Page 1

Geografi Aflevering – Vand 1. Hvad viser figuren nedenfor? Forklar så godt du kan vha. de

nødvendige begreber.

det her er et kredsløb. Træet optager vand og Co2 og producerer ilt. Vandet i søen fordamper og bliver til skyer. Skyerne begynder at regne, vandet falder ned til jorden og ned til grundvandet. Og så forfra. Solen skaber energi til at alt det her kan ske. ___________________________________________________________ 2. Forklar så godt du kan, hvad det er der sker på

rensningsanlægget. Hvordan kommer vandet f.eks. fra hus til hav?


vandet i grundvandet bliver pumpet op og renset for urenheder. Så kommer det op i et vandtårn, og bliver sendt ud til forbrugerne. I huset bliver vandet brugt til rengøring, toiletskyld mm. So kommer der over på rensningsanlægget og bliver rendt nok til at komme ud i havet. ________________________________________________________ 3. Beskriv vandets vej fra regndråbe til vandhane, med

udgangspunkt i nedenstående figur

vandet kommer fra skyerne, og bliver trukket ned gennem jorden og bliver renset. Vandet ligger i grundvandet, indtil det bliver pumpet op og bliver iltet, renset og kommer op og ligger i et vandtårn. Så bliver det delt ud til forbrugerne og bliver brugt. Efter det kommer det til rensningsanlægget og bliver renset. Så kommer det ud i søer eller i havet. ________________________________________________________ 4. Vandforbrug:

Diagrammet nedenfor viser udviklingen i vandforbrug og pris.

Hvad kan du aflæse af diagrammet med hensyn til udviklingen?


___________________________________________________________ 5. På hvilke forskellige måder kan man skaffe rent drikkevand og

hvordan fungerer de forskellige teknikker? ___________________________________________________________

6. Hvad menes der med at vand bliver fremtidens vigtigste vare, og

hvorfor er det nogle steder blevet så svært at skaffe sig rent drikkevand i dag? ___________________________________________________________

Aflevering vand  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you