Page 1

Maria Garcia

14/01/13

2n d’ESO

1.DOCUMENTACIÓ (Informació sobre l’artista, el moviment al que pertany, l’època...) 2.Fitxa tècnica

Títol Autor Any Tècnica i suport Mesures Ubicació

Viatge a la lluna George Mèlies 1902 35 mm

3. Descripció general de l’obra (Descriurem de manera objectiva tot allò que apareix a l’obra sense donar la nostre opinió) És un tros de la pel·lícula ‘’viatge a la lluna’’ de l’any 1902, i com és molt bella, està en blanc i negre. En aquest fragment surt la lluna amb una ulls nas i boca i una expressió de mal perquè té una bala a l’ull. El voltant, està ple de núvols. 4.Anàlisi formal (Explicarem com es l’obra: a niell de colors, de formes, de pinzellades, e textures,.. es a dir, com ha estat realitzada per l’artista. També podeu parlar sobre l’estil de l’autor) És de color blanc i negre, està ple de punts; en aquesta obra, els punt és l’element bàsic que abunda, per exemple, la lluna de per si, ja es un punt, també la punta de darrere de la bala, els cràters,... 5. Anàlisi iconològic ( Aquí explicarem què representen les formes i colors, el seu significat. Hareu d’explicar la simbologia de l’obra) Aquest fragment representa un tros de la pel·lícula en el que una nau se li clava a l’ull a la lluna 6. Conclusió (Haureu de fer un resum de tot l’explicat en els anteriors apartats i a més, afegir la vostra caloració i opinió personals) (Ajuda a pujar nota comparar amb altres cuadres, ho bé, dir: això hem recorda al cuadre de...)


Maria Garcia

14/01/13

2n d’ESO

Per a mi aquest era el millor ‘cuadro’ perquè la pel·licula hem va agradar molt. Crec que ‘cuadro’ era el més difícil de fer perquè no era un cuadro exactament, i per tant costa més de fer-ho.

Anàlisi de l'obra  

Viatge a la lluna. Treball d'evip

Advertisement