั้นๆ ว่า เซ็บเดิร์ม (Seborrhoeic Dermatitis)

50

MAGAHOLIC


โรคผื่นผิวหนังอักเสบ ผิวหน้าลอก หรือเซ็บเดิร์ม (Seborrhoeic Dermatitis) คือการ เกิดผื่นผิวหนังชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อย สามารถเกิดได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะพบในผู้ใหญ่ และในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ลักษณะที่บอกได้ว่าเราน่าจะเป็นเซ็บเดิร์ม คือ เกิดผื่นแดงและมี ผิวหนังลอก ทำ�ให้เรารู้จักกันในอีกชื่อว่า รังแคผิวหน้า จะเกิดตามบริเวณด้านข้างของจมูก ระหว่าง คิ้ว ไปจนส่วนอื่นๆ บนใบหน้าอย่าง แก้ม ไรผม หลังใบหู โดยบริเวณศีรษะและลำ�ตัวก็เป็นได้ เหมือนกัน และบางคนอาจมีอาการคันร่วมด้วย จะเห็นว่าเซ็บเดิร์มมักเกิดตามบริเวณที่มีความมัน (Dermatitis หมายถึง การอักเสบ ของผิว ส่วน Seborrhoeic หมายถึง เกิดบริเวณต่อมไขมัน) แต่สาเหตุของโรคก็ยังไม่สามารถระบุ ได้ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรกันแน่ แต่จากการศึกษาพบว่ายีสต์หรือเชื้อรา ชื่อว่า Malassezia ซึ่งมัก เติบโตพร้อมกับแบคทีเรียในน้�ำ มันที่หลั่งออกมาบนผิว น่าจะเป็นหนึ่งในสาเหตุ แต่ปัจจัยที่ทำ�ให้หน้าลอกซึ่งคนธรรมดาสามัญอย่างเราๆ สามารถทำ�ความเข้าใจได้ไม่ ยากมีอยู่หลายอย่างด้วยกัน นั่นคือเรื่องของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อย่างช่วงเปลี่ยนฤดูกาล โดย เฉพาะหน้าหนาว ที่มีอากาศแห้งเย็นหรือแม้แต่การโดนแดดจัดๆ ก็ถือเป็นตัวกระตุ้น รวมถึงเวลาที่ เครียดมาก นอนน้อย พักผ่อนไม่เพียงพอ ภูมิต้านทานที่อ่อนแอลง ก็ท�ำ ให้อาการเซ็บเดิร์มเกิดขึ้น ได้เช่นเดียวกัน ด้วยปัจจัยกระตุ้นของแต่ละคนไม่เท่าและไม่เหมือนกัน วิธีดูแลตัวเองง่ายๆ เพื่อไม่ให้ เซ็บเดิร์มมาหา หรือเป็นอยู่แล้วกลับเป็นหนักขึ้นก็คือ เราควรหลีกเลี่ยงทุกกิจกรรมที่ทำ�ให้หน้า แห้ง ไม่ล้างหน้าบ่อยเกินไป ควรใช้น�้ำ อุณหภูมิปกติล้างหน้า หลีกเลี่ยงน้�ำ อุ่น หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ ทำ�ความสะอาดหน้าที่แรงเกินไป เช่น โฟมล้างหน้าที่มีสครับ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ แอลกอฮอล์ เช่น โทนเนอร์ รวมถึงไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วย ส่วนการรักษาเซ็บเดิร์มเองก็มีหลายวิธีตามตำ�แหน่งที่เกิด ทั้งในรูปของแชมพู ยากิน และยาทา โดยยาทาก็มีทั้งยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ ทำ�ให้อาการบรรเทาได้รวดเร็ว แต่การใช้ ติดต่อกันนานๆ ก็จะทำ�ให้หน้าของเราบางได้ ดังนั้นเมื่อคุมอาการได้แล้ว เราจึงควรใช้แบบ ไม่มีสเตียรอยด์ต่อแทน ซึ่งก็ถือว่าชีวิตผู้ที่มีปัญหากับโรคนี้พอจะมีทางเลือกอยู่พอสมควร และถึงโรคนี้ชื่อจะฟังดูน่ากลัวเล็กๆ แต่เซ็บเดิร์มก็ไม่ใช่โรคติดต่อ และในบางคนที่เป็น เพียงเล็กน้อยก็แทบจะไม่รตู้ วั ด้วยซ้�ำ ว่านีค่ อื โรคเซ็บเดิรม์ เพียงแต่มนั อาจจะทำ�ให้คณ ุ รำ�คาญ เพราะ เมื่อเป็นแล้วก็สามารถเป็นอีกได้เรื่อยๆ ทำ�ให้การดูแลตัวเองเป็นเรื่องจำ�เป็นและควรทำ� เพื่อเตรียม พร้อมก่อนลมหนาวของจริงจะพัดมา ผิวหน้าของสาวๆ หนุ่มๆ จะได้เนียนสวยรับฤดูกาลแต่งตัว สนุกได้อย่างมั่นใจ Source : http://www.patient.co.uk/health/seborrhoeic-dermatitis-leaflet# http://www.mayoclinic.com/health/seborrheic-dermatitis/DS00984 โรคหน้าลอก (รังแคผิวหน้า) Sebderm : http://www.youtube.com/watch?v= โดยรายการสโมสรสุขภาพ LfcDlK7Fx30

