Page 1

Mastersmith Af Martin Lindhardt og Mads Havshøj

Regler

Fastaval 2014 For 4 Spillere - 120 minutter


Mastersmith

Fire smede konkurerer om at blive det foretrukne oprustningssted for landets helte, når disse vender tilbage fra eventyr og vil købe nyt og bedre grej med deres drageguld. Men hvilken af de 4 smede kan bedst dække heltenes udstyrskrav og blive den mest berømte smed og dermed kræve titlen som Mastersmith?Mastersmith spilles over 6 ture. I hver tur forsøger spillerne at tjene så meget berømmelse til deres smedje som muligt. Berømmelse tjenes ved at sælge våben og udstyr til de helte, der kommer til byen, ved at opgradere ens smedje og ved at hyre daglejere. Den spiller, der ved afslutningen af tur 6 har mest berømmelse, vinder spillet.

Credits

Indhold Spillets mål Credits Komponenter Opsætning af spillebrættet Opsætning af smedjen Spillets forløb Fase 1: Draft og indkomst Fase 2. Placéring af arbejdere Fase 3: Ressourceindsamling Fase 4: Markedspladsen Fase 5: Produktion og salg Fase 6: Lauget og ,Ressourcemarked Oprydning Spilafslutning Heltefordeling Markedskort

Spillets mål

2 2 3 4 6 7 8 10 13 14 15 20 22 23 23 24

Spildesign:

Martin Lindhardt & Mads Havshøj

Grafik:

Mads Havshøj og Morten Lund (udstyr)

Korrektur:

Mette Markert, Ole Bærentzen, Troels Vastrup Maria Petersen og Birgit Kristensen

TAK TIL

En særlig tak til Andreas Ravn Skovse for arbejdet under skabelsen af Mastersmith. Tak til vores spiltestere, I har været en kæmpe faktor i at få spillet til at blive til noget: David Thorhauge, Rasmus Ragnvald, Jeanette Pinderup, Mads Fløe, Carsten Jørgensen, Tue Sønderby, Bruno Kristensen, Peter Yde, Oliver Nøglebæk, Pelle Sølvkjær, Adam Langwadt, Kasper Lapp, Ole Bærentzen, Rikkelara Nielsen, Kristoffer Mads Ilsøe Sørensen, Dan Kirkegaard, Morten Lund og Mette Markert. Tak til spillet Matador, for at være så ringe, at vi har fået lyst til at spille noget andet.


Heltedæk:

Komponenter

23 kort i bronzedækket Helte til tur 1 & 2

Penge:

Ressourcer: 25 x Jern 25 x Læder 25 x Træ 25 x Kul 20 x Magi

40 x 20 x

( værdi 5 x

1 Turmarkør

) 32 kort i sølvdækket Helte til tur 3 & 4   32 kort i gulddækket Helte til tur 5 & 6

Mastersmith Bronze Hero

Mastersmith Silver Hero

Mastersmith Gold Hero

8 Svende i 4 farver

Våbensmedje

Træværksted

12 Lærlinge i 4 farver

7 Dagger

7 Hellebarder

7 Sværd

6 Stave

6 Økser

7 Træskjolde Læderværksted

29 Markedskort

Pladesmedje 6 Plade- rustninger

6 Buer

10 Masterwork

6 Jernskjolde

7 Læderrustninger

8 Spillermarkører i 4 farver

Mastersmith

5 Daglejerkort

12 Magisk

Hireling

4 x 50 point 7 Hatte
Opsætning af spillebrættet

Mastersmith Bronze Hero

Bland de tre dæk med helte og placér dem hver for sig med bagsiden opad.

Mastersmith Silver Hero

Mastersmith Gold Hero

Placér fire spillermarkører i tilfældig rækkefølge på turrækkefølgen. (til Tur 0)

Bland markedskortene og læg bunken med bagsiden opad.

Læg pengene fremPlacér turmarkøren på Tur 0.

Placér en spillermarkør af hver farve på 0 feltet.


Sorter ressourcerne og læg dem ved siden af brættet.

Læg de fem daglejere med billedsiden opad.

