Page 1

14000

flight mission

ft

13000

MAF MAGAZINE 1/2018

ft

12000 ft

11000 ft C O M PA S S C R E AT I V E S T U D I O I N C

title:

2 0 1 - 3 2 2 8 s outh s e rv ic e rd

client:

b urli ngton, on L7N 3H 8

date:

www. comp as scre at iv e.c a

d e s i g n e r (s):

MAF LOGO W I T H TAG - C MYK Mis s io n Av iat io n Fello w s h ip Ju n e 2012 Jas o n Bo u w man

10000 ft

9000 ft

8000 ft

7000 ft

6000 ft

Nu kan Amina sit eget sprog

5000 ft

6

4000

Lyden af forfædrenes stemmer

ft

3000 ft

2000 ft

1000 ft

3

Rejsen mod det ukendte

9

Bibler & motorcykler

10

Ude godt – hjemme bedst!

12

Farvel til Charlotte & Kenneth


Formandsord:

MOD & UDHOLDENHED Når jeg læser beretningen om MAF-pionererne Stuart King og Jack Hemmings’ første flyvninger for 70 år siden, fornemmer jeg virkeligt den ­viljestyrke, som de udviste. En stærk tro på den vision de havde fået og en enestående styrke til at holde ud – selv i meget vanskelige situationer. Jeg mødte Stuart King første gang i 2001, og hans karisma fik afgørende betydning for mit kald til tjeneste i MAF. Vores møde udviklede sig til et mangeårigt venskab. Hans bog ”Håbet har ­vinger” er en helt fantastisk historie, som også ­giver talrige eksempler på, at Gud griber ind, hvor mennesker ellers ikke havde klaret det. Det mindes vi også om i Esajas’ Bog kap. 40,31: ”Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes.” Læs hele den spændende og inspirerende historie om MAF i bogen ”Håbet har vinger”, som kan købes ved henvendelse til landskontoret.

Arne Puggaard Formand for MAF Danmark

2


REJSEN MOD

DET UKENDTE I år er det 70 år siden, at MAF-pionererne Stuart King og Jack Hemmings for første gang satte kursen mod Afrika. Skrevet af Astrid Reuss Rahbek Fotos af Stuart King og Jack Hemmings

Det var en tåget, blæsende og våd dag i Croydon i det sydlige England. Egentlig slet ikke en dag til at flyve. Men ved 14-tiden den 13. januar 1948 lettede Jack Hemmings og Stuart King i deres fly ”The Pathfinder”, nærmest mod alle odds, fra luft­havnen i Croydon og satte kursen mod Afrika. En lille måned senere ville de lande sikkert i Nairobi i Kenya, men endnu virkede rejsen med det lille ”Pathfinder” fly lang og risikabel. En forsamling mennesker skuttede sig i kulden og så flyet forsvinde. De håbede på det bedste.

Vant til at handle

STUART KING, FLYMEKANIKER, (TV.) OG JACK HEMMINGS, PILOT. MAKKERPARRET FIK KÆLENAVNET DE HIMMELSKE TVILLINGER.

3

Lang tids forberedelse havde ledt op til denne dag, hvor Mission Aviation Fellowship, eller MAF i daglig tale, kunne sende sit første fly afsted. MAF var grundlagt to år tidligere af Murray Kendon, som hurtigt fik Stuart King og Jack Hemmings med ombord på missionen og drømmen om at lave en sikker flyvetjeneste med letvægtsfly for missionærer i Afrika. Selv om de mødte interesse for projektet fra forskellige missionsorganisationer i Afrika, svarede missionærerne forskelligt på spørgsmålene om de specifikke muligheder og behov for flyvning. MAF blev nødt til at selv undersøge forholdene. Jack Hemmings og Stuart King planlagde en rute gennem Afrika, hvor de ville indsamle viden om flyveforholdene og missionærernes ønsker om at bruge små fly til at komme rundt til afsidesliggende missionsstationer. Det stod nok ikke