MAGAHOLIC

51


W

ow! Design

เรื่อง : ปากกาทิพย์

โคมไฟเพดาน จาก Moooi สอบถามราคาได้ที่ Motif

โคมไฟตั้งโต๊ะ ‘Dedalo Mini Table Lamp White’ จาก Versace Home สอบถามราคาได้ที่ DM HOME

โซฟา ‘Déjà vu’ จาก Busnelli

หมอนอิง จาก Ralph Lauren สอบถามได้ที่ DM HOME

ที่แขวนติดผนัง ‘The Dot Green’ จาก Muuto สอบถามได้ที่ Lamptitude

Studio Lamp สอบถามได้ที่ Roger&Belle สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อาร์มแชร์ UP5 จาก B&B Italia สอบถามราคาได้ที่ Leafy

52

MAGAHOLIC

DM HOME โทร. 02-365-0789-93 Seasons โทร. 02-715-0844-5 ต่อ 10 SB Design Square โทร. 02-789-9919 Crystal Maison โทร. 02-101-5855-6 L’arredo โทร. 02-287-8290 Motif โทร. 02-250-7740-1 Leafy โทร. 02-255-9088 Unforgettable โทร. 02-662-0459 Lamptitude โทร. 02-392-1837-8 Roger & Belle โทร. 02-726-9351


เชิงเทียน จาก Crystal Maison

โซฟา ‘Silvano102IN’ จาก Cisco Brothers สอบถามได้ที่ Seasons

กระจก จาก SB Design Square

Let’s Celebrate ต้อนรับเทศกาลเฉลิมฉลองอย่างคริสต์มาสและปีใหม่ ด้วยไอเดียการใช้เฟอร์นิเจอร์ และของแต่งบ้านในโทนสีเขียว แดง ขาว และทอง เพื่อสร้างบรรยากาศแห่ง ความสนุกสนานรื่นเริง พร้อมรับกับเทศกาลที่กำ�ลังจะมาเยือน ต้นสนตกแต่ง จาก L’arredo อาร์มแชร์ UP5 จาก B&B Italia สอบถามราคาได้ที่ Leafy ของตกแต่ง จาก Versace Home สอบถามราคาได้ที่ DM HOME

ตู้ลิ้นชัก ‘Consul Chest (599-203)’ จาก Century สอบถามได้ที่ Seasons

MAGAHOLIC

53


H

oroscope เรื่อง : อ.รุ่ง รัชกร / ภาพประกอบ : ประสิทธิ์ ลิมปสถิรกิจ

ราศีเมษ 13 เม.ย. - 14 พ.ค.

เป็นช่วงที่ต้องระวังสุขภาพให้มาก เดินไปไหนระวังลื่นล้ม ระวังจะเสียหายทางคำ�พูด แบบไม่ได้ตง้ั ใจ การเงินใช้จา่ ยมาก แต่ ก็ได้มามากเช่นกัน ระวังการก่อหนี้สิน ซื้อของมีราคา ผ่อนด้วย บัตรเครดิตหรือสินเชื่อ การงานให้ระวังว่า ผู้ใหญ่อาจจะหักหลัง หรือเปลีย่ นเงือ่ นไขต่าง ๆ ให้เราเซ็ง ระวังเรือ่ งเอกสารต่าง ๆ ให้ ดี ความรักเป็นช่วงทีร่ กั มากหลงมาก คนโสดยังไม่แต่งงานระวังจะ ขัดแย้งกันให้อารมณ์เสีย คนรักเก่าจะผ่านมาให้เห็นและเป็นเรือ่ ง กับคนทีค่ บปัจจุบนั

ราศีพฤษภ 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.

