Page 1

c re i x e m

Juny 2012

COL∙LEGI MADRE SACRAMENTO R.R ADORATRIUS

Nº 2


Col·legi Madre Sacramento - R.R. Adoratrius

SUMARI

1.‐ Benvinguda 2.‐ Els nostres alumnes 3.‐ Es van graduar.... 4.‐ Activitats i projectes 5.‐ Sortides 6.‐ Acció Pastoral 7.‐ Societat

Curs 2011/2012 - Nº II

CREIXEM Nº2 JUNY 2012

Edita: Col·legi Madre Sacramento. R.R. Adoratrices Portada: Pedro Castillo Maquetació: Pedro Castillo Alumnes 4t ESO (informàtica) Redacció: Alumnes de l'escola de totes les etapes Col·laboració: Professors d'Infantil, Primària i ESO Col·laboració especial:


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Curs 2011/2012 - Nº II

Benvinguda Desde la titularidad

A

gradezco, con gusto, en este final de curso, la oportunidad de compartir, a través de la Revista lo que supone formar parte de la Comunidad Educativa de este Colegio Madre Sacramento.

Por el nombre nos identificamos con nuestra fundadora Santa María Micaela, que se hizo llamar Madre Sacramento, la mujer audaz y comprometida con la sociedad de su tiempo que dio cuanto tenía y

se dio a sí misma, en favor de la dignificación de la mujer. Todo le parecía poco ante el gran reto al que el Señor la llamaba; por eso pudo decir “Solo he vivido por Dios y para ellas”. Hoy el colegio Madre Sacramento, fiel a sus raíces, fiel al deseo de su fundadora, quiere seguir siendo la familia educativa que ella quería: una familia abierta, actualizada, implicada en la formación integral de sus alumnos, cercana a las familias y atenta a los cambios que la sociedad actual va presentando, especialmente en el campo de la educación, para poder dar las respuestas que hoy se le piden. Todos podemos constatar los cambios que se han dando en el Centro, tanto en estructura como en nuevos métodos de aprendizaje, mirando siempre favorecer el proceso educativo de los alumnos. La era digital nos ha renovado en estructura y en mentalidad y el personal del colegio no se ha echado atrás, sino que lo ha asumido con valentía y empuje. Por eso desde estas líneas quiero agradecer al personal de dirección y administración, a los equipos directivo, de pastoral, claustro de profesoresy a cada uno de los que formamos la comunidad educativa, el trabajo e interés que han puesto a la hora de asumir estos cambios, ya que cada uno desde la propia responsabilidad, colaboramos en el caminar pedagógico de este Centro. Quiero dejar constancia de lo que he gozado y valorado el trabajo que en diferentes tiempos litúrgicos y fiestas se ha realizado en el colegio, para motivar a vivir mejor el espíritu de la fiesta que se celebraba, ya sea religiosa o civil. También felicitar los buenos resultados obtenidos en las pruebas de Competencias Básicas tanto en 4º de ESO como en 6º de E.P y el premio a los alumnos de 6º E.P. en su participación en el English Day. Destaco el compromiso solidario que este Centro tiene con las casas misión que la Congregación de Adoratrices tiene en países de América y Asia, también con la fundación Amaranta, etc. Hemos puesto en práctica el lema de teníamos para este curso los colegios de las Adoratrices “Una mirada solidaria” ante las situaciones que presenta nuestro mundo. Por todo ello os felicito, os doy las gracias por vuestro trabajo y os deseo un feliz verano a todos. Maria José Boix

3


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

A

Curs 2011/2012 - Nº II

Educació, una prioritat tots els mitjans de comunicació es parla d’educació, de la importància que té la formació de les futures generacions que hauran de portar endavant el país.

Malgrat els temps que corren , les famoses “ retallades “, que ens afecten molt directament, des del Col∙legi Madre Sacramento apostem per una educació de qualitat amb la doble vessant dels coneixements i la formació personal. A la vessant dels coneixements incidint a les noves tecnologies i els idiomes , eines fonamentals perquè els nostres alumnes puguin trobar un camí que els permeti fer allò pel que estan dotats. A la vessant de la formació personal treballant uns valors universals sota una dimensió ètica – cristiana que farà que esdevinguin PERSONES, en majúscula. Els temps no són fàcils però cal mirar més enllà de l’economia i veure que invertir esforç, il∙lusió i motivació en els nostres alumnes , en l’acompanyament a les famílies i poder fer aquest treball conjunt família – escola és la veritable prioritat de la nostra comunitat educativa. Aquesta reflexió passa per agrair a tots els estaments l’esforç , la il∙lusió i la confiança que ens permet caminar tots plegats per a fer un futur millor. Moltes gràcies a tots i bon estiu ! Margarita Niño

4


Col路legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Curs 2011/2012 - N潞 II

Els nostres alumnes.... Educaci贸 infantil

P3 - Els peixos Curs 2011-2012

P4 - Les tortugues Curs 2011-2012

P5 - Els cargols Curs 2011-2012

5


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Curs 2011/2012 - Nº II

Els nostres alumnes.... Educació Primària

1r Primària - Curs 2011-2012

2n Primària - Curs 2011-2012

3r Primària - Curs 2011-2012

6


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Curs 2011/2012 - Nº II

Els nostres alumnes.... Educació Primària

4t Primària - Curs 2011-2012

5è Primària - Curs 2011-2012

6è Primària - Curs 2011-2012

7


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Curs 2011/2012 - Nº II

Els nostres alumnes.... Educació Secundària Obligatòria

1r ESO - Curs 2011-2012

3r ESO - Curs 2011-2012

8

2n ESO - Curs 2011-2012

4t ESO - Curs 2011-2012


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

P

Es van graduar....

Curs 2011/2012 - Nº II

La meva escola!

De professors m’enrecordo molt de la orto en aquesta escola pràcticament tota la meva vida. Ja Teresa, la Magda, la Teresa L, l’Isabel, és com una segona casa, on hi ha la Manoli, la Puri, la Sonia… Que ens gent que tens ganes de veure cada hem estat aguantant durant tant de temps. dia, coneixes a tothom… També he de nombrar als professors de l´ESO, que d’ells no em tinc que enrecordar perque encara els tinc cada M’enrecordo molt de quan era petita, dia. Al cap i a la fi, us estimo a tots, dels professors i molts amics amb els sobre tot a la meva classe, que hem que encara avui continuu a classe. En estat sempre junts. aquest col∙legi ens han passat moltes coses: em rigut molt, ens em barallat… Gràcies per aquests bonics anys que però l’únic que quedarà són els bons m’heu fet passar! moments que hem passat i les grans persones que hem conegut durant tots Andrea Rovira aquests anys. 4t ESO Estic contenta d’haver passat tots aquests anys al centre.

9


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Curs 2011/2012 - Nº II

Es van graduar....

Mo lt e sg he rà ap r è s ci e s E ri als mo cJ co u ra lt e mp nt do an ot ys aq ia ue l st t e m s p ro f es ps so ! Ma rs rxa pe r é r to am re c bm o rd ts aq s o ! l t A lb sb ue ons e rt sts Ga re c an rcia o rd ys s. G jun rà c ts, ies a to ts p er a que sts bon s Aquest c

urs ha es tat el mil lor, sobre M’agrada tot amb to ria saber tes les v de vosalt ostres riu Nerea P re s q uan sortim laza res. . Gràcies per tot!

