Page 1

koidu 109/ planeedi 5 ja KOIDU 99/ planeedi 7 KINNISTUTE DETAILPLANEERING DP019990

Algatatud: 28.03.2009 Kehtestatud: 06.06.2012 Tellija: MK Konsultatsioonid OÜ Projekteerija: Guru Projekt OÜ

Planeeringu eesmärk: Koidu tn 109 // Planeedi tn 5 ja Koidu tn 99 // Planeedi tn 7 kinnistute detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Koidu tn 109 // Planeedi tn 5 kinnistu elamumaa maakasutuse sihtotstarve äri- ja elamumaaks, muuta Koidu tn 99 // Planeedi tn 7 kinnistu äri- ja elamumaa sihtotstarvete osakaalu ning määrata kruntidele ehitusõigus äriruumidega kuni 5 maapealse ja 1 maaaluse korrusega elamute ehitamiseks ja kruntide kasutamise tingimused.

Kavandatav ruumiline mõju: Planeeringu koostamisel ei olnud taotluseks jätkata Koidu tänava olemasolevat hoonestuslaadi, vaid luua uus kaasaegne elukeskkond, arvestades uusi ehitustehnilisi võimalusi ja sotsiaalsest nõudlust. Planeeritud hooned seovad nii suuruselt kui arhitektuursetelt detailidelt Planeedi ja Koidu tänava ristmiku lähistel paiknevad hooned üheks linnaehituslikuks tervikuks. Sarnaselt Planeedi ja Koidu tänava olemasolevale hoonestusele on ka planeeritud hoone kavandatud krundi piirile. Siiski jääb Koidu tn teisel poolel paiknev korterelamu enam kui 20 meetri kaugusele. Nurgakrundile on kavandatud nurgalahendusega hoone. Planeedi tn 9 2-korruselise korterelamu poole on ette nähtud kuni 3-korruseline hoone. Arvestades planeeritava ala olulisust ja soovi kavandada elav keskkond, on Koidu tn 109 // Planeedi tn 5 kinnistul jäetud esimene korrus äri- või bürooruumideks. Äriruumid annavad põhjust piirkonda päevasel ajal külastada. Teisest viienda korruseni on ette nähtud korterid. Suured esimese korruse äriruumide aknad loovad piirkonnale kesklinnaliku ilme ja suurendavad päevasel ajal ka lähiümbruse turvalisust. Avalik tänavaruum on hästi jälgitav. Krundile positsioon 1 kavandatud Planeedi tn poolse hoone kolmas korrus tuleb lahendada katusekorrusena. Eesti standardi kohase insolatsiooni kestuse tagamiseks on krundile positsioon 2 kavandatud hoone viimase korruse pind planeeritud väiksem eelnevast korrusest. Välisviimistlus: betoon, krohv, komposiitplaadid, mitte kasutada plekki ja imiteerivaid materjale; kasutada tuleb heledates toonides materjale. Katusekattena plaanitakse kasutada SBSkate, lubatud ka valtsplekk, hoone stiil ühtne funktsionalistlik lähenemine. Hoonete sokli kõrgus ei tohi olla keskmisest maapinnast üle 40 cm kõrgem.

Seltsi küsimused: Tehnlilised näitajad:

1 Pos 1 Koidu 99// Planeedi 7 sihtotstarve: elamumaa 65%, ärimaa 35% krundi suurus: 1335 m2 ehitusalune pind: maa-pealsel osal 370 m2, maa-alusel osal 667 m2 hoonete arv krundil: 2 hoone max kõrgus: 16 m korruselisus: kuni 5 maapealset ja 2 maa-alust korrust korterite arv: 16 parkimiskohtade arv: 26 hoonestustihedus ?

2 Pos 2 Koidu 109// Planeedi 5 sihtotstarve: elamumaa 85% ärimaa 15% krundi suurus: 740 m2 ehitusalune pind: maa-pealsel osal 557 m2, maa-alusel osal 724 m2 hoonete arv krundil: 1 hoone max kõrgus: 16 m korruselisus: kuni 5 maapealset ja 2 maa-alust korrust korterite arv: 23 parkimiskohtade arv: 27 hoonestustihedus ?

Koidu 109/ Planeedi 5 planeering  

Koidu 109/ Planeedi 5 planeeringut selgitav plakat, mis koostatud Uue Maailma visiooni käigus

Koidu 109/ Planeedi 5 planeering  

Koidu 109/ Planeedi 5 planeeringut selgitav plakat, mis koostatud Uue Maailma visiooni käigus