Page 1

Beauty – piękno /pienkno/ Definition of beauty:  1. the combination of all the qualities of a person or thing that delight the senses and  please the mind 2. a very attractive and well­formed girl or woman 3. Informal an outstanding example of its kind the horse is a beauty 4. Informal an advantageous feature one beauty of the job is the short hours 5. Informal, old­fashioned a light­hearted and affectionate term of address hello, my  old beauty! Piękno: podstawowa wartościująca dodatnio kategoria estetyczna. W estetyce rozumianej   jako „nauka o pięknie”, piękno stanowi wartość naczelną. Jest to zespół cech:   proporcja kształtów, harmonia barw, dźwięków, który sprawia, że coś się podoba,   budzi zachwyt. Piękno to także wysoka wartość moralna wykazywana przez daną   osobę. Pictures presenting beauty:


Beauty in quotes: "A thing of beauty is a joy forever;" "Beauty vanishes; beauty passes" "Beauty is nothing other than the promise of happiness" "Beauty is in the eye of the beholder" „Piękne jest to, co podoba się całkiem bezinteresownie.” „Najpiękniejsze, co jest na świecie, to pogodne oblicze.” „Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się najpiękniejszym dniem twojego życia.” „Trwaj tylko w słońcu, bo nic pięknego nie rośnie w ciemności.”

Our definition of beauty: Beauty means something that we like looking at. A girl can be beautiful or a flower.  Jewellery is beautiful. The inside of a person can also be beautiful. Piękno to coś na co lubimy patrzeć. Dziewczyna może być piękna lub kwiat. Biżuteria  jest piękna. Wnętrze człowieka też może być piękne.

Beauty  

Piękno: podstawowa wartościująca dodatnio kategoria estetyczna. W estetyce rozumianej jako „nauka o pięknie”, piękno stanowi wartość naczeln...

Advertisement