Per que? Perquè lo bo s’acaba tant ràpid? Oriol Lara Ventura

maca, aque a gent molt He conegut das Manislla Laura Caña

Fin

t t ot s almen

els re

cords

st any.

re d u ï n

a ra n s’acab

t , p e rò

ueda ens q

p ré

ns . els bo llero Caba Ma rc

id

u ade

un ón Rem

, no

nic s l’i

am el c

í. F

in

es sd

p

h er

re m a

mb

s!

ab

e r­

m

ju ea

da

t.

... ma i r ar g lid A ix llà no b o a o r eia sd alt no Mi r í. U ue t jo i m q s a de na er lgu ue ap a q p ta mb n i a l s ae sa un ge e t l ba ys ial ! r a n é c r de sa aa ida un ns olv S ’h t e l s a t p iu es ys Ma n d a an an t h e s sta etot, E li ne br a H so , ò r pe re i. uir ma a A g ur La

o òn

10

és

ci g rà

es

Aqu est a ny. .


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

m e u d a r g s n E ..

Curs 2011/2012 - Nº II Es van graduar.... n bu

``f i

ns

m sa no ­ r da mia ds. o c a or em re c í r r od pe 13 ,p nit s ts u” u é es d m u A e q “ av ta em est ra n e igu u r d d p ue t at em os al q què s c c u r No me Pe al at . t i í v a o t a A lb es .N t ia p re ha m e Cin se qu per . om n S h t u ­ o I ­E u rà at ­C ­ i ha ies À h ­ c à ­R e rò Gr .G u, p vira e o ys d n a a aR un d re rà e s An i ola nh u ser ! Va a ré blid o a ra ys . us olts an e rg V l.legi m o a c t s n e qu A tat en a i he es s a s a nau C . óc l´Ar records Hola! S s bons lt o m e n re r Deixo e Casas A rn a u He passat uns anys inc marxar i començar un Albert Ojer

Arribat el mom moltes amista Oscar Vazque

reíbles aquí, però ara

a nova etapa.

ent d'agafar

ts, anècdote s

z

és temps de

diferents cam

ins, deixo en rere i bona part de la meva vida .

A ca

bo am b1 ci e s 6, s om als t re u ri u r m re e eus es im l am mi l l Tan olt s i cs or d i a i am bon Mo Gr e m r s re igu ale à i. G es s co r pe cies rà c q ds. u i es! r eh ..I t pe a m son ot n ra sab olt a q u i t gr Jo ue es an an tu st Go s. G dian s an nz y t. rà Po s e cie ále n r s z to aq a de u to s d est ts! a e es P3 i ti cola nc . u n M’ h e cú fo m rm ul de at c om se nt im a en t g rà

11


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Curs 2011/2012 - Nº II

SANT JORDI 2012 La llegenda de Sant Jordi Hi havia una vegada una princesa i un príncep que vivien molt feliços. Un dia va arribar un drac molt bo. Es va acostar a la princesa i li va dir: ­ Hola, us puc ajudar? ­ Sí ­ va dir la princesa­ pots cuidar les roses i totes les plantes i nosaltres t’ajudarem.

d’aquell moment van viure feliços: dinaven junts, sopaven junts, tot ho feien junts. Dijous vana anar a comprar. El drac no cabia per la porta i es va haver d’esperar a fora. Van viure junts per sempre. Lydia Navarro 1r de primària

Es van fer molt bons amics i el príncep li va dir al drac que li construirien una torre nova. El drac estava molt content. Des

Sant Jordi Solidari Hi havia una vegada una princesa, un príncep que es deia Sant Jordi i un drac amigable. Al matí li van dir a la princesa, el príncep i el drac: ­ Vols anar a l’església? ­ Sí que vull­ va dir la princesa. El drac va portar al príncep i a la princesa a l’església.

12

Després es va fer tard i el drac els va portar a casa. L’endemà, el príncep i la princesa es van casar a l’església. El drac es va fer el seu millor amic i s’ho van passar genial. Conte contat, conte acabat. Maria Albaladejo 2n de primària


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Sant Jordi 2012

H

Curs 2011/2012 - Nº II

L' ase i el cavall i havia una vegada, un pagès que tenia un ase i un cavall. Un dia el pagès va anar al mercat amb el cavall i l’ase, tots dos portaven la mateixa càrrega.

L’ase li va suplicar que portés una mica de la seva càrrega. El cavall li va dir que no, que ja en tenia prou amb la seva. Quan ja havien caminat un bon tros l’ase va caure a terra i el pagès no va tenir més remei que posar-hi tota la càrrega al cavall. El cavall es lamentava: si hagués ajudat a l’ase quan m’ho va demanar ara només portaria una mica de la càrrega, no tota sencera. Albert Cruz 3r de primària

13


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

H

Sant Jordi 2012

Curs 2011/2012 - Nº II

La Rateta i les formigues i havia una vegada una rateta que sempre es reia de tothom.

-Si us plau, hem podeu ajudar? – els hi va preguntar la rateta. -Per què l’hem d’ajudar si s’ha rigut de Un dia mentre passejava pel bosc va veure un grup nosaltres? – la protestar una formiga. -Vinga noies, siguem solidàries! – va dir la de formigues que estaven recollint menjar, al veure que per agafar un tros de pa ho havien de fer primera formiga. -I tant! Ja veuràs com entre totes ho entre totes es va posar a riure i va dir: aconseguirem! – van exclamar totes juntes les -Ja, ja, ja, ja com pot ser que hagueu d’agafar formigues. entre totes un tros de pa tant petit? Que no veieu Al final van poder apartar la pedra i la rateta va que no podeu?. Ja, ja . poder entrar a casa seva. Des d’aquell dia la rateta Les formigues se la van mirar i van continuar no es va riure de ningú més. portant el tros de pa fins a la seva casa.(soroll formiguetes) Ensenyança: Molts cops necessitem l’ajut dels -Vinga noies no li feu cas, a treballar! – va dir la altres per aconseguir coses. formiga. Quan es va fer fosc la rateta va tornar al seu cau i Leyre Ortega es va trobar que una pedra li bloquejava el pas. 4t de primària -Que faré ara? Jo sola no podré. – va dir la rateta. Va intentar treure-la i com que pesava tant, no la podia apartar. Més tard va anar a demanar ajut a les formigues per que entre totes poguessin treure la pedra.

14


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Sant Jordi 2012

L

Sigues solidari: anuncia-ho! ’altre dia em vaig assabentar que una dona coneguda del barri recull els taps de les ampolles per reciclar-los i li donen diners, que són destinats a comprar cadires de rodes a persones discapacitades, amb malalties, etc. Ara n’estaven recollint per comprar una cadira de rodes a una nena que està cega: doncs ja he trobat una via per ajudar a persones discapacitades!

També em vaig adonar que amb uns vals que et dóna el banc pots ajudar a comprar llibres de text a nens de l’Àfrica: doncs ja he trobat una altra manera d’ajudar a nens i nenes que no es poden pagar els llibres! A més a més, amb la tonteria d’anar al supermercat, vaig veure un braçalet on deia que amb un euro podies ajudar a una nena de països pobres, doncs en aquella zona les dones i les nenes no valen res i amb això les ajudes a dur una vida millor.