Læg Masterwork og Magi brikkerne frem

Sorter våbenog udstyrsbrikkerne og læg dem ved siden af brættet.
Opsætning af smedje

Placér de fem arbejdere i “ledige arbejdere”

Læg hver spillers fire opgraderinger i nærheden af deres smedje.Hver spiller tager en smedje og de fem tilhørende arbejdere (svende/lærlinge).


Spillets forløb

Mastersmith spilles over 6 ture, plus en speciel Tur 0.

Tur 0

Tur 0 er en opstartstur, hvor man kan samle ressourcer ind til starten af spillet. Der trækkes lod om turrækkefølgen i Tur 0.

Placéring af svende i Tur 0

Der kan i Tur 0 kun placéres svende på de pladser på brættet, der afvikles som fase 3. De er markerede med fase 3 logoet, f.eks. jernminen, som er vist her.

Turen består kun består af tre faser: • Placér svende • Ressource indsamling • Tur 0 oprydning Placér svende Hver spiller har kun sine 2 svende at placére og de kan kun placéres på ressourceindsamlingsfelterne. Det er dem med fase 3 logo på brættet. Svendene placéres en af gangen i turrækkefølge. Ressourceindsamling Når hver spiller har placéret sine svende, tager spillerne de ressourcer, deres svende står ud for. Tur 0 oprydning Efter alle har taget deres ressourcer hjem, er det tid til oprydning efter Tur 0. Dette betyder, at alle tager deres arbejdere hjem og der lægges 5 kort på markedspladsen. Turrækkefølgen bliver efter Tur 0 byttet om så nr. 1 i Tur 0 bliver nr. 4 i Tur 1 og nr. 4 bliver nr. 1, nr. 2 og nr. 3 bytter også plads. Herefter flyttes turmarkøren til Tur 1.

Det er ikke muligt at sætte sin svend på lærlingefeltet: Så i Tur 0 er det højst to spillere, der kan få f.eks jern. Felterne, der er i spil i Tur 0, er: • Jernminen • Garveriet • Skoven • Kulminen • Magitårnet • Stalden
Tur 1 til 6 Tur 1 til 6 består hver af 6 faser: 1. Draft og Indkomst 2. Placéring af arbejdere 3. Ressourceindsamling 4. Markedsplads 5. Produktion og salg 6. Lauget og Ressourcemarked Hver tur sluttes af med en oprydning.

Fase 1: Draft og Indkomst Udføres i denne rækkefølge.

Draft

Gennem sine forbindelser arbejder smeden på at lokke helte til byen, der efterlyser lige netop det udstyr som han kan producere. I kampen mod de andre smede er han ikke bange for at lokke heltene med gratis cigaretter, whisky og nøgne pir’. I draft får hver spiller 3 helte fra enten bronzedækket (Tur 1 og 2), sølvdækket (Tur 3 og 4) eller gulddækket (Tur 5 og 6). Hver spiller vælger en af deres 3 helte. Disse fire udvalgte helte, blandes med en tilfældig fra bunken og lægges op på de 5 heltepladser på spillebrættet.Turmarkør og turrækkefølge Der holdes styr på hvilken tur det er ved at placére turmarkører , på turtælleren vist her til højre. Det sidste, der gøres i en Tur er at flytte turmarkøren frem til næste tur.

Tur 1 og 2 er bronzefarvede for at vise, at det er bronzeheltene, der anvendes i disse ture. Tur 3 og 4 er det sølvheltene der bruges, og i tur 5 og 6 er det guldheltene Heltenes krav til deres udstyr stiger igennem spillet. Det er således meget sværere at udstyre guldheltene end bronzeheltene.


Køb af ekstra helte. Det er muligt at købe ekstra helte i Draftet. Ligemeget hvor mange helte der købes, lægges der kun en ned på spillebrættet fra hver spiller. Der må købes lige så mange som man vil eller kan. Der kan købes ekstra helte i draftet, både før og efter man har set de første 3 helte. Køber man dem før, koster de 3 pr helt. Efter man har set sine helte koster det 5 pr helt. Disse må købes én ad gangen.

Indkomst

Daglejerne kommer forbi om morgenen og afleverer deres varer og håber de lever på til smedenes hårde vurdering. Har de arbejde endnu en dag eller må de tilbage i Lauget og søge nyt arbejde?

Indkomst: Daglejere indkomst og løn 2 Price: 5 x

Lumberjack

1 Income: Upkeep:

Daglejere afleverer først de ressoucer, der står under indkomst(income), disse placéres i ressourcelageret. Dernæst betales løn(upkeep) til daglejeren fra Udstyr- / Pengelageret.

Først får man de ressourcer som ens daglejere indsamler. Dernæst kan man vælge at betale løn til ens daglejerere. Der betales 2 per daglejer. Kan eller vil man ikke betale for en daglejer, mister man denne og den lægges tilbage, så den kan hyres igen i Lauget. Daglejere hyres i Fase 6. Læs om dette på side 20 & 21.
Fase 2: Placéring af arbejdere

Allerede fra om morgenen er der et mylder af liv i smedjen. Svende og lærlinge, bliver af mester sat i gang med dagens opgaver. Nogle bliver med det samme sat i arbejde i smedjen, andre bliver sendt i byen efter jern, kul og andet der mangler på lageret. I fase 2 placér hver spiller deres 5 arbejderne, 2 svende og 3 lærlinge. Man placérer sine arbejdere på skift i turrækkefølgen. Det er valgfrit, om man vil placére en svend eller en lærling. Man kan enten placére på brættet, i smedjen eller på en helt.

Placér på brættet

Svende og lærlinge, der bliver sendt til minen for at skaffe jern eller til Magitårnet for at hente magisk støv, kæmper indbyrdes om at komme først og få den bedste aftale. Svendene, der i forvejen er sure over, at blive sat til lærlingeopgaver, går derfor ikke af vejen for at smide en lærling i møddingen for at komme foran i køen. Ved placéring på spillebrættet skal man konkurrere med de andre spillere. En lærling sættes på det næste ledige felt mod venstre. En svend bruger den samme regel, men skubber lærlinge et felt til højre, også sine egne lærlinge. Er der ikke ledige felter til at skubbe lærlinge til højre på, er det ikke muligt at hoppe foran i køen med sin svend. Det er ikke muligt at skubbe en svend. Lærlinge kan ikke skubbes af brættet.

10

Svend

Lærling

I fase 2 kan der placéres arbejdere på følgende felter: • Kulmine • Garveri • Skoven • Jernmine • Magitårnet • Stalden • Markedspladsen • Lauget • Ressourcemarkedet • Reservere helte • Pladserne i smedjen Placéring på spillebrættet 1. Grøn placérer en lærling. 2. Gul placérer en lærling. 3. Rød placérer en svend og flytter begge lærlinge et felt til højre.


Lærlingefeltet. Kun lærlinge kan blive skubbet ud på lærlingefeltet. Hverken lærlinge eller svende kan placéres direkte på lærlingefeltet.

Placér i smedjen

Mens lærlingene ildelugtende kommer slæbende hjem med favnen fuld af kul, jernmalm og magisk støv, er andre igang i smedjen med at opvarme essen til dagens produktion. De indsamlede ressourcer bliver under svendenes kyndige hænder til de rene mesterværker. Placérer man sin arbejder i smedjen, skal det gøres på det nummer, der svarer til det nummer arbejder man sætter i denne runde. Er det den første arbejder man skal sætte, placérer man den på 1, er det den anden, er det på 2 osv. Jo tidligere man placérer sine arbejdere i smedjen, jo bedre udstyr kan de nå at smede. For at have muligheden for at lave Masterwork- eller Magisk udstyr, skal der være de tilsvarende symboler være over eller under det felt, arbejderen er placéret på.

Placér i smedjen I eksemplet herunder har Blå spiller placéret sin første arbejder (en svend), i smedjen. Den anden arbejder er placéret på brættet. Den tredje arbejder (en lærling) er også placéret i smedjen. De sidste to er placéret på brættet.

Det er kun svende, der er placéret ved dette symbol der kan lave udstyr, der er Masterwork. Både svende og lærlinge, som er placéret ved en af disse symboler, kan lave Magiske ting. Man kan kun placére arbejdere i sin egen smedje.

