__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Årsmelding og regnskap 2019

FISKETACO MED SKREI

Oppskriften finner du på www.coop.no/mega

www.madlahandelslag.no


FRUKT ER SUNT ÅRET RUNDT Epler, pærer, bananer, kiwi, mango, melon, ananas, blåbær, lichi, bringebær, granateple og mye mer deilig frukt og grønnsaker finner du i fruktdisken hos oss.

Oppskrifter med frukt og grønt finner du på www.coop.no/mega


Årsmelding 2019 Innledning

Madla Handelslag SA driver sin virksomhet i Madla bydel i Stavanger kommune. Virksomheten er detaljhandel innen dagligvarer, faghandelsvarer og byggevarer, samt egen brød og kakeproduksjon. Madla Handelslag SA er eiet av medlemmene. Årsmøtet er virksomhetens øverste organ og består av 15 valgte medlemmer hvor 10 er valgt av medlemmene og 5 er valgt av ansatte. Valg til årsmøte gjennomføres hvert annet år. Ved utgangen av 2019 var det 73 samvirkelag i Norge, og tilsammen 1.790.794 medlemmer i samvirkelagene tilsluttet Coop Norge. Dette er en økning på 82618 medlemmer fra året før. Antallet samvirkelag ble redusert med 3 stk. Madla Handelslag SA er ved årsskiftet det 16 største samvirkelaget i Norge.

Generelt om året 2019

Konsumprisindeksen var på 2,2 % i 2019 og dette var 0,5% lavere enn årsveksten fra 2018. Prisene på matvarer hadde fra 2018 til 2019 1% vekst. Markedsandelen for samvirkelagene i Norge var 29,5% i 2019. Da Mega Madla var under ombygging store deler av året og vår tidligere Prix Kvernevik var stengt på grunn av nybygg er ikke utviklingen for 2019 sammenlignbar. Året 2019 har vært preget av stor aktivitet med nybygg i Alkeveien Kvernevik, der vi har fått en ny Extra butikk. Den tidligere Prix butikken ble revet i februar og allerede 4.juli kunne vi åpne en helt ny Extra butikk på samme tomten. Det gamle bygget her var 50 år gammelt og lite hensiktsmessig. Det har blitt en fin og moderne butikk med det helt nyeste av utstyr og innredning, samt helt ny og miljøvennlig på kjøle og fryseutstyr. Samtidig ble det i mars startet en stor oppgradering av Mega Madla der alt av kjøl, frys, belysning og innredning ble skiftet. Både kjøleutstyr og belysning er nå skiftet til ett mye mer energi og miljøriktig system, som er det helt nyeste på markedet innen teknologi. Med så store oppgraderinger og nybygginger må vi takke alle våre medlemmer for at de har stått med oss i denne store omleggingen, selv om det til tider har vært vanskelig å finne frem til nye plasseringer av varene. Selv om det dette året er gjennomført store oppgraderinger og nybygg, er alt dette gjennomført tidsmes-

sig etter plan og kostnadene i alle prosjektene er innenfor budsjetterte rammer.

Årets drift

God drift er en viktig forutsetning for å lykkes i dagens konkurransesituasjon. Også dette året har det vært spesielt viktig å foreta raske og nødvendige omstillinger, særlig med hensyn til kostnadsstruktur, slik markedssituasjonen har krevd. At dette har lyktes så bra, viser at de ansatte og tillitsvalgte har vilje og evne til å ta de omstillingsbeslutninger som er nødvendige og sørge for at de blir gjennomført. Alt dette har vi i Madla Handelslag SA virkelig fått prøve dette året ved å både bygge, oppgradere og samtidig ha fullt kostnadsfokus. Parallelt har vi og fra 1.juni overtatt alt arbeidet som tidligere industrien har hjulpet oss med. Vi har tidligere hatt inne ca 50-60 personer hver uke fra

“God drift er en viktig forutsetning for å lykkes i dagens konkurransesituasjon” industrien som har fylt inn varer i hyllene i dagligvarebutikkene. Disse er nå nesten helt borte og vi har overtatt denne jobben selv, da mot kompensasjon. Innen dagligvarer har Madla Handelslag hatt en


Bananpannekaker En gang imellom må vi unne oss noe sødt og godt. Da er bananpannekaker med sirup et godt alternativ. Oppskriften finner du på www.coop.no/mega


omsetningsnedgang på 2,3% og innen faghandel en økning på 5,8%. Det er kjekt å se at selv om vårt butikknett periodevis i 2019 har vært nede og ikke bra, så har vi hver uke gjennom hele året i Mega Madla hatt samme antall kunder som året før. OBS Bygg på Revheim går fortsatt veldig bra, og vi ser at stadig flere av våre kunder og medlemmer legger byggevarehandelen til OBS Bygg på Revheim. Denne butikken oppnår og veldig bra tilbakemeldinger fra kundeundersøkelser gjennom hele året. De fleste av Madla Handelslags avdelinger gir positive økonomiske bidrag, selv etter 4% kjøpeutbytte. Det er også i 2019 blitt arbeidet mye med å videreutvikle Madla Handelslags kommunikasjon med medlemmer og kunder på nye kommunikasjonsplattformer. Spesielt våre sms-tilbud 2 ganger hver uke, er fortsatt meget populære. Varebonger, som sendes ut sammen med medlemsbrevet, benyttes mye, og gir store rabatter til medlemmene. Coop har utviklet en medlems-app, hvor varebongene og andre medlemstilbud fremkommer, og kan lastes ned og scannes i kassen. Vi vil anbefale at medlemmene laster ned medlems-appen og bruker den.