Curs 2011/2012 - Nº II

S

Un acte solidari: el meu avi empre està al servei dels altres i encara que no pugui arribar, ell arriba, i encara que estigui jubilat, ell va al seu negoci i fins i tot treballa més que altres persones. Quan era jove se’n va anar a un altre país per guanyar diners treballant i els donava una part del sou que guanyava als seus germans per poder menjar bé, doncs era el gran. A mi m’agradaria ser com anys que té treballa i d’anar als llocs, fa condueix i va de quan pot. El millor és que dius vés allà i va, cap i fa treball. treballava per també amb un soci petita nau i a poc a poc una nau i moltes eines.

ell perquè amb els no té mandra esport, viatge li cap vés aquí i va, bé el seu Abans a una persona i treballava a una va aconseguir tenir

Mai s’ha queixat de res i sempre té històries. Quan vas amb ell no para de parlar de les seves històries i dels seus camps a Galícia. Carlos Borrajo 6è de primària

Amb totes aquestes coses, arrenques un somriure a les persones, sigues solidari! Paula Patillas

5è de primària

15


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Conte solidari

H

Sant Jordi 2012

i havia una vegada un nen que es deia Carles. Era un nen que ho compartia tot. Els nens de la seva classe se n’aprofitaven, però en Carles no se n’adonava. Un dia, en Jordi li va demanar un llapis al Carles. Va veure que només li quedava un, però en Carles confiava en que el Jordi li tornaria i tot content li va deixar el llapis. En Jordi, sense donar-li les gràcies, es va seure i va desar el llapis en el seu estoig, mentre en Carles ho va veure. A l’hora de pati, en Carles es va apropar al Jordi i li va demanar el llapis. En Jordi, va mentir dient­li que no era veritat que ell tingués el seu llapis.

Curs 2011/2012 - Nº II

demanar que li expliqués el perquè d’aquella situació. En Jordi tot trist li va explicar la veritat. En Carles tot content, li va respondre dient: ­ Tranquil, Jordi ! Jo t’ajudaré amb tot el que necessitis. ­ Gràcies Carles!­ va dir en Jordi. Dies després en Carles i en Jordi van ser grans amics, i en Jordi va entendre que no es necessiten diners per ser feliç. Ell ja estava orgullós del que era.

Andrea Antón 1r E.S.O

Ningú sabia que en Jordi no tenia diners, i la seva mare no l’estimava. En Carles, li va

S

Sant Jordi

ant Jordi, durant els seus viatges, va ajudar a gent que necessitava ajuda.

En primer lloc, es va trobar un home cec que havia perdut el seu bastó. En Jordi va trencar una branca gruixuda de l’arbre que tenia més a prop i va començar a tallar un bastó per l’home. Quan va acabar, Sant Jordi li va donar a l’home i aquest, en agafar el bastó, li va donar les gràcies per fer­li un bastó nou i per haver­ho fet millor que el que tenia abans. Sant Jordi també va portar l’home al poble on es dirigia i va continuar amb el seu

16

viatge, aquesta vegada cap al nord. Després, Sant Jordi es va trobar amb un llenyataire que havia perdut la seva destral. El llenyataire li va demanar a Sant Jordi que l’ajudés i aquest, buscant i buscant, la va trobar darrere uns matolls, però estava trencada i només tenia el mànec. El llenyataire li va dir que també era ferrer i que podria fer­se una fulla nova si l’acompanyava a la mina a agafar ferro. A la mina, van trobar el ferro ràpidament, així que van tornar a casa del llenyataire. Quan arribaren, el

llenyataire es va posar a fer la fulla i, en acabar, va recompensar a Sant Jordi amb una espasa nova. El llenyataire la va fer fonent el ferro que li sobrava de la fulla de la destral i l’antiga espasa de Sant Jordi. La va provar i va veure que era millor que la que tenia abans, més resistent, més lleugera i més afilada. I amb tot el que li va passar, Sant Jordi va aprendre que per si s’és una mica solidari se’t recompensa d’alguna manera. Ricard Altamirano 2n ESO


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Sant Jordi 2012

Poble solidari

E

n un poble de la província d’ Osca, va ocórrer un fet solidari. En aquest poble anomenat Alfantega, només vivien unes 150 persones, per tant estem parlant d’un poble molt unit on tothom coneixia a tothom. La protagonista d’ aquesta història és una àvia gran que vivia sola. Aquesta dona per poder-se desplaçar havia d’anar amb un caminador, és a dir, amb prou feines podia caminar. Però aquesta dona tenia la gran sort de la gent del poble sempre que podia l’ajudava. Els habitants del poble feien torns, i cada dia anava una persona diferent a ajudar-la. Li feien el menjar, els llits, li netejaven la casa i el que és més important, parlaven amb ella. Aquesta àvia estava molt agraïda pel que feia el poble per ella. Deia que aquest acte de solidaritat mai l’ oblidaria i que si tothom fós com la gent del seu poble, el món no aniria així. Moltes vegades aquesta àvia es preguntava perquè li deurien ajudar tant, i els seus veïns li deien que, simplement, ho feien per l’afecte que li tenien i per tot el que ella de jove havia fet molt pel seu poble.

CARLOS VILA – 3r ESO

Curs 2011/2012 - Nº II

Un canvi de vida.

A

quest matí, quan m’he aixecat, el meu pare ja tancava la porta amb un bon cop per anar-se’n a ‘treballar’, com ell diu.

Jo tenia gana i he anat, cansat i adormit, a la cuina amb la certesa de que el pare m‛hagués deixat preparat un simple got de llet però no, la gran majoria dels gots estaven bruts a la pica i la resta, a l‛armariet sense porta.

He agafat un taboret i he arribat als gots amb prou esforç. He vist el cartró de llet obert i quasi buit a sobre de la taula del menjador. Possiblement ha estat l‛únic esmorzar del meu pare, aquell home que no em feia feliç com qualsevol pare ho fa amb els seus fills o com els meus companys de classe. He begut el que quedava de llet, m‛he vestit de mala manera i he sortit al carrer, direcció l‛escola. El cel acompanyava a la meva vida: fosca i trista, però sempre amb aquella petita esperança per tornar a veure els rajos de sol. He agafat les cantonades sense forces i quan he arribat a l‛escola, m‛he trobat aquells nens, acomiadant-se dels seus pares; feliços abans de passar-s‛ho bé participant a classe i jugant al pati. La mare del meu amic Carles m‛ha vist i m‛ha fet senyals per a què m‛apropés a ella, ho he fet i li he desitjat bon dia.

Aquest matí ha canviat tot, la resta de la meva vida: aquella mare, a la qual no sempre tenia ganes d‛apropar-me, m‛ha ofert un canvi de vida… Ha canviat aquell somriure agre i fals que em torturava. Tinc un nou germà, el meu millor amic; un nou llit en una nova habitació… I el meu pare, doncs… no va tornar a casa aquella nit.

Tania Morales – 4tESO

17


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

E Desvern.

