__MAIN_TEXT__

Page 1

STIFTS MAGASINET Helsingør Stift // April 2018

6 // Ny teologisk konsulent 13 // Kurser og begivenheder i stiftet

MØD STIFTSADMINISTRATIONEN 8 // Miniportrætter af stiftets medarbejdere

STIFTSMAGASINET // MAJ 1


HVEM ER ET STIFT? SARAH THORNGREEN AUKEN, REDAKTØR

M

in første salmebog fik jeg, da jeg var 10 år gammel. På bogens første side var dens eneste illustrationer – billeder af Danmarks ti domkirker. Det var min første fornemmelse for, at der var en geografisk og organisatorisk størrelse, der bandt vores folkekirke sammen. Kirkerne, jeg så der forrest i salmebogen, var vores hovedkirker. De kirker var alles. Den opdagelse satte vores sognekirke, mig og alle de andre i menigheden ind i en større sammenhæng. Helsingør Stift er landets yngste stift, og det mest folkerige. Det dækker store dele af det nord- og midtsjællandske område. Stiftet består af to distrikter og er organiseret i 13 provstier. Men ud over at være en geografisk og organisatorisk størrelse består stiftet også af mennesker. Også her er kirken især bygget af levende stene. Hvert efterår samles derfor alle menighedsrådsmedlemmerne til landemode i stiftets domkirke, Sct. Olai Kirke. Og hver sommer samles præsterne til stiftskonvent på Grundtvigs Højskole. Helsingør Stift er landets mest

folkerige, og der er mange tråde, som binder folk og kirke sammen. Fra land til by, fra forstad til provins, fra marker til hav; vi finder sammen på kryds og på tværs i foreninger, i faglige netværk og i talrige formelle og uformelle samarbejder. Mennesker betyder noget. Vores leder indadtil og ansigt udadtil er biskoppen, som tilmed virkelig er vores biskop, for vi har selv valgt hende. Stiftet er også kirkegængere og menighedsrådsmedlemmer, ansatte, præster og provster. Og så er der det organisatoriske anker; stiftsadministrationen. I dette nummer sætter vi fokus på dem, der arbejder her, i stiftets maskinrum. Medarbejderne i Helsingør Stiftsadministration er hver dag i tæt kontakt med biskop, provster, udvalg og stiftets forskellige konsulenter. De svarer på spørgsmål og løser de daglige opgaver og udfordringer omkring løn, ansættelser, jura osv. I dette nummer siger vi også goddag til Eva Holmegaard Larsen, den nye teologiske konsulent, og vi siger farvel til redaktør Kåre Gade, som har fået nyt arbejde på Kristeligt Dagblad. Kåre Gade har bragt mange billeder med ind i Helsingør Stift, og han har heldigvis også nået at fotografere hele stiftsadministrationen. Så nu er der sat ansigt på, og næste gang du møder en af stiftets medarbejdere, kan du genkende dem og gå hen og hilse på.

NYT NUMMER AF FOLK&KIRKE HANDLER OM DOMMEDAG DET NYE NUMMER af Folk&Kirke udkom før påske og sætter fokus på et emne, som tidligere var kirkens domæne, men som i dag dukker op overalt i samfundsdebatten: Dommedag! Folk&Kirke taler med danskere, der forbereder sig på eller forsøger at forhindre verdens undergang. Kunstnere fortæller om den frygt og fascination, der får dem til at beskæftige sig med dommedag. Og præster og teologer forklarer, hvordan de forstår den kristne dommedag. Folk&Kirke henvender sig til danskere, som ikke kommer ofte i kirken, og som ikke nødvendigvis opfatter sig som kristne eller troende. Derfor beder vi sognene om at hjælpe med at få magasinet ud til denne målgruppe. Læg magasinet frem ved begivenheder, der tiltrækker en bred målgruppe fra sognet. 2 STIFTSMAGASINET // APRIL

Brug magasinet som inspiration til foredrag eller en studiekreds om dommedag. Man kan foreslå det lokale bibliotek et samarbejde om sådan en studiekreds. Der er masser af spændende romaner og film, man ville kunne inddrage. I Helsingør Stift distribueres magasinet til biblioteker, biografer, uddannelsesinstitutioner, caféer og kultursteder – samt til alle sogne. Ekstra eksemplarer kan rekvireres ved henvendelse til stiftsadministrationen. Læs Folk&Kirke på fkmagasin.dk og følg Facebook-siden www.facebook.com/folkogkirke


INDHOLD Leder: Hvem er et stift..................................................... 2 RUNDT I KIRKEN Kristendom for kirkehøns................................................ 4 Moderne kirkekunst på nettet......................................... 5 Ny teologisk konsulent i Helsingør Stift......................... 6 Ny serie om meninghedsråd............................................ 7 KRISTENDOM FOR KIRKEHØNS

TEMA „Menighedsrådene skal vide, at de altid kan ringe“....... 8

4

Råb om ro gav genlyd....................................................... 12 EVENTS OG KURSUSOVERSIGT Supervision – efteruddannelsestilbud............................ 13 Netværksmøde om babysalmesang................................. 13 Nye præsteansættelser..................................................... 13 Stiftskursus 2018............................................................... 14 Profetens røst.................................................................... 14 Digital dannelse................................................................ 14 BISKOPPENS KLUMME Hvad er stiftsadministrationen?...................................... 15

