Page 1

BEDRIJFSBEZOEK - STOW INTERNATIONAL

[ Willemien Vermeersch [ Hannah De Jonghe [ Justine Vergotte [ Toon Van Poucke [ David Maertens

] ] ] ] ]


PRODUCTIE Hoofdstuk 1 - - - - p. 3 COMMERCIEEL/MARKETING Hoofdstuk 2 - - - - p. 5 PERSONEEL Hoofdstuk 3 - - - - p. 8 FINANCIEN Hoofdstuk 4 - - - - p. 10


PRODUCTIE

Stow International - Hoofdstuk 1 ----

Het bedrijf Stow (Storage Solutions) is één van de Europese marktleiders in de productie van stockage systemen. Ze zijn fabrikant van allerhande magazijninrichting wat betreft stockage van klein tot groot. Men zoekt naar allerhande oplossingen voor het opslaan van goederen, vandaar de toevoeging ‘storage solutions’ aan de naam van het bedrijf. Rekken voor het stapelen van palet-

ten is hun belangrijkste product. Statische opslagsystemen is veruit de beste omschrijving voor de producten die gemaakt worden. Hieronder kunnen we verstaan dat de man naar het product toe gaat. Het bedrijf heeft verschillende afdelingen, waaronder verkoops- en productie filialen waarvan het hoofdverkoopkantoor zich bevindt in Moeskroen, België. Wereldwijd zijn er drie productieves-

tigingen. In België is dat Dottenijs, in China ligt het filiaal in Shanghai en een derde, kleinere, meer manuele productie bevindt zich in Karvina, Tsjechië. Er wordt door Stow vooral geleverd aan Europa, meer specifiek centraal en Midden- Oost Europa. Maar ook buiten Europa is Stow actief. Het Midden-Oosten en de Aziatische landen behoren eveneens tot hun afzetmarkt. Bij het maken van hun producten kiest Stow voor een volautomatische productie, ‘het push button principe’. Men drukt op de knop en de productie gaat van start. Aan de start van het proces wordt ruwband staal op de lijnen gezet, waarna het bandstaal wordt gewalst (geplooid), geperforeerd en


gelast indien nodig. Vervolgens wordt het staal automatisch verder getransporteerd doorheen een ontvettingstunnel waar het product wordt ontvet, gespoeld, gefosfateerd en gedroogd. Het staal gaat daarna naar de poedercabine, waar het met epoxypolyester poeder wordt bespoten, om de kleur aan de rekken te geven. Vervolgens gaan de producten de oven in en worden ze uitgebakken. Ten slotte gaat het product na het bakproces naar robots waar het gestapeld en afgevoerd wordt naar het magazijn. Gedurende het proces is er kwaliteitscontrole door computers die eventuele fouten meteen aangeeft en vervolgens dat product uit de lijnen haalt. Bij Stow kan men spreken van het ‘just in time’ produceren: wat gemaakt wordt is ‘made to

order’. Het product wordt geproduceerd 24 tot 48 uur voor het de vrachtwagen op moet.

zijn wereldspelers, er is geen specifieke vaste plaats waar men de grondstoffen haalt.

De productiecapaciteit berekent men op jaar basis. In België gaat dat over 110 000 ton per jaar, rekening houdend met een vol continue productie, dus 7 dagen per week, 24u op 24u.

Naast het productiefiliaal in Dottenijs zijn er ook in China en Tsjechië nog fabrieken. Wanneer het gaat over verkoopsfilialen, is er sprake van een 20tal filialen, verdeeld over hoofdzakelijk Europese landen waaronder Duitsland, Frankrijk en Polen.