Omsetnings utvikling Coop Mega Mega Obs Bygg OBS Bygg Krambuå Extra Kafe'en Krambua Prix/ Extra Kafe

349,8349,2 mill 97,9 97,9 mill 4,3 21,1 mill 4,4 12,5 mill 13,0 21,1 mill

Egenkapitalutvikling

Madla Handelslag har over lang tid bygget opp sin egenkapitalandel, og vil fortsatt jobbe målbevisst for å oppnå resultater som setter laget i stand til å styrke sin egenkapital ved hjelp av egen inntjening. Årets styrking av egenkapitalen på kr 25.051.095,- er således et viktig bidrag i det å tilrettelegge for soliditet. Lagets egenkapital er på kr 273.537.251,- og er 61% av lagets totale kapital.

Kjøpeutbytte

Medlemmene får utbetalt 4% kjøpeutbytte for 2019. Samlet får medlemmene i Madla Handelslag utbetalt

kjøpeutbytte og medlemsrabatter på til sammen kr 22,5 millioner. Styret har og for 2020 garantert 4% kjøpeutbytte.

Medlemmer

I løpet av 2019 har Madla Handelslag fått 920 nye innmeldte medlemmer og 683 som meldte seg ut og hadde ved utgangen av 2019 til sammen 26139 medlemmer.

Medarbeidere

Ved siste årsskifte var det 225 medarbeidere. 70 heltidsansatte og 155 deltidsansatte i Madla Handelslag. Styret vil dette året spesielt fremheve det gode arbeidet som blir gjort med forebygging, tilrettelegging og oppfølging av de ansatte. Sykefraværet var i 2019 på 5% for Madla Handelslag samlet. Av dette var 3,3% langtidsfravær (fravær over 16 dager) og 1,6% korttidsfravær. Sykefraværet i Madla Handelslag ligger under det som er vanlig i bransjen og det er det grunn til å være svært tilfreds med. Det har også i 2019 vært stort fokus på kompetanseheving og det sosiale arbeidsmiljøet, noe som er viktig for at de ansatte kan føle trygghet og glede i sitt arbeid. Dette er også viktig for å kunne gi god kundebehandling og ha stort fokus på handleopplevelse, noe som har hatt høy prioritet de siste årene. Styret er meget godt fornøyd med de ansattes innsats i 2019 og takker hver enkelt for vel utført arbeid. Det må og for 2019 gis en ekstra stor takk til medarbeiderne for alt ekstra arbeidet i forbindelse med nybygg og oppgraderinger som har pågått gjennom hele året. Styret vil også spesielt ønske nye medarbeidere velkommen. Alle lederne i Madla Handelslag deltar i en kontinuerlig opplærings og utviklingsplan, som har som formål å gjøre våre ledere enda dyktigere i samspillet med både kunder og ansatte. Målet er at lederne, gjennom strukturert opplæring, foruten å gi den enkelte leder økt kompetanse knyttet til selvledelse og prestasjonsutvikling, skal få en «verktøykasse» som inkluderer trening og metoder for å få det beste ut av hver medarbeider. Dette inn-


befatter trening på å forankre mål, ha riktig fokus og bevissthet knyttet til bruk av ulike samtaleteknikker. Vi har tro på at dette skal bidra til å skape større trygghet for våre medarbeidere og samtidig føre til at våre kunder/medlemmer skal få en enda bedre kundeopplevelse i møtene med oss. Til å lede og drive denne utviklingen av ledere, leies det inn ekstern kompetanse samtidig som vi nytter oss mye av Coop Norge sine kompetanseplattformer. Vi ser at ny og oppdatert læring via Coop Norge sine E-læringsplattformer fungerer veldig bra, og da særlig for ny generasjon medarbeidere. Spesielt kjekt var det og at Amfi Madla ble kåret til årets kjøpesenter i Norge i 2019. Og siste finale i konkurransen stod det mellom Madla, Sandvika Storsenter og Aker Brygge. Blir da kjekt når vi i kommende år nå skal inn å måle oss opp mot Scandinaviske kjøpesenter.

