Page 1

Lyden af en god forretning DPA Microphones er kendt og respekteret i hele verden for sine u­ ltimative high-end mikrofoner. Nu har ejerne af selskabet kapitaliseret virksomheden, men de fortsætter i ledelsen - oven i købet med en pæn portion aktier. For det er m ­ eningen at sælge virksomheden igen. Og måske igen og igen….

Audon A/S – den danske del af M&A International Inc. Toldbodgade 31, 1253 København K, Tlf. 3343 6000

>


Fugle i hånden - og på taget

At sælge sit livsværk behøver ikke at være en engangsfor­ nøjelse og startskuddet på en ny karriere. Tit er ejerens fortsatte ­engagement en vigtig forudsætning for handlen. Og så kan der være udsigt til endnu en stor gevinst, når virksom­ heden atter skal sælges. Christian Poulsen og Christian Hoff.

Selvom Christian Poulsen og Christian Hoff netop har solgt deres virksomhed, DPA ­Microphones i Allerød, er det fortsat mak­ kerparret, som står i spidsen for selskabet – som henholdsvis adm. direktør og øko­ nomidirektør. ”Det er helt afgørende for mindre og mel­ lemstore virksomheder, at de sælges videre med en kapabel ledelse,” siger Christian Poulsen og regner derfor med at blive sid­ dende også efter næste ­ejerskifte, som han forventer vil finde sted inden for 3-5 år. Formålet er at tjene penge Som iværksætter er Christian Poulsen ret usentimental. Han er mindst lige så meget fagnørd som forretningsmand, men han lægger ikke skjul på, at det er gevinsten ved et salg og muligheden for at tjene penge, som er guleroden. ”Jeg elsker mit job, og jeg elsker min virk­ somhed, men den skal ikke hedde Christian & Christian Microphones og gå videre i arv til vores børn. Det er helt klart, at denne

2

virksomhed – ligesom alle andre – er sat i verden for at tjene penge. Det er også derfor, at investorerne har investeret deres penge i virksomheden – det er for at kunne hive endnu flere penge ud efter nogle år. Sådan er det, og sådan skal det være,” lyder det fra direktøren, som heller ikke har meget til overs for de iværksætterkolleger, som aldrig kommer ud over rampen af frygt for at miste andele i deres eget firma: ”Alt for mange gode ideer strander på, at man bliver rådgivet til at passe på med at blive udvandet. Pas på med at ”forære din virksomhed væk” for at få lidt penge, lyder det. Men penge er dyre og de er nødvendige for at komme i gang. Alternativet er ofte, at der aldrig sker noget…” Learning by doing Der er altid sket en masse omkring ­Christian Poulsen, som er uddannet inge­ niør, og som ifølge eget udsagn havde det store held, at han valgte at etablere sig ­inden for et segment, som endnu ikke fand­

Besøg verdens førende internationale organisation af rådgivningsvirksomheder med speciale i køb og salg af mellemstore virksomheder, M&A International Inc. på www.mergers.net

tes: Digitale kameraer. Ingen vidste noget om produktudvikling, salg og markedsfø­ ring, og Christian Poulsen høstede uvurder­ lig og bred forretningsmæssig forståelse først som medstifter af Phase One (19931995) og ­senere Imacon (1996-2004). Det var learning by doing, og noget som ­Christian godt kan unde sine unge fagfæller: ”Mange nyuddannede ingeniører vil bare til Nokia og Novo, men det er sådan et sted som her, en mindre virksomhed med en ­verdensførende teknologi, som er den aller­ bedste skole for iværksættere,” siger han og nikker op mod de helt nye, stilrene posters af DPA’s high-end mikrofoner, som efter­ spørges af hele verdens teater- og musical­ scener og de største internationale scene­ kunstnere. Vender udviklingen Da Christian Poulsen kom til DPA Micro­ phones i 2006 var det med en plads ved ­bestyrelsesbordet samtidig med, at han var adm. dir. i kameravirksomheden Hasselblad


”Da jeg solgte min første virksomhed var jeg meget i tvivl om, hvorvidt jeg selv skulle stå for salget. Nu råder jeg alle til at gå til en ekspert.”

