Page 1

fotográfusnők 2017. május 24–25.

Gőbölyös Luca: Etretat, Normandia, Franciaország. Kép a Háttér című sorozatból. A szerző engedélyével

A Magyar Fotótörténeti Társaság jubileumi konferenciája a Petőfi Irodalmi Múzeumban és a Magyar Nemzeti Múzeumban További információk: www.mafot.hu

10 a éves


2017. MÁJUS 24. (SZERDA) (Petőfi Irodalmi Múzeum, Lotz-terem, Budapest, Károlyi u. 16.) 9:30-10:00: Regisztráció 10:00h: Köszöntő E. Csorba Csilla, Szarka Klára 10:10-11:20h 1. szekció: Fényképezők, fotóhasználatok Szekcióvezető: Fejős Zoltán Gebauer Hanga Alföldy Flóra – Egy műkedvelő fényképész Zomborból Blos-Jáni Melinda Dr. Hintz Györgyné, egy műkedvelő női fényképész a két világháború közötti Kolozsváron Újvári Dorottya Hímzett album. Kónya Gyuláné, a magyarvalkói papné két világháború közötti családi fényképei 11:20-13:00h 2. szekció: Műtermek és fényképésznők Szekcióvezető: Cs. Plank Ibolya Bata Tímea A „német kisasszonyok” fotói a Néprajzi Múzeumban: a Weiszbach nővérek és a matyó viselet Bernátsky Ferenc Arany, ezüst, bronz. Till Aranka fényképész és szobrászművész Kelbert Krisztina Festészet és fotográfia szimbiózisa. Knebel Terézia festőművésznő és fotográfus, a szombathelyi Knebel fényképészdinasztia harmadik generációjának képviselője, valamint segédje, Döbörhegyi Margit munkássága Demeter Zsuzsanna Nagy Gizi fotográfusi munkássága — mozaikszemek 13:00-14:00h Ebédszünet 14:00-15:40h 3. szekció: Fotográfusnők, egyéni pályák Szekcióvezető: Szarka Klára Szentesi Edina A miskolci fényképészet egyik legszínesebb egyénisége – Váncza Emma és panorámaképe Vörös Éva „Az állatfénykép-specialista” – Waltner Berta E. Csorba Csilla Távol-Kelettől Párizsig. Bölöniné Itóka utazásai Zsoldos Emese Wellesz Ella (1910-1997) fotográfiai munkásságáról Szabó Magdolna Egy fotográfus alkotónő több élete: Kárász Judit 15:45-16:00h Kávészünet 16:00-16:45h 4. szekció: Fotó / Szöveg Szekcióvezető: E. Csorba Csilla

Gáspár Balázs Magyar írónők és a fotográfia Pál Gyöngyi A fotográfusnők szerepe a fotóirodalomban 17:00-17:30h 5. szekció: Nemek és (fotográfiai) diskurzusok 1. Szekcióvezető: Fisli Éva Bátori Zsolt Nőképek és a kritikai fotográfiai diskurzus eszközei 2017. MÁJUS 25. (CSÜTÖRTÖK) (Magyar Nemzeti Múzeum, Pollack-terem, Budapest, Múzeum krt. 14-16.) 12:30-13:00h: Regisztráció 13:00-16:00h (szünettel) 6. szekció: Nemek és (fotográfiai) diskurzusok 2. Szekcióvezető: Fisli Éva Biró Eszter Performativitás és érzelem. Egy új fényképfeltárási módszer kialakulása: Annette Kuhn, Marianne Hirsch, Emiko McAllister, és Martha Langford találkozása Tóth Eszter Zsófia Munkásnők a Nők lapja hasábjain és magánfotógyűjteményekben Molnár Ágnes Éva A fotográfiai önreprezentáció mint művészi program kortárs női alkotók munkásságában Hermann Veronika – Oltai Kata Az abnormális és az Anya. Intézménykritika és kultúrakritika a kortárs női fotográfiában Eperjesi Ágnes Labor Mucsy Szilvia Egyéni utak - fotográfia és közösségépítés Barakonyi Szabolcs Tennivaló 16:10-18:00h. 7. szekció: „Nőnap” vs. mindennapok. Kutatási tervtől a kiállítási gyakorlatig Marie Robert „Nem félünk a fotográfusnőktől 1839-1945”: így készült a kiállítás / Musée D’Orsay, Párizs (szinkrontolmácsolással) Vita Közreműködik: Róka Enikő Kelbert Krisztina Szemtől szemben. A női tapasztalat vizuális és textuális lehetőségei egy történeti kiállítás kapcsán Vita Közreműködik: Toronyi Zsuzsanna Zárszó --Poszterszekció Fisli Éva Szereposztás/ Photokina 2014