11


Placér på helte

Rygtet vil vide, at en af de andre smede er i gang med at producere en mægtig hat til en af heltene. Overbevist om at han kan producere en endnu vildere hat, sender mester en af sine lærlinge til kroen for at lokke helten over i hans smedje som det første. Ved at placére en arbejder på helten, kan man lokke denne til først at købe hos ens egen smedje. Dette gøres ved at placére en arbejder på helten, i feltet “Reserver denne helt” (Reserve this Hero). En lærling, der har reserveret en helt, kan ikke skubbes væk med en svend. Bruger man en arbejder på denne måde, skal man sælge udstyr til denne helt som det første. Det er muligt at reservere mere end en helt i hver tur.

12

Placér på helte

En arbejder placéres her for at reservere denne helt.


Fase 3: Ressourceindsamling I løbet af dagen vender lærlinge og svende tilbage med ressourcer de har skaffet i byen. Svendene typisk med mere jern og kul end lærlingene. Lærlingene typisk med flere blå mærker end svendene.

I fase 3 tager man de ressourcer, som er vist ud for de felter, ens arbejdere står på (efter fase 2). Det er kun felterne, hvor fase 3 symbolet er vist, som giver ressoucer i denne fase. Indsamlingen virker på samme måde, på alle fase 3 felterne. Dog skal der betales for Magi på lærlingefeltet i Magitårnet. På de andre ressourcefelter er lærlingefeltet gratis.

Ressourceindsamling fra Magitårnet

Her vil Gul i fase 3 få 2 , Grøn vil få 1 . Da Gul har placéret en svend, der har skubbet Blå’s lærling ud på lærlingefeltet, har Blå nu valget, om han vil have 1 , som han skal betale 2 for eller om han ingenting vil have.

13


Fase 4: Markedspladsen

På markedspladsen kommer handlende fra nær og fjern og tilbyder deres varer og services. Hver morgen er der et kapløb mellem smedenes arbejder om hvem der først kommer til fadet. Som alle andre steder i byen gider svendene ikke stå i kø på markedspladsen. I fase 4 købes der kort på markedspladsen. Den spiller, der har en arbejder på feltet længst til venstre, må vælge hvilket kort, han/hun vil købe. Man må kun købe et kort pr. arbejder. Der kommer nye markedskort i oprydningen, så de er kendte, når man planlægger næste tur. Kan eller vil man ikke købe et af de kort, der er tilgængelige, når det bliver ens tur, må man lade være.

14

Hvem køber først i markedet Blå køber først og har frit valg mellem alle fem kort på markedet.

Dernæst køber Grøn og kan vælge mellem de fire kort der er tilbage.

Til sidst kan Rød vælge mellem et af de tre tilbageværende kort på markedet.


Fase 5: Produktion og salg I fase 5 skal der produceres udstyr, som kan sælges til heltene eller lægges på lager.

I turrækkefølgen vælger spilleren en helt og producerer alt det udstyr han kan eller vil sælge til denne helt. Har man reserveret en helt, skal man sælge til denne først. Andre spillere kan ikke sælge udstyr til en reserveret helt, før den reserverende spiller har udført sit salg. Hvis man har reserveret flere helte, vælger man selv, hvilken man sælger til først. Når man har solgt til en helt, man har reserveret, flytter man sin arbejder væk fra heltens “reservations felt”. Arbejderen placéres i “Ledige arbejdere” i smedjen.

Produktion

Der kan produceres og sælges op til 3 stykker udstyr på én gang til den samme helt. Det udstyr, der sælges, kan produceres som nyt udstyr eller komme fra lageret. Hvis man vælger at producere nyt, vælger spilleren selv hvilken arbejder der skal producere, det nye udstyr. Det er altså ikke nødvendigt at producere i den rækkefølge, arbejderne er placéret i smedjen.

Produktion

Blå har valgt at producere en Masterwork, Magisk +1 pladerustning. Pladerustningen koster 2 ,3 og 1 . Masterwork er gratis da Blå’s Svend står over et Masterwork felt i Pladesmedjen. Endelig koster det 1 at lave rustningen Magisk +1. Blå flytter de i alt 7 ressourcer fra sin smedje til bunken ved siden af spillebrættet.

Når man har valgt hvad man ønsker at producere, betaler man de ressourcer det koster at producere det valgte udstyr og tager den tilhørende udstyrsbrik og lægger evt. Magisk og Masterwork brikker ovenpå.