เป็นช่วงที่เหนื่อยกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง ใครทำ�อะไรเสียหาย ไว้ มักจะต้องโยนมาให้เราแก้ไขเสมอ เซ็งมาก รับปากใครไว้ เขา มักจะเค้นเอาสิ่งที่รับปากแบบเกินเวอร์ไป และบางทีทำ�ได้ยาก การเงินเป็นช่วงที่ลาภผลเข้า มักจะมาจากเงินที่ควรจะได้ต้งั นาน แล้ว การงานเป็นช่วงทีว่ นุ่ วายมาก ควรขยับโต๊ะทำ�งานหนีมมุ มืด แก้เคล็ด และทำ�ให้สว่างเข้าไว้ ความรัก มักจะมีปากเสียงเถียง กัน แต่ก็ไม่มีอะไร คนยังไม่ได้แต่งงาน ระวังรายจ่ายกับเพศตรง ข้ามไว้หน่อย

ราศีเมถุน 16 มิ.ย. – 15 ก.ค.

เป็นช่วงที่เจอภาระแบบไม่รู้ตัว เดินทางแบบจำ�ยอม หรือ คนเข้ามาสร้างปัญหาแบบไม่ได้เตรียมรับมือ จะค่อนข้างวุ่นวาย กับการลื่นไหลแก้ปัญหาต่างๆ การเงินยังมีให้จ่ายเยอะ ระวัง จะจ่ายไม่พอ แต่ยังดีมีคนช่วย การงานมักจะต้องปะทะ ถกเถียง ขัดแย้ง แข่งขัน เร่งรีบ เพือ่ นร่วมงานก็ท�ำ ความเข้าใจกับเรายาก ความรักเป็นช่วงที่คนรักมักจะหาเรื่องขัดใจตลอด แต่ก็พยายาม เอาใจแบบทีไ่ ม่ตอ้ งเอาใจก็ได้ คนยังไม่ได้แต่งงาน ช่วงนีค้ วรระวัง จะสนิทกับคนทีไ่ ม่ควรสนิท

ราศีกรกฎ 16 ก.ค. - 15 ส.ค.

เป็นช่วงทีต่ อ้ งระวังสุขภาพ คนทีป่ ล่อยเนือ้ ปล่อยตัวไม่ระวัง การใช้ชีวิต กินแต่ของทำ�ลายสุขภาพอาจจะป่วยเยอะหน่อย ถ้า รักษาสุขภาพดี ก็แล้วไป แต่จะเจอเรื่องยุ่งยากเรื่องอื่นมาแทน การเงินยังมีอปุ สรรค กว่าจะฝ่าฟันได้กห็ นักหนาสาหัสหน่อย การ งานมีความก้าวหน้า แต่ก็งานบางอย่างเก็บไว้อย่าให้ใครรู้มากนัก จะดีกว่า ความรักเป็นช่วงทีค่ วามคิดคนรักเปลีย่ นแปลงรวดเร็วจน ตามไม่ทนั ต้องระวังจะขัดแย้ง คนโสดเป็นช่วงทีแ่ ข่งขันสูงมาก

ราศีสงิ ห์ 16 ส.ค. – 16 ก.ย.

ช่วงนี้ อารมณ์เบิกบาน กับสิ่งแปลกใหม่จะมีเข้ามา เข้าคู่หู กับใครจะต้องระวังถกเถียงเรือ่ งไม่เป็นเรือ่ งแต่กส็ นุกสนานด้วยกัน แบบไปไหนไปกัน ระวังหลงลืมหรือหลงทาง การเงินต้องระวัง เพราะรายจ่ายเริม่ จะร่อยหรอ แต่กย็ งั ดีทพ่ี อจะมีเข้ามาชดเชย ลาภ ผลจะโดนขัดขวาง การงานจะรู้สึกว่า คนที่ร่วมงานด้วยทำ�ไมมัน วุ่นวายโอเวอร์ขนาดนี้ และเถียงกันได้ตลอด ความรักมักจะไม่ลง รอย แต่ก็ยังหวานชื่นใช้ได้ บทโรแมนติกดี คนโสดที่ชอบท้าทาย จะมีคนเข้ามา

ราศีกนั ย์ 17 ก.ย. – 17 ต.ค.

