Page 1

Lucht post

www.maf.nl

Luchtpost - herfst 2013 - nr. 135

Echtpaar Hoey Evangeliseren 45 jaar in PNG

Frank kan niet zonder iWord

Weserau stam opnieuw ‘ontdekt’ IN JUNGLE VAN PAPOEA


Brengers van Licht in de duisternis Tom en Salome Hoey

Tom en Salome Hoey in Papoea Nieuw Guinea

Tom en Salome Hoey zijn wat je noemt ‘echte helden’. Het echtpaar woont in Mougulu op PNG waar ze na hun vertrek uit Australië al meer dan 45 jaar zendingswerk verrichten onder de Bedamuni. De stam stond ooit bekend als gevreesde kannibalen die niets en niemand ontzagen. Bijna een halve eeuw later kan de balans worden opgemaakt.

2

T

oen we hier in 1968 kwamen, leefden de Bedamuni letterlijk in angst en duisternis”, herinneren zich de Hoey’s. “Hun leven stond bol van de taboes en beperkingen. Ook bijgeloof drukte zwaar op hen. Zo durfden ze niet naar Mount Bosavi te kijken uit angst voor onheil dat hen zou kunnen treffen. En ook het aanplanten van kokospalmen was verboden omdat ze bang waren dat de grond hen dan zou verzwelgen.”

Onontgonnen In het begin moest Tom Hoey de bijna ondoordringbare streek te voet verkennen op zoek naar een geschikte plek die zou kunnen dienen als landingstrip. Hij kreeg daarbij vanaf het allereerste moment hulp van MAF die hem vanuit de lucht per radio aanwijzingen gaf. Die zoektocht was verre van ongevaarlijk, want de Bedamuni hadden nog nooit een blanke gezien. Het was dus maar de vraag hoe zij op hem zouden rea-


‘Het MAF vliegtuig brengt alles wat wij nodig hebben.’

geren. Bovendien was er sprake van een echte taalbarrière omdat hun stamtaal door niemand anders gesproken werd.

Airstrip Die geschikte plek werd pas na een intensieve zoektocht van twee jaar in Mougulu gevonden. Maar in die periode maakte Tom Hoey zich de taal eigen en stelde hij deze op schrift. Zo kon hij later de hele Bijbel in het Bedamuni vertalen! Nadat de plek vastgesteld was, begon het werk pas echt. Overdag kroop Salome Hoey achter het stuur van de tractor en ’s nachts man Tom om op die manier tienduizenden kubieke meters aarde te verplaatsen. Het echtpaar was daarbij voor vrijwel alles afhankelijk van de hulp van MAF. Maar dat wierp zijn vruchten af, herinneren ze zich: “Dankzij die samenwerking met MAF kon de basis worden gelegd voor de latere geestelijke arbeid!”

Zendingswerk

Evangelie Toch ging die geestelijke arbeid in het begin bepaald niet van een leien dakje. Hoewel de Bedamuni de familie Hoey uiteindelijk accepteerden, werd het Evangelie niet met open armen ontvangen. Eerder was sprake van desinteresse en boosheid. Wat vervolgens leidde tot obsceniteiten en goddeloze grappen. Pas toen de Hoeys de taal steeds beter begonnen te beheersen en zich meer en meer in hun cultuur hadden verdiept, begon het zendingspaar te zien hoe God de Bedamuni voorbereidde op het zich openstellen voor Zijn boodschap. Sinds hun komst zijn ruim 6.000 Bedamuni tot geloof gekomen en hebben Jezus in hun leven toegelaten! Of zoals een bekeerd stamlid het heel treffend verwoordt: “We leven nu in het licht dankzij God’s woord. Daarvoor leefden we in de duisternis!”

Land: Papoea Nieuw Guinea Inwoners: 6,3 miljoen Gesproken talen: 823 (van de 6800) Start MAF vluchten: 1951 Sasobe Haye heeft de Jezusfilm vertaald in het Bedamuni. Hierdoor zijn al veel volwassenen tot geloof gekomen. Haye: “We gaan de Jezusfilm nu ook aan kinderen en jeugd vertonen, zodat het hun leven ook gaat veranderen.”