Activitats i Projectes

l dia 11 de maig va ser l’English Day i vam anar al Casal de Joves per poder fer els jocs i poder participar amb tots els alumnes de 6è i de 1r d’ESO de Sant Just

A l’English Day hi havien 13 jocs per fer i participar, però primer ens vam haver de divider en grups de números i colors i quan ja vam estar preparats, els de color blau vam anar a veure tots els lipdubs de totes les escoles i després d’això ja vam marxar a fer les activitats. Hi havia una cosa molt important: si parlavem català o castellà haviem d’anar a la “jail” que era com una pressó i un cop allà et feien un test oral en anglès fins a 5 minuts. Un cop finalitzat tot això van anunciar el guanyador de l’English Day … and the winner was our group !! It was the best day of the week!!! Pol Prats – 6è EP

18

Curs 2011/2012 - Nº II


Col路legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Activitats i Projectes

Curs 2011/2012 - N潞 II

Les Jornades Esportives

19


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Activitats i Projectes

Curs 2011/2012 - Nº II

Jornades Esportives a la BONAIGUA (Primària)

Ens va agradar molt. Va ser molt divertit i voldriem tornar a repetir totes les activitats; peró, el paracaigudes gegant va ser lo millor (“xulissim”, emocionant i molt “guai”). CICLE INICIAL

Les jornades esportives ens han agradat molt, han estat molt bé, sobretot que a cada grup hi hagués nens i nenes d’altres escoles del poble perquè així ens podíem relacionar amb altres alumnes. Ha sigut molt divertit orientar­nos amb el mapa i buscar els punts de referència (les fites). No hem trobat res malament ja que en general eren tots/es molt simpàtics/ques. Ens ho vam passar súper bé. Alumnes 6è

20


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Activitats i Projectes

Curs 2011/2012 - Nº II

El dimecres nou de març vam anar a la Bonaigua, al Complex Esportiu de Sant Just, i allí vam participar en unes jornades d’esport amb altres escoles del poble, va ser molt divertit. Vam fer quatre jocs diferents i ens vam dividir en quatre grups.

Patinatge sobre rodes, a mi em va tocar uns patins en línea i els que no sabíem patinar podien anar pels costats. Les bitlles catalanes, hi havia una espècie d’ampolla de fusta que es diu bitllot, amb el bitllot s’havien de llençar a terra les 6 bitlles que també són de fusta. Pilota­torre, jugaven dos equips i una persona de cada equip estava damunt d’un taulell. Un equip s’havia d’anar passant la pilota entre ells fins arribar a la persona del seu equip que estava damunt del taulell per guanyar el punt. I l’altre equip havia d’agafar la pilota a l’equip contrari per poder fer al mateix. Matar, jugaven dos equips un jugador d’un equip havia d’agafar la pilota i “matar” algú de l’equip contrari. El que “mataven” s’havia d’anar a la zona de “morts”. CICLE MITJÀ

21


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

L

La Cantània

Curs 2011/2012 - Nº II

Activitats i Projectes

a meva opinió sobre la Cantània és molt bona: com va dir la Sònia (la mestra de música) s’ha fet molt curta, però ha sigut preciosa. Érem els protagonistes de l’escenari i ho vam fer genial!

A més a més, ha estat d’un tema molt divertit, sobre el dia a dia a l’escola: quan t’aixeques molt d’hora al matí, sobre quan s’acaba el dia a l’escola, quants minuts, segons i hores hi estàs durant un dia, una setmana, un mes i fins i tot un curs sencer.

La Cantània només es fa una vegada a la vida i es passa, com ja he dit abans, tan ràpid que val la pena aprofitar­la. A més a més, coneixes altres escoles i pots fer nous amics! Seria fantàstic poder fer cada any la Cantània!

Laura Monturiol 5è de primària

22


Col路legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Activitats i Projectes

Curs 2011/2012 - N潞 II

Els de 4t fem teatre

23


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Curs 2011/2012 - Nº II

English Theatre Des de fa uns anys els diferents cursos de Primària assisteixen a una representació d’una obra de teatre totalment en anglès. Aquesta activitat té com a objectiu millorar la competència en llengua anglesa dels nostres alumnes Cada grup classe fa un treball previ a l’aula sobre l’obra per tal de conèixer l’argument, identificar el vocabulari, aprendre les cançons… Els grups de més edat poden preparar preguntes destinades als actors i aquests els les responen al final de la representació. Totes les obres de teatre es representen a “La Vagoneta”. Hi assistim amb la resta d’escoles del poble i sempre és la mateixa companyia qui les representa.

Els de 1r han vist “Little Red Riding Hood”, una Caputxeta molt entremaliada. Els de 2n van anar a veure “Rudolph” just abans de Nadal.

“Robin Hood” és l’obra que veuen els de 3r. Els alumnes sovint son escollits per pujar a l’escenari i representen algun dels papers de l’obra Els de 4t van a veure “Frankenstein”. És força divertit veure els experiments que es fan en aquest laboratori

Un clàssic de Dickens,“Christmas Carol”, és l’obra que veuen els de 5è. Els de 6è aquest any han vist “Pygmalion”.

Aquest any hem tingut l’oportunitat de veure una altra obra i aquest cop la representació ha tingut lloc a l’escola. Tots els alumnes de Primària, a finals del mes de Setembre, van veure de manera gratuïta “Treasure Island” Tant els petits de 1r com els grans de 6è van seguir amb atenció les aventures dels pirates i van participar activament a l’hora de cantar o de respondre a les preguntes dels personatges.

24


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Projecte

Activitats i Projectes

Curs 2011/2012 - Nº II

Plantem a la nostra escola! Els nens i nenes d’Educació Infantil hem aprofitat aquests dies tan assolellats de Primavera per poder experimentar el procés pel qual passa una petita llavor fins arribar a una planta. Primer de tot hem estat creatius tot decorant el nostre propi test amb pintura. Un cop guarnit, la classe dels peixos, de les tortugues i dels cargols, individualment hem anat al sorral i hem plantat la nostra llavor! Tot seguit, al sorral, hem omplert els nostres testos amb terra utilitzant les eines corresponents igual que els jardiners, com ara les pales! A continuació hem omplert tota la part de dalt del nostre test amb llavors. Aquestes llavors són ni més ni menys que les llenties que podem trobar a casa nostra, que les nostres famílies cuinen per poder menjar­les i que estan tan bones! I finalment, hem utilitzat les nostres regadores per poder donar­ les aigua. Cada nen/a individualment i amb l’ajuda de la mestra ha regat les plantes, les ha col∙locat al sol, i d’aquesta manera cada dia, amb una miqueta d’aigua i paciència podrem veure com floreixen!

25


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Activitats i Projectes

PROJECTE SHARING TO LEARN A 1r DE PRIMÀRIA

Aquest és el segon any que l’escola participa al projecte Sharing to Learn. Els nens de primer de primària reben setmanalment la visita de dues nenes (“language assistants”) que parlen anglès amb fluïdesa. Aquest any hem comptat amb la presència de la Maria, alumna de l’escola Americana, i la Sandra, alumna de l’IES Sant Just. Els nens i nenes de primer esperaven amb candeletes l’arribada del dimecres a la tarda per fer jocs, escoltar històries i parlar amb “les nenes” en anglès. Com a tutora responsable del projecte, he de dir que, ha estat una experiència molt bona, no només a nivell d’aprenentatge, també com a ajuda al creixement personal dels alumnes: es relacionen amb nenes d’una altra edat, en un altra llengua, i comparteixen no només coneixements sinó també experiències. Tal com diu el nom del projecte, compartim per aprendre/ Sharing to Learn. Compartim experiències, compartim coneixements i aprenem a comunicar­nos, aprenem anglès, aprenem valors. En definitiva, estic molt contenta de poder participar en aquest projecte, aporta moltes coses positives als alumnes i és una bona manera que millorin la competència comunicativa en anglès i predisposar­los a tenir una bona actitud davant els aprenentatges d’idiomes. Aquí teniu unes fotos d’una de les sessions del projecte. Podreu trobar més informació del projecte i activitats per treballar amb els vostres fills/es a: http://compartirperaprendre.blogspot.com NEUS AYORA