8

MØD STIFTSADMINISTRATIONEN

BAGSIDEN Ny bog hjælper menighedsråd......................................... 16

RÅB OM RO GAV GENLYD

12

Stiftsmagasinet for Helsingør Stift udkommer i april, august og december // Deadline på indhold: 1. marts (april), 1. juni (august) og 1. november (december) // Debatindlæg kan indsendes til redaktøren: Sarah Thorngreen Auken, stau@km.dk // Kalenderstof trykkes, hvis det er relevant for hele stiftet // Kulturstof modtages gerne samt invitationer til at dække særlige begivenheder // Redaktionsudvalg: Ove Kollerup (Landemode), Jannik Theilgaard (Stiftsrådet), Grete Bøje (Landemode), Rebecca Rudd, Sarah Thorngreen Auken (redaktør og mediekonsulent), Søren Ødum Nielsen (Stiftsrådet) og Lise-Lotte Rebel (biskop) // Foto: Kåre Gade // Korrektur: Rasmus Jensen // Grafisk tilrettelæggelse: D-Grafisk, David Lund Nielsen // Tryk: PRinfoTrekroner A/S

STIFTSMAGASINET // APRIL 3


R U N D T I K IR K EN

KRISTENDOM FOR KIRKEHØNS KIRKEHØNEN CARLO OG PRÆSTEN SOFIE ER KLAR MED TO NYE FILM. HELSINGØR STIFTSRÅD HAR STØTTET PROJEKTET. Af Kåre Gade HVAD VED HØNS OM KRISTENDOM? Ikke ret meget, og det er netop pointen med Kirkehønen Carlo. I en række korte film drager han sammen med Præst Sofie ud i verden, hvor hun forklarer Carlo, hvad kristendommen har at sige – for eksempel om glæde eller om at føle sig forkert.

Med Kirkehønen Carlo får vi kristendommen ud af kirkerummet og viser, at den reflekterer over de erfaringer, vi kender fra vores hverdagsliv. Ane Sofie Lindegaard Kirkehønen Carlo er formidling af kristendom for børn. Konceptet er udviklet af sognepræst Ane Sofie Lindegaard (som spiller præsten i filmene) og hendes nevø Carl Lindegaard (som styrer og lægger stemme til Carlo). 4 STIFTSMAGASINET // APRIL

Netop nu glæder de sig til at præsentere to nye film, som er blevet produceret takket være en støttebevilling på 15.000 kr. fra Helsingør Stiftsråd. „Med Kirkehønen Carlo får vi kristendommen ud af kirkerummet og viser, at den reflekterer over de erfaringer, vi kender fra vores hverdagsliv. Vi fortæller det kristne budskab, men på en udogmatisk måde,“ siger Ane Sofie Lindegaard. Uden for filmene er hun sognepræst i Vallensbæk, og det var her, til sognets familiegudstjenester, at Kirkehønen Carlo kom til verden. „Det varede ikke længe, inden vi kunne se, at konstellationen 'præst plus hånddukke' havde potentiale til noget mere. Kirkehønen Carlo henvender sig til børn i indskolingsalderen, men rigtigt ofte oplevede vi, at forældre og bedsteforældre kom hen til os bagefter og sagde 'Hey, nu forstår jeg det pludselig bedre',“ siger Ane Sofie Lindegaard.


R U N D T I K IR K EN

Sognepræst Ane Sofie Lindegaard fortæller, at Kirkehønen Carlo egentlig henvender sig til børn i indskolingsalderen, men at hun ofte også har oplevet, at forældre og bedsteforældre satte pris på inititativet, fordi det også hjalp dem til bedre at forstå kristendommen.

STØTTE FRA UDVIKLINGSFONDEN De to nye film handler om sygdom og om tilgivelse. „I filmen om tilgivelse bliver præsten og Carlo uvenner. Så tager præsten Carlo med til et plejehjem for at tale med nogle ældre mennesker om deres erfaringer med at tilgive hinanden,“ siger Ane Sofie Lindegaard Kirkehønen Carlo har sin egen Facebook-side, som netop har modtaget annonceringsstøtte fra en privat sponsor, samt en YouTube-kanal, hvor filmene ligger. Især sidstnævnte platform er vigtig, hvis man vil i kontakt med børnene. „Jeg har selv to drenge på 10 og 12, der helst vil sidde med deres iPad og se YouTube-videoer. Det univers vil vi gerne være til stede i,“ siger hun. „Omvendt kunne vi også godt forestille os, at filmene blev brugt som et værktøj i kirken. For eksempel kunne man tilbyde de mindste tablets og hovedtelefoner, så de kunne se filmene under prædikenen til en højmesse – som en slags børneprædiken – eller man kunne bruge dem i minikonfirmandundervisningen.“

