__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 28

HAN-JI PLASTIC CHAIR 100% Korean traditional paper

Blueprint Award 2011 / 100% Design London / Finalist

Furniture / 2012 / MAEZM 550 x 520 x 750 (mm) Han-ji (Korean traditional paper)

‘Hanji’ is a Korean traditional paper made of the Paper mulberry. We explored a method to replace plastic with ‘Hanji’ through experiment based on modern technique. This would be a ‘movement’ and at the same time, an ‘experiment’ showing that our life environment full of plastic can be replaced with environment friendly traditional material. In this context, ‘MAEZM’ is committed to expand this experiment with various products and material for a space. ⲹ⌽ḥⲲ۾ Ý†Óšŕž•ŕ˛˝ อऽ۾ ⌽ǎ᎚ áąĽâ˜– ᳌ᯕಽᕽ  Ꮡŕ¸?Űľ ⲹ⌽ḥⲲ᳌ᯕŕˇ? ⊼‍ݥ‏Ṣ Ę‘áƒśáŽ?ಽ á?…⨚⌚áŠ? ⼭ŕŻ?ᜅâ?’Ꮌ â€ŤÝĄâ€Źâ„•áœ˝â”? á‚ŠáƒśáŽĽ ŕź‰á”ŞâŚšáŠĄÝ… ᯕ۾ ⼭ŕŻ?ᜅâ?’áŽ?ಽ aञ⌽ Ꮡŕ¸?᎚ ᔞ⪽⪚ĞᎼ ⊽⪚ĞṢᯙ áąĽâ˜–á—­á°?ಽ‍ݥ‏ℕ⧠ᙚᯊᎭᎼá…•áŠ?áľ?Űľâ˛ąáŹ•ŕ şâ˛˛áŻ•áŻąⲹá?…â¨šâ˛˛áŻ•ŕť‘ ⲹ."&;.ⲲᎥ݅᧲⌽ṽ⣊á °Ĺ–e á°?ഭಽᯕá?…⨚Ꮌ⪜‍⧕ݥ‏Ӛiäᯕ݅

Profile for MAEZM partners

MAEZM book  

MAEZM www.maezm.com design studio MAEZM 2012+2

MAEZM book  

MAEZM www.maezm.com design studio MAEZM 2012+2

Profile for maezm
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded