Page 1

Geografi Aflevering – Vand 1. Hvad viser figuren nedenfor? Forklar så godt du kan vha. de

nødvendige begreber.

Svar: Det starter med at vand fra havet eller andre steder hvor der er masser af vand, fordampes af solen hvor efter dampen begynder at stige op i luften. Oppe i luften er der koldt, så derfor begynder dampen at blive til masser af små skyer, og på et eller andet tidspunkt falder det ned igen som små dråber vand. Det kaldes regn. Vand dråberne falder enten ned på jorden eller ned i havet, og så kan man starte forfra igen.

___________________________________________________________


2. Forklar så godt du kan, hvad det er der sker på

rensningsanlægget. Hvordan kommer vandet f.eks. fra hus til hav?

Svar: Det starter med at du bruger noget vand i dit hus, hvor du laver mad eller andre ting man bruger vand til. Så ryger det ned i vandrør, som fører hen til et rensningsanlæg. Der skal det så igennem tre forskellige rensninger, mekanisk rensning, biologisk rensning og kemisk rensning, hvorefter det så ryger ud i havet.

3. Beskriv vandets vej fra regndråbe til vandhane, med

udgangspunkt i nedenstående figur

Svar: Når det regner siver vandet ned i jorden, eller andre steder som huller osv. Så bliver det suget op i et rør hvor det bliver transporteret til et sted hvor det går igennem et vand tjek, hvor efter det bliver sendt ud i folks vandhaner og huse.


4. Vandforbrug:

Diagrammet nedenfor viser udviklingen i vandforbrug og pris.

Hvad kan du aflæse af diagrammet med hensyn til udviklingen? Svar: Fra 1993 til 2003 er priserne steget fra 13 Kr. til 36 Kr. pr. m 3. I samme periode er liter pr. person pr. døgn faldet fra 155 til 125. Forbruget af vand er faldet, men priserne er steget til ca. Det tredobbelte. 5. På hvilke forskellige måder kan man skaffe rent drikkevand

og hvordan fungerer de forskellige teknikker?

Svar: Man har f.eks. vandboringer, og et renseanlæg bliver der renset vand som f.eks. spildevand og havvand og forskellige søer rundt omkring. De steder bliver man også nogen gange nød til at bruge klor for at få fjernet alle de dårlige bakterier, så vandet smager af klor. I Danmark for vi næsten alt vores drikkevand fra grundvandet. 6. Hvad menes der med at vand bliver fremtidens vigtigste vare,

og hvorfor er det nogle steder blevet så svært at skaffe sig rent drikkevand i dag?

Svar: Fordi at hvis vi ikke har vand kan vi ikke leve. Du kan godt leve ca. 2 uger uden mad, men du kan ikke leve særlig lang tid uden vand. Mange steder i verden er der bare ikke nok resurser til at rense vandet ordenligt, og derfor er det rigtigt beskidt og man kan også godt blive syg af det. Det kan f.eks. være steder som Afrika osv.

Aflevering vand  

Made by: Mads Højlund

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you