ช่วงนี้ เพศตรงข้ามคนสนิท มักจะมีอทิ ธิพล มีเหตุให้ถกเถียง ขัดแย้งกันได้ตลอด แต่กย็ งั ไม่มปี ญ ั หาอะไร จะเจอเรือ่ งให้ทะเลาะ กับใครต่อใครได้ตลอด ตัง้ แต่แม่คา้ ยันเจ้านาย การเงินฝืดเคือง หนี้ สินทวงยาก รายจ่ายบ้าน รถ ญาติรออยู่เยอะแยะ การงานควร ชะลออย่ารีบร้อน เถียงและสรุปให้จบก่อนยังไม่สาย ความรักเป็น ช่วงทีย่ ง่ิ ทะเลาะกันมากยิง่ รักกันมาก คนรักทัง้ น่าเบือ่ และน่ารัก คน โสดจะเจอกับคนทีจ่ บี ยาก แต่กน็ า่ จีบ น่ารักแบบแรง ๆ ยังไงก็ไม่รู้

54

MAGAHOLIC


ราศีตลุ ย์ 18 ต.ค. – 15 พ.ย.

เป็นช่วงที่ส่งิ แปลกใหม่จะเข้ามามีผลต่อตัวเรา อยากทำ�โน่น นี่น่นั และปล่อยเนื้อปล่อยตัวพิกล เหมือนประชดชีวิตยังไงก็ไม่รู้ การเงินเป็นช่วงทีฝ่ ดื เคืองมาก ต้องพยายามเขียม ฝันเรือ่ งเงินมาก ไป ระวังจะผิดหวัง ต้องเผือ่ ใจ การงานจะเหมือนผีเข้า เจออะไรก็ น่าทำ�ไปหมด และมีลกู บ้างานบ่อยครัง้ จะเพลิดเพลินกับสิง่ แปลก ใหม่เรื่อย ๆ ความรักมักจะหาเรื่องขัดแย้งกันได้ตลอด และตัวเรา ช่วงนี้ กิ๊กชุมกว่ายุง คนโสดมีความรักให้เลือกเฟ้นหลายอย่าง จึง ควรระวังปัญหา

ราศีพจิ กิ 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.

ช่วงนี้ ดาวมฤตยูส่งผล ทำ�ให้ไม่อยากพบปะใครมาก บาง คนอาจจะได้เดินทางด้วย และเป็นช่วงที่เราจะปากจัดเป็นพิเศษ ระวังไว้หน่อย อย่าหาเรือ่ งใส่ตวั เพราะปากเราเอง การเงินภาระเข้า รายจ่ายเยอะ โดยเฉพาะ ญาติ บ้าน รถ ยิง่ เจอสังคมมาก จะเสีย เงินมาก การงานระวังทำ�อะไรออกมาจะโดนตำ�หนิ ขัดขวาง ผล งานไม่ได้ออกมาง่าย ๆ ความรักเป็นช่วงที่คนรักทำ�ดีกับเราแต่เรา รำ�คาญ บางทีทะเลาะกันทั้งที่เขาเอาใจ คนโสดถ้าแย่งชิงกับใคร มักจะพ่ายแพ้

ราศีธนู 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.

ช่วงนี้ อารมณ์ลุยแหลกเกิดขึ้น มีอะไรก็พยายามจะทำ�ให้ เกิด ผลสำ �เร็ จให้ไ ด้ ระวั งจะสูญเสียความเป็นตั วของตัวเองไป นะ เพราะความที่อยากจะให้เกิดผลสำ�เร็จนี่แหละ การเงินแม้จะ วุ่นวายหน่อย แต่ก็สามารถจัดการให้ลงตัวได้ ยังไม่น่าห่วงอะไร การงานช่วงนี้ ควรพึ่งพาคนอื่นให้มาก อย่าฝืนทำ�ในสิ่งที่ไม่ถนัด เหนื่อยก็เพราะคนอื่นนี่แหละ ความรักผีเข้าผีออก สุข ๆ ทุกข์ ๆ ทะเลาะมั่งดีม่งั ตามประสา คนโสดช่วงนี้ โอกาสเป็นตุ๊กแกกินตับ ง่ายมาก

ราศีมงั กร 14 ม.ค. – 12 ก.พ.

