Page 1

respect for others – poszanowanie innych /poshanowanie innyh/ An expression of respect of deference; regards; as, to send one's respects to  another. Poszanowanie innych ­ to uznanie godności osoby ludzkiej ­ kogoś drugiego i swojej  własnej. Zasadą jest tu wzajemność, gdyż każda osoba ma prawo do uszanowania  (...) Aby szanować innych, trzeba jednak najpierw nauczyć się szanować siebie  samego

Respect in pictures:

Quotations:


There is always the danger that we may just do the work for the sake of the work.  This is where the respect and the love and the devotion come in ­ that we do it to  God, to Christ, and that's why we try to do it as beautifully as possible. If we lose love and self respect for each other, this is how we finally die. Kto nigdy szacunku nie odczuł, ten nigdy też szacunku nie wzbudzi. Trzeba tak żyć, żeby mieć szacunek dla samego siebie. How we perceive respect for others:

it’s listening to the teacher who is conducting the lesson, helping old lady to cross the  road and carry her bags. to słuchanie nauczyciela, który prowadzi lekcje, pomoc staruszce w przejściu przez  ulicę i niesieniu zakupów.

respect for others  

An expression of respect of deference; regards; as, to send one's respects to Poszanowanie innych ­ to uznanie godności osoby ludzkiej ­ kog...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you