24 MAY 2017 (WEDNESDAY) (Petőfi Literary Museum, Lotz Room, Budapest, 16 Károlyi Street) 9:30-10:00h Registration 10:00h Welcome Speeches Csilla E. Csorba, Klára Szarka 10:10-11:20h Panel 1: Photographers & The Uses of Photos Chair: Zoltán Fejős Hanga Gebauer Flóra Alföldy: An amateur photographer from Zombor (Sombor) Melinda Blos-Jáni Dr. Györgyné Hintz, An Amateur Female Photographer in Kolozsvár (Cluj) between the Two World Wars Dorottya Újvári Gyuláné Kónya’s embroidered album. Interwar family photos of a priest’s wife from Magyarvalkó (Vălcăul ung.) 11:20-13:00h Panel 2: Ateliers and female photographers Chair: Ibolya Cs. Plank Tímea Bata The Photos of the “German Misses” at the Ethnographic Museum: the Weiszbach sisters and the “Matyó” costumes Ferenc Bernátsky Gold, Silver, Bronze: Aranka Till, photographer and sculptor Krisztina Kelbert The Symbiosis of Painting and Photography: The work of Terézia Knebel, painter and photographer, a third generation representative of the Knebel photographer dynasty in Szombathely, and her assistant, Margit Döbörhegyi Zsuzsanna Demeter The Photographic Work of Gizi Nagy: mosaic pieces 13:00-14:00h Lunch Break 14:00-15:40h Panel 3: Female Photographers, Individual Careers Chair: Klára Szarka Edina Szentesi One of the Most Colourful Personalities from Miskolc – Emma Váncza and her panorama picture(s) Éva Vörös “The Specialist of Animal Photography”: Berta Waltner Csilla E. Csorba From the Far East to Paris: Márkus ottília (Itóka)’s travels Emese Zsoldos About the Photographic Work of Ella Wellesz (19101997) Magdolna Szabó Several Lives of One Photographer: Judit Kárász 15:45-16:00h Coffee break 16:00-16:45h Panel 4: Photo / Text Chair: Csilla E. Csorba

Balázs Gáspár Hungarian Female Writers and Photography Gyöngyi Pál The Role of Female Photographers in Photoliterature 17:00-17:30h Panel 5: Genders and (Photographic) Discourses 1 Chair: Éva Fisli Zsolt Bátori Images of Women and the Means of Photographic Discourses 25 MAY 2017 (Thursday) (Hungarian National Museum, Pollack Room, Budapest, 14-16 Múzeum Boulevard) 12:30-13:00h Registration 13:00-16:00h (with a break) Panel 6: Genders and (Photographic) Discourses 2 Chair: Éva Fisli Eszter Biró Performativity and Emotion. Establishing a New Methodology to Reveal Photos: The encounter of Annette Kuhn, Marianne Hirsch, Emiko McAllister and Martha Langford Eszter Zsófia Tóth Women Workers in the Magazine Nők Lapja (Women’s Magazine) and in Private Photo Collections Ágnes Éva Molnár Photographic Self-Representation as Artistic Programme in the Work of Contemporary Female Artists Veronika Hermann – Kata Oltai The Abnormal and The Mother: The criticism of institutions and of culture in contemporary female photography Ágnes Eperjesi Laboratory Szilvia Mucsy Individual Ways: photography and community building Szabolcs Barakonyi Labour 16.10-18.00h Panel 7: “Womens’ Day” versus Everyday: From research plans to exhibition practices Marie Robert “Who’s afraid of Female Photographers 1839-1945” – the making of the exhibition / Musée D’Orsay, Paris Discussion Participant: Enikő Róka Krisztina Kelbert Eye to Eye. The visual and textual possibilities of female experience in connection to a historical exhibition Discussion Participant: Zsuzsanna Toronyi Closing Remarks --Poster Presentation Éva Fisli Casting / Photokina 2014


Fotográfusnők

Female Photographers

A Magyar Fotótörténeti Társaság jubileumi konferenciája a Petőfi Irodalmi Múzeumban és a Magyar Nemzeti Múzeumban

The Jubilee Conference of the Hungarian Society for the History of Photography at the Petőfi Literary Museum and the Hungarian National Museum

Az idén tízéves Magyar Fotótörténeti Társaság közös gondolkodásra hívja a fotótörténettel foglalkozó kutatókat. 2017. májusi konferenciájának előadói alkotónőket, egyéni pályákat, az érvényesülés változó lehetőségeit, műkedvelő és hivatásos fényképésznőket, irodalom és fotó, valamint nemek és fotográfiai diskurzusok viszonyát vizsgálják a kezdetektől napjainkig.

The ten-year-old Hungarian Society for the History of Photography invites researchers interested in the history of photography to think together. At the conference in May 2017, the presentations will investigate female artists, individual careers, changing opportunities for female amateur or for professional photographers, relations between literature and photography and bet-ween genders and photographic discourses, from the beginnings up to the present.

Szervezők

Organizers

E. Csorba Csilla, Szarka Klára, Fisli Éva www.mafot.hu 2017

Csilla E. Csorba, Klára Szarka, Éva Fisli www.mafot.hu 2017

Fotografusnok  

Female Photographers. Conference programme

Fotografusnok  

Female Photographers. Conference programme

Advertisement