Page 1

Årsmelding og regnskap

2018

GRAVET ØRRET MED DILLSTUEDE POTETER Oppskriften finner du på www.coop.no/mega

www.madlahandelslag.no


EN NY FREDAGSFAVORITT

FISKETACO MED SKREI

Det er ikke noe i veien med fredagstacoen. Men det er ikke noe i veien for å gi den en ørliten pause og en voksen vri heller. Prøv taco med skrei. Oppskriften finner du på www.coop.no/mega


Årsmelding 2018 Innledning Madla Handelslag SA driver sin virksomhet i Madla bydel i Stavanger kommune. Virksomheten er detaljhandel innen dagligvarer, faghandelsvarer og byggevarer. Ved utgangen av 2018 var det 76 samvirkelag i Norge, og tilsammen 1 708 176 medlemmer i samvirkelagene tilsluttet Coop Norge. Dette er en økning på 80 768 medlemmer fra året før. Antallet samvirkelag ble redusert med 11 stk. Konsumprisindeksen var på 2,7% i 2018 og dette var en 0,9% høyere enn årsveksten fra 2017. Prisene på matvarer hadde fra 2017 til 2018 2,5% vekst. Markedsandelen for samvirkelagene i Norge var 29,4% i 2018. Madla Handelslag hadde en markedsvekst på 0,3%.

Generelt om året 2018 Det har vært betydelige endringer og omstillinger i mange bransjer i regionen de siste årene, som følge av problemene i olje- og gassnæringen. Dette har påvirket dagligvaremarkedet negativt i vår region. I Madla Handelslag har omsetningen og antall kunder vist en svak positiv utvikling. Konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen er fortsatt krevende og vår region er blant de med svakest utvikling i hele landet. I 2015 kjøpte Coop Norge Handel AS, gjennom sitt datterselskap Norsk Butikkdrift AS, ICA-kjeden i Norge. Det er dialog mellom samvirkelagene i Norge og Coop Norge om hvilke driftsformer disse butikkene skal ha på lengre sikt, og en eventuell integrering med samvirkelagene.

butikken oppnår og veldig bra tilbakemeldinger fra kundeundersøkelser gjennom hele året. De fleste av Madla Handelslags avdelinger gir positive økonomiske bidrag, selv etter 4% kjøpeutbytte. Det er i 2018 ikke gjort vesentlige oppgraderinger av vårt butikknett, da i påvente av en kommende større oppgradering av Mega Madla. Når det gjelder Prix Kvernevik er det utredet mange alternativ for videre drift og styret har nå besluttet å rive dagens butikk, for så å bygge ny Extra butikk som blir ca 50% større og med betydelig bedre utvalg.

“God drift er en viktig forutsetning for å lykkes i dagens konkurransesituasjon”

God drift er en viktig forutsetning for å lykkes i dagens konkurransesituasjon. Også dette året har det vært spesielt viktig å foreta raske og nødvendige omstillinger, særlig med hensyn til kostnadsstruktur, slik markedssituasjonen har krevd. At dette har lyktes så bra, viser at de ansatte og tillitsvalgte har vilje og evne til å ta de omstillingsbeslutninger som er nødvendige og sørge for at de blir gjennomført.

Dagens Prix Kvernvik stenges og rives første uke i februar. Vi håper å kunne åpne ny Extra butikk her allerede innen sommeren 2019. Det er og i 2018 gjort betydelige utredninger for oppgradering av Mega Madla. Denne butikken har nå siden åpningen i 2007 solgt varer for hele 5 milliarder. Det behøves nå litt oppgradering/fornying. Det er besluttet at det skal skiftes det meste av kjøle/fryse utstyr for å imøtekomme nye kommende krav av kjølemedier, samt det å gjøre dette mer energieffektivt. Samtidig er det besluttet å ta en total opp pussing av butikken der en får lagt inn nye kjede elementer. Det legges nå opp til enda større miljø- og energi effektive løsninger. Her vil det og komme ett enda større utvalg innen fersk-varegruppene.

Innen dagligvarer har Madla Handelslag hatt en omsetningsnedgang på 1% og innen faghandel en økning på 5,2%. OBS Bygg på Revheim går fortsatt veldig bra, og vi ser at stadig flere av våre kunder og medlemmer legger byggevarehandelen til OBS Bygg på Revheim. Denne

Det er også i 2018 blitt arbeidet mye med å videreutvikle Madla Handelslags kommunikasjon med medlemmer og kunder på nye kommunikasjonsplattformer. Spesielt våre sms-tilbud 2 ganger hver uke, er fortsatt meget populære. Varebonger, som sendes ut sammen med

Årets drift


SLIK FRITERER DU CHIPS

LAKSEBURGER MED DILLDRESSING OG SØTPOTETCHIPS Skal du ha noe kjapt og godt er det bare å hive en lakseburger på grillen. Ingen kan si nei til en saftig lakseburger med deilig tilbehør! Oppskriften finner du på www.coop.no/mega


Omsetningsutvikling Coop Mega Obs Bygg Krambuå Kafe'n Blomsten Prix Kvernevik Totalt Produksjon Bakeri

2013 370,6 52,4 3,8 9,1 14,2 24,6 474,7 16,9

2014 374,9 77,6 4,2 10,9 14,0 25,3 506,9 16,5

Kafe'n 2 %

Krambuå 1 %

2015 369,0 84,2 4,2 11,0 13,7 25,1 507,2 16,4

2016 357,0 85,7 4,3 10,3 14,5 25,4 497,7 15,5

2017 359,7 88,0 4,6 11,5

2018 355,9 92,6 4,1 13,1

24,5 488,3 17,5

23,7 489,4 18,1

Prix Kvernevik 5 %

Obs Bygg 19 % Coop Mega 73 %

medlemsbrevet, benyttes mye, og gir store rabatter til medlemmene. Coop har utviklet en medlems-app, hvor varebongene og andre medlemstilbud fremkommer, og kan lastes ned og scannes i kassen. Vi vil anbefale at medlemmene laster ned medlems-appen og bruker den.