Salome en Tom Hoey bouwden eigenhandig een landingsbaan

Geef voor zending www.maf.nl/zending

Bekijk de video op www.maf.nl/evangelie Badiaba kwam tot geloof, dankzij 42 jaar evangeliseren door Tom Hoey

3


‘Een witte plek op de kaart weggepoetst’ Weserau stam opnieuw ‘ontdekt’

‘Aera 51’ is een ontoegankelijk gebied waar het Amerikaanse leger geheime proeven uitvoert. ‘Aera 13’ op Papoea is even ontoegankelijk, maar daar wonen stammen die nog nooit in contact met de buitenwereld zijn geweest. Zoals de Weserau die worden ‘ontdekt’ mede dankzij het doorzettingsvermogen van dominee Petrus Giay en de inzet van MAF piloot Pieter van Dijk.

I

n de tachtiger jaren landde een MAF helikopter in dit gebied, maar de mensen kwamen niet tevoorschijn uit de jungle. In de negentiger jaren was er slechts enkele weken contact met junglebewoners. Echter in juli 2010 komt dominee Petrus Giay naar het MAF kantoor in Nabire. Hij zamelt geld in voor een voettocht die moet leiden tot het brengen van het Evangelie aan stammen in nog onbereikte gebieden. Uiteindelijk komt Giay na een trektocht door een dichte jungle in contact met een voor hem onbekende stam, de Weserau. Hoewel de predikant zelf een Papoea is, blijken er geen taalovereenkomsten te zijn zodat communicatie via tekeningen en gebaren moet verlopen. Na een paar maanden keert Giay terug naar de bewoonde wereld.

Orainaba “Een jaar later meldde hij zich weer bij ons”, herinnert Pieter van Dijk zich die ontmoeting. “Hij werd door een helikopter van Helivida gebracht en vroeg ons of we mee wilden gaan om het gebied te verkennen voor de mogelijke aanleg van een landingsbaan. Natuurlijk wilden we graag helpen, maar het kostte de nodige moeite om aan de hand van de

4

ervaringen van dominee Giay de exacte GPS coördinaten te bepalen. Toch slaagden we daarin waarna we naar dat gebied toevlogen en in Orainaba landden. Dat kon overigens pas nadat een paar mensen uit de helikopter waren geklommen om met een kettingzaag de alweer dichtgegroeide landingsplaats vrij te maken die eerder door de predikant was aangelegd. Daarna zijn we teruggevlogen om nog meer mensen en materialen op te halen.”

Watervliegtuig “Nadien hebben we met een helikopter de omgeving verkend, maar een geschikte plek voor een landingsbaan was nergens te vinden”, zegt Van Dijk. “Wel bevond zich bij Esrotnamba een groot meer waarop een watervliegtuig zou kunnen landen. Dominee Giay bleef daar achter om er een onderkomen te bouwen en zijn werk te starten. Maar zijn gedrevenheid maakte zo’n indruk op mij dat ik steeds meer het gevoel kreeg dat God wilde dat ik iets deed. Ik vroeg Hem of Hij mijn gids wilde zijn en schreef een interne mail met het voorstel ons MAF watervliegtuig uit Merauke in te zetten. Mijn gebeden werden verhoord elke keer dat het watervliegtuig Pieter van Dijk (rechts) en Petrus Giay (midden)

kostendekkend van Merauke naar Nabire kon vliegen!” Begin september 2012 werden met het watervliegtuig vanaf Nabire vier vluchten uitgevoerd naar Esrotnamba. Aan boord bevonden zich artsen, evangelisten, een predikant en een bouwkundige. Ook werden bouwmaterialen ingevlogen voor het huis van de evangelist en zijn familie. Nu de Effata kerk uit Wamena in dit gebied gaat werken, vliegt MAF regelmatig naar dit gebied. Pieter van Dijk: “Een lokale evangelist woont nu in het huis dat met hulp van MAF is gebouwd. Begin juli deed ik met Petrus Giay een verkenningsvlucht met een Cessna 206, want de PK-MAO inzetten is vrij duur. We gaan kijken naar een geschikte plek voor een landingsstrip , waarbij een bootje de materialen dan verder de jungle inbrengt.”


iWord

Frank kan er niet zonder!

