Page 43

les festes de 1963 en el cas dels Alferes, mitjançant la instal·lació d'un marc i una coreografia especial en el punt d'encontre inicial de l'Alferes Cristà amb el Moro. En aquest cas fou una tenda de campanya situada al final de la avinguda del País Valencià, on aleshores s'encaraven els Alferes. La Capitania de 1975 la desempenyà Atilano Català Gestoso. L'esquadra e s p e c i a l del "boato", amb el detall innovador de portar als músics de "El Delirio" de Gorga vestits de negre, rebé el premi a la millor de les esquadres de Festes d'aquest any. En aquest període, exactament des de 1977 fins a 1983, el chano Camilo Aracil Blasco fou vocal de l'Associació de Sant Jordi. I el 29 de gener de 1979 José Blanes Fadraque rebé el nomenament de "Fester d'Honor" de l'esmentada Associació. Fernando Pérez Pérez continuà essent Primer Tro de la Filà fins els següents anys de càrrec. Anys que foren el 1988 i 1989. L'Alferesia va recaure en la personalitat d'un dels individus més veterans de la Filà: José LUÍS Mansanet Ribes, per al qual el mestre-director de la Unió Musical Contestana va composar la marcha "El Chano Alférez". Amb motiu d'aquest

càrrec, l'últim del segle XX, el 2 de gener de 1988 es rendí un homenatge al primer Alferes del segle XX (1903), Antonio Espinós , "Toni el Rei", en el qual José LUÍS Espinós Gisbert, net de l'homenatjat, deposità en la Filà algunes de les peces de roba que formaven part del vestit d'Alferes del seu avi; d'aquell esplendit vestit dissenyat pel pintor Francisco Laporta. El Capità de 1989 fou Enrique Grau Mullor, amb un gran luxe de "boato". I s'apropem al final de la nostra història, endinsats ja en ple segle XXI, assenyalant, en primer lloc, que des de 1989 la nostra Filà ha estat dirigida pels següents Primers Trons: Antonio Miguel Sanz Ribes (1990-1993); Rafael Blanes Cardenal (1993-1995); Antonio Matarredona Llorens (1995-1999) i l'actual Miguel Richart Rufino (1999-). En segon lloc, que el 29 de gener es nomenat el chano José LUÍS Mansanet Ribes com a Conseller, dintre el Quadre d'Honor, de l'Associació de Sant Jordi. I, en tercer lloc, destacar la primera Alferesia d'aquest nou segle, en la persona de José Blanes Fadraque; tot un prohom de la Festa i de la seua Filà, que ha emprés aquest honor amb una gran il·lusió, la d'ell, la seua família i la de tota la seua Filà. Però la història continua en una entitat que a hores d'ara compta amb 150 festers entre individus i jovenils.

1961. Diana.

CHANOS - ALFEREZ 2002  

CHANOS - ALFEREZ 2002

Advertisement