26

Curs 2011/2012 - Nº II


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Curs 2011/2012 - Nº II

Sortides

Visita al Poble Espanyol

Anna Ortega El que més em va agradar va ser el joc dels oficis. La Neus ens deia un ofici i nosaltres havíem de fer mímica i els altres havien d’endevinar l’ofici. Era molt divertit! Aitor Vam anar al Poble Espanyol i vam veure uns artesans. També feien figures de ceràmica i nosaltres vam fer un dibuix en una rajola. Carla Vam passejar i vam veure moltes botigues de ventalls, de roba bonica, vaig veure un rellotge com el de Salvador Dalí i un taller de vidre, feien girafes i ballarines de vidre. Amb unes pinces feien figures en el vidre. Era molt guay! Marcos Em va agradar quan vam passar per un carrer on hi havia figuretes d’artesans i teniem que mirar i endevinar quins oficis eren. L’entrada era molt bonica, era com un castell!! Ana Jímenez M’encantaria treballar al Poble Espanyol perquè feien ceràmica i vaig veure senyors que feien escultures i vam menjar i jugar.

Maria De la excursió que hem fet al poble Espanyol m’ha agradat fer la rajola perquè m’agrada dibuixar i punxar. Ha sigut molt divertit. M’ho he passat molt bé al Poble Espanyol!!!

Paula El que més em va agradar de l’excursió que vam fer al Poble Espanyol va ser fer les rajoles. Va ser molt divertit, vam anar a fer un passeig per veure el Poble Espanyol. Després vam anar a menjar i vam poder jugar molta estona.

Marc Al Poble Espanyol m’ho vaig passar molt bé. Vam jugar a fet i amagat i la vam parar tots. També vam fer una rajola. Va ser molt divertit!

Andrea Em va agradar molt quan jugàvem a la zona del picnic on vam anar a menjar al migdia i sobretot quan vam fer el dibuix a la nostra rajola.

Lucia Al Poble Espanyol vam veure escultures i botigues de coses que es feien amb les mans. Vam fer un dibuix en ceràmica com si nosaltres fóssim artesans.

Ruth A la sortida del Poble Espanyol m’ho vaig passar molt bé. El que més em va agradar va ser quan van fer les rajoles i la Vero ens va donar olives.

1r Primària

2n Primària

27


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Sortides

Curs 2011/2012 - Nº II

SORTIDA A L’ AQUÀRIUM El passat 22 de febrer els alumnes de 1r i 2n van visitar l’Aquàrium de Barcelona. Van passejar per les instal∙lacions acompanyats d’ un guia que anava explicant moltes curiositats i van veure una obra de teatre molt divertida: Viatge al País d’en Marmarà. Era l’historia d’una nena que es quedava adormida i visitava en somnis el país de la seva mascota: un peix anomenat Marmarà. Va conèixer molts animals del fons marí: un pop, molts peixos diferents, una medusa molt graciosa, etc. Va ser una obra molt divertida! Per acabar vam jugar una estona a la part de dalt on hi havien submarins i vaixells que semblaven de veritat i vam dinar a l’aire lliure!!. Ens ho vam passar d’allò més bé.

28


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Sortides

Curs 2011/2012 - Nº II

SORTIDA AL CIM DE LES ÀLIGUES El dijous 1 de desembre vam anar amb l’autocar al Cim de les Àligues. Allà vam veure unes aus rapinyaires que estaven en gàbies i algunes estaven lliures. La nostra monitora, la Blanca ens va explicar moltes coses de les aus,el tipus d’alimentació, les característique i diferències amb les altres aus: Han de tenir el bec com un ganxo. Les ungles han de ser també com un ganxo. Han de menjar carn i per això s’anomenen carnívors. Després d’esmorzar van anar a veure com menjaven les aus i van veure com menjaven una rata molt gran i de petites. També les van fer volar. I ja per últim va manar a un parc i ens ho vam pasar molt bé.

ENS VA AGRADAR MOLT! 3r. d’E.P.

29


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Sortides

EXCURSIÓ A BESALÚ “El divendres dia 9 de març ens vam anar d’excursió a BESALÚ…” (Amelia) “…un poble molt bonic.”(Adriana) “Al matí em vaig llevar d’hora.”(Miquel) “Besalú és una població de la comarca de la Garrotxa, situada a 150 m. d’alçada.” (Ainoa) “Al parar per esmorzar, vam recollir a la guia” (Naroa) “A l’autocar vam cantar cançons i en passar pel Pla de l’Estany vam veure el llac de Banyotes…”(Marc) “…que estava molt net.”(Natàlia) “La guia ens explicava llegendes: recordo una que deia que el monstre de Girona es deia Cocollona.”(Anna) “Vam veure la fàbrica de Haribo i la fàbrica de xocolates Torres.”(Mònica) “En arribar, vam fer activitats per tot el poble”(Alina) “Vam fer grups de cinc persones. Jo anava amb la Leyre, la Natàlia, la Marina i l’Ainoa.”(Elena) “Cada grup tenia un sobre amb peces de puzzle per muntar…” (Carla) “…i per saber coses noves dels llocs que anàvem visitant.”(Albert) “Tot seguit varem visitar la Sinagoga jueva, que estava derruïda, sense teulada” (Leyre) “Vam veure una església (monestir de Sant Pere) que tenia tres tombes i a la façana tenia unes escultures

30

d’animals, com un mico, una serp o un àliga. Dintre hi havia unes columnas una mica cremades amb escultures dels reis mags sense corona perquè estaven dormint. La guia ens va dir que la forma de la planta era com una creu on cabria un gegant amb els braços oberts.”(Hugo) “Jo vaig veure a Jesús a la creu i a Maria.”(Nico) “És clar, com que parlaven en llatí, el que estava escrit també estava en llatí.”(Leyre) “Vam veure els banys jueus…”(Carlos) “…on els homes feien els seus rituals religiosos:”(Hugo) “També vam travessar el PONT DELS JUEUS on se li va caure la gorra al Christian al riu.” (Miquel) “Jo em vaig vestir de cavaller, amb l’escut de Catalunya i l’espasa.”(Joan) “Vam passar per davant del riu i vam veure ànecs.”(Miriam) “Després de la visita vam anar a menjar al costat del riu i després va manar a jugar a un parc una estona.” (Hugo) “Va ser molt divertit anar a Besalú amb els meus companys.” (Karina) “M’ho he passat molt bé.” (Víctor) “Aquesta excursió és la que més m’ha agradat.” (Christian) “Va ser una excursió molt “guai””!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Marina) Alumnes de 4t d’E.P.

Curs 2011/2012 - Nº II


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Curs 2011/2012 - Nº II

Visita al Canal Olímpic...... els alumnes opinen 3r “No volia pujar al kayac, però quan em van ensenyar com s’utilitzava va ser molt divertit” Anna Vives “Quan tornàvem de l’autocar vaig trobar unes potes de cranc. Ens ho vam passar molt bé” Nerea Ponce “Al canal Olímpic vaig pujar per primera vegada en canoa” Laia Ejarque “Al Canal Olímpic en el kayak he caigut a l’aigua” Pedro Jiménez 4t “Vaig aprendre a esforçar­me i a treballar en equip” Nicolás Barckham “En sortir dels vestidors vam veure un senyor que feia bicicleta sense cames, només amb les mans. Ens vam quedar bocabadats” Alina Castell “Vaig aprendre a espavilar­me sola i ens xocàvem els uns amb els altres” Naroa Esteban

5è “Ha estat una experiència inolvidable, una chulada” Daniel Ortega “Em vaig diveritr molt perquè em vaig esforçar molt” Salvador Bellafont “Les activitats eren molt divertides, però molt curtes” Maria Ventura “M’ho vaig passar molt bé fent kayak amb les meves companyes” Carla Jiménez 6è “Va estar molt bé l’excursió perquè a les cinc no podía moure’m perquè venia esgotat” Daniel Pérez “Vam anar a l’altra punta del Canal a menjar, però valia la pena perquè estàvem a l’ombreta” Sergio Vicente “Encara que semblin dos esports molt fàcils, no ho són gaire. De fácil no tenen res” Manel Borrajo

“Vam menjar tots junts i vam estendre les tovalloles per descansar a l’ombra. Què guai!” Adriana Garcia

31


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Sortides

Curs 2011/2012 - Nº II

Visita a la fàbrica del cola-cao. Els alumnes de 5è i 6è vam anar a visitar la fàbrica del cola­cao el 30 de març, només arribar vam veure el pot de cola­cao més gran del món, després vam entrar a la fàbrica i ens van explicar la història i l’origen dels productes amb els que fan el cola­cao. Ens van fer posar unes gorres de tela per als cabells i vam visitar tota la fàbrica, des d’on es feia el cola­cao fin on s’empaquetava i es posava l’etiqueta. Un cop finalitzada la visita ens van oferir un esmorzar molt complert: llet, cola­cao, tota una varietat de galetes de la marca cuétara que també produeix la nutrexpa i pastes.

Al final ens van donar una bossa amb tot de productes: cola­cao original, galetes campurrianes, una batería tàctil… Ens ho vam passar molt bé, va ser molt divertit I vam veure tot el procés d’elaboració i producció del cola­cao. Els alumnes de 6è.

32


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Sortides

Curs 2011/2012 - Nº II

Colònies Cicle Inicial Mas Gorgoll (Palamós)

Aquest any els nens de Cicle Inicial hem anat de colònies a Mas Gorgoll (Palamós). Ens ho hem passat d’allò més bé! Hem fet una canya de pescar, hem anat a la platja a construir castells de sorra i fer una gimcana aquàtica. També hem fet jocs d’equilibri per aprendre a ser bons mariners. Vam conèixer al mariner Martí que era molt divertit. Aquí afegim unes fotografies, dibuixos i escrits perquè pugueu veure que no us hem trobat a faltar!

A la platja!!

Cicle Inicial

Jocs d’equilibri!!

A la nostra cabana!!

La nostra canya de pescar!! Fem barrets de mariner!!!!

Castells de sorra!!

Jocs de pilota!!

33


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Sortides

Curs 2011/2012 - Nº II

Paula (1r) Alessandro (1r) A les colònies el Hola sóc l’Alessandro primer que vam fer es de primer. A les colònies veure com era la casa primer de tot vam de colònies i vam marxar des de Madre anar a la ptlatja i vam Sacramento a Palamós. fer un castell de Vam fer més d’ una hora sorra. Ens vam d’ autobú i després vam canviar de roba. Vam arribar. Aquell lloc era dinar i després vam Daniela (1r) A les lliteres!! molt bonic. Hi havia fer una gimcana. Vam animals en llibertat. sopar i vam agafar la L’animal que més em va agradar va ser llanterna i vam anar al bosc. Al bosc hi un gall real quan feia la roda i encara que havia un camp de futbol. Vam fer no fes la roda sempre era el que activitats i vam construir una cabana. El m’agradav a més. Vam fer moltes dijous vam fer una canya de pescar i activitats guays i després vam dinar. El també un barret de mariner i després els menjar estava boníssim! Em sembla que monitors ens van ensenyar jocs hi havia macarronas amb tomàquet i... no d’equilibri per si voliem ser mariners que ho m’enrecordo. Deprés de dinar vam fer no caiguem del vaixell i no ens ofeguem. pati lliure. Després vam fer unes Per la nit vam coneixer al mariner Martí i activitats en equip a la platja i un altre dia tocava la guitarra i cantava i feia música també fam fer una gimcana. El nom del amb el cos i es posava. Després ens vam meu equip era Els taurons a l’atac. rentar les dents i ens vam anar al llit. El Després només recordo quan vam anar a divendres vam fer més activitats amb els la llitera. A les vuit ens vam llevar. Aquell monitors que es deien Marta, Maggi, dia vam anar a la platja. Vam fer grups de Albert i Marcel. Vam fer un pipí i vam tres i vam fer castells de sorra i després pujar a l’autocar. vam jugar al Mataconejos. Els monitors ens van parlar d’ un mariner que es deia Martí i el divendres el vam conèixer.

Arancha (1r) A la platja!!

Carmen (1r) Visita del mariner Martí.

34


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Sortides

Curs 2011/2012 - Nº II

Maria (2n) El primer dia vam anar a la platja, vam fer castells de sorra, vam jugar al mocador i ens vam mullar els peus. A la nit vam jugar a pirates i mariners. També vam fer olimpíades, vam escoltar música, vam ballar, vam menjar truita, hamburguesa, iogurt i síndria. Vam conèixer al mariner Martí. Palamós és molt bonic i divertit. Veronica (2n) A les colònies m’ho vaig passar molt bé perquè vam anar a la platja i ens vam mullar els peus i vam fer castells de sorra i quan ens vam anar vam berenar galetes amb xocolata. Després vam anar a la casa de colònies i hem construït cabanes amb els monitors i vam baixar a menjar. Marc (2n) A les colònies ens vam mullar platja es veia el la casa de les cabanes, molts una piscina però no nit vam agafar la pirates i mariners. Al dia mariner Martí i vam fer

Marc Romero 2n

vam anar a la platja i els peus. Des de la port de Palamòs. A colònies havien dos animals i també havia ens vam banyar. Per la llanterna i vam jugar a següent vam conèixer al una discoteca.

Ruth (2n) A les colònies m’ho vaig passar molt bé. Vam fer activitats i jocs de nit. A la nit m’ho vaig passar molt i molt bé i pel matí hem esmorzat pa amb mantega i un got de llet i cereals. A la tarda vam fer equips, no recordo com es deien els jocs però ens ho vam pasasr molt bé a les colònies. Ah i hem dormit amb lliteres! Malu (2n) Hola soc la Malu i les colònies d’aquest any m’han agradat més que las de l’any passat perquè he dormit amb la Jessica, la Sorana, la Sara, la Maria, la Vero, la Paula, la Ruth, la Berta i la Belen. I m’ho he passat molt bé. El que més m’ha agradat es lo de la nit perquè estàvem amb les llanternes tots: P3, P4, P5, 1r i 2n. M’ha agradat molt!

Alex Navarro 2n

35


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

E

Sortides

Curs 2011/2012 - Nº II

HEM ANAT DE COLÒNIES A EMPÚRIES ls dies 2, 3 i 4 de maig els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle superior vam marxar de colònies a Empúries.

