__MAIN_TEXT__

Page 1


Aquesta semblantsa parla

un

poc de la

vida i

l'

historia

de la

Filá

Muntanyesos Dedicat per a Arturo el muntanés que jo més vullc l'autora

E.Moltó


A 1921 s'aprová la Filá dels Muntanyesos i "des del principi ja te guanyat un prestigi" diría Jordi Valor i Serra

També a 1921 guanyaren el Premi per al farol-guia Contra l'opinió dels Abencerrajes


A 22 de Febrer de 1922 renuncien al carrec d´Alferes. Mes a 1929 Enrique Sirvent Armengol será el primer Alferes Muntanyés davall l´ombra d´un grand dragó.

José Gisbert Cerdá Capitá de 1930 amb grand comitiva i multa per retrás.


1932 1942 Des de 1932 i fins 1942 els

Muntanyesos no están presents

en la Festa, per la prohibició de que es celebre la processó. La reapareció

es

de la reorganització de la Filá, a proposta, entre altres, de Paco Fenollar

Gadea

Gafarró".

consecuencia


A 1944 els Muntanyesos foren els primers qu'editaren un programa interior, sense cap carrec

qu'ho justificara i al mateix

apareis

la

lletra

del

pasodoble "Monta単eses" del mestre Ors


1951

A 1951 Octavio Fenollar Matarredona

va

ser

un

Alferes amb cuirassa de

xapes dorades i llaurades

Tot seguit els Muntanyesos a la visita a Fontilles.

s' incorporen


1952

José Furió Masiá fo a 1952 un Capitá molt guerrer, disposat per assaltar la fortalesa. I se preparava ja la

xaranga

a 1953

"La llimoná" per

A 1960 redactaren la primera ACTA i aprovaren la modificació del traje.


A 1961 s´estrena el traje de nou diseñ, amb capa i corretjam A

será de

1963

Rafael

un

Alféres

metall

ostentació, algún

Javier

que

Moltó

i

Cortés

amb

molt

grand

que altre

Esteve

acte

compartirá, amb

Navarro.


A 1966, altra vegada Rafael Moltó Esteve assumirá la capitanía, compartida amb el seu fill Rafael Moltó Abad A 1971 als Muntanyesos els cab l´honor de traure al carrer la primera escuadra del Mig del costat cristiá.

A 1976 en el VII Centenari, els Muntanyesos presenten, en la Glòria Centenari, la

"Caballería de Peaco".


A 1977, Alféres compartit entre Emilio Gisbert Coloma

i Emilio Gisbert Pérez que desfilaren a peu i amb casc coronat amb grand plomall vermell. I Emilio Gisbert Coloma será també el Capitá 1978, esta vegada amb plomall blanc, compartit amb el seu fill i qu´establiría un trofeu de Futbol- sala, que faria història.


ANY

1991

Francisco Palomera Durá sería, el any proper passat, el ultim Alferes Muntanyés d´este segle i cal posarse a treballar ja, si se vol superar, dins de 13 anys


1992 A 1992 Antonio Valor Santonja es prepara ja per

al seu carrec de Capitá. Ningú sap, ni pot

imaginar la magnificència que els

vorem

desfilar

al 24 d´Abril enguany sense trons

Mes, segur, será enjoiat, perquè d´això

el Capitá sap un bon

pilot.

I...

La

nostra

Festa

ja

cridant-nos está...


Profile for MUSEU ALCOIÀ DE LA FESTA ALCOY

MUNTANYESOS - CAPITAN 1992  

MUNTANYESOS - CAPITAN 1992

MUNTANYESOS - CAPITAN 1992  

MUNTANYESOS - CAPITAN 1992

Profile for mafalcoi
Advertisement