Glenda Giles (69) werkt al 42 jaar onder de bevolking van Papoea Nieuw Guinea. Ze weet daardoor als geen ander hoe belangrijk de door MAF geboden communicatieservice is in dit afgelegen werelddeel. Een van die middelen die MAF hiervoor beschikbaar stelt, is de Audio Bijbel. Dit is een digitale informatiedrager die 80, 160 of zelfs 320 uur gesproken woord kan bevatten! Het apparaat kan ook voor zending en onderwijs in de streektaal worden gebruikt.

H

oewel op het oog simpel, weet Giles dat mensen er bijzonder aan gehecht raken: “Ik ontmoette tijdens een bezoek aan een afgelegen dorp ‘Old Frank’ die mij vertelde dat er door kinderen ingebroken was in zijn huis. Ze hadden zijn voedsel en katten gestolen. Maar wat hij het ergste vond, was dat ze

Honger naar Gods Woord

ook zijn Audio Bijbel hadden ontvreemd. Gelukkig gaven ze hem het apparaat terug. Volgens Frank’s vrouw zijn haar man en de Audio Bijbel onafscheidelijk en neemt hij het apparaat overal mee naar toe.” Een betere manier om het Evangelie in de handen én oren van inheemse bevolkingsgroepen te krijgen is amper denkbaar!

De Audio Bijbel

weegt maar 65 gram en is zonder handleiding te bedienen. Om naar de Bijbelse inh oud ervan te kunnen luister en, heb je geen stopcontact no dig. Het krijgt zijn ‘voeding ’ van een vervangbare batterij en zonnecellen! Het uitermate solide apparaat kan tegen een stootje en zelfs tegen regenw ater.

Audio Bijbel

Frank voor zijn huis

5


Radio-uitzendingen in Zuid-Soedan DANKZIJ EVERY VILLAGE EN MAF!

Radio-uitzendingen zijn een waardevolle manier om de lokale bevolking in afgelegen gebieden te bereiken. Van deze mogelijkheden maken Every Village (voorheen Aid Sudan) en Cush4Christ in het zuiden van Soedan dan ook intensief gebruik. De medewerkers gebruiken de uitzendingen echter niet alleen voor Evangelieverkondiging, maar ook voor onderwijsdoeleinden, het geven van gezondheidstips en het verspreiden van nieuws in de lokale Nuer taal die er gesproken wordt. Voor de realisatie van hun uitzendingen is Every Village echter afhankelijk van MAF die regelmatig vluchten in opdracht van hen

uitvoert. De ‘lading’ kan daarbij variëren van draagbare radio’s die worden uitgedeeld onder de lokale bevolking tot grote satellietschotels die noodzakelijk zijn om de uitzendingen mogelijk te maken.

MAF piloot installeert satelietschotel

MAF piloot Simon Wunderli helpt graag mee om de door hem zelf ingevlogen apparatuur ‘aan de praat’ te krijgen. Ruim een kwart van de bevolking in het zuiden van Soedan kan inmiddels op deze manier bereikt worden.

Piloot Simon Wunderli op weg naar Zuid-Soedan

6


MAF Open Dag

trok ruim 3.000 bezoekers! In 2010 trok de MAF Open Dag 1.400 bezoekers over de gehele dag. Op 29 juni 2013 waren er om half elf al 1.000 bezoekers binnen. Aan het eind van de dag stond de teller op ruim 3.000! De eerste 744 bezoekers smulden mee van een taart van ruim twee meter gesponsord door bakker de Greef uit Kesteren. Duizend ijsbolletjes van IJssalon Rozeboom uit Vaassen en 225 kilo kaas van Kastelein uit Bodegraven waren ’s middags helemaal uitverkocht met 100% opbrengst voor MAF. Stuntvlieger Ewald Polinder vermaakte het publiek met acrobatiek in de lucht. Honderden kinderen