เป็นช่วงที่มักจะเจอแต่ปัญหาสารพัด ส่วนใหญ่ มักจะเกิด จากวงสังคม และการติดต่อ ความเข้าใจเป็นเรื่องสำ�คัญ อย่า รำ�คาญการศึกษา หรือไตร่ตรอง การเงินมีรายจ่ายมหาศาล ไร้ สาระเสียด้วยสิ จ่ายเงินกับของไร้สาระเยอะมาก การงานจะยุ่ง ยากวุน่ วายกับทุก ๆ เรือ่ ง ข้อมูลทัง้ หลายแม้ยงุ่ ยาก แต่กต็ อ้ งทำ�ให้ เข้าใจไม่ง้ันจะยุ่งกว่านี้ ความรักช่วงนี้เปลืองเงินมาก และแสดง อะไรแบบไร้สาระแต่เปี่ยมสุขบ่อยครั้ง คนโสดจีบใครจะเลือกยาก เพราะเข้ามาเยอะ

ราศีกมุ ภ์ 13 ก.พ. – 12 มี.ค.

เป็นช่วงทีค่ วามสุขความบันเทิงเกิดขึน้ กับเรามากไปนิด อาจ จะได้เดินทางไกล หรือทำ�งานทีบ่ �ำ รุงอารมณ์ตวั เอง จะทำ�ตัวเวอร์ ๆ ด้วยสิ การเงินเป็นช่วงทีไ่ ม่นา่ ห่วงอะไร แต่กไ็ ม่ได้หวือหวาอะไร เช่นกัน จ่ายยาก เข้ายาก การงานเหมือนไม่ค่อยได้ทำ�อะไรสัก เท่าไหร่ อยากทำ�อะไรเงียบ ๆ ไม่ย่งุ กับใคร ติสต์แตกกระมังช่วง นี้ ความรักมีการถกเถียงเป็นเรื่องปรกติ คนที่มีความหลังอาจจะ เจอสิ่งกระตุ้นความรู้สึกเก่าก่อน คนโสดบางทีรักเข้ามาปุบปับ เหมือนกัน

ราศีมนี 13 มี.ค. – 12 เม.ย.

เป็นช่วงที่การแข่งขันสูงมาก จนเราเองตัองทำ�ตัวเหมือน คนสองบุคลิก เพื่อทำ�ให้ทุกอย่างมันลงตัว มักจะถูกคนยั่วยุให้ อารมณ์เสียได้ง่าย บริวารจะสร้างปัญหา การเงินมีรายได้เข้ามา แต่ไม่ควรจะใจร้อน สิ่งที่คิดว่าจะได้ไม่มีหลุดมือ แต่จะต้องรอ การงานจะส่งผลสำ�เร็จ แต่ก็เหนื่อยมากเช่นกัน เราต้องไม่ยอม แพ้นั่นแหละ ความรักเหมือนคนรักเอาใจ แต่เรากลับไม่ชอบ และ ช่วงนี้เราเอาใจยาก คนโสดจีบใครบางทีจะไม่เป็นไปตามที่หวัง ต้องทุ่มเทมากขึ้น

MAGAHOLIC

55


A

uto Ecstasy เรื่อง : issaroree

NISSAN JUKE สปอร์ตครอสโอเวอร์คาร์ คำ�ตอบของความเท่ที่ลงตัว ขับเคลือ่ นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครือ่ งยนต์ HR16 ขนาด 1.6 ลิตร 4 สูบ 16 วาล์ว สมรรถนะเครื่องยนต์ให้แรงบิด สูงสุดที่ 154 นิวตัน-เมตร (15.7 กก.-ม.) ที่ 4,000 รอบ ต่อนาที กำ�ลังสูงสุด 116 แรงม้า (พีเอส) ที่ 5,600 รอบ ต่อนาที สร้างความมั่นใจในสมรรถนะการเกาะถนนด้วย ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท และ ระบบกันสะเทือนหลังแบบทอร์ชั่นบีม

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการเปลีย่ นเกียร์ XTRONIC CVT ใหม่ ที่จะประมวลผลจากพฤติ กรรมการขั บ ขี ่ ความเร็วของรถยนต์ สภาพผิวถนน และน้�ำ หนักของตัวรถ ช่วยเลือกรูปแบบการเปลี่ยนเกียร์ที่เหมาะสมที่สุดให้ กับผูข้ บั ซึง่ ช่วยตอบสนองอัตราเร่งทีด่ ขี น้ึ ทำ�ให้ประหยัด เชื้อเพลิง พร้อมให้การขับขี่ที่นุ่มนวลมากขึ้นด้วยระบบ เฟืองทดกำ�ลังขับเคลื่อน (Sub-Planetary Gear)