Miljø/Bærekraft

Coop forholder seg til bærekraft både med tanke på miljøet, det økonomiske, og ikke minst det sosiale. Coop-dugnaden har så langt gitt mer enn 5000 barn muligheter til å drive med de fritidsaktivitetene de ønsker. Sammen med Røde Kors gir Coop gjennom øremerkede summer fra Änglamark-serien økonomisk støtte til familier med lav inntekt, slik at barna får delta i sin ønskede fritidsklubb. Når vi går inn i et nytt tiår ønsker Coop å være en av aktørene som bidrar til å gjøre en forskjell. Derfor er 2019 et år som i stor grad har hatt fokus på å rigge seg for fremtiden, når mer enn 30 prosent av våre nye medeiere er under 29 år, så vil også dette vil stille andre krav til oss i årene som kommer. Coop Norge er samvirkelagenes viktigste samarbeidspartner for å bidra til en mer bærekraftig virksomhet. Coops Norges Års- og bærekraftsrapport beskriver status og resultater for arbeidet med bærekraft i Coop-fellesskapet. Rapporten og ytterligere informasjon finnes på www.coop.no/coop-ogbarekraft. Styret i Madla Handelslag ser det som viktig at strategiske bærekraftstiltak får enda større plass i virksomheten i tiden som kommer. Bærekraft handler allerede nå om risikoreduksjon, tilgang på viktige råvarer, omdømme og ikke minst om å oppfylle våre medeieres forventninger. Madla Handelslag søker til enhver tid å etterleve

gjeldende lover og forskrifter. Madla Handelslag har kildesortering innen de fleste typer avfallshåndtering. Det oppnås høy gjenvinning fra vår retur av avfall. Det er siste året blitt investert betydelig i nye kjølemedier og ny belysning som vi ser gir betydelig mindre energiforbruk og er mer miljøvennlig. Madla Handelslag arbeider kontinuerlig med å være i forkant når det gjelder tilbud på miljøvennlige og økologiske varer. Det har også vært stor suksess med vårt prosjekt på matsvinn fra blant annet kafeteria der vi ble den største brukeren i regionen av salgs appen «TooGoodToGo», hvor det er mulig å kjøpe en «forundringspose» med overskuddsmat (påsmurt og søtbakst) fra Kafe´n, før stengetid. Prisen vil være ca 75 % lavere enn normal utsalgspris på disse produktene. Samtidig forventer vi å være i gang med helt nye serier mer miljøvennlig emballasje innen flere vareområder. Madla Handelslag har nå flere prosjekter gående som angår reduksjon av matsvinn/kastesvinn internt, som vi og håper skal gi bedre grunnlag for at kundene kaster mindre mat. Dette er ett område som kan være ganske krevende i krysningene mellom det å bruke mat med oppnådd dato opp mot matsikkerheten. Her jobber Coop Norge og de kjedene vi driver våre butikker gjennom med ett omfattende og godt arbeid som vi har store forventninger til i årene som kom-

“Styret er meget godt fornøyd med ansattes innsats i 2019“ mer. Det er gjennom året 2019 i Coop avholdt stor landsdekkende konferanse om bærekraft og hvordan generasjon Z som er våre fremtidige kunder tenker om dette. Det har her vært invitert miljøer fra hele verden til disse samlingene, der en virkelig har fått sett hvilke utfordringer vi sammen står overfor innen miljø og bærekraft. I Madla Handelslag har vi derfor sett at vi ønsker å følge opp Coop Norges gode arbeid på dette området og se til at vi hele tiden får integrert disse nye målene og mulighetene som dette gir.


Innenfor egenproduserte varer satser vi og mer på miljøvennlig emballasje. Mega Madla er i dag en av regionens største butikker i omsetning og utvalg av økologisk mat og da særlig innen Frukt og Grønt. Mega Madla er og blitt en av Norges beste på Vegan og Vegetarmat og her satses det for fullt i 2020 med eget internt team på dette vareområdet.

Eiendom og aksjer

Madla Handelslag eier og er medeier i flere eiendomsselskaper. Formålet med dette er å kunne utvikle eiendommene bl.a. til egnede handelslokasjoner for Madla Handelslag. Samtidig som det er investert en del i eiendom for utvikling siste årene ser vi og at vi har vært heldige å kunne hente ut betydelige gevinster på våre eiendomstransaksjoner. I 2019 har vi hentet utbytter på ca 20 mill fra våre hel- og deleide selskaper innen eiendom. Madla Handelslag eier en eiendom på ca 18 mål på Sunde, etter at opsjonsavtale med grunneiere ble innløst i 2017. Det ble også kjøpt inn noe ekstra tilgrensede arealer i 2018, samt at det er gjort utvidede opsjonsavtale i dette område. Målet her er å få bygget ny OBS Bygg, slik vi på den måten kan få flyttet dagens OBS Bygg på Revheim over til dette området. Dette for å kunne få startet utviklingen av den store utbyggingen av Madla Vest. Vi håper å være i gang med byggingen av ny OBS Bygg på Sunde i løpet av 2020. Denne saken har dradd ut betydelig mer enn forventet og skal nå opp til ny politisk behandling første halvår 2020. Madla Handelslag eier 20% av aksjene i Coop Eiendom Rogaland AS. Coop Eiendom Rogaland AS solgte sommeren 2019 ut ferdig områderegulert areal på Revheim og har dermed solgt seg betydelig ned på arealene som en