Logischerwijs zijn er verschillende grondstoffen nodig om de rekken te kunnen produceren. Hierbij is de belangrijkste grondstof staal (ruw bandstaal). De grondstof die men nodig heeft om de rekken te kleuren is epoxypolyester poeder. Stow haalt de grondstoffen niet op een bepaalde plaats. Staal is een wereldproduct. Vandaar dat Stow voor de grondstoffen de wereldmarkt opzoekt. Staalgroepen


COMMERCIEEL/MARKETING Stow International - Hoofdstuk 2 ----

Stow zelf is opgericht in Wevelgem door Marc Saggaert in 1977. De naam Stow is komt van STOckage Wevelgem. In 1987 werd het bedrijf verkocht aan de familie d’Heygere en na expansie wereldwijd heeft d’Heygere Stow in 2001 verkocht aan een Zwitserse beursgenoteerde holding. Natuurlijk is bij Stow de klant ko-

ning. De communicatie met de klanten gebeurt hoofdzakelijk aan de hand van de huidige media die men ter beschikking heeft: telefoon, gsm, e-mail, website … Maar de belangrijkste communicatie, met oog op het eerste contact, is nog steeds het persoonlijk contact met de klanten: bezoek. Men gaat ter plaatse met de klanten spreken (face-to-face) en dat

is uitermate belangrijk wat betreft communicatie bij het bedrijf Stow. Stow hecht belang aan de goede naam van het bedrijf, waardoor de klanten het bedrijf hoofdzakelijk zelf opzoeken. Dit mede doordat Stow één van de weinige in België is die zich bezighoudt met deze stockage oplossingen. In België zijn de concurrenten zo goed als uitgestorven. In het buitenland zijn de concurrenten vooral Duitsers, Nederlanders en Spanjaarden. Concurrende bedrijven zijn onder andere: Nedcon, Mecalux, Shaeffer. Ondanks de grote groei van Stow doorheen de jaren wordt er geen echte reclame gemaakt, althans geen reclame die sterk gemediati-


seerd wordt. Er wordt veel belang gehecht aan de website van Stow. Wat ook belangrijk is, is dat de website via zoekmachines gevonden wordt. Naast een website is de deelname aan vakbeurzen een andere vorm van reclame voor het bedrijf. Hierbij plaatst men een stand op specifieke logistieke beurzen om zo klanten aan te spreken en het bedrijf te presenteren aan wie het nog niet kent. Ten derde wordt die reclame aangevuld met adverteren in vakpers. Reclame is niet de belangrijkste investering, voor het budget dat men er in investeert, gaat het grootste deel naar het maken en bijwerken van een aantrekkelijke en uitgebreide website. Grosso modo wordt dat uitbesteedt. Er is een wel een marketingverant-

woordelijke, maar om de website te bouwen en in zoekmachines te laten plaatsen doet Stow beroep op externe bureaus. Een gespecialiseerde webdesigner houdt zich bezig met het updaten en vernieuwen van de website. De primaire doelgroep waar Stow zich op richt is industrie in het algemeen. Daarbij wordt vooral geleverd aan logistieke bedrijven, distributiebedrijven, producenten en retailers. Het leveren aan particulieren behoort niet tot de activiteiten van Stow. In principe is dat wel mogelijk, maar in de praktijk richt Stow zich daar niet op. Ook financieel zouden particuliere klanten niet voordelig zijn. De voornaamste klanten zijn bedrijven die actief zijn in logistiek voor derden zoals Katoen Natie,

DHL, Ceva Logistics alsook bedrijven die actief zijn in voeding, fabrikanten allerhande. De prijzen van de producten worden gemaakt op basis van bepaalde specificaties. Iedere klant en iedere levering is anders. Stow biedt een tal van mogelijkheden aan verschillende opslagsystemen, afhankelijk van de plaats, het product en wat de klant wil. Meestal worden die prijzen dus afgesteld op wat er geleverd wordt. Ook is het bedrijf afhankelijk van de prijs van staal. Het staal bepaalt 60-70 % van de kostprijs. Er kan gezegd worden dat prijssetting sterk gerelateerd is aan volume. Stow is sinds 2001 lid van de Kardex groep, een beursgenoteerd