øverst: STUART KINGS HÅNDTEGNEDE KORT OVER ”THE PATHFINDER’S” RUTE TIL AFRIKA.

venstre: TAKEOFF FOR STUART KING OG JACK ­HEMMINGS REJSE VAR EN VÅD OG KOLD DAG I CROYDON I DET SYDLIGE ENGLAND.

helt klart for dem den kolde januardag i Croydon, hvilken udfordrende rejse, de havde begivet sig ud på. Både Stuart King og Jack Hemmings havde været udstationeret under 2. Verdenskrig – Stuart King i Europa og Jack Hemmings i Indien. – Vi tænkte ikke meget over, hvad vi kastede os ud i. Vi var jo krigsveteraner og vant til at handle, når det var nødvendigt. I dag tænker jeg, at vi var vanvittige, fortæller Stuart King, der i dag er 96 år gammel. – Jeg husker, at jeg synes, at flyve et letvægtsfly til Afrika var en dejlig udfordrende opgave, supplerer den jævnaldrende Jack Hemmings.

Varmt og enormt stort Ruten til deres bestemmelsessted, Nairobi i Kenya, gik gennem Euro-

pa til Tunesien, Egypten og Sudan. Og inden de nåede frem, havde de allerede lært, at det var et udfordrende kontinent, de havde givet sig kast i med. Radiokommunikationen virkede ikke, så snart flyet var få kilometer væk fra lufthavn­ene. Deres lille fly skabte sig i den konstante hede og de anderledes vindforhold. Men det værste var måske, at det var fuldstændigt umuligt at navigere over Egypten og Sudans åbne vidder. Landskabet så ens ud i miles omkreds. Dog gav deres møder med missions­organisationerne dem gejst. I Sudans hovedstad, Khartoum, ­mødtes de med Sudan Interior Mission, som var meget begejstret for muligheden for at bruge små fly til at nå ud til deres mest af-

4

sidesliggende stationer. Der kunne gå måneder, hvor de ingen kontakt havde med missionærerne der, fordi det simpelthen var for svært at rejse. Afstandene var enorme, og transport over land langsom. I regntiden var det helt umuligt at komme frem. På vej videre til Nairobi gjorde makkerparret stop i Malakal i det sydlige Sudan. Den ulidelige varme slog dem hårdt i deres drivvåde ansigter, da de åbnede flyets plexiglastag. Jack og Stuart var tæt på deres bestemmelsessted. De var begge enige om, at dette øde og ørkesløse landskab, var det sidste sted, de kunne tænke sig at bo. Stuart King vidste endnu ikke at lige netop her, ville MAF åbne en af sine første flybaser få år senere.


DET FØRSTE TAKEOFF I 2018 markerer vi, at det er 70 år siden, MAF drog ud på sin første flyekspedition. To af MAF’s grundlæggere, Stuart King og Jack Hemmings, satte kursen mod Afrika for at undersøge behovet for en flyvetjeneste. Pionerernes rejse dengang og deres opdagelser lagde på mange måder grundstenen til det MAF, vi kender i dag. Dette er første del af fortællingen. Vi vil fortælle om pionerernes ti måneder lange undersøgelsesrejse i bladet i løbet af året.

JACK HEMMINGS OG STUART KING I DET ­ UVÆRENDE DEN DEMOKRATISKE REPUBLIK N CONGO UNDER MAKKERPARRETS REJSE I 1948.

5


LYDEN AF

50

FUEL Q

40 40 300 250 200 30 LBS 2 150 1 50 Tedafolket i Tchad er begyndt at lære deres eget modersmål 5 100 1 0 20 0 igen på en sprogskole midt i Saharas ørken. 10 10 0 G

FORFÆDRENES STEMMER

ALS (STD DA Y)

Skrevet af LuAnne Cadd Fotos af LuAnne Cadd og Simon og Anja Oversat af Astrid Reuss Rahbek

Mens han læste en joke på teda­ sproget, spilede Brahim øjnene op. Han grinede og grinede og fortalte alle omkring sig om den vittighed, som unægteligt må have været meget god. Det var dog ikke kun derfor, at Brahim var ovenud glad. For første gang i sit 25 år lange liv forstod han sit eget modersmål. Det sker sjældent, at en mand fra tedafolket kan læse og opleve sit eget modersmål. Men i Bardaï i det nordlige Tchad begynder flere og flere at mestre det ældgamle sprog, som egentlig er deres eget.