hadde i dette selskapet. Dette selskapet eies sammen med Coop Klepp, Coop Gjesdal, Coop Norge Eiendom AS og Masiv Eiendom AS. Coop Eiendom Rogaland AS er et holdingselskap, som har datterselskapet Madla Vest AS. 2017 ble det stiftet et nytt selskap, Coop Eiendom Sørvest AS, med Coop Norge Eiendom AS, Coop Sørvest SA, Coop Økonom SA, Coop Gjesdal SA og Madla Handelslag SA som aksjonærer. Madla Handelslag eier 12,5 % av aksjene, det samme som de øvrige samvirkelagene, mens Coop Norge Eiendom AS eier 50 %. Selskapets formål er å arbeide for å sikre gode lokasjoner til samvirkelagene med tanke på nyetableringer av butikker. Madla Handelslag eide 100% av selskapet Madla Revheim Utbygging AS, men fra sommeren 2019 ble det her solgt ut 66,6% av aksjene til henholdsvis 33,3% til Coop Eiendom Norge AS og Masiv AS. Selskapet eier eiendommer langs Revheimsveien, der blant annet gamle Madla Trevare-bygget ligger. Bygningene på eiendommen leies ut. Selskapet regulerer nå denne eiendommen til et stort kombinert forretnings/bolig-kompleks. Det er beregnet ca 10.000 kvm handel, 4000kvm næring og en god del boenheter på taket av dette bygget. Madla Handelslag har og stiftet ett nytt selskap som heter Atriumsgården AS med samme eierform som i Madla Revheim Utbygging AS. Det er gjennom dette selskapet en forventer at det første kombinerte bolig og handelsprosjektet på Revheim vil bli utviklet gjennom. Madla Handelslag eier 33% av aksjene i Risavika Havnering 14 AS. Dette er et selskap som eier en større eiendom i Tananger og eies sammen med Nor Sea Group AS og Masiv Eiendom AS, med like store

Oversikt over eiendomsselskap Madla Handelslag SA

Atriumsgården AS (33,3%)

Kvernevikveien Invest AS (50%)

Coop Eiendom Rogaland AS (20%)

Risavika Havnering 14 AS (33%)

Madla Revheim Utbygging AS (33,3%)

Coop Eiendom Sørvest AS (12,5%)


LØRDAGSFAVORITTEN

RISGRØT Grøt på lørdag er en klassiker. Tenk deg en tallerken med rykende varm grøt med sukker, kanel og en liten smørklatt i midten. Bedre blir dety ikke Oppskriften finner du på www.coop.no/mega


eierandeler. Her er det en ferdig områderegulering klar og vi håper å kunne starte byggingen av en ny dagligvarebutikk her som en del av ett lokalsenter i løpet av 2020. Når denne butikken er etablert i Tananger, vil ett nedsalg av aksjene i denne eiendommen bli vurdert. Madla Handelslag eier 50% av Kvernevikveien Invest AS. Selskapet eier en eiendom på Nore Sunde på ca10 mål. Masiv Eiendom AS eier de øvrige 50% av selskapet. Vi har i 2019 prøvd å få igangsatt en regulering av ett nytt helsehus på denne tomten.

Styret og administrasjonen jobber og nå konkret med ny stor dagligvarebutikk i det nye området Madla Vest og har allerede startet regulering og prosjektering av denne. I tillegg vurderes og hele tiden andre interessante destinasjoner for fremtidige butikker. Dette syner at styret har stor tro på Madla bydel og dens fremtid for utvikling. Styret har lagt inn følgende tiltak i strategiplanen 2020-2022. 2020: Oppstart nybygg til OBS Bygg på Sunde / Krossbergveien.

Madla Handelslag SA eier i tillegg en seksjon i eierseksjonssameiet Amfi Madla, på ca 7.100 m2, hvor Mega-butikken, kafeen og Expressen er lokalisert. Madla Handelslag SA eier også eiendommen i Kvernevik, hvor den nye Extra butikken er, samt OBS Bygg-eiendommen på Revheim.

2020: Oppstart nybygg for ny stor dagligvarebutikk i Tananger sentrum.

Driftsutsikter for 2020

I tillegg vurderes det hele tiden andre beliggenheter i bydelen ut fra prinsippet om at kundene i større grad vil gjøre sine mat innkjøp i sykkel/gangavstand i fremtiden. Alle våre nye tiltenkte destinasjoner vil ligge tett inntil kollektivaksene, samt være godt tilrettelagde for spesielt myke trafikanter. Disse nye store satsingene for Madla Handelslag de kommende årene, vil komme gjennom en kombinasjon av leide og egeneide lokasjoner. Selv med så store investeringer over de kommende 2-5 årene, forventer styret at det meste av dette skal kunne gjennomføres uten lånefinansiering. Da bortsett fra en topp/mellomfinansiering i årene 20212023.