bedrijf in Zwitserland. Stow is de poot in de static storage. Kardex Remstar is de poot in de dynamics storage. Hieronder kunnen we verstaan dat bij static storage de persoon naar het product toe gaat, en bij dynamics storage komt het product als het ware naar de persoon toe. Op vlak van ecologie is Stow ook niet onoplettend. Ecologie staat ergens wel in het vaandel, Stow heeft er oog naar: als eerste Waals bedrijf, weliswaar met volledig Vlaams management, haalde Stow het EMAS certificaat. Daarnaast probeert men zoveel mogelijk het lood uit verven te weren. Basics zijn aanwezig, zonnepanelen of ecologische auto’s daarentegen komen bij Stow (nog) niet aan bod. Dit komt mede door-

dat men wordt beperkt door de sterk concurrentiĂŤle markt. In de mate van het mogelijk doet men inspanningen op ecologisch vlak, maar dat is niet altijd mogelijk. Natuurlijk blijft ecologie een aandachtspunt. Net zoals de aandacht voor kwaliteit een dagelijkse zorg blijft, zowel op gebied van afwerking, toleranties op het product als conformiteit aan de veranderende normeringen. Verder dan deze zijn er geen echte aandachtspunten bij het bedrijf.


PERSONEEL

Stow International - Hoofdstuk 3 ----

Het personeel in het bedrijf Stow bestaat uit ongeveer 350 werknemers. Daaronder vinden we onder andere de commerciële sectie, financiële dienst, aankoopcel, productieplanning, logistieke afdeling, enz. Wanneer we het volledige aantal gaan bekijken komt dat neer op een kleine 650 werknemers. Als we dat gaan vergelijken met de beginjaren van Stow, waar men amper met een 60tal

werknemers aan de slag ging, kunnen we zeker zeggen dat Stow de voorbije 30 jaar een enorme groei gekend heeft. Op vlak van arbeiders zijn er een aantal hooggeschoolde mensen die de lijnen zelf kunnen bedienen, want dat is onmisbaar in een fabriek als deze. Maar meestal moet het bedrijf zelf instaan voor de scholing van de werknemers.

De reden hiervoor is dat de fabriek op een zeer specifieke manier in elkaar zit. Vermits Stow één van de weinige is in deze sector, het maken van unieke stellingen en producten, kan men hiervoor geen opleiding volgen buiten Stow. Minder geschoolde arbeiders staan meestal in voor wat men bandwerk kan noemen. Naast arbeiders zijn er natuurlijk ook een groot aantal bedienden, maar men heeft vooral behoefte aan ingenieurs met zin voor creativiteit. Het bedrijf evolueert continu, wat met zich meebrengt dat alle afdelingen regelmatig bijgeschoold (moeten) worden. Er is mogelijkheid tot interne opleidingen, zoals productopleidingen. Sinds kort is de sectie human resources ge-


vestigd in het bedrijf, die pogen interne opleidingen te organiseren. Binnenkort is er een opleiding Excel beschikbaar, die wordt door 1 van de huidige werknemers gegeven. Ook worden CRM Opleidingen van SAP aan personeel gegeven. Vermits de specificaties van het bedrijf, is het zo goed als onmogelijk om een buitenstaander opleidingen te laten geven, vandaar dat men werknemers uit Stow zelf de opleidingen laten geven. Bij het personeelsprofiel is er een duidelijk overwicht aan mannen, waarschijnlijk heeft dit te maken met het product. Er is weinig aanbod van vrouwen die in deze sector willen werken. In de fabriek werkt men met arbeiders, maar deze zijn in mindere mate ten op-

zichte van de vele bedienden, verkopers, administratief personeel, ingenieurs, enzo.. Dit komt doordat de fabriek volautomatisch is en dus weinig arbeiders vergt. Bij het aanwerven van nieuw personeel zijn er geen specifieke voorkeuren of vereisten. Eventuele ervaring in het vak is niet vereist. Men werkt in Stow met een ploegensysteem onder de arbeiders. Dat stelsel bestaat uit vier ploegen. De indeling bestaat uit een vroege shift, late shift, dag- of weekendshift. Voor onder andere verkopers zijn er extra legale voordelen beschikbaar. Deze zijn echter niet voor alle personeelsleden. Naargelang de functie binnen het bedrijf kan men genieten van voordelen als een gsm, laptop en auto.