56

MAGAHOLIC

ดีไซน์เท่ๆ และความเร้าใจในการขับขี่ เป็นสีสันอย่างหนึ่งที่ จะทำ�ให้ชว่ งเวลาของนักขับ มีความรูส้ กึ ร่วมไปกับรถยนต์คนั โปรด อย่างมีความหมาย ตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ด้วย “Nissan Juke” สปอร์ตครอสโอเวอร์คาร์ครั้งแรกในเมืองไทย ด้วยรูปลักษณ์ ดีไซน์โฉบเฉี่ยว เจือความดุดัน กับแนวคิด “Born to excite” ที่ให้สัมผัสแรกด้วยมุมมองภายนอกที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ตัวถัง แบบรถสปอร์ต เสริมช่วงล่างยกสูงผสานสไตล์รถคูเป้ เพิม่ ความ เท่เอาใจนักขับทีม่ หี วั ใจสปอร์ตด้วยไฟหน้าเลนส์ซนี อน และไฟท้าย ทรงบูมเมอแรงอันเป็นเอกลักษณ์ ทำ�ให้ Nissan Juke เป็นอีก หนึ่งรูปลักษณ์ใหม่บนท้องถนนที่น่าจับตามอง

ภายในห้องโดยสารให้ฟีลสปอร์ตด้วยสีดำ�-แดง พร้อมหน้าปัดทรงกลมพร้อมมาตรวัดขนาดใหญ่ เบาะหนังสีดำ�เดินเส้นด้ายสีแดงที่โอบกระชับ แบบสปอร์ต และเบาะหลังที่สามารถพับแยก ได้ถึง 60:40 เผยพื้นที่ ให้สามารถเก็บข้าวของ สัมภาระได้อย่างเต็มที่

ระบบควบคุมการทำ�งานอัจฉริยะ I-Con (Integrated-Control System) ทัง้ 3 รูปแบบ - โหมดการขับขีแ่ บบปกติ (Normal Mode) สำ�หรับการขับขีใ่ นชีวติ ประจำ�วัน - โหมดการขับขีแ่ บบสปอร์ต (Sport Mode) เน้นขับสนุกเต็มสปีด เร่งแซงได้รวดเร็วทันใจ - โหมดการขับขี่แบบประหยัด (Eco Mode) ช่วยลดอัตราการใช้เชื้อเพลิง เปิดให้อากาศเข้า สู่เครื่องยนต์น้อยลง และรักษารอบการทำ�งาน ของระบบเกียร์ CVT ให้อยู่ในระดับปกติ รักษา อุณหภูมิให้อยู่ในระดับพอเหมาะเพื่อลดภาระ การทำ�งานของระบบปรับอากาศ A/C


S

ubscribe & Promotion

SUBSCRIBE สมัครสมาชิกนิตยสาร MAGAHOLIC 1 ปี วันนี้เพียง 300 บาท (12 เล่ม)

REBALANCING BODY BUTTER COCONUT MINT ครีมบำ�รุงผิวกายสูตรเข้มข้นพิเศษ คืนความชุ่มชื้นสู่ผิวแห้งกร้าน ด้วยส่วนผสมจาก Coconut Oil และ Jojoba Oil

ผลิตภัณฑ์จาก Prann 5 รางวัล

ใบสมัครสมาชิก (สามารถถ่ายเอกสารได้)

การชำ�ระเงิน

ชือ่ ...........................................................นามสกุล................................................... อายุ........................อาชีพ......................................................................................... ที่อยู่........................................................................................................................ ................................................................................................................................ โทรศัพท์............................................อีเมล..............................................................

โอนเงินผ่านธนาคาร กสิกรไทย สาขาเทียมร่วมมิตร ชื่อบัญชี บริษัท วราสา จำ�กัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 733-2-45057-8 กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ อีเมล subscribe.magaholic@gmail.com

WHERE YOU CAN PICK สถานที่วางนิตยสาร

MAGAHOLIC

GRAPHITE

GOLD


MAGAHOLIC Vol.1 No.11 Occasion to Celebrate  

MAGAHOLIC Premium Free Copy Magazine Issue 11 - BOYD, NOP, ROOM39, A.R.T