På tross av hard konkurranse, er det styrets oppfatning at Madla Handelslag er godt rustet for fremtiden. Styret har budsjettert med en omsetningsøkning for 2020. Vi vil nå få en god effekt på omsetningsutviklingen i Kvernevik der butikken i fjor hadde stengt første halvår. Brød-, kake- og catering-sortimentet vil bli ytterligere oppgradert. Det er og stor tro på ett nytt take-away system som skal videreutvikles i 2020. På OBS Bygg er det lagt til rette for leie av varebil til hjemkjøring av varer, samt utlån av 3hjuls el-sykkel med lastekasse til hjemtransport i nærområdene.

2021/22: Oppstart bygging av Atriumsgården i Madla Vest, der med en stor ny dagligvarebutikk, samt en del mindre konsepter som er relatert til ett stort «helsehus».

“ På tross av hard konkurranse er styrets oppfatning av Madla Handelslag er godt rustet for fremtiden”

Det største arbeidet er nå å klargjøre nye handelsdestinasjoner for Madla Handelslag i fremtiden. Det er veldig stor regulering og utvikling/bygging av nye boliger i Madla bydel de kommende årene. Det er gjort mye analysearbeid for hvor folk vil bo i fremtiden i bydelen, samt utarbeidelse av tidsperspektiv for nye handelsdestinasjoner for Madla Handelslag. Med de store områdene fra Madlakrossen og i aksen frem til Tananger sentrum, vil det de kommende årene komme veldig mange nye innbyggere.

Gjennom de nye og fremtidsrettede kommunikasjonsplattformene ønsker vi i fremtiden å kunne tilby våre medlemmer flere og nye medlemsfordeler.


For å kunne lykkes med dette, er det ønskelig at medlemmene gir Madla Handelslag fullmakt til å kommunisere via nye medier (blant annet e-post, sms og facebook). Slik fullmakt kan gis ved at du går inn via «min side» på coop.no. Det anbefales også å laste ned medlems-appen, for å få tilgang til gode medlemstilbud på en enkel måte. Vi kan og se at store deler av medlemmene våre nå bruker “minside” på coop.no portalen til å organisere medlems innskudd/uttak, samt utføre mange andre tjenester. Samtidig oppfordrer vi dere til å teste ut Coopay der du nå kan betale med din mobiltelefon i våre avdelinger. Mer info finner du og på nettsidene til Coop.no eller du kan henvende deg til vår informasjon i Mega Madla der de kan gi deg god veiledning på dette.

- Personvern knyttet til rekruttering er ivaretatt gjennom innføring av digitalt rekrutteringssystem, hvor butikkene ikke lenger tar imot åpne søknader på papir. Alt dette handteres i dag av vår personalsjef.

Representasjon

Madla Handelslag har lagt bak seg et utfordrende driftsår, med godt økonomisk resultat. Selv med betydelige investeringer i nye oppgraderte butikker har vi fått ett bra resultat. Den økonomiske stillingen er på ny betydelig styrket, noe som gir Madla Handelslag handlekraft og valgmuligheter i fremtiden. Samtidig ser vi at vårt nye og oppgraderte butikknett nå skal gi oss gode muligheter for god vekst i årene fremover. Styret vil rette takk til medarbeidere, medlemmer og tillitsvalgte for god og positiv medvirkning i det lagspillet som må til for å lykkes.

Madla Handelslag har rett på 1 person og 2 vararepresentanter i årsmøtet til Coop Norge SA. Styreleder Ståle Hervik er valgt som representant og Lars Arvid Hegelstad og Cecilie J Knudsen som henholdsvis 1. og 2. vararepresentant til årsmøtet i Coop Norge SA. Styret har siste periode bestått av Tor Ståle Hervik (leder), Torbjørg Ristesund (nestleder), Geir Pedersen, Eivind Eliassen, Ingrid Iversen, Cecilie J Knudsen (ansattvalgt), Inge Moe (ansattvalgt) og Wenche Lerang (ansattvalgt). 1.vara Eli Anette Fløisvik møter fast i styremøtene. Styret har i perioden hatt 7 møter og behandlet 52 saker. Vi er stolte i Madla Handelslag over å være en del av Coop systemet og særlig når en og i 2019 ble kåret til «årets omdømmebedrift», samt flere gode utmerkelser innen miljø og teknologisatsingene. Vi ser nå at vi sammen er betydelig foran våre konkurrenter innen flere områder som betalingsløsninger og kundetilpassende kjøps løsninger.

Personvern

- Sikring av personvern knyttet til medlemsdata er i hovedsak ivaretatt av Coop Norge, og virksomheten har sikret sin del gjennom tilgangsstyring og opplæring. - Sikring av personvern knyttet til ansattes person opplysninger er hovedsakelig ivaretatt gjennom vårt HR system for registrering og oppbevaring av persondata samt tydeligere rutiner for oppbevaring av papirer.

Likestilling.

Madla Handelslag har en god likestilling innenfor alle representerte områder og en kan her nevne følgende: Årsmøte/representantskap 6 menn og 9 kvinner Styre 4 menn og 4 kvinner Administrasjon og ledelse 36% kvinner og 64% menn Tillitsvalgte, verneombud og bedriftsarbeidsmiljøutvalg 50% kvinner og 50% menn.

