Page 22

A partir de 1942 i fins ara, la filà ha gaudit de l'acompanyament de la "Unió Musical Contestana"; que sapiguem, en 1903 ens acompanyà la banda "Nova de l'Iris", en 1912, la de Lutxent i en 1935 la de Jarafuel. Pel que fa als locals o domicilis socials, hem de recordar els següents: en 1905, a la Plaça de la Constitució, n° 26; als anys vint, al carrer del Carmen, als trenta, al carrer Sant Domènec, n° 12, i més tard al carrer Arias Miranda (després, General Sanjurjo). A partir de 1940, estiguérem al carrer Sant Tomàs, n° 13, encara que durant un cert temps ens mudàrem a un local enfront del bar "Bacora" (carrer Ambaixador Iries). Quant als "Consergs", cal recordar els noms de Camil Carbonell ("Peladilla"), Emili Vilaplana ("Capeta"), Joanet Ferrer ("El moro"), Josep Blasco (l'olla del qual sempre -o quasi- estava al seu punt), i Bonet, i dels "Sergents", els de Filibert Gadea, Rafelet i Morro.

Es molt ric i variat, com s'imagineu, el recull d'anècdotes que d'aquests cinquanta anys se'n podria fer; n'espigolaré, però, unes poques. L'any 1927, que teníem l'Alferes, la filà no només no es presentà a la processó del matí del dia de Sant Jordi sinó que la interrompé amb la banda amb crits i sorolls; també cal recordar que en 1930 durant l'Entrada, la filà "girà" l'esquadra diverses vegades als balcons que l'aclamaven; en una altra ocasió, i durant una "Retreta", la filà, farta ja de patir el saqueig dels regals, llogà uns ases que portaven les sàrries plenes de paquets de pols de talc i quan els Chano començaren a llançar-los, l'aldarull i l'esvalot del públic ja se'l podeu figurar. En fi, de quan anàvem a casa "Sou" a agafar els farolets per a la "Retreta" i al vermut, dels primers anys quaranta, després de la nefasta i execrable "guerra civil", i de tants altres moments, també en podria evocar moltes més. Crec, emperò, que aquest mostrari basta per acreditar el bon

1904. Capità?

1904. Capità i "boato" de l'entrada, cobrint el carrer els xiquets del "batallón infantil"

CHANOS - ALFEREZ 2002  

CHANOS - ALFEREZ 2002

Advertisement