15


Magisk Det koster 1 per Magisk +1 man vil give sit udstyr. Dette kræver at man har en svend eller en lærling på et felt i smedjen med et Magisk symbol. Magisk +2 kan laves, hvis man har placéret en lærling eller en svend på et felt med dobbelt magisymbol i smedjen. Det koster 2 at lave et udstyr Magisk +2. Man kan også vælge kun at betale 1 og så lave udstyret Magisk +1

+1 Magisk, læg 1 Magisk brik på udstyret

+2 Magisk, læg 2 Magisk brikker på udstyret

Masterwork, læg 1 Masterwork brik på udstyret

Masterwork Det koster ikke noget at lave udstyr Masterwork. Det er kun svende, der kan gøre dette og kun på de første pladser i smedjen, som har et Masterwork symbol.

Produktion til lager

Hvis man ikke vil eller kan sælge sit udstyr til en helt, kan man producere og lægge det på lager. Udstyret ligges i “Udstyrs-/Pengelager” feltet på smedjen. Udstyr fra lageret må først sælges fra næste tur.

16

Produktion til lager Udstyr, der er produceret til lager, lægges i smedjen i “Udstyr-/Pengelager” feltet


Salg og indkomst

Det fremgår af smedjen hvor mange man tjener på de forskellige typer udstyr. Derudover får man flere for at sælge udstyr, der er Magisk eller Masterwork. • • •

Magisk +1 giver 1 ekstra giver 2 ekstra Masterwork giver 2 ekstra

Salg og Indkomst Tag de brikker, der viser det stykke udstyr, du har solgt. Læg dem på den helt, du har valgt at producere til og stil en arbejder ovenpå. Arbejderen er den som har produceret udstyret. Hvis det kommer fra lager, bruges evt en arbejder fra fase 3 eller 4.

Pengene, som tjenes på salg lægges på indkomstfeltet i bunden af spillebrættet.

At melde Pas

Kan eller vil man ikke producere, når det er ens tur, må man melde pas. Man er dermed færdig med produktions- og salgsfasen og må således ikke producere mere udstyr til lager eller salg.

At melde Skip

En undtagelse fra melde-Pas-reglen er, når der er reserverede helte. Hvis man ikke KAN sælge pga. af reserveringerne, er det tilladt at melde skip én gang. Så sidder man over i en salgsrunde og må i den efterfølgende salgsrunde sælge til heltene igen.

Prisen for udstyret kan findes på smedjen Plus prisen for evt. upgrades I dette eksempel et Masterwork magisk +1 sværd til i alt 9 .

+1

& +2

indtægten for salget lægges derefter på din spillerfarve

17


Berømmelse

Heltene er glade for at have fået noget nyt udstyr. Nogle helte er meget glade for, at have fundet alt det udstyr de ville have, muligvis endda fra den samme smedje. Glade helte praler på alverdens kroer om den seje hat og blærede økse, de har købt. Når alle spillere har meldt ‘Pas’ i produktions- og salgsfasen, skal der deles (berømmelse) ud til spillerne. Spillerne tjener 2 pr solgt stykke udstyr, derudover er der en række bonus i hver tur. •1 •2 •4 •3 • -3

for at sælge det 3. og sidste stykke udstyr til én helt. for at sælge alt det udstyr én helt ville have. for at have solgt til flest helte i turen. for at have tjent flest penge i turen for ikke at have solgt noget som helst.

pr. solgt item I salgseksemplet på næste side har Gul og Grøn solgt 3 stykker udstyr, mens Blå har solgt 2. Rød har ikke solgt noget udstyr. Dette giver følgene for solgt udstyr: Gul 3 x 2 i alt 6 Grøn 3 x 2 i alt 6 Blå 2 x 2 i alt 4 Rød 0 x 2 i alt 0 Bonus - salg af det 3. og sidste stykke udstyr til én helt. Ligeledes på næste side, har både Gul og Grøn solgt det 3. og sidste stykke udstyr til en helt, Gul til helt I og Grøn til helt V. Dette kan ses da både Grøn og Gul har sat en af deres arbejdere i feltet “3rd sale”. Dette betyder, at helten har fået alle de 3 stykker udstyr, han ville have. Grøn og Gul får 1 bonus

.

Bonus, - salg af alle 3 stykker udstyr til en helt Den eneste til at opnå disse bonus i eksemplet til højre er Gul. Da Gul har solgt 3 stykker udstyr til helt I . Dette giver 2 bonus

18

til Gul.