Sluttord

Hafrsfjord den 19.februar 2020


Tor StĂĽle Hervik Styreleder

Geir Pedersen Styremedlem

Cecilie J Knudsen Styremedlem

Torbjørg Ristesund Nestleder

Ingrid Iversen Styremedlem

Wenche Lerang Styremedlem

Eivind Eliassen Styremedlem

Inge Moe Styremedlem

Lars Arvid Hegelstad Adm. Dir.


REGNSKAP

Madla Handelslag SA Foretaksnr.: 952 000 551

Resultatregnskap Salgsinntekt Kjøpeutbytte - medlemmer Varekostnad BRUTTOFORTJENESTE                                          Årsbonus Leieinntekter Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Lønn butikk,lager,kontor,renhold Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader                        Andre personalkostnader                     Sum lønnskostnader Ordinære avskrivninger Nedskriving utrangerte driftsmiddel Lys, varme og husleie Butikk og felleskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER

Note 11

3 2, 3 7 7 8 2

6 6 6

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNADER Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT

12

ÅRSRESULTAT Overføringer: Til disposisjonsfond SUM OVERFØRINGER

2018

486 248 825 489 341 806 -13 878 476 -14 170 857 -355 519 464 -362 455 204 116 850 884 112 715 746 2 585 742 2 618 510 1 896 180 1 317 941 3 181 164 4 196 316 124 513 971 120 848 512

DRIFTSRESULTAT Inntekt på investering i tilknyttet selskap Renteinntekt fra datter og tilknyttet selskap Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad RESULTAT AV FINANSPOSTER

2019

9

62 299 869 57 811 007 9 360 984 8 815 095 2 899 430 2 377 098 1 149 196 1 454 603 75 709 479 70 457 803 7 116 173 6 880 651 3 697 883 0 5 895 787 6 077 300 24 649 274 22 990 745 117 068 597 106 406 499 7 445 374

14 442 014

16 000 000 910 293 2 395 355 2 385 954 1 580 454 20 111 147

0 257 513 3 103 675 0 1 485 235 1 875 953

27 556 521

16 317 966

2 588 554 24 967 967

4 066 763 12 251 203

24 967 967

12 251 203

24 967 967 24 967 967

12 251 203 12 251 203


BALANSE

Madla Handelslag SA Foretaksnr.: 952 000 551

BALANSE PR. 31.12

Note

2019

2018

EIENDELER Tomter Forretningsbygg Butikkdata                       Kjøl- og fryseutstyr                      Transportmidler, inventar og utstyr o.l. Prosjekt under utvikling SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

7 7 7 7 7 7 7

Investering i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investering i tilknyttet selskap Andel i NKL Andre langsiktige fordringer SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

6 6 6 6

SUM ANLEGGSMIDLER Varebeholdning SUM VARER  Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer SUM FORDRINGER Bankinnskudd Kontanter Plasseringskonto NKL SUM BANKINNSKUDD OG KONTANTER

67 952 979 63 785 497 99 963 603 94 693 147 885 331 620 177 15 332 042 2 544 636 28 509 925 18 790 796 2 434 444 1 803 579 215 078 324 182 237 831 0 0 26 888 490 4 931 479 47 691 085 79 511 053

31 864 445 5 667 506 8 542 470 4 931 479 9 642 156 60 648 056

294 589 378 242 885 887 5

36 511 182 36 511 182

30 870 313 30 870 313

10

1 312 052 11 210 161 12 522 213

434 150 6 607 421 7 041 571

4

89 970 382 123 505 625 4 737 792 5 296 617 8 719 174 7 726 361 103 427 349 136 528 604

SUM OMLØPSMIDLER

152 460 744 174 440 488

SUM EIENDELER                                         

447 050 122 417 326 375


BALANSE

Madla Handelslag SA Foretaksnr.: 952 000 551

                                        BALANSE PR. 31.12

Note

2019

2018

7 582 023 7 582 023

7 498 896 7 498 896

EGENKAPITAL OG GJELD Andelsinnskudd SUM INNSKUTT EGENKAPITAL Felleseid andelskapital Utbyttegarantifond Reservefond Disposisjonsfond SUM OPPTJENT EGENKAPITAL

9 951 600 9 951 600 36 915 791 36 915 791 73 570 100 73 570 100 145 517 737 120 549 770 265 955 228 240 987 261

SUM EGENKAPITAL

9

Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

3 12

Medlemsinnskudd SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD

273 537 251 248 486 156 4 954 219 2 974 112 7 928 331

3 951 979 2 803 425 6 755 404

114 096 465 111 733 953 114 096 465 111 733 953

Leverandørgjeld Skattetrekk og arbeidsgiveravgift Feriepenger Merverdiavgift Betalbar skatt Skyldig kjøpeutbytte Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD

6 216 628 4 459 150 6 261 839 5 381 437 2 417 867 16 314 944 10 436 211 51 488 075

6 953 257 4 119 584 5 882 499 4 563 083 4 102 620 16 499 982 8 229 836 50 350 861