og stod i spidsen for Hasselblads omvælt­ ning fra producent af analoge mellemformat­ kameraer til digitale kameraer. I 2009 tog han skridtet fra bestyrelsesmedlem til admi­ nistrerende direktør i DPA Microphones, som på det tidspunkt led under at være dre­ vet af fire direktører, de fire grundlæggere, som alle skulle være enige, før der blev taget nye beslutninger. Først med en ny ­aktionæroverenskomst, hvor Christian købte en fem­ tedel af aktierne (og dermed skabte stemme­ ulighed!) kom der skub i beslutningerne, og pengene begyndte atter at strømme ind i selskabet: ”På det tidspunkt var vi faretruende tæt på en konkurs. Men ved at fokusere stramt på ud­ vikling og salg (vi har jo et fantastisk navn i branchen!!) så fik vi skabt enormt ­gode finan­ sielle resultater med et kæmpe frit cashflow samtidig med, at vi holdt o­ mkostningerne helt i ro. Det lærer man som underfinansieret iværksætter med en kun fem mand stor orga­ nisation i ryggen, som igennem 10 år har lig­ get i konstant krig med globale virksomheder som Canon og Minolta,” siger han. Christian Poulsen satte sig ”midt i det hele”, havde en finger med i alle beslutningspro­ cesser, og begyndte efterhånden, sammen med nuværende økonomidirektør i firmaet, Christian Hoff, at købe en større og større ejerandel i firmaet. For ca. halvandet år siden købte makkerparret – med et attraktivt bank­ lån fra Danske Bank – de sidste af de oprin­ delige ejere ud og få måneder efter bankede det på døren: ”Det var en af verdens største audioprodu­ center, som gerne ville købe os,” siger ­Christian. Ingen af de to hovedaktionærer gik i salgstanker, men alligevel besluttede de

sig for at kontakte Audon, så de var sikre på at henvendelsen ville blive håndteret profes­ sionelt og for at få sat en prisseddel på ­virksomheden. Gå til en ekspert! ”Da jeg solgte min første virksomhed, ­Imacon, var jeg meget i tvivl om, hvorvidt jeg selv skulle stå for salget. Nu råder jeg alle til at gå til en ekspert! For det første havde jeg aldrig troet, at jeg ville få så mange pen­ ge for virksomheden. Audon er langt bedre til at værdisætte og til at holde prisforvent­ ningen højt gennem hele processen. Det handler jo om at holde momentum i salgs­ processen uden at miste kontrol og fremdrift i sin virksomhed – for så falder prisen! Det skal jo være business as usual i forhold til både kunder og medarbejdere, så det er en meget krævende og tidsrøvende proces – selv med hjælp udefra!” ”Er det dyrt?”, spørger Christian Poulsen r­etorisk. ”Ja, men det er alle pengene værd! I 80% af tilfældene, så er det jo ikke den mest logiske køber, som ender med at skrive ­under på slutseddelen.” Audon udarbejdede informationsmemo­ randum og foreslog samtidig Christian og ­Christian at tage kontakt til 3 kapitalfonde. ”Via vores internationale organisation, M&A International Inc., tog vi kontakt til interna­tionale kapitalfonde, som tidligere har investeret i lignende virksomheder, og som derfor kunne se værdierne i et opkøb af DPA Microphones,” siger Jonas P. Knudsen, ­partner i Audon. ”Man skulle jo tro, at en stor audioproducent er villig til at give den højeste pris, vi kan jo bibringe en masse til dem, men sådan var

Christian Poulsen

det ikke! Faktisk viste det sig, at alle tre kapi­ talfonde bød højere end den strategiske ­køber – og mere end vi troede, vi kunne få for virksomheden – og de hævede faktisk deres bud igennem salgsprocessen,” siger Christian Poulsen. Risikovillig kapital For DPA Microphones er salget til den ­amerikanske kapitalfond, The Riverside Company, startskuddet til yderligere vækst og topprofessionel sparring: ”Riverside har et kæmpe netværk af folk i ­ ­alle lande, som kan gavne os i relation til at source dele ud, til distribution og markeds­ føring, og så får vi adgang til kompetente bestyrelsesmedlemmer, som har været et vanskeligt område for os før. Samtidig har vi adgang til risikovillig kapital – og mere kapital, hvis vi gør tingene rigtigt. Måske er det os, som skal ud og købe den virksom­ hed, som henvendte sig allerførst?,” spørger Christian og tilføjer: ”Man får en anden ­risikoprofil med en kapitalfond i ryggen!” ñn Jonas P. Knudsen, p­ artner i Audon.