At genopdage sin egen kultur Skoler i Tchad underviser på fransk, og arabisk sprog dominerer den muslimske kultur. Disse sprog er andetsprog for tedafolket, og de fleste teda’ere kan ovenikøbet slet ikke læse. Tedafolket bor i grænselandet mellem Tchad, Libyen og Niger og i årevis har de ikke brugt deres eget sprog. I Libyen, hvis grænse er lige nord for Bardaï, forbød diktatoren Gaddafi tedasproget i årevis. Da han blev væltet i 2011, ændrede livet sig for tedafolket i Libyen, som igen begyndte at bruge deres sprog of-

fentligt. Tedafolket i Tchad var dog meget langsommere til at genopdage deres eget sprog og kulturarv. Arabisk propaganda havde nemlig lært dem, at hvis de brugte tedasproget, ville de blive påvirket til at blive kristne. Men sprog-og kulturskolen i Bardaï har efter libysk eksempel endelig sat gang i, at tedafolket begynder at lære lyden af deres ophav at kende igen.

Populære kurser

efter lidt betænkningstid, åbnede de skolen i Bardaï sammen med Mark og Ôyi. På grund af teda’ernes skepsis over for deres eget modersmål havde de regnet med, at det ville blive en svær begyndelse. De startede med at tilbyde kurser i engelsk og i at bruge en computer. De kurser blev hurtigt populære blandt lokalbefolkningen, og det blev skolens indgang til at lære tedaerne om deres sprog og kultur. Simon og Anja begyndte at holde uformelle kurser om lørdagen, hvor man kunne lære tedasproget, og igen til deres store overraskelse dukkede teda’erne også op til de kurser.

Skolen blev etableret i 2012 af det schweiziske ægtepar, Simon og Anja, som under en backpackerrejse gennem Sahara fik kontakt til sprogforskeren Mark Ortman. “HVIS VI FORKASTER VORES EGNE Mark havde allerede i 20 år TRADITIONER, HVAD ER DER SÅ TILBAGE? arbejdet med at TEDA, OM DU BOR I LIBYEN, NIGER ELLER oversætte tedasTCHAD, GLEM IKKE DIN ARV. proget fra et rent mundtligt sprog DU ER EN TEDA!” til også at være et skriftsprog. Hans kollega Ôyi, som selv er en del af tedafolket, havde Et bæredygtigt sprog en drøm om at åbne en skole, der Snart gik det op for Simon og Anja, kunne bringe tedakultur og sprog at det ikke var nok kun at lære tetilbage til folket igen. Simon og Anja da’erne at læse på deres eget sprog. blev straks fascineret af ideen og – Vi blev nødt til at også at lære

6


øverst:

QTY

0

ANJA OPMUNTRER TEDA’ERNE TIL AT SKRIVE FOR, AT DE SOM FOLK SELV KAN VIDEREFØRE DERES SPROG

50 midterst:

ER BYGGET OP AF DET LATINSKE 250 300TEDASPROGET ALFABET MODSAT TCHAD’S OFFICIELLE 200 SPROG ARABISK. 0 LBS 00 nederst: 50 SPROGSKOLEN I BARDAÏ ER BLEVET POPULÆR, OG TEDA’ERNE HAR ENDELIG TAGET DERES SPROG TIL SIG.

0

dem at skrive, for at teda’erne selv fik mulighed for at videreføre deres sprog, fortæller Anja. Men hvordan skulle de motivere teda’erne til også at lære at skrive? Simon og Anja begyndte derfor at holde små skrivekonkurrencer, hvor teda’erne kunne vinde mindre pengepræmier for den bedste tekst på teda. Simon og Anja ser sig selv som facilitatorer; de vil gerne hjælpe teda’ernes egne initiativer og med at fremelske tedakulturen. Simon sammenligner Anjas og sin rolle med MAF’s andel i sprogskolens arbejde. – MAF er på samme måde med til at bære vores arbejde her i Bardaï – hvad enten det er ved at transportere os eller undervisere til Bardaï og tilbage, eller når MAF flyver sprogmaterialer og sågar post ud til os, siger Simon. I dag er skrivekonkurrencerne vokset til en festival i Bardaï. Mennesker kommer helt fra hovedstaden N’Djamena for at høre teda’erne skrevne historier. Det er en fem timers tur med MAF-flyet.

”Teda, glem ikke din arv!” I november 2017 gik hovedprisen til den 20-årige teda Amina Moktar.

7


Amina er oprindeligt fra Libyen, og hun talte teda derhjemme, men lærte at tale og skrive arabisk i skolen. Da Amina efter grundskolen begyndte på sprogskolen i Bardaï, kunne hun knap nok det latinske alfabet, men hun kastede sig over tedasproget med sådan en indsats og nidkærhed, at hun efter seks uger kunne udtrykke sig skriftligt på sit modersmål. Hver festival og skrivekonkur­ rence har et tema, som de studerende skal skrive om. I november var temaet ”Hvorfor giver teda’erne ikke længere deres børn navne på teda? Hvorfor praktiserer teda-kvinder ikke længere traditionelle sange og danse? Hvad synes du om den udvikling?” Amina vandt, fordi hun udtrykte sin holdning klart til emnet, der var til debat. Hun skrev i sin prisvind­ ende kronik: ”Denne udvikling er skidt. Meget skidt. Hvis vi forkaster vores egne traditioner, hvad er der så tilbage? Teda, om du bor i Libyen, Niger eller Tchad, glem ikke din arv. Du er en teda!” t fee 100

øverst:

nederst:

MARK ORTMAN (TV.) OG SIMON PLANLÆGGER OVERRÆKKELSESEN AF HOVEDPRISEN I SKRIVEKONKURRENCEN.

DEN REGIONALE GUVERNØR UDDELER PRISEN FOR DEN BEDSTE KRONIK TIL 20-ÅRIGE AMINA MOKTAR.

ALTITUDE

TEDAFOLKET Tedafolket er en etnisk gruppe, der bor i grænselandet mellem Tchad, Libyen og Niger. Deres sprog, teda, består af latinske bogstaver og ikke arabiske tegn. Teda’ere er traditionelt muslimer, og mange familier lever som enten nomadiske hyrder eller landmænd ved oaser i ørkenen. Det vurderes, at der var omkring 50.000 teda’ere i begyndelsen af det 21. århundrede.

LIBYEN

BARDAÏ NIGER

TCHAD

MAF I TCHAD MAF har to fly i Tchad, som flyver til omkring 50 forskellige steder i landet. MAF’s arbejde er især i de overvejende muslimske områder i Saharas ørken mod nord og i det østlige Tchad. MAF har været til stede siden 1966 og samarbejder med over 50 partnere. 8


Bibler og motorcykler MAF Danmarks udsendte Thorkild Jørgensen har mødt Les Vanden Burg og skrevet denne artikel. Thorkild ­Jørgensen arbejder som kommunikationsmedarbejder i Sydsudan.

BIBLER & MOTORCYKLER Amerikaneren Les Vanden Burg og sydsudaneren ­Lomana rejser rundt i Sydsudan på motorcykel og deler soldrevne lydbibler ud. Tekst og fotos af Thorkild Jørgensen Oversat af Astrid Reuss Rahbek

Toposafolket i Sydsudan bruger ikke skriftsprog. De videregiver deres viden gennem sange, danse, musik og mundtlige overleveringer. En bibel i bogform giver ikke meget mening for toposa’erne. Derfor rejser Les Vanden Burg, med tolken Lomona, for fjerde gang rundt i Sydsudan for at fortælle om Bibelens budskab. Denne gang har de 275 lydbibler med, hvor Bibelen er indtalt på turkanasproget, som toposa’erne forstår. Lydbiblerne er drevet af små solceller på lydafspilleren. Udover lydbiblerne fragtede MAF også to motorcykler til den sydøstlige del af Sydsudan, som Les Vanden Burg og Lomana vil bruge til at rejse rundt til landsbyerne med lydbiblerne.