SUM GJELD

173 512 871 168 840 219

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

447 050 122 417 326 375

Madla, 19.02.2020 Styret i Madla Handelslag SA

Tor Ståle Hervik styreleder

Torbjørg Ristesund nestleder

Ingrid Iversen styremedlem

Eivind Eliassen styremedlem

Geir Pedersen styremedlem

Inge Moe styremedlem

Cecilie Jacobsen Knudsen styremedlem

Wenche Lerang styremedlem

Lars Arvid Hegelstad daglig leder


NOTER

Madla Handelslag SA Org. nr.: 952 000 551

Noter til regnskapet for 2019

Note 1 Regnskapsprinsipper  Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og norske  regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er  klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett  klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge  kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke  forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives  planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.  Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld  balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.  Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som  hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap Kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap og andre selskap. Investeringen blir  nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og  konsernbidrag inntektsføres som finansinntekt.  Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til  forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte  fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke  antatt tap. Varer Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Inntekts- og kostnadsføringstidspunkt (sammenstilling)  Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og  kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan  henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.  Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt ( formue og  inntektsskatt) og endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel. Utsatt skatt / skattefordel er  beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom  regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og  skattereduserende midlertidige forskjeller, som reverseres eller kan reversere i samme periode,  er utlignet og nettoført. 


NOTER

Madla Handelslag SA Org. nr.: 952 000 551

Noter til regnskapet for 2019

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m. Lønnskostnader Sum lønnskostnader

2019 75 709 479

2018 70 457 803

Lønnskostnadene er nærmere spesifisert i resultatregnskapet. Gjennomsnittlig antall årsverk 

126

120

Ytelser til ledende personer Lønn/styrehonorar Andre oppgave pl. ytelser Gruppeliv-/Uføreforsikring

Daglig leder 1 587 454 184 540 45 630

Styre 274 445

Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 125 000. I tillegg kommer honorar for andre  tjenester med kr 99 000. Beløpene er eks. mva.

Note 3  Pensjonsforpliktelser Avtalefestet Pensjon (AFP) Madla Handelslag er tilsluttet fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP). Det er ikke nok  data tilgjengelig til å beregne forpliktelsen og ordningen er regnskapsmessig behandlet som en  innskuddspensjon. Det vil si at årets betalte premier kostnadsføres og at det ikke beregnes  noen fremtidig forpliktelse. Obligatorisk tjenestepensjon Ifølge lov om obligatorisk tjenestepensjon  er foretaket pliktig til å ha tjenestepensjonsordning. Det er tegnet en pensjonsordning som oppfylles lovens krav. Pensjonsavtale ledelsen Daglig leder har en pensjonsavtale som gir rett til en ytelsesbasert alderspensjon. Årets pensjonskostnad inkl arbeidsgiveravgift utgjør kr 1 002 240,- og inngår i sum  pensjonskostnader. Balanseført pensjonsforpliktelse på kr 4 954 219,- er usikret og vil bli finansiert over drift.

Madla Handelslag SA

Note 4 Bundne midler Org. nr.: 952 000 551 Bundne skattetrekksmidler utgjør kr 2 712 624. Noter til regnskapet for 2019 Note 5 Varelager Det er i bokført verdi av varelager gjort fradrag for ukurante varer og prisfallsrisiko i form av et  prosentvis sikringsfradrag. Vurderingsprinsippet er i hovedsak uendret fra tidligere års  regnskap.

Note 6  Investeringer i tilknyttede selskap

Madla Revheim Utbygging AS Kvernevikveien Invest AS

Ansk. 2016 2015

Andel Forr.kontor Kleppe 33,3 % 50 % Kleppe

Egenkapital 1 050 834 1 640 597

Årsesultat -200 097 -170 179


Madla Handelslag SA Org. nr.: 952 000 551

NOTER

Noter til regnskapet for 2019 Note 5 Varelager Madla Handelslag SA Det er i bokført verdi av varelager gjort fradrag for ukurante varer og prisfallsrisiko i form av et  Org. nr.: 952 000 551 prosentvis sikringsfradrag. Vurderingsprinsippet er i hovedsak uendret fra tidligere års  regnskap. Noter til regnskapet for 2019 Note 5 Varelager Note 6  Investeringer i tilknyttede selskap Det er i bokført verdi av varelager gjort fradrag for ukurante varer og prisfallsrisiko i form av et  prosentvis sikringsfradrag. Vurderingsprinsippet er i hovedsak uendret fra tidligere års  Ansk. Andel Forr.kontor Egenkapital Årsesultat regnskap. Kleppe 1 050 834 -200 097 Madla Revheim Utbygging AS 2016 33,3 % Kvernevikveien Invest AS 2015 50 % Kleppe 1 640 597 -170 179 Coop Eiendom Rogaland AS 2012 20 % Kleppe *17 061 785 *-922 715 Note 6  Investeringer i tilknyttede selskap Risavika Havnering 14 AS 2015 33,3 % Tananger *6 449 000 *-216 000  Coop Eiendom Sørvest AS 2017 12,5 % Langhus *9 461 338 *-540 811 Ansk. Andel Forr.kontor Egenkapital Årsesultat Atriumsgården AS 2019 33,3 % Kleppe 544 597 -55 403 Madla Revheim Utbygging AS 2016 33,3 % Kleppe 1 050 834 -200 097 -170 179 Kvernevikveien Invest AS 2015 50 % Kleppe 1 640 597 *Beløp hentet fra 2018 årsregnskap. Coop Eiendom Rogaland AS 2012 20 % Kleppe *17 061 785 *-922 715 Risavika Havnering 14 AS 2015 33,3 % Tananger *6 449 000 *-216 000  Coop Eiendom Sørvest AS 2017 12,5 % Langhus *9 461 338 *-540 811 Atriumsgården AS 2019 33,3 % Kleppe 544 597 -55 403 Mellomregninger tilknyttede selskap               2019 2018