Egenkapitalutvikling Madla Handelslag har over lang tid bygget opp sin egenkapitalandel, og vil fortsatt jobbe målbevisst for å oppnå resultater som setter laget i stand til å styrke sin egenkapital ved hjelp av egen inntjening. Årets styrking av egenkapitalen på kr 12.251.203,- er således et viktig bidrag i det å tilrettelegge for soliditet. Lagets egenkapital er på kr 248.486.156,- og er 59.5% av lagets totale kapital.

Kjøpeutbytte Medlemmene får utbetalt 4% kjøpeutbytte for 2018. Samlet får medlemmene i Madla Handelslag utbetalt

kjøpeutbytte og medlemsrabatter på til sammen kr 22,4 millioner. Styret har og for 2019 garantert 4% kjøpeutbytte.

Organisering av Madla Handelslag gjennom valgt årsmøte Madla Handelslags ekstraordinære årsmøte i januar 2014 besluttet å gå over fra åpent årsmøte til valgt årsmøte. Valgt årsmøte er sammensatt av 10 medlemsvalgte og 5 ansattvalgte representanter. De medlemsvalgte representantene velges av medlemmene ved elektroniske stemmegiving. Disse valgene av medlemmer til årsmøtet vil fra 2020 blir gjennomført annen hvert år. Samtlige medlemmer i Madla Handelslag har stemmerett. Etter

“Styret har óg for 2019 garantert 4% kjøpeutbytte”


SKIKKELIG KOSEMAT

KYLLING MED ASIATISK STICKY GLAZE Tenk deg søte, klissede kyllinglår som smelter på tungen. Sticky asian glaced chichen er akkurat det du trenger når du vil kose deg litt ekstra! Oppskriften finner du på www.coop.no/mega


noen års erfaring med denne organiseringen av årsmøtet, opplever styret det som verdifullt å få flere engasjerte og kompetente tillitsvalgte. Medlemsvalg gjennomført på denne måten, skaper også positiv blest om vår eierform. Et samvirkelag er medlemseid, i motsetning til våre konkurrenter i dagligvaremarkedet (Norgesgruppen og Rema). Eierformen synliggjøres på en god måte ved valg i butikk/elektronisk stemmegivning, og Madla Handelslag opplever økt engasjement og deltakelse i valget for hvert år.

Medarbeidere Ved siste årsskifte var det 61 heltidsansatte og 154 deltidsansatte i Madla Handelslag. Dette utgjør 120 årsverk. Styret vil dette året spesielt fremheve det gode arbeidet som blir gjort med forebygging, tilrettelegging og oppfølging av de ansatte. Sykefraværet var i 2018 på 4,2% for Madla Handelslag samlet. Av dette var 1,4/ langtidsfravær (fravær over 16 dager) og 2,8% korttidsfravær. Sykefraværet i Madla Handelslag ligger under det som er vanlig i bransjen og det er det grunn til å være svært tilfreds med nedgang fra 2017. Det har også i 2018 vært stort fokus på kompetanseheving og det sosiale arbeidsmiljøet, noe som er viktig for at de ansatte kan føle trygghet og glede i sitt arbeid. Dette er også viktig for å kunne gi god kundebehandling og ha stort fokus på handleopplevelse. Dette har hatt høy prioritet de siste årene.

Norge sine kompetanseplattformer. Vi ser at ny og oppdatert læring via Coop Norge sine E-læringsplattformer fungerer veldig bra, og da særlig for ny generasjon medarbeidere. Spesielt kjekt er det og at Madla Handelslag / Mega Madla ble tildelt GULL i «årets Matgledebutikk 2018. Denne konkurransen har alle landets dagligvarebutikker mulighet til å melde seg på til. Mega Madla har nå oppnådd 2 bronse, 2 sølv og nå GULL. Vi må vi si oss meget godt fornøyde. Ingen andre dagligvarebutikker i Norge kan vise til 5 pallplasser innen denne konkurransen. Med disse resultatene har vi nå fått karantene og får ikke melde oss opp til årets Matgledebutikk, men vi skal garantert være minst like gode i 2019 likevel. Styret er meget godt fornøyd med de ansattes innsats i 2018, og takker hver enkelt for vel utført arbeid. Styret vil også spesielt ønske nye medarbeidere velkommen.

“Sykefraværet i Madla Handelslag ligger under det som er vanlig i bransjen og det er vi svært tilfreds med”

Alle lederne i Madla Handelslag deltar i en kontinuerlig opplærings- og utviklingsplan, som har som formål å gjøre våre ledere enda dyktigere i samspillet med både kunder og ansatte. Målet er at lederne gjennom strukturert opplæring, skal gi den enkelte leder økt kompetanse knyttet til selvledelse og prestasjonsutvikling. De skal få en «verktøykasse» som inkluderer trening og metoder for å få det beste ut av hver medarbeider. Dette innbefatter trening på å forankre mål, ha riktig fokus og bevissthet knyttet til bruk