Kontakt Henrik Audon, Jonas P. Knudsen, Frederik Aakard eller Christian Leroy for en uforpligtende samtale om, hvordan Audon kan assistere i forbindelse med køb, salg eller fusion af virksomheder.

3


Audon A/S Toldbodgade 31 DK 1253 København K Telefon 3343 6000 Fax 3343 6010 Mail: info@audon.dk Web: www.audon.dk

6

skarpe til Christian Poulsen Er det ikke svært at tage skridtet fra ejer og hovedaktionær til almindelig ansat med en mindre aktieandel? ”Det må være et temperamentsspørgsmål, mig generer det ikke. Vi har fælles interesser med den nye hovedejer, så det er business as usual. Det vigtigste er at få tunet hinanden ind på de samme mål, og sikre sig, at alle er enige om retningen.”

Audon A/S Audon er den danske del af M&A ­International Inc., verdens ­førende internationale organisation af rådgivningsvirksomhe­ der med s­ peciale i køb og salg af ­mellemstore ­virksomheder. • S pecialist i rådgivning vedr. virksomhedskøb/-salg (M&A). • Mere end 35 års M&A-erfaring. • 90% af vores køb/salg gennemføres i samarbejde med ­vores ­internationale partnere.

M&A International Inc. M&A International Inc.’s mission er: Ved salg af virksomhed; At opnå den maksimale pris, som det internationale marked er indstillet på at betale for virksomheden. Ved køb af virksomhed; At identificere, forhandle og gennemføre internationale ­virksomhedsopkøb, der giver størst mulig synergi. M&A International Inc. • Specialist i mellemstore virksomheder • Indgående industriekspertise • Globalt dækkende • 600 M&A-rådgivere internationalt

Hvornår er det det rigtige tidspunkt at sælge sin virksomhed på? ”Gør det i god tid! Mindre virksomheder er afhængige af ledelsen, og det skal man være indstillet på, når man skal sælge: Man bliver en del af pakken!” Du kender din virksomhed og konkurrencesituationen ­allerbedst. Hvorfor finder du ikke selv en køber? ”Et salg er en utroligt krævende proces, som ikke må influere på virk­ somhedens fortsatte drift. Samtidig viser det sig, at 80% af alle hand­ ler gennemføres med en anden køber end den mest logiske. Dvs. med en køber, der vil betale mere end den mest oplagte køber vil.” Hvad frygter du allermest i salgsprocessen? ”At det ikke bliver til noget. Det vil være ubærligt! Selv med professio­ nel hjælp tager det enormt meget tid, og det er hård kost. Du orker ­bare ikke at rykke tilbage til Start!” Hvad foretrækker du: En strategisk eller finansiel køber? ”Dem, der giver flest penge, og det viser sig ofte at være kapitalfonde­ ne. De har afsat penge, ofte pensionspenge, til opkøb af virksomheder i dit segment, og de har en utrolig ekspertise i at få hjulene til at køre den rigtige vej. Tænk på, at de måske har flere hundrede virksomheder i drift…” Hvad er dit bedste råd til iværksættere, som skal realisere deres livsværk? ”Pas på med at være for grådig. Udvikling koster penge, og det eneste du kan betale med er aktier i dit firma! Det gælder også, når du skal sælge: Mange er for grådige, de kommer i gang for sent, og de gider ikke at have nogen, der skal bestemme over dem!”

Tekst Journalist Mads Wedderkopp Design Flemming Nielsen Tryk NOFOPRINT

4

Kontakt Henrik Audon, Jonas P. Knudsen, Frederik Aakard eller Christian Leroy for en uforpligtende samtale om, hvordan Audon kan assistere i forbindelse med køb, salg eller fusion af virksomheder.

Audon A/S  

Nyhedsbrev fra Audon A/S - den danske gren af M&A International Inc.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you