Page 1

o f t l i r o o P


f a i s r k G

Vurderer du en fremtid i mediebransjen? Hvis svaret er ja, kan lærlingordningen være noe for deg! På det nettstedet medielarling.no finner du all den informasjon du trenger for å vurdere dette skikkelig. Opplæringssenteret er bindeledd mellom skole – elev og lærling – bedrift. Vi informerer elevene om muligheter for læreplass, administrerer lærekontrakter og er kontakt for lærlingene under læretiden.

Hvorfor velge å bli lærling? Praktisk erfaring er gull verdt! Som lærling får du lønn i opplæringstiden, og du får en utdannelse uten studiegjeld. Du får perfeksjoneringskurs etter eget ønske underveis som høyner din kompetanse ytterligere. Ønsker du videre utdanning etter læretiden, er praktisk erfaring i faget av stor nytte og etterspørres alltid ved senere jobbintervju. De fleste høyere utdannelsene i mediebransjen har dessuten høyere gjennomsnittlig inntaksalder enn 19 år.

Vi har jevnlig kontakt med våre medlemsbedrifter og er oppdatert på hvem som ønsker nye lærlinger.

Hva gjør en lærling? En mediegrafikerlærling jobber i en bedrift med mange forskjellige oppgaver alt etter opplæringsbedriftens arbeidsområder. Du kan jobbe med å lage avissider og annonser, websider, magasiner, skilt og messedekor, logo og profilmateriell, brosjyrer, filmrelatert arbeid av forskjellig art og mye mer. Det du produserer er nyttig, det skal brukes til noe og det betyr noe at du kommer og er en del av teamet i bedriften. Følelsen av å bety noe og være til nytte fremheves som en ekstra positiv opplevelse som gir økt selvtillit og personlig vekst og modning.

Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

3

3

Kunne du tenke deg å bli journalist eller mediegrafiker? Er du interresert i å lære deg hvordan å ta bilder? Vel da er Medier og Kommunkasjon noe for deg!

Får man læreplass?

Tips om søknad og CV

Det er stor etterspørsel etter fagfolk i Norge for tiden, og muli-

Husk at søknad og CV er bedriftens første møte med deg! Legg gjerne litt arbeid i tekst og utforming. Et lite bilde av deg er også en god informasjon. Det finnes maler for CV som kan være inspirasjon, men de inneholder mer forslag til informasjon enn du kanskje trenger. Få gjerne hjelp fra lærer, rådgiver eller foreldre. Og et tips om mailadresse – dersom du ikke allerede har en mailadresse som ligner på navnet ditt, så bør du skaffe deg det! dirtyjente@hotmail.com eller livreddelg@hotmail.com er ikke så presentabelt i næringslivet.

ghetene er derfor gode for å få læreplass. Akkurat hvor gode kommer også an på deg! Har du en positiv innstilling, et moderat fravær fra skolen (bedriftene ser på dette som et tegn på pålitelighet) og gode karakterer i mediefag og helst også norsk – da er du en topp søker med veldig gode muligheter!

Hva skal jeg gjøre for å bli lærling?

Kan man få vite enda mer før man bestemmer seg?

Skriv en søknad med beskrivelse av interesseområder innen faget. Dersom du har spesielle ønsker om bedrift eller fagområde skriver du litt om det også. Lag en CV med kompetansebeskrivelse (PTF – prosjekt til fordypning) Ta kopi/skann inn vitnemål/karakterutskrift Samle noen arbeider til en liten portfolie dersom du kan/har. Du kan sende dette enten i posten eller som en samlet pdf pr. mail. Og husk – det er IKKE nok å velge lærling i Vigo. Egen søknad er helt nødvendig.

Opplæringssenteret besøker skoler og informerer om lærlingordningen. Vi forsøker å få til et mingletreff hver vår, hvor du som er ny søker får treffe lærlinger som gjerne deler sine erfaringer med deg. Denne dagen vil være åpen for andre også: foreldre/foresatte, rådgivere, lærere eller du som ennå lurer på om du skal søke. Nettstedet medielarling.no inneholder all informasjon om faget rettet mot deg som potensiell søker, foresatte, skoler og bedrifter. Du kan se på vår hjemmeside opplaringssenteret.no - her finner du også kontaktinformasjon som mail og telefonnummer.

3

3


G r F a f i T s k P AO NANG THAILAND Utforsk Thailand

Utforsk eksotiske hoteller

Ao Nang Villa Resort

Ao Nang Phu Petra Resort

n , e G m a r s a k f i sk E


n , e G m a r s a k f i sk E

t o o F

r

n o s j p s i r s i n o s p i p m pe o K


e t s t s i n y g L

e b W


V T

Mads portfolio  

Portfolio and stuff

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you