Page 1

Democracy – demokracja /demokracia/ Democracy –  1. the political orientation of those who favor government by the people or by  their elected representatives 2. a political system in which the supreme power lies in a body of citizens who  can elect people to represent them 3. the doctrine that the numerical majority of an organized group can make  decisions binding on the whole group Demokracja ­  ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości   obywateli, stanowiona przy poszanowaniu praw mniejszości. Pictures:

Democracy in quotes:


"To give victory to the right, not bloody bullets, but peaceful ballots only, are  necessary" "My notion of democracy is that under it the weakest should have the same  opportunity as the strongest" "Democracy is the superior form of government, because it is based on a respect for  man as a reasonable being" "Democratic nations care but little for what has been, but they are haunted by visions  of what will be" „Demokracja jest wtedy, kiedy dwa wilki i owca głosują, co zjedzą na obiad. Wolność   jest wtedy, kiedy dobrze uzbrojona owca podważa wynik głosowania!” „Demokracja: nikt nie jest tak mało ważny, by nie mógł innemu zaszkodzić.” „W demokracji wolno głupcom głosować, w dyktaturze wolno głupcom rządzić.”

Our definition: Democracy is when people are arguing on the TV and sometimes they reach an  agreement. Demokracja jest kiedy się kłócą w telewizji i czasem dochodzą do porozumienia.

Democracy  

Demokracja ­ ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli, stanowiona przy poszanowaniu praw mniejszości. Dem...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you