Langsiktig fordring datterselskap *Beløp hentet fra 2018 årsregnskap. Langsiktig fordring tilknyttede selskap

23 204 835

Mellomregninger tilknyttede selskap               2019 Langsiktig fordring datterselskap Langsiktig fordring tilknyttede selskap

23 204 835

         5 667 506 9 493 370 2018           5 667 506 9 493 370


NOTER

Madla Handelslag SA Org. nr.: 952 000 551

Noter til regnskapet for 2019

Note 9 Egenkapital

(Hele tusen) Egenkapital 1.1 Endring andelsinnsk. Årsresultat  Egenkapital 31.12

Andels Felleseid Reserve Utbytte innskudd andelskap fond fond 7 499 9 952 73 570 36 916 83 7 582

9 952

73 570

36 916

Disp. fond 120 550   24 967 145 518

Sum 248 487 83 24 967 273 537

Note 10 Kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsatt til tap på krav Balanseverdi pr. 31.12 

Note 11 Kjøpeutbytte - medlemmer Kjøpeutbytte Kjøpeutbytte - egne medlemmer Kjøpeutbytte - andre medlemmer Sum

1 362 052 -50 000 1 312 052

2019

2018

12 848 142 1 030 335 13 878 476

13 204 846 966 011 14 170 857


NOTER

Madla Handelslag SA Org. nr.: 952 000 551

Noter til regnskapet for 2019

Note 12 Skatt

Årets skattekostnad: Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Skattekostnad  Skattepliktig inntekt: Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Skattepliktig inntekt Betalbar skatt Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt av formue Sum betalbar skatt i balansen

2019

2018

2 417 867 170 687 2 588 554

4 102 620 -39 250 4 066 763

27 556 521 -17 852 621 -775 851 8 928 050

16 317 966 43 744 -383 387 15 978 323

1 964 171 453 696 2 417 867

3 675 014 427 606 4 102 620

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

Varige driftsmidler Varebeholdning Fordringer Pensjonsforpliktelse Sum

Utsatt skatt (22 %)   

2019 22 583 711 -4 060 798 -50 000 -4 954 219 13 518 694

2018 20 400 332 -3 655 511 -50 000 -3 951 979 12 742 843

Endring -2 183 379 405 288 0 1 002 240 -775 851

2 974 113

2 803 425

-170 687


KONTAKSTRØM

Madla Handelslag SA KONTANTSTRØMOPPSTILLING (BELØP I HELE TUSEN)

Likvider tilført / brukt på virksomheten Tilført fra årets virksomhet Endringer i fordringer, varebeholdning, kortsiktig gjeld Netto likviditetsendring fra virksomheten

Likvider tilført / brukt på investeringer Investert i aksjer Investert i anleggsmidler Endring utsatt skatt Avgang aksjer Salg driftsmidler Netto likviditetsendring fra investeringer

Likvider tilført / brukt på finansiering Netto endring lån datter/tilknyttet selskap Endring langsiktig fordring Endring andelsinnskudd Endring medlemsinnskudd Endring pensjonsforpliktelser Netto likviditetsendring fra finansiering

Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning 01.01 Likviditetsbeholdning 31.12

1) Tallet fremkommer slik: Resultat før skattekostnader Gevinst (-)/tap (+) ved salg av aksjer Ordinære avskrivninger Nedskrivning, utrangerte driftsmidler Gevinst (-)/tap (+) ved salg av anleggsmidler Skatter Tilført fra årets virksomhet

2019

2018

(A)

33 425 -9 984 23 441

19 109 -1 892 17 217

(B)

-7 725 -43 655 171 23 600 0 -27 609

0 -4 425 -39 0 280 -4 184

(C)

-8 034 -24 347 84 2 362 1 002 -28 933

-2 009 -4 248 144 -7 794 949 -12 958

-33 101 136 528 103 427

75 136 453 136 528

1)

(A+B+C)

27 -2 7 3

556 357 116 698 0 -2 588 33 425

16 317 0 6 880 0 -21 -4 067 19 109


Profile for Madla Handelslag SA

Årmsleing 2019  

Årmsleing 2019  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded