Page 17

Concurs F otogràfic El passat dissapte, 16 de setembre, als locals de la Filà es reuneix el jurat qualificador del Concurs Fotogràfic convocat per motiu de la capitania gusmana 2000. Vistes les fotografies i diapositives presentades, s'acorda concedir els premis a les següents:

l.er Premio Diapositiva Título: Estandarte Juan Carlos Ripoll Escarcena

GUSMANS - CAPITAN 2000  

GUSMANS - CAPITAN 2000

GUSMANS - CAPITAN 2000  

GUSMANS - CAPITAN 2000

Advertisement