Nieuw: MAF een verhaal van Hoop Als medeoprichter van de MAF schrijft Stuart King (UK) over zijn pionierswerk bij MAF. Hij vertelt over doorzettingsvermogen, ver95 trouwen op de kracht van God en €14, passie voor mensen in nood. In de epiloog beschrijft de 91-jarige King bijzonder scherp en treffend de actuele situatie en ontwikkelingen in de landen waarin MAF actief is. Boek in het Nederlands (397 blz.) www.maf.nl/webshop

gingen blij naar huis na een show van Dop van Elly en de Wiebelwagen en met een cadeau dat ze met MAF spelletjes hadden verdiend. De animo voor de toespraken van Jan Zwart, Stuart King en andere MAF staf was zo groot, dat de tenten al snel vol zaten. Om 13.00 uur waren alle 120 rondvluchten uitverkocht. Negen vliegtuigen hebben 360 passagiers twintig minuten boven Apeldoorn rondgevlogen. Dat leverde mooie foto’s op. Bekijk het fotoboek en impressies van de Open Dag op onze website. www.maf.nl/opendag

Jeugdclub actie Spaar liters brandstof voor MAF met jeugdclub of catechisatie. Iedereen die een volle spaarkubus met € 10,-inlevert mag een leuk presentje uitkiezen. We geven een gratis presentatie als uw kerk of club spaart voor MAF. www.maf.nl/spaarkubus www.maf.nl/presentatie

Colofon Stichting MAF Nederland Postbus 65 3840 AB Harderwijk Van Leeuwenhoekstraat 20-1 3846 CB Harderwijk Bank: 55.83.45.808 K.v.K. Harderwijk 41231129 Vermeld bij internetbankieren: C 1311 of 16-cijferig betalingskenmerk bij uw gift. T. 0341-564488 F. 0341-560587 I. www.maf.nl E. info@maf.nl Voor een adreswijziging ga naar www.maf.nl/postwensen Voorzitter: Bob Houter Directeur: Adri van Geffen Redactie: Ruud Vos en Christine Zwanenburg-Bloem MAF Luchtpost verschijnt vier keer per jaar. Overname uit dit blad, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever, is niet toegestaan.

Nalaten aan MAF Echte helden MAF 95

Er zijn twee MAF pocketboekjes verschenen met korte verhalen van ‘bevlogen’ mannen en vrouwen, werkzaam in de verste uithoeken van de aarde. Nu te bestellen voor de speciale jubileumprijs van 6,95. www.maf.nl/webshop

€6,

Spreken over sterven is een gevoelig onderwerp, maar een realiteit in ieders leven. Vaak horen we van mensen dat het rust geeft als een testament is opgesteld. Vorig jaar lieten zeven personen € 60.000,na voor het levensreddende werk van MAF. Uw legaat of erfenis helpt mee de eeuwige Hoop te verkondigen aan nog onbereikte mensen. Vraag naar Joost Bijl voor informatie over Testamenten. 0341 - 564488

Vormgeving: V1 Communicatie, Ermelo Oplage: 27.600 ISSN 1385-8815

7


www.maf.nl

MAF DEELT HET EVANGELIE UIT!

Leeshonger?

Piloot Duncalfe stilt de honger naar Bijbels in PNG.

“Had je niet nog meer Bijbels mee kunnen nemen?”. Piloot Michael Duncalfe van MAF’s Mount Hagen post op Papoea Nieuw Guinea kijkt al lang niet meer van op van deze vraag. “De honger naar Gods Woord is hier zo groot dat Bijbels in de lokale Tok Pisin taal amper zijn aan te slepen”, zegt Duncalfe. “Daarom nemen we op iedere vlucht veertien tot zestien Bijbels mee die we bij de landing ‘verkopen’. Want In de PNG cultuur is het niet gepast om dingen zo maar weg te geven. Daarom willen de mensen zelfs voor Bijbels betalen! Maar we houden natuurlijk wel rekening met hun financiële draagkracht zodat de ‘verkoopprijs’ per Bijbel en per dorp nog wel eens verschilt!” Dankzij uw gift kan MAF Bijbels, de film over het leven van Jezus en het Evangelie brengen op plaatsen die niet op een normale manier kunnen worden bereikt. Blijft u ons steunen? Bekijk de video op www.maf.nl/evangelie

Rekeningnummer 55.83.45.808 8

Vermeld bij uw gift C 1311 of 16-cijferig betalingskenmerk

GEEF uit dankbaarheid!

Red een mensenleven. E10,-

Voor 10 euro vliegen we 18 Bijbels.

E30,-

Voor 30 euro vliegt MAF 6 minuten.

E100,-

Voor 100 euro vliegen we 1 evangelist naar de jungle.

MAF luchtpost 135  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you