Bonus

- salg til flest helte

Straf

Grøn har solgt til 3 forskellige helte, nemlig helt III, IV og V , mens både Gul og Blå har kun solgt til 1 helt, henholdsvis helt I og V .

- Intet salg

Grøn har solgt til flest forskellige helte og får 4 bonus .

I eksemplet har Rød ikke solgt noget udstyr og bliver derfor langsomt glemt af heltene. Rød er godt på vej til at blive en del af den grå kedelige masse og vil nok kun have en fremtid med at rette søm ud og lave tøndebånd, hvis ikke han tager sig sammen.

Bonus

Rød får derfor -3

- Tjent flest

Samlet

Gul solgte et Masterwork, Magisk +1 sværd, en stav og en læderbrynje og har i alt tjent 6+2+1+3+3 = 15 . Grøn har solgt en økse, en læderbrynje og en hat og har tjent i alt 5+3+4 = 12 . Blå har solgt en Masterwork pladerustning og en Magisk +2 Hellebard og har i alt tjent 8+2+7+2 = 19 . Det bliver altså Blå, der får 3 bonus for at have tjent flest i denne tur

I

II

.

I alt i denne tur bliver det så: • 11 til Grøn •9 til Blå •9 til Gul • -3 til Rød

III

IV

V

19


Fase 6 Lauget & Ressourcemarked.

Lauget

Lauget

I byens Laug samles håndværkere og daglejere fra området hver dag. Det er her de 4 kommende Mestersmede sender deres arbejdere hen, når de skal bruge ekstra arbejdskraft. Er der brug for en tømrer til at udbygge smedjen, eller brug for en jæger til at skaffe ekstra læder til at lave læderbrynjer og hatte af, så er Lauget stedet. I Lauget kan man enten hyre daglejere eller opgradere ens smedje. Der er 3 felter i Lauget, på de første 2 kan man både opgradere smedje og hyre daglejere, mens man på lærlingefeltet kun kan hyre daglejere. Det koster 10 at opgradere ens smedje, mens det kun koster 5 at hyre en daglejer. Daglejere Der er 5 daglejere, disse giver enten 1 eller 2 , , eller i fase 1 i hver tur. Alle daglejere koster 5 at ansætte og 2 i løn i fase 1, efter de har leveret deres arbejde. Man kan ikke hyre en daglejer som en anden spiller allerede har hyret. Hvis man ikke kan eller ikke ønsker at betale de 2 i løn, så lægges daglejeren tilbage til Lauget og kan nu hyres af en anden spiller. I slutningen af spillet giver hver daglejere man har 1 .

20

På de to første pladser i Lauget kan man både hyre daglejere og opgradere sin smedje. På Lærlingefeltet er det kun muligt at hyre Daglejere.

Daglejere Pris:

Indkomst Løn


Opgradering af smedje

Opgradering af smedje

Man kan opgradere sin smedje i Lauget, dette koster 10 og giver 2 i slutningen af spillet. Faktisk er det nødvendigt at opgrader pladesmedjen for overhovedet at kunne producere noget i denne. Hvert værksted kan kun opgraderes én gang. Det opgraderede værksted giver mindst ét ekstra felt til at lave Masterwork og Magisk udstyr og giver mulighed for at lave nye typer af udstyr. Når man opgrader sit værksted tager man opgraderingen og ligger oven på det eksisterende værksted. Det er ikke muligt at udskifte f.eks basis træværkstedet med en opgraderet våbensmedje.

Opgradering til våbensmedjen. Når våbensmedjen opgraderes lægges opgradering oven på våbensmedjen. Man kan altså ikke bruge både basissmedjen og den opgraderede smedje på samme tid. Ressourcemarket (RM)

Ressourcemarket (RM)

På ressourcemarkedet kan man købe op til 5 Ressourcer. Der må købes , , eller (efter forgodtbefindende), for enten 1 pr. ressource på den første plads eller for 2 pr. stk. på den anden plads. På pladsen til venstre er prisen 1 til højre er den 2 pr kube.

pr kube,

21


Oprydning

Efter en lang dag i byen, drager heltene ud i verden på deres 5 minutters arbejdsdag, for at teste deres nye udstyr mod de næste monstre på jernbanen. De trætte og lettere forslåede lærlinge tager hjem i seng. Svendene tager ned på kroen for at nå at drikke en øl, inden det næste hold helte pludseligt teleporterer ind midt i krostuen og begynder at mobbe alle med kortere skæg.