El viatge va ser una mica llarg, en arribar a l’alberg vam deixar les maletes i vam tornar a l’autocar que ens va portar a un parc on van esmorzar i allà ens esperaven dos noies i un noi vestits de l’època dels romans perquè anàvem a fer una visita a les ruïnes. Aquests nois sabien tres idiomes: català, castellà i anglès. La visita la vam fer en anglès i ens explicàvem com eren les cases on vivien els romans, on es reunien, com era la seva vida i fins i tot que es rentaven les dents amb pipí i moltes coses més. Quan es va acabar la visita van tornar a l’alberg a dinar, el menjar estava molt bo. A la tarda vam començar a fer les activitats que ens tenien preparades els monitors. El primer dia vaig fer Olimpíades. Quan ens van ensenyar les habitacions va ser molt divertit perquè ja sabia amb quines companyes estava. A la nit després de sopar vam fer una altra activitat que era jugar a escacs amb les llanternes. El segon dia després de dinar vaig nedar, escalar i saltar. A la tarda vam fer snorkel, va ser una passada!!! A la nit va ser molt divertit van anar a la discoteca, però no a la dels grans i vam fer un concurs de cançons, els monitors en preguntàvem de què anaven les cançons. El millor de tot va ser que els monitors posaven música i tots ballàvem i ens ho van passar molt bé, menys la Sofia i la Clàudia que estaven assegudes. El tercer i últim dia vam fer les maletes i després vam esmorzar i vam fer l’última activitat que ers “Snoarbord”que és una mena de surf. Després de dinar vam recollir les maletes i vam pujar a l’autocar i tots ens vam quedar adormits menys les profes i això és el que vam fer a les COLÒNIES. Van ser molt divertides...!

36


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Curs 2011/2012 - Nº II

Sortides

Excursió a la Colònia Vidal

E

l dimecres dia 26 d’octubre vam anar a veure la Colònia Vidal, situada a la comarca del Berguedà, al naixament del riu Llobregat. La Colònia Vidal, que al principi era només una fàbrica tèxtil i la seva maquinària, es va transformar en un conjunt d’habitatges construïts per als treballadors de la mateixa. Actualment, la Colònia està tancada i s’ha transformat en un museu que pretén explicar la vida de l’època.

La visita va començar a l’emplaçament de l’antic teatre amb un video que ens va fer una introducció a la història de la fàbrica. Després ens van fer un recorregut que va començar al Casal de la Dona. Després, ens van ensenyar la fàbrica i la seva maquinària (telers, turbines…).

A continuació, vam recórrer al poble amb tots els establiments i els safareigs (el normal i el dels morts).

criatures i, mentre que els homes després d’anar a treballar podien, en ocasions, jugar a futbol o anar al bar a xerrar amb els amics.

Finalment, ens van ensenyar l’antiga escola i la biblioteca. El que tampoc no ens va agradar va ser el fet que els nens comencessin a treballar tan joves i que a més a més per fer una feina perillosa els paguessin un jornal tan miserable. La visita va acabar i nosaltres vam menjar i fer esbarjo, per després marxar cap al col·legi.

L’experència va ser molt enriquidora i us animem a que la visqueu vosaltres!

Nosaltres creiem que la visita va ser interessant perquè vam poder veure com de malament vivia la gent, la tenien esclavitzada (no es podia fer baixes i cobrar fins que et recuperessis, feien horaris difícils de complir, menjar escàs…). Una altra cosa que ens va sobtar bastant va ser la situació en la que vivien i treballaven les dones, com eren tractades com inferiors. Malgrat fer el mateix treball que els homes, les dones sempre cobraven menys que ells. A més a més de portar un sou a casa elles havien de fer els treballs domèstics, cuidar de les

Mireia Borrajo i Marta Laiseca 2nESO

37


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Curs 2011/2012 - Nº II

Sortides

La Sagrada familia El dia 1 de febrer vam anar a visitar la Sagrada Família, una de les grans obres de Gaudí. A l’arribar vam entrar a les escoles que va construir Gaudí per als fills dels treballadors. Sabíeu que les van començar a construir fa 129 anys? Als seus inicis la Sagrada Família era obra del senyor Villar, però el pressupost era molt baix i va cedir els plànols a Gaudí. Llavors, Gaudí va modificar una mica els plànols i va començar l'obra al 1882. Gaudí va construir un 15% de la Sagrada Família i quan Gaudí va morir el 10 de juny de 1926 la Sagrada Família es va seguir construint. Actualment hi ha un 60% construït. També ens van explicar que havia pensat fer Gaudí a la Sagrada Família. Primer va idear tres entrades diferents : la de la vida, la de la mort i la de la resurrecció, totes elles dedicades al que va fer Jesús a la seva vida.

38

Després va idear divuit torres, dotze estaven dedicades als apòstols, quatre als evangelistes, una a Maria i l'altre a Jesús, que mesuraria 1,70m. Dintre de la Sagrada Família hi ha moltes columnes en forma de palmeres que representen el bosc. Quatre d'elles estaven fetes de pòrfid, que és un mineral molt car. Aquestes pertanyien als quatre evangelistes Mateu, Marc, Lluc i Joan. El més interessant era que els evangelistes els representaven segons el seu caràcter: Mateu - àngel. Marc lleó. Lluc - ase. Joan - àliga. Hem aprés moltes coses d'aquesta excursió i esperem que vosaltres també al llegir aquest escrit. Us animen a visitar la fantàstica i sorprenent catedral de la Sagrada Família. Judith Aparicio i Carla Corral. 1r ESO.


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Sortides

Curs 2011/2012 - Nº II

Crèdit de Síntesi (ESO) A l’abril, 1r, 2n i 3r d’ESO vam fer el crèdit de síntesi (4t d’ESO va fer el treball de recerca aquí a l’escola ). Vam anar a un alberg de La Molina, a prop de les pistes d’esquí. El tema que ens va tocar a la nostra classe, 3r d’ESO, va ser “Les energies renovables”. Per començar, vam visitar una depuradora d’aigua a la Seu d’Urgell, on ens van explicar tot el procés de depuració, des de que arriba l’aigua residual fins l’abocament de l’aigua depurada al riu. El fet que feia molta pudor va fer la visita no molt agradable.

A la tarda vam fer un mural , anomenat “Que pots fer tu per canviar el món”, on explicàvem i dibuixàvem accions ecològiques. Després de sopar, vam fer la activitat de nit: veure el documental “La Isla de las Flores”, que parlava sobre les desigualtats socials i la dependència que actualment hi ha per la moneda. Era un documental antic i una mica difícil d’entendre. Al dia següent, pel matí, vam anar al forn solar d’Odeio, a França; un edifici

molt gran amb una paret gegant de miralls en forma còncava. A dins hi havia taules amb mecanismes que funcionaven al prémer un botó. Tots el mecanismes tenien a veure amb les energies renovables. Ens van mostrar un vídeo i després vam anar a fora on ens van ensenyar un forn solar i ens van explicar com funciona.

Després d’aquesta visita vam anar a les pistes de La Molina. La neu era baixa, però era força el que encara quedava. Va ser molt divertit. Per la tarda, vam preparar una presentació de tot el que havíem fet: consistia en presentar el mural d’una manera original, com si fossin les notícies o una família extraterrestre.

