Issuu on Google+

Byråd Ola Elvestuen Byråd Bård Folke Fredriksen Samferdsels- og miljøkomiteen Byutviklingskomiteen

Oslo, 2011-12-14

Offentlig kommunikasjon i Bjørvika De første beboerne på Sørenga er allerede innflyttet. En ny del av Bjørvika tar form. Fremkomstmiddel er bil eller tilfots. Det er ingen holdeplasser mellom Oslo Hospital og Oslo S, slik at en gåtur tar 25-30 min. langs fjorden. Styret i Sørenga 1 Sameie er svært opptatt av å bidra til at Byrådets målsetting om bruk av miljøvennlige fremkomstmidler kan realiseres, samt å redusere CO2-utslippene. En aksjonsgruppe arbeider for å få trikk langs Dronning Eufemias gate til Sørenga og videre til Oslo Hospital og Ekebergbanen. Dette tiltaket støttes av styret i Sørenga 1 Sameie. Samtidig er vi klar over at en slik løsning vil ta tid på grunn av arbeidet Statens Veivesen nå gjennomfører med riving av lokk og pæling til fjell under Dronning Eufemias gate. Styret ser nødvendigheten av at det snarlig etableres en bussholdeplass ved Sørenga, slik at det er mulig å nå Busterminalen og andre sentrale destinasjoner i Oslo. Styret inviterer Oslos politikere til en dialog snarest på nyåret for å finne en løsning som er praktisk og lite kostnadskrevende, samt kan gjennomføres raskt. Med vennlig hilsen Sørenga 1 Sameie

for Alf-Erik Vollen (styreleder) Aud-Karin Ebeltoft (nestleder) (sign.) .


Sørenga vil ha trikk