På Facebook-siden har Ane Sofie Lindegaard desuden lavet en videobrevkasse, hvor hun og Carlo svarer på spørgsmål. Og så skal der produceres endnu flere film, for senest har Den Folkekirkelige Udviklingsfond valgt at støtte Kirkehønen Carlo med en bevilling på 37.500 kr. Og der mangler ikke idéer til nye film. „For eksempel en film om sorg og trøst – hvad hjælper, når man har mistet? Eller om det onde – hvor kommer det fra?“ siger Ane Sofie Lindegaard. „Det sværeste er at gøre kristendommen så enkel og let forståelig som muligt. Jeg kunne rigtigt godt tænke mig at lave noget om dom, men det er virkelig en udfordring at sige kort noget om dom. Og vi er nødt til at kunne sige det på fem minutter. Men det er også derfor, det er så sjovt at lave filmene.“ Præst Sofie: Ane Sofie Lindegaard Kirkehønen Carlo: Carl Lindegaard Videoproduktion og sociale medier: Jonas Kiselberg

MODERNE KIRKEKUNST PÅ NETTET KENDER DU DEN STORE DATABASE FOR MODERNE KIRKEKUNST I ALLE DANMARKS KIRKER? HER KAN DU GÅ PÅ OPDAGELSE i dansk kirkekunst og kunsthåndværk efter 1945. Knap tusind kunstnere har skabt omkring 3.500 værker, som findes i mere end 1.400 danske kirker. På modernekirkekunst.dk finder du oplysninger om værkerne og mere end 20.000 billeder af dem. Du kan søge på kunstnere, kategorier, motiver fra Bibelen eller kirkeåret.

ER DIN EGEN KIRKE MED? Databasen er afhængig af løbende hjælp til vedligeholdelse. Send gerne billeder og oplysning om evt. rettelser og nyanskaffelser. modernekirkekunst.dk

STIFTSMAGASINET // APRIL 5


R U N D T I K IR K EN

„HVIS DER SKAL VÆRE NOGET AT ØSE AF, SKAL DER OGSÅ SKAL FYLDES NOGET PÅ“ NY TEOLOGISK KONSULENT I HELSINGØR STIFT VIL TILBYDE INTELLEKTUELLE VITAMINER OG FAGLIG STOLTHED TIL STIFTETS PRÆSTER. Af Kåre Gade SOGNEPRÆST I NØDEBO OG GADEVANG Eva Holmegaard Larsen er udnævnt som teologisk konsulent. Stillingsbeskrivelsen er meget åben, og det er i høj grad op til konsulenten i samarbejde med efteruddannelsesudvalget at formulere indholdet i de efteruddannelseskurser, der tilbydes stiftets præster. Men for Eva Holmegaard Larsen er det allervigtigste, at præsterne i det hele taget kommer afsted på kursus. „Det er vigtigt at blive mindet om, hvor spændende det er at være præst og teolog. Alt det sjove ved at fordybe sig og følge med i den teologiske debat kan nemt drukne i de mange praktiske opgaver, vi også skal tage os af,“ siger hun. „Jeg har altid selv elsket at være på kursus. Det er en chance for at få reflekteret over sit fag og få intellektuelle vitaminer.“ 6 STIFTSMAGASINET // APRIL

„Som præst bruger man meget tid på at formidle, undervise og holder tale ved mange forskellige lejligheder. Hvis man ikke løbende giver sig tid til at overveje sin rolle og sit ærinde, kommer man hurtigt til at føle sig opbrugt og måske endda misbrugt.“ „Skal der være noget at øse af, skal der også skal fyldes noget på.“

OVERSKUELIGE DAGSKURSER OG FAGLIGE NETVÆRK „Teologien lever i mødet med det liv, der leves – og det sidste flytter sig hele tiden. Kristendommen lever i tiden, og præster er nødt til at være opdaterede og bredt orienterede, hvis forkyndelsen skal opleves relevant. Evangeliet skal bringes i spil med den tid, vi lever i. Det er det spændende, men også krævende ved vores arbejde,“ siger hun.


R U N D T I K IR K EN Men hvordan vil Eva Holmegaard Larsen sikre, at hendes kolleger kommer afsted og får udbytte af efteruddannelsestilbuddene? „Jeg vil fortsætte med korte, overskuelige dagskurser – enlige svaler eller længere forløb, for eksempel hver anden måned over et år. Det vil også være mit mål at oprette flere netværk. Mange knækker halsen på den solistkultur, vi stadig dyrker, og som både er en styrke og en svaghed.“

Det er vigtigt at blive mindet om, hvor spændende det er at være præst og teolog. Eva Holmegaard Larsen „Vi skal blive bedre til at forstå os selv som ansat sammen med andre, også når man er alenepræst på landet. Hvem siger, man skal opfinde alting selv? Måske kan man forberede en studiekreds sammen, eller et konfirmandforløb, som man så udbyder hver især i sine egne sogne.“ „Det er meget sjovere at arbejde sammen, og ofte bliver man selv meget mere opfindsom sammen med andre.“ „På samme måde vil jeg fortsætte de homiletiske netværk med fokus på, at der faktisk produceres prædikener, der skal bruges. Vi har længe talt om, at prædikenen skal tænkes som en dialog med menigheden, ikke en katederforelæsning. Måske skulle vi også prøve at arbejde med,

at prædikener kan blive til i en samtale. I et skriveværksted.“

TEOLOGI ER OGSÅ FOR KIRKENS LÆGFOLK Eva Holmegaard Larsen vil også gerne tilbyde egentlige kurser, der henvender sig til funktionærer og menighedsrådsmedlemmer. „Jeg har set mange nye menighedsrådsmedlemmer, som glæder sig til at blive klogere på tro og teologi og til at arbejde for kirkens liv og vækst. Og så opdager de, at det hele handler om bygninger, budgetter og personalesager.“ „Jeg vil gerne gøre noget for menighedsrødderne, gerne i samarbejde med de stedlige sognepræster. Måske sådan, at man inddrager et menighedsrådsmøde til at tale om et teologisk tema, eller tale om gudstjenestens bønner og liturgi, som menighedsrødder jo har stor indflydelse på.“ „Menighedsrødder er jo ofte meget aktive mennesker, og så er det begrænset, hvor mange flere møder man kan overskue at komme til,“ siger den nye teologiske konsulent. Eva Holmegaard Larsen fortsætter som præst på halv tid i de Nødebo og Gadevang, hvor hun har været præst siden 1998. Se omtale af stiftspræstekursus 11.-13. juni på side 14.

NY SERIE OM MENIGHEDSRÅD MENIGHEDSRÅDSMEDLEM I RØDOVRE SOGN og journalist Jakob Zeuthen er kendt for sit mangeårige arbejde i DR. I flere år var han kirkens faste stemme, når han søndag efter søndag radiotransmitterede fra højmesser og gudstjenester i hele Danmark. Nu har han lagt mikrofonen på hylden og taget papir og blok frem. I den næste tid er han at finde rundt omkring i Helsingør Stift på jagt efter det næste menighedsrådsmedlem at interviewe til stiftets nyhedsbrev. Tilmeld dig stiftets nyhedsbrev på Helsingør Stifts hjemmeside

STIFTSMAGASINET // APRIL 7


T EM A

8 STIFTSMAGASINET // APRIL


„MENIGHEDSRÅDENE SKAL VIDE, AT DE ALTID KAN RINGE” TEKST & FOTO: KÅRE GADE

Helsingør Stift administreres fra det smukke Vor Frue Kloster i Helsingør. Men hvem er personerne i stiftsadministrationen, og hvad kan de hver især hjælpe sognene og provstierne med? I en række miniportrætter sætter vi ansigter på administrationens medarbejdere.

Annette Nordenbæk Konstitueret stiftskontorchef, cand.jur. og daglig af stiftsadministrationen. Amanuensis for biskoppen og juridisk sagsbehandling i øvrigt. Ansat siden 2008.

„En undersøgelse viste for nylig, at mange menighedsråd er i tvivl om, hvilke opgaver stiftet kan hjælpe med. Derfor gør vi det lettere at kontakte stiftsadministrationen – med direkte telefonnumre og bedre beskrivelser af de ansattes arbejdsopgaver på stiftets hjemmesiden. Menighedsrådene skal vide, at de altid er velkomne til at ringe eller skrive.“ „Vi planlægger en række møder senere på året, hvor vi vil orientere om de former for rådgivning, vi kan give. På Den Digitale Arbejdsplads – DAP’en – ligger allerede servicedeklarationer, der beskriver de områder, stifterne kan rådgive menighedsrådene på.“

beskrivelser, ansættelse af personale, lønforhandling og udfærdigelse af ansættelsesbeviser. Hvis der opstår problemstillinger undervejs i et ansættelsesforhold, kan vi rådgive om tjenstlige sanktioner og forhandlinger.“ „På byggesagsområdet kan menighedsrådene indhente rådgivning hos os både inden, undervejs og efter et projekt udfærdiges. Vi kan f.eks. hjælpe med gennemgang af rådgivningsaftaler. På DAP’en ligger der en række vejledninger, som menighedsrådene med fordel kan benytte sig af. Der ligger blandt andet „Personalevejledning for menighedsråd“, håndbogen „Bygninger og arealer“ samt „Forsikringshåndbogen“. „Vi kan også hjælpe med generel juridisk rådgivning, f.eks. på økonomiområdet eller i forbindelse med øget samarbejde mellem sognene. I den forbindelse er jeg spændt på at se, hvad forsøgslovgivningen for menighedsråd fører med sig – altså hvilke lovændringer, der måtte komme efter evalueringen af de forsøgsrammer, der allerede er sat i værk, og dem, der kommer.“

„Jeg vil især fremhæve personaleområdet, hvor vi kan rådgive om opslag af stillinger, stillings-

STIFTSMAGASINET // APRIL 9


Stefanie Laursen Stiftsfuldmægtig, cand.jur. Byggesager, juridisk sagsbehandling. Ansat siden 2015.

„I dag skriver jeg dagsorden til stiftsrådsmødet senere på ugen. Jeg har også lavet en samarbejdsaftale for et af provstierne. Samarbejdsaftalerne kan f.eks. handle om en fælles skoletjeneste, eller at nogle sogne deles om en graver eller en organist. Jeg har også haft et par opkald om forsikring. Vi udgør forsikringsenheden sammen med Københavns Stift, og i denne uge er det os, der tager telefonen.“ Susanne Kjær Bauer Kirkefunktionærsager, sekretariatsfunktioner, forsikring m.v. Ansat siden 1992.

„Mit arbejdspres varierer, men jeg ved typisk på forhånd, hvornår jeg får travlt. Det har jeg lige nu, hvor vi skal aflevere tre årsrapporter: Én for Fællesfonden, som finansierer stiftsadministrationen og præsternes løn, én for det bindende stiftsbidrag, som Stiftsrådet bestyrer, og én for stiftsmidlerne, dvs. gravstedskapitalerne. Jeg har jævnlig kontakt med sognene, f.eks. når de skal have en oversigt på stiftsmidlerne til deres budgetter.“ Hanne Soelberg Journal-, sekretariatsfunktioner og præsteansættelser. Ansat siden 2005.

„Selv om det er længe siden, jeg kom hertil, så har jeg faktisk været ansat andre steder – hos Helsingør Kommune, hvor jeg også er uddannet. Digitaliseringen har øget arbejdstempoet, for det er nemt at skrive en mail. Netop nu arbejder jeg med arbejdsskadeforsikring. Folkekirken er selvforsikrende, også med arbejdsskader, så Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelsen, men vi udbetaler pengene.“ Biljana Bosnic Journal-, sekretariatsfunktioner og præsteansættelser. Ansat siden 2006.

„Jeg er uddannet markedsøkonom og har tidligere arbejdet med inkasso. Da jeg kom til stiftet, vidste jeg, hvad en præst og en biskop var, men det var omtrent det hele. I dag kender jeg folkekirken rigtigt godt, men jeg får stadig spørgsmål, som jeg aldrig har hørt før. Jeg kan godt lide, at der ikke er en facitliste. Jeg arbejder med præsteansættelser og har kontakt med mange menighedsrådsformænd og præster. Og så er jeg en af biskoppens sekretærer, så når man ringer for at tale med hende, får man ofte mig i røret.“ 10 STIFTSMAGASINET // APRIL

Morten Stützer Økonomifuldmægtig, Økonomi og regnskaber m.v. Ansat siden 2008.

„I dag har jeg arbejdet med de præstestillinger, hvor ansøgningsfristen udløb i går. Vi sikrer, at ansøgerne lever op til de formelle krav og videresender ansøgningerne til menighedsrådene. Det er også os, der afgør, hvor tidligt en ledig præstestilling kan slås op. Jeg står for det praktiske ved ordinationer og landemode. Der er lidt eventmanager over det – og faktisk har jeg tidligere været på Hotel Marienlyst, hvor landemodet holdes.“ Jonna Eberholst Kirkefunktionærsager og sekretariatsfunktioner. Ansat siden 2017.

„Senere i dag skal jeg hjælpe nogle menighedsråd, der skal ansætte nye kirkefunktionærer. Jeg hjælper med at finde reglerne for stillingsopslag på DAP’en. Jeg tilbyder enten at skrive opslagene eller tilrette opslag, som menighedsrådene selv har formuleret. Ligeledes hjælper jeg på samme måde med at udfærdige ansættelsesbeviser. Jeg har mange års erfaring i at arbejde med såvel løn- som personaleadministration.“


Mette Regeur Sekretariatsfunktioner, præstelønninger, forsikring m.v. Ansat siden 2016.

Dorthe Miland Bogholder og forsikring. Ansat siden 1996.

„Jeg er med til at udfærdige ansættelsespapirer for præster og beregne boligbidrag, og jeg har kontakten til fællesfondsløncentret. Jeg sidder også med forsikringssager, hvor vores stift er en del af forsikringsenheden, som dækker hele landet. Det ene øjeblik taler jeg med en landmand i Jylland, det næste med en direktør i Gentofte. Det kan jeg godt lide – måske fordi jeg havde en købmandsbutik, inden jeg kom hertil.“

„Jeg er deltidsansat og arbejder halvt med forsikring og halvt med kreditorbogholderi. Da jeg begyndte i stiftet, fik vi landskirkeskatten ind på check. Det var flere millioner, man skulle gå ned i banken med. Nu ser jeg kun penge som tal på et regneark. Jeg kan godt savne bogholderiet, efter at det blev centraliseret og flyttet til Lolland-Falster. Jeg er mere talpige end skrivepige, og man mister også viden om sit eget stift. Men sådan er udviklingen.“

Lene Jensen Gravstedsaftaler, byggesager, journal- og sekretariatsfunktioner m.v. Ansat siden 2006.

Tine M. Hansen Telefonomstilling, journalisering og forsikringssager. Ansat siden 2017.

„I øjeblikket sidder jeg med alle byggesager – vi får dem fra provstiudvalget og sender dem videre til konsulenterne. I dag forbereder jeg møderne i stiftsrådet og støtteudvalget senere på ugen. Jeg printer bilag ud og forbereder dagsorden, som skal sendes ud til medlemmerne på e-mail og lægges på DAP’en. Og så begynder jeg at få travlt med ansøgninger om vielse i det fri – sæsonen nærmer sig jo.“

„Jeg taler næsten med alle, der ringer til stiftet, for i øjeblikket er det mig, der stiller om til de andre medarbejdere. Det er sjældnere, at jeg behandler sager. Min primære opgave er at journalisere indgående mail til stiftet. Siden årskiftet har jeg også haft med forsikringssager at gøre. Før var jeg i Fredensborg Kommune. Folkekirken kan virke lidt gammeldags i sammenligning, men det er ved at ændre sig.“

Pernille Zimmermann Medhjælper. Ansat siden 2014.

„Jeg nåede at arbejde nogle år som litograf, så blev faget i vid udstrækning overtaget af computeruddannede grafikere. I stedet arbejdede jeg bl.a. i børneinstitutioner, og da jeg fik en efternøler, valgte jeg efter min barsel, at stoppe med at arbejde i institutioner. Da jeg så stillingen, vidste jeg, at jeg ville have den. Jeg kan lide at arbejde med service. Jeg sørger for, at det er rart at komme til møde – køber ind, dækker bord og rydder op. Ofte møder gæsterne mig slet ikke. Jeg er den usynlige vært.“

STIFTSADMINISTRATIONEN Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3 A DK-3000 Helsingør email: kmhel@km.dk Telefon 49 21 35 00 Fax 49 21 35 16 Åbningstider Mandag-torsdag kl. 10-15 Fredag kl. 10-12.30

STIFTSMAGASINET // APRIL 11


Råb om ro gav genlyd ET NØDRÅB FRA EN PRÆST OG HENDES KONFIRMANDER ER BLEVET DELT OG KOMMENTERET TUSINDVIS AF GANGE PÅ FACEBOOK Af Kåre Gade

Sognepræst Lisa Tikkannen Pagh med konfirmanderne Cathrine Duedahl-Olesen, Sasha Søndergaard-Hearn og Benedicte Marie Harder Dejligbjerg.

I BEGYNDELSEN AF ÅRET skrev sognepræsten i Christianskirken, Lyngby, et opslag på Facebook. Nødråb, kaldte Lisa Tikkannen Pagh opslaget, som handlede om hendes 8. klasses-konfirmander. Om en hverdag, hvor de unge konstant er presset af både deres egne og andres forventninger. Og om, hvordan vi bør lytte til de unges desperate længsel efter tid og ro. „Hvis vi formår at skrue tempoet bare lidt ned, kunne det være, de unge mennesker kunne kede sig længe nok til at tænke en original tanke, få en skør ide. Måske en af dem skrev et stykke musik, der ville bringe folk lykke langt ind i næste århundrede. Måske en anden skrev et digt, eller fik lyst til at læse en bog frivilligt,“ skrev hun.  Hendes opslag ramte noget. Det er i skrivende stund delt over 700 gange på Facebook. Og en video med Lisa Tikkannen Paghs opråb, som Helsingør Stift publicerede på Facebook har haft over 65.000 visninger. „Jeg bad konfirmanderne skrive de ting ned, som fylder for meget i deres liv, og som de godt kunne undvære. Og de ting, som er vigtige, og som de gerne ville have mere af,“ fortæller Lisa Tikkannen Pagh. Da hun samlede sedlerne ind, blev hun forskrækket over, hvor enslydende svarene var. 12 STIFTSMAGASINET // APRIL

„Stress, perfektionisme, karakterpres og følelsen af, at alle dagens timer er båndlagt – det ønskede de alle sammen mindre af. Ligesom de savnede ro og tid til venner, familien og sig selv,“ fortæller Lisa Tikkannen Pagh.

LIVET I HAMSTERHJULET Lisa Tikkannen Pagh, som selv er mor til tre børn, tror, at opslaget har fået så stor opmærksomhed, fordi det resonerer hos mange forældre i hendes generation. „Vi ser os selv i de unge mennesker. Vores liv er ikke anderledes – også de voksne savner ro i deres liv, og vi mærker, hvordan vores liv i hamsterhjulet har en negativ indflydelse på vores børn,“ siger hun. Her mener Lisa Tikkannen Pagh, at netop kirken kan bidrage med en anderledes og nødvendig stemme i samfundet. „Jesus giver os klar besked om ikke at bekymre os. Det hele skal nok gå. Selvom vi synes det hele virker håbløst, så er det det ikke,“ siger hun. „Kirken kan give en glæde og en ro, der kommer af at være forankret i et kærlighedsfællesskab med hinanden og med Gud. Her får vi at vide, at det vigtigste er at tjene hinanden, ikke at tjene penge eller se godt ud.“


D E T S K ER E V EN T S O G K U R S U S OV ER S I G T

SUPERVISION – EFTERUDDANNELSESTILBUD TIL ALLE PRÆSTER I HELSINGØR STIFT HVAD ER SUPERVISION? • Supervision er faglig og teologisk refleksion over egen praksis som præst. • Supervision arbejder med deltagernes egne erfaringer og overvejelser og giver hjælp til at se nye veje og muligheder. • Supervision styrker arbejdsglæden i det kirkelige fællesskab.

ANSØGNING OM DELTAGELSE: Ansøgning om deltagelse med angivelse af både sogn og provsti mailes til sognepræst Lars Kruse: lark@km.dk Ansøgningsfrist for 2018/19: 20. juni 2018

HVAD KAN SUPERVISION BRUGES TIL? • At tydeliggøre og udvikle præstens egne ressourcer. • At udvikle kompetence og faglig bevidsthed. • At forebygge konflikter, stress og udbrændthed.

HVIS DU VIL VIDE MERE Hvis du vil vide mere om supervision eller er usikker på, om det er noget for dig, er du velkommen til at kontakte supervisionsordningens koordinator: Sognepræst Lars Kruse, Herstedøster Kirke, 5114 9210

HVORDAN ER ARBEJDSMÅDEN? Supervision foregår i grupper med 5-8 deltagende præster. Gruppen ledes af supervisor, som har ansvaret for den fælles, faglige samtale og sikrer, at der er faste rammer om samtalen.

NETVÆRKSMØDE OM BABYSALMESANG

Supervision er et efteruddannelsestilbud fra Helsingør Stift til alle stiftets præster. Befordringsudgift dækkes af stiftet efter gældende regler. Der er tjenestefrihed til deltagelse, hvorfor deltagelse skal prioriteres højt.

NYE PRÆSTEANSÆTTELSER • Birgitte Jeppesen, Avedøre • Lene Flensted Johansen, FrederiksværkVinderød • Michael Rønne Rasmussen, Ishøj-Thorslunde • Christina Holten Mølgaard, Islebjerg

I Helsingør Stift er der dannet en netværksgruppe for ledere af babysalmesang. Vi udveksler idéer med hinanden og mødes et par gange om året.

• Anne Sofie Aagaard Jensen, Rønnevang

DATO: 17. maj 12.30-17.30 STED: Avedøre Kirke, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre PRIS: Deltagelse er gratis. TILMELDING: Til religionspædagogisk konsulent Marianne Fischer på maf@km.dk.

STIFTSMAGASINET // APRIL 13


D E T S K ER E V EN T S O G K U R S U S OV ER S I G T

STIFTSKURSUS 2018 HVAD RAGER DET MIG? – VI VOVER AT SPØRGE OM DEN KRISTNE TRO HAR MISTET SIN BETYDNING Danske præster arbejder hårdt og står nærmest på hovedet for at komme den moderne danske menighed i møde. Der er ikke den kreative ide, der ikke afprøves, for at sætte nyt liv i de gamle sandheder. Men hvad hvis det ikke kun er et spørgsmål om formidling? Hvad hvis forståelses­kløften mellem liv og lære er endnu dybere? Måske er det selve kristendommens indhold og den virkelighed, troen peger hen på, der ikke giver mening længere – hverken for vores menighed eller for os selv. Kan vi stadig tale om tro og frelse i de termer, den teologiske tradition har defineret? Årets stiftskursus åbner for en diskussion om troens relevans for nutidens eksistentielle spørgsmål. I hvor høj grad er evangeliets gode budskab et svar på vores faktiske længsler og forventninger til tilværelsen?

PROFETENS RØST FESTIVAL I HELSINGØR I MAJ-AUGUST-SEPTEMBER 2018 Om profeter i fortid og nutid. Se mere på www.helsingoerdomkirke.dk

Mød filosofferne Hans Jørgen Schantz og Peter Tudvad, sceneinstruktør Katrine Wiedemann, forfatter og essayist Mathilde Walther Clark og teologen Lars Sandbeck. Vi spørger dem, hvordan troens sprog og verden spiller med i deres egne både private og kunstneriske livtag med det at være menneske. DATO: 11.-13. juni 2018 STED: Grundtvigs Højskole, Frederiksværksgade 147, 3400 Hillerød. TILMELDING: Senest 5. juni, tilmeldingen rettes til provsten, med anførelse af de enkelte præsters tjenestested og oplysning om, hvorvidt man ønsker overnatning. Emeriti tilmelder sig til Karina Juhl Kande på mail kjk@km.dk eller direkte til stiftet. PRIS: Udgiften dækkes af Helsingør Stift.

DIGITAL DANNELSE 90 pct. af al den information, der er skabt i hele menneskehedens historie er produceret inden for de seneste to år. Hvad gør det ved os som mennesker? Få indblik i den nyeste forskning og lær din næste på nettet bedre at kende. Mediekonsulent Sarah Auken i samarbejde med religionspædagogisk konsulent Pernille Nærvig Petersen. DATO: 7. juni kl. 9.00-12.00 STED: Præstegårdsladen, Græsted Hovedgade 6A, 3230 Græsted PRIS: Gratis. TILMELDING: Kontakt Sarah Auken, stau@km.dk senest 1. juni. Meddel om frokost ønskes.

14 STIFTSMAGASINET // APRIL


Hvad er stiftsadministrationen? Af biskop Lise-Lotte Rebel

V

i har netop fejret 500-året for den lutherske reformation. Ved reformationens indførelse i Danmark blev forbindelseslinjerne til den kirkelige administration med kurie, pave, ærkebisper osv. med centrum i Rom afbrudt. Det betød, at den danske kong Christian III måtte skabe en helt ny form for kirkeledelse, en ledelse, som ikke mere var centralt styret udefra, men tværtimod skulle kirken formes på en måde, som passede til det dansk-norske kongerige. Til at gennemføre dette store projekt hidkaldte kongen ved Martin Luthers personlige mellemkomst sognepræsten fra Wittenberg, Johannes Bugenhagen. De første bestemmelser blev nedfældet i den såkaldte Kirkeordinans i 1537. Senere blev den kirkelige lovgivning udbygget med Kongeloven 1665 og Christian V’s Danske lov samt Kirkeritualet. På denne lovgivning bygges der videre også efter Grundlovens gennemførelse i 1849, hvor folkekirken direkte indskrives i Grundloven. Som en følge af denne lange lovgivningsproces har vi nu inddelt Danmark i 10 stifter med over 100 provstier og 2200 sogne. Hertil kommer Færøerne og Grønland.

Stiftsadministrationen er der af hensyn til liv og vækst i stiftet, for at sørge for, at der – som det hedder ved ordinationen – er „fromme og trofaste forkyndere“ i alle sogne. Lise-Lotte Rebel Når man medtænker, at den folkekirkelige administration omfatter personaleforhold for mange tusinde personer tilhørende forskellige faggrupper, varetagelsen af historiske kirkebygninger, kirkegårde og præstegårde, så er det ikke så underligt, at administrationen også må blive ret omfattende. I den sammenhæng er stiftsadministrationens 12 ansatte i Helsingør Stift, som er landets folkerigeste stift, efter min mening i virkeligheden et overraskende beskedent tal. Men administrationen er der heller ikke for sin egen skyld. Den er der af hensyn til liv og vækst i stiftet, for at sørge for, at der – som det hedder ved ordinationen – er „fromme og trofaste forkyndere“ i alle sogne.

deltaget i. Stillet over for døden har vi ikke noget at sige af os selv. Den verden, som vi kan styre, regulere og forme – den verden er der ikke mere, når vi møder døden. Al behandling er til ende, al lindring for den døende er hørt op, al trøst har sagt sit sidste ord. Tilbage er savnet, sorgen og smerten hos de efterladte. Hvem vover at sige noget her? Stillet i den situation dukker den gamle salmists ord fra Salme 8 op: „Hvad er da et menneske, at du, Gud, kommer det i hu?“ Målt med universets milliarder af år er et menneskes liv som et kort sekund. Hvis der skal siges andet og mere i dette punkt, så må der siges et ord til os. Udefra. Af Gud selv. Kristendommens grundlæggende sandhed er, at Gud selv har talt. Talt ind i den gamle, slidte, af døden truede verden, vi kun alt for godt kender til i vor menneskelige skrøbelighed. Men Gud har talt. Gud har talt ved at lade Kristus opstå fra de døde påskemorgen. Her er døden selv modsagt, her har Gud selv påtaget sig det dødelige menneskeliv. Her tilkendes det dødelige menneske en ny værdighed, en evighedsværdi. Herfra kastes der lys ind over dødens skygger. Helt ind i den hverdag og den sorg, vi står med ved en båre og ved en grav. For at det lys ikke skal slukkes, så skal der være en kirke. Der skal forkyndes glædesbudskab til alle, som sidder i mørket og dødens skygge. Og det skal gå værdigt og ordentligt til. Derfor skal kirken have gode bygninger, ordnede arbejdsforhold, embeder – og ja: stiftsadmi­nistrationer!

Jeg er på det seneste endnu engang blevet mindet om dette i forbindelse med flere begravelser, som jeg har STIFTSMAGASINET // APRIL 15


Ny bog hjælper menighedsråd Dialogen, der aldrig ender Af Sarah Thorngreen Auken „Når folk forlader kirkekoncerten, skal vi stå med blokken i hånden og indsamle abonnenter til nyhedsbrevet om fremtidige koncerter. Når konfirmanderne slippes løs efter konfirmationen, skal vi have deres telefonnummer med tilsagn om at fortsætte dialogen,“ fortæller Claus Due forfatter til bogen: Sæt mål for dit sogn. Og nå det! „Vi er simpelthen nødt til at skabe en systematisk dialog med menigheden for at kunne udvikle og fastholde en livslang relation til medlemmerne.“ Derfor har han sat sig for, at levere en totalguide til at hjælpe menighedsråd med at udarbejde effektive pressemeddelelser, annoncer, plakater, tryksager, kirkeblade, hjemmesider, sociale medier, nyhedsbreve. Målet er at fastholde folkekirkens medlemmer i blivende dialog med sognekirken.

FAKTA OM BOGEN Titel: Sæt mål for dit sogn. Og nå det! Undertitel: Total guide til bedre dialog med sognet Forlag: BoD – Books on Demand, København, Danmark ISBN 978-87-430-0119-5 192 sider A5 paperback Pris: Paperback kr. 299,Pris E-bog kr. 169,Udkom 23. marts 2018 Tilgængelig på alle større boghandlere og internetboghandlere samt på dialogmedsognet.dk

Forfatter er Claus Due. Han er næstformand i Humlebæk menighedsråd og kendt for at tilbyde mange kurser i Frederiksborg Distriktsforenings regi. Han har en baggrund som kommunikationsrådgiver i konsulentvirksomheden Due & Partner, som rådgiver erhvervslivet om strategi, kundeloyalitet og organisatorisk forandring. Bogen får en anbefaling med fra Søren Abildgaard der er formand for Landsforeningen af Menighedsråd : „Jeg håber, at alle menighedsråd vil benytte den viden og de redskaber, som denne bog bidrager med,“ skriver Søren Abildgaard i forordet.

HELSINGØR STIFT VOR FRUE KLOSTER // HESTEMØLLESTRÆDE 3A // 3000 HELSINGØR // T: 4921 3500 // E: KMHEL@KM.DK // W: HELSINGØRSTIFT.DK

16 STIFTSMAGASINET // APRIL

Profile for Helsingør Stift

Stiftsmagasinet for Helsingør Stift - April 2018  

Vi sætter ansigt på stiftsadministrationens medarbejdere, mød den nye teologiske konsulent, teologi for kirkehøns

Stiftsmagasinet for Helsingør Stift - April 2018  

Vi sætter ansigt på stiftsadministrationens medarbejdere, mød den nye teologiske konsulent, teologi for kirkehøns

Profile for madsenand
Advertisement