A la nit, vam fer un joc de dos equips en el que s’havia de pensar una cançó del tema que digués el monitor i cantar­la. Després d’això van fer una discoteca. La

música va ser molt bona i el més divertit va ser parlar amb nois i noies de l’altre col∙legi que també era a l’alberg. L’últim dia al matí, per acabar, vam presentar el mural i abans de marxar vam veure fotos de tot el crèdit. Al dia següent, ja al col∙legi, vam fer una presentació del crèdit en powerpoint. L’alberg era molt gran: hi havia una sala amb una televisió gegant i màquines expenedores i una altre sala amb billar, futbolí, air­hockey i ping­pong. Vam passar tot el temps lliure a aquesta sala. El menjar era molt bo, i per esmorzar hi havia de tot.

Ens va agradar molt el crèdit perquè les activitats eren molt entretingudes i els monitors eren molt simpàtics i divertits, a més a més, a l’alberg es podia jugar a moltes coses. El problema va ser que amb només tres dies el crèdit va passar molt ràpid.

Oscar Loscos i Carlos Mayenco – 3r d’ESO

39


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Acció Pastoral

Curs 2011/2012 - Nº II

DES DE PASTORAL Pot ser, que el departament de pastoral, sigui el departament més desconegut de l’escola, igual que les persones que hi formem part. La pastoral forma part de la vida diària en una escola religiosa, forma part en la manera de fer en l’educació , de relacionar­nos, de respectar­nos, però sobretot de valorar­nos i també d’estimar­nos. Passem moltes hores a l’escola, no deixem de ser una gran família, que conviu en el dia a dia. No voldria pecar d’ idíl∙lica, en tot el que acabo de dir, al contrari sóc conscient, dels problemes que comporta una convivència i més amb “una colla d’adolescents amb les hormones revolucionades”, però això també forma part del cicle de la vida. És per això que, que creiem en una educació basada en la fe, el respecte i la llibertat, testimoni per aconseguir la maduresa personal i social. Des de les Adoratrius, treballem en una pastoral sistemàtica i dirigida com a comunitat educativa cristiana, seguint l’Evangeli i seguint la Pedagogia d’Amor de Sta. Mª

40

Micaela. Cada any es treballa sobre un lema específic, a quest any ha estat la SOLIDARITAT, el qual es comú a totes les escoles d’Espanya de les Adoratrius, adequant les activitats a cada col∙legi , etapa i temps litúrgic . Aquest any a nivell general hem preparat les següents activitats. Una Eucaristia trimestral, oficiada pel mossèn Joaquim Rius, rector de la parròquia de Sant Just Paral∙litúrgies pels més petits, Campanyes solidàries. Aprofitant el moment, voldria agrair en nom de tota l’escola, la vostra col∙laboració. Ambientació escolar. Catequesi, comunions, dia de la Pau, ofrena floral.... Quan parlo de l’ensenyament en una escola religiosa, sempre dic el mateix... Es planta una llavor a l’alumn@, que anirà creixent i adquirirà uns valors extraordinaris que faran canviar el món, si més no, el seu món. Ser lliure per escollir, prendre consciència de les diferents realitats, i comprometre’s amb valors

socials i evangèlics, en definitiva fer­se un HOME o una DONA. Ja veieu, en realitat l’equip de pastoral som tota la comunitat educativa, però les que organitzem tots els actes escolars i formem part de l’equip som: Imma Paredes (prepara les activitats dels alumnes de Primària, persona integra, i capaç de moure el mon per un ideal...), Isabel Sauqué (porta les activitats del petits i catequista, es deixa les ungles per la feina ben feta, seriosa però emotiva), Mº Carmen Moral (porta les activitats dels alumnes de l’ESO, respectuosa i pacient amb els companys i alumnes, carinyosa com pocs...), Ana Mª Casale (no és de l’equip, però fa la catequesi voluntàriament, poques persones he conegut tan donades als altres, Gràcies Anna!!!) i la Sònia Herrero (d’ella està tot dit....). Ja veieu tinc un equip ideal, fantàstic i molt treballador, amb un carisma propi per aquesta tasca. Gràcies per tota la feina ben feta d’aquest curs!!! Bon Estiu a tots!!! Coordinadora de Pastoral.


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Acció Pastoral

Curs 2011/2012 - Nº II

Grup de Catequesi SEGUINT LES PASSES DE JESÚS… “Aquest any hem fet catequesi per conèixer més a Jesús i poder rebre’l a l’eucaristia. El primer dia de catequesi vaig sentir molts nervis; això normalment passa. Quan les catequistes van explicar la vida de Jesús vaig dir: ­Caramba! Sí que va ser solidari! Jesús era un noi que sempre estaba ajudant a la gent, com ha de ser. A la catequesi he après que hem de ser solidaris i que sempre hem d’estar disposats a ajudar als altres. I durant tota la catequesi hem estat aprenent més i més sobre Jesús per preparar­nos a rebre el seu cos i la seva sang. Estava molt nerviosa, però amb la cançó tan bonica que vam cantar, em vaig tranquilitzar. En el momento de la pau estaba impacient, perquè després rebríem a Jesús. Finalment, quan vaig rebre el cos de Crist, vaig posar­me tant contenta que em vaig quedar sense paraules. Un cop acabada la missa vam pasar tots un dia fenomenal!” Mònica Molina

“Jo he fet la meva primera comunió perquè crec que Déu existeix i perquè vull aprendre coses de Déu: a resar, (…)” Miriam Ferrer

“A la catequesi m’ho he passat molt bé, he anat a la capella I he après moltes coses (…).” Víctor Gaig “Gràcies, Anna Maria i Isabel.” Carlos Alba “Per a mi la catequesi ha sigut molt especial. Ho sé perquè m’ha fet canviar. Ara crec més en Jesús, em comporto molt millor, estic més atenta… i moltes coses bones més.” Amèlia Biedma “(…) Vam assajar cóm agafar el pa i el vi. I després, quan vam fer la Comunió i ja teníem a Jesús a dins, va ser molt especial…Jo vaig parlar amb ell i crec que em va escoltar. En fi, va ser el millor dia de La Meva Vida! T’estimo, Jesús! Júlia García

41


Col路legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Acci贸 Pastoral

Les comunions

42

Curs 2011/2012 - N潞 II


Col路legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Acci贸 Pastoral

Curs 2011/2012 - N潞 II

Ofrena floral

43


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Acció Pastoral

Curs 2011/2012 - Nº II

Dia internacional de la PAU Els alumnes d'ESO i primària crean un mosaic, formant la paraula i el símbol de la PAU. Els de primària, crean la paraula, i els de l'ESO fan el símbol. Com podem observar a la imatge, al fons hi han uns globos que al final es van deixar anar, omplint el cel d'esperança.

Els nens de infantil crean un arc de Sant Martí per a reflectir la pau que els nostres cors tenen, i transmitir-la a tothom. Joan González 4tESO

44


Col·legi Madre Sacramento R.R. Adoratrius

Societat

Curs 2011/2012 - Nº II

I.....es van dur la panera de nadal.....

En Victor Pérez, de 2n ESO, i la seva família

45


COL∙LEGI MADRE SACRAMENTO ­ R.R. ADORATRIUS

Electricitat, 1 6 (08960) Sant Just Desvern (Barcelona) Tel: 93 3 711 1 64 - Fax: 93 4 73 3 506 - Mòbil: 626 241 3 42 www.madresacramento.com a8026841 @xtec.cat

CREIXEM 2012  
CREIXEM 2012  

Revista escolar del curs 2011-2012

Advertisement