FINANCIEN

Stow International - Hoofdstuk 4 ----

De laatste jaren werd er bij Stow enorm gewerkt aan winstgevendheid. De gemiddelde winst zijn cijfers die niet vrijgegeven worden, wel kunnen de omzetcijfers meegedeeld worden. In 2007 bijvoorbeeld gaat dit over een 205 miljoen euro. Tot en met 2008 is de EBIT gestaag gegroeid tot een aanvaardbaar niveau in de sector. Gezien de crisis is er logischerwijs een sterke terugval geweest in

2009 en wordt dezelfde terugval verwacht in 2010. Dit heeft ook als gevolg dat het investeringsritme daalt. Er is sprake van een sterke prijzendruk door overcapaciteit op de markt. Daarnaast mag men niet vergeten dat ook de staalprijzen enkele jaren geleden enorm gestegen zijn. De economische crisis heeft logischerwijs sterke gevolgen gehad

voor het bedrijf. Net zoals bij vele andere sectoren leed ook Stow aan omzetdaling. Daarnaast werd ook de druk op de marges groter en had men een tekort aan volume. Ondanks de financiĂŤle crisis draait het bedrijf Stow toch nog steeds een jaarlijkse omzet die momenteel geschat wordt op ongeveer 180 miljoen euro. Toch is dit een sterke terugval in winstgevendheid als men gaat vergelijken met de voorgaande jaren. Stow heeft moeten in boeten in winst, maar is zeker geen sprake van een verlieslatend bedrijf. Op dit moment door de crisis is er ook een terugval in volume. Dit omwille van het feit dat er minder geĂŻnvesteerd wordt. De omzet is dus gedaald, maar Stow hanteert


een winstgevende groeistrategie. Om die groei te bereiken, werkt Stow aan de innovatie van hun producten, worden nieuwe afzetgebieden geopend en breiden ze de activiteiten op nieuwe markten uit. Momenteel focust Stow zich op de traditionele markten in Europa, de nieuwe lidstaten van de EU, Oost-Europa, Het MiddenOosten en China. Waar Stow veel in geïnvesteerd heeft, zijn de volautomatische productielijnen, om de kwaliteit tot het hoogste punt te drijven. Aangezien de huidige situatie in de economie werden alle nieuwe investeringen in de koelkast gestoken, wachtend op betere tijden. Wat wel verder gezet wordt zijn de verdere productontwikkelingen. Om de klant in de toe-

komst nog beter te kunnen dienen met nieuwe technologieën, blijft men investeren in de producten. Dit zijn investeringen die men altijd blijft behouden. Het streven naar betere technieken om de productkwaliteit te verbeteren en de klanten nog beter van dienst te zijn, zijn onmisbare investeringen voor een bedrijf als Stow. De financiële plannen zijn verschillend van jaar tot jaar. Elk jaar wordt een plan opgesteld in functie van de voorspelde omzettingen, marges. Zoals eerder gezegd behoudt men natuurlijk de jaarlijkse investeringen, maar financiële plannen variëren elk jaar. Qua plannen voor de toekomst, als de economie aanzwengelt, is Stow van plan om de productieca-

paciteit voor Europa te verhogen. Bij deze plannen zal Stow zich hoogstwaarschijnlijk richten op de oostelijke richting van Europa. De reden hiervoor is dat men redelijk dicht bij de afzetmarkt moet kunnen geraken. Transport is nu eenmaal een levensbelangrijke factor. Bij Stow kiest men steeds resoluut voor automatische productie, waardoor men minder afhankelijk is van loonkosten. Ten slotte wil men nu en op middellange termijn verder werken aan de productontwikkeling.


BEDRIJFSBEZOEK - STOW INTERNATIONAL

Verslag Stow International  
Verslag Stow International  

Verslag van het bedrijfsbezoek aan Stow International voor het vak bedrijfsbeheer

Advertisement