Page 1

Friendship – przyjaźń /pshyiasn/ Definition of friendship: 1. The quality or condition of being friends. 2. A friendly relationship: formed many new friendships over the summer. 3. Friendliness; good will: a policy of friendship toward other nations. Przyjaźń: wg filozofów starożytnych dzielenie życiowych powodzeń i niepowodzeń, jedność w  szkachetnych zamierzeniach, a przyjaciel to "drugie ja" (Teofrast z Eresos), "połowa  duszy mej" (Horacy); przyjaźń jest cnotą, złotym środkiem między wadami wrogości i  pochlebstwa; cechami idealnej przyjaźni są: zaufanie i wierność, życzliwość i  szczerość; Arystoteles wyróżnił 3 rodzaje przyjaźni: opartą na wzajemnej korzyści,  na przyjemności, na doskonałości.  Pictures about friendship:

Friendship – quotes: "Friendship is a single soul dwelling in two bodies"


"Friendship makes prosperity more brilliant, and lightens adversity by dividing and  sharing it" "Friendship admits of difference of character, as love does that of sex" “Friends are angels who lift us to our feet when our wings have trouble remembering  how to fly.” “Przyjaciel to ktoś, kto daje Ci totalną swobodę bycia sobą.” „Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód smutku, potrafi sprawić,  że znów wraca radość.” „Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, gdy nasze skrzydła zapomniały  jak latać.” „Na samotność skazują człowieka nie wrogowie, lecz przyjaciele.” Our definition of friendship: Friendship means having someone who you can trust and be sure that he really likes  you. A friend gives you a sandwich when you are hungry and never forgets about  your birthday. Przyjaźń to posiadanie osoby, której ufamy i jesteśmy pewni, że ona naprawdę nas  lubi. Przyjaciel podzieli się z tobą kanapką kiedy jesteś głodny i nigdy nie zapomni o  twoich urodzinach.

Friendship  

"Friendship is a single soul dwelling in two bodies" Pictures about friendship: Friendship – quotes: Definition of friendship: Friendship –...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you