Oprydning på markedspladsen Herunder er kort 2 og 4 købt fra markedet. Kortet på plads 1 fjernes. Kortet på plads 3 flyttes hen på plads 1 og kortet fra plads 5 flyttes hen på plads 2. Der lægges 3 nye kort op på plads 3, 4 og 5 fra bunken. Markedet er nu klar til en ny tur.

Fjern Helte og udstyr

Når turen er slut lægges alle heltekort tilbage i bunken og bunken blandes. Alle Bronzeheltene er med i både tur 1 og 2. Sølv i tur 3 og 4 osv.

Tag arbejdere hjem

Stil alle arbejdere tilbage til “Ledige arbejdere” i smedjen

Markedsplads

Er kortene på plads 1 og 2 ikke solgt, fjernes disse og bliver lagt væk. Kort på plads 3 til 5 flyttes så langt til venstre som muligt og resten af pladserne fyldes op med nye kort. Kort, der er blevet lagt væk eller købt, kommer ikke tilbage i spil igen.

Opdatér turrækkefølgen

Turrækkefølgen bestemmes, hver tur af . Spilleren med færrest er nr. 1, spilleren med næstfærrest er nr. 2 osv. Når der er point lighed, skifter spillerne indbyrdes rækkefølge.

22

Turrækkefølge opdatering

Blå fører ovenfor med 16 og går således fra en 2. plads i tur-rækkefølgen til en 4. plads. Grøn og Gul har begge 14 og bytter således intern rækkefølge så Gul i næste runde kommer før Grøn. Rød med 8 bliver første spiller i næste tur.


Spilafslutning

Mastersmith slutter efter fase 6 i tur 6. Herefter lægges fra opgraderingerne på smedjen og fra daglejere til spillernes placéring på -tracket. Nu kan vinderen kåres. Hvis der er pointlighed mellem to eller flere spillere afgøres deres interne placéring efter nedenstående: 1.

Først guldværdien af ikke solgt udstyr

2.

Herefter antallet af tilbageværende ressourcer

Heltefordeling.

Heltene i de tre heltedæk er fordelt, som vist i tabellerne herunder. Der findes enkelte helte, som vil have to stykker udstyr fra samme værksted. Der findes ikke en helt, der vil have begge stykker udstyr fra pladesmedjen. Der findes ingen helte, som vil have tre stykker udstyr fra samme værksted. Alle helte, på nær to i gulddækket, har mindst et stykke udstyr, hvor der ikke er krav om Magisk eller Masterwork. I gulddækket har hver helt, på nær to, et eller flere krav til at deres udstyr skal være Magisk eller Masterwork.

Hvis 2 eller flere spillere herefter stadig står lige, deles de om placéringen.

23


Markedskort

Fælles for alle markedskort er, at de skal bruges i den tur, hvor de er købt.

Køb denne slags kort og tag fire af den viste ressouce. Der må kun tages fire af samme slags.

Ved køb af denne slags kort, tag præcist de viste ressoucer.

24

Køb dette kort og tag 3 magi ressoucer.

Flyt den arbejder, der er brugt i markedspladsen til smedjen. Den placéres på en 1. plads i en af de fire smedjer. Der må gerne dobbelt bookes. Tag en brik med det stykke udstyr, som er vist og læg det på lager.

Læg to magisk brikker på et stykke udstyr i lageret eller gem dette kort til der produceres og lav et nyt stykke udstyr +2 i denne tur. Mastersmith Regler Version 31.03.2014

Få en gratis daglejer med det samme. Kun hvis der er en ledig. Der skal stadigvæk betales løn i fase 1. Ved køb af dette kort, læg 2 til dit totale .

Køb dette kort og sælg et stykke udstyr i fase 5 til denne helt. Det giver de 2 , men giver ikke indflydelse på bonus Betal med dette kort for et andet synligt kort i markedpladsen. i denne tur.

Mastersmith regler  

Dette er reglerne til Mastersmith. Et brætspil til Fastaval 2014.