Forvandle en fjendtlig livsstil til fred Toposa’erne bor tæt på grænsen til Etiopien og Kenya, hvor de lever som hyrder. Kvægtyverier er meget udbredt, og hyrderne kæmper hele tiden mod hinanden om det sparsomme vand og græsning til deres dyr. Les Vanden Burg har som livsmission at forandre denne fjendtlige livsstil ved at fortælle toposa’erne om Bibelens budskab om fred, og han fortalte begejstret om et møde med en gruppe sydsudanere på en af sine rejser: – Jeg talte med dem om, hvordan Jesus var det ultimative ­offerlam, da han døde på korset. Gruppen diskuterede ivrigt, og jeg spurgte Lamano, hvad de talte om. Han forklarede mig, at man i deres tradition bruger offerdyr til at velsigne mennesker, og at de derfor forstod billedet meget godt. Her var en oplagt mulighed for at fortælle om Bibelens evangelium!

9

øverst: LES VANDEN BURG ER TAKMEMMELIG FOR SIN TOLK LOMONA, DER MED SIT LOKALKENDSKAB GIVER MANGE ÅBNINGER FOR AT FORTÆLLE OM BIBELEN.

nederst: LES VANDENBURG OG LOMONAS MOTORCYKLER VAR EN TUNG LAST AT FÅ OP I MAF-FLYET.


14000 ft

13000 ft

Ude godt - hjemme bedst!

mer til alt? For Hvor er ”hjemme”, når alt kom skaber hygge og vores familie er alt det, der ­ uset container, og h hjemlige rammer pakket i en rne ede ill ­ b , væk er er i øvrigt solgt. Når sengen n ude jet etø leg og t pakket ned, lamperne fjerne e. bag til l ska tom en for rækkevidde, står der ilie flytte ind. Lige om lidt vil en anden fam ­ ores k at sælge v Hjælp, hvad har vi gjort?! Tæn r! ska drømmehus! Flytte til Madaga

Charlotte og Kenneth er udsendt af MAF Danmark til Madagaskar.

å vildt spændende Det er da lidt skørt – men ogs rdan det hele hvo , eve opl og ret ­fantastisk at falde i hak. Vi er ­flasker sig og ser ud til at taknemlige!

Erfaringer med fra felten i Ashford, syd for London. agaskar, var Kenneth og jeg at vi er komEn uge inden vi tog mod Mad og I kan være helt sikre på, – sus kur ngs eri ent ori t ­ ksempel; gsen. For e Vi var på et såkald nogle ret spændende af sla og r, one ati orm inf af ten, dt vag enge? Når met tilbage fyl om hjælp til nevøens skolep r rge spø n ige itinep pol bar er når Ell i søvn? hvad gør vi, hus, gentagne gange falder es vor g rin omk ten por på der passer det sted? forseelser, der ikke har fun et uddeler ”bøder” for trafik krydret med erfarne MAF ser jel rve ove diskussioner og nte ssa ere int ge man de hav Vi nde historier fra felten. medarbejderes mange spænde og fem stykker håndbagage lse var blevet 10 kufferter, tre autostole at arbejds- og indrejsetillade om ked bes vi fik e ­ ettere hel det i Lige midt alle 10 kufferter r få pakket kufferten! Eller at med e bar tid det ats var idn ­ m så – ved ­udstedt agaskar l komme igennem tolden i Mad ska vi n e rda ikk hvo e Mon vid e… gag Gad t! sag stk. håndba ferter, tre autostole og fem med tre trætte børn, ti kuf g på det? også at der findes en løsnin et over, hvor hjem e hjemme. Jeg har tænkt meg vær at med der det e lig v om mit barndomsOg så var der mor og far i Norge – også sel min ved mme hje vi var ret up (ved Støvring i red.), er. I efterå r. Lige nu har vi hjemme i Sør eje ny t fåe har gst læn for hjem er sammen med dem, vi holder i Madagaskar. Hjemme for mig mme hje er t lid om e lig men af jer, der er hjem for os. vel og på gensyn til mange og sammen er vi allermest af. Vi har sagt far de fire vigtigste med mig – jeg er tag vis dig hel men Det bliver svært, hjem i Madagaskar. klar til at skabe os et nyt Kærlig hilsen p Pedersen Kenneth og Charlotte Vittru

12000 ft

11000 ft

10000 ft

9000 ft

8000 ft

7000 ft

6000 ft

5000 ft

4000 ft

3000 ft

l være pilot for MAF. Madagaskar, hvor Kenneth ska til et omm ank op net er tte Kenneth og Charlo fem og Sophia på to år. n; William på syv, Zander på Med sig har de deres tre bør

2000 ft

1000

10

ft


Velkommen til MAF Danmarks årsmøde Lørdag den 21. april i Bellinge Kirkes sognehus, Kirkelundvej 18A, 5250 Odense SV

Sidste år blev amerikaneren Dave Fyock generalsekretær i MAF International, der er Mission Aviation Fellowships internationale hovedorganisation.

Kl. 10:30 Velkomst og kaffe Kl. 11:00 MAF Danmarks generalforsamling – dagsorden jvf. vedtægterne, se maf.dk.

Forud har Dave Fyock været både pilot og flymekaniker i Albanien og landechef i Mellem- og Sydamerika.

Kl. 12:00 Frokost – gratis, men tilmelding ønskes til maf@maf.dk eller på www.maf.dk/maf18

Til årsmødet i Odense vil han fortælle om sit liv i MAF og give et indblik i udviklingen af Mission Aviation Fellowship’s arbejde.

Kl. 13:00 MAF’s internationale generalsekretær, Dave Fyock, fortæller om sit livslange engagement i MAF. Foredraget bliver tolket til dansk. Kl. 14:15 Kaffe

Alle er hjerteligt velkomne til årsmødet, hvor vi også fortæller seneste nyt fra MAF Danmarks udsendte i Sydsudan og Madagaskar.

80 ÅR & STADIG PÅ VINGERNE

CMYK COLOURS

– Med et kald til tjeneste følger stor glæde og velsignelse. Det er blevet til mange stjernestunder med MAF, som har gjort mig til en glad og taknemmelig pensionist, fortæller Arne Puggaard, formand for MAF Danmark, som 29. marts kan fejre sin 80 års fødselsdag. Arne Puggaard kom ombord i MAF i 2001, hvor han blev valgt ind i MAF Danmarks bestyrelse. Han fik hurtigt ansvaret for organisationens informationsarbejde. Arne Puggaard var netop pensioneret fra Danmarks Radio, hvor han havde arbejdet i 40 år med TV-redigering og kontrakter med produktionsselskaber. Arne og hans kone Kamma har

I 2014 VAR ARNE OG KAMMA PUGGAARD I MADAGASKAR OG BESØGTE MAF-PROJEKTER RUNDT OMKRING PÅ ØEN. Fotograf: Arwin Bos.

gennem de over 15 år, som de har været engageret i MAF Danmark fået mulighed for at besøge og rapportere fra mange MAF-projekter. Det er blevet til rejser til Uganda, Tanzania, Bangladesh, Papua Ny Guinea, Timor-Leste, Arnhemland og Madagaskar. – Vi har mødt mange dedikerede medarbejdere, der har et enestående kristent fællesskab og som, på trods af store udfordringer, arbejder ihærdigt på at udleve MAF’s mission, siger fødselaren, der skal fejre den runde dag med sine fire børn og otte børnebørn.

C: 100 M: 57 Y: 0 K: 40

I forbindelse med 80 års fødselsdagen er der reception lørdag den 31. marts kl. 11­‑15 på Luthersk Missions Højskole, ­Ansgarvej 2 i Hillerød. I stedet for en personlig gave ønsker Arne Puggaard at en eventuel gave gives til MAF via MobilePay 84744 eller gavekonto 1551 – 9581162. Mærk gaven ”AP80”.

C: 5 M: 100 Y: 71 K: 22 C: 0 M: 1 Y: 0 K: 51

Flight Mission ISSN: 1901-5690 Udkommer 4 gange om året. Oplag: 5.000 stk. Mission Aviation Fellowship er en international, fælleskirkelig missionsorganisation, som hjælper lokale kirker, missionsselskaber og nødhjælpsorganisationer i 26 ulande med flytransport. C O M PA S S C R E AT I V E S T U D I O I N C 201-3228 south service rd

title: client:

b u r li n g t o n , o n L 7 N 3 H 8

date:

www. c o mp as s c r e at i v e .c a

d e s i g n e r (s):

MAF LOGO 2012 - CMYK M i s s i o n Av i a t i o n F e l l o w s h i p Ju n e 2 0 1 2 Jas o n B o uw m a n

MAF Danmarks landskontor Søparken 2 DK-9440 Aabybro Tlf. 3042 9658 maf@maf.dk CVR Nr. 30026144

Landssekretær: Øjvind Thomasen Kontingent pr. år: Medlem, enkelt: 200 kr. Medlem, par: 300 kr. Netbank: Danske Bank Reg.nr. 1551 Konto nr. 9581162 11

Hjemmeside: www.maf.dk Redaktion: Astrid Reuss Rahbek Niels Kr. Sørensen Arne Puggaard Dorthe Braüner Lind Cecilie Malmgaard Layout: Jakob Roer Askholm

Tryk: Trykkeriet Friheden Tlf. 9798 1641 Forsidebillede: Amina Moktar, vinder af skrivekonkurrencen i Bardaï, Tchad. Foto: LuAnne Cadd


”FLYV BLOT FOR GUD ER MED“ I januar holdt MAF Danmark og Bethaniakirken i Aalborg udsendelsesfest for familien Vittrup Pedersen. Mange var mødt op til en festlig dag, hvor både venner, familie, og MAF-repræsentanter brugte lejlig-

heden til at give familien en hilsen. Flere talte om, hvordan en pilots sikkerhed er i Guds trygge hånd. Den 11. februar tog familien på fem afsted mod Madagaskar.

­ enneth er begyndt at træne med sit K fly, og hele familien er i gang med at lære den nye hverdag i hovedstaden Antananarivo at kende.

Fotograf: Poul Erik Jensen.

BETHANIAKIRKENS PRÆST, OVER PHILIP FODGAARD, PRÆDIKEDE TEMAET ”HÅBET HAR VINGER” .

LEIF SONNE,UDSENDT AF MAF - 2004, DANMARK TIL TANZANIA FRA 2000 DELTOG OGSÅ I DAGEN.

RUP PEDERSEN KENNETH OG CHARLOTTE VITT MED DERES DATTER SOPHIA.

MAF DANMARKS FORMAND, ARNE PUKGAARD, VAR MED TIL AT SENDE FAMILIEN AFSTED.

Betalingskort: www.maf.dk

MAF DANMARKS NÆSTFORMAND, LARS FULGSANG.

VIBEKE OG ROLAND GJERLØV, BJØRN RANNESTAD, TOVE OLSEN OG PEDER MØRCH (IKKE TIL STEDE) HAR ANSVAR FOR AT HOLDE KONTAKTEN MELLEM BETHANIAKIRKEN OG FAMILIEN.

Bankoverførsel: 1551-9581162

MobilePay: 84744

Flight Mission 1, 2018  
Flight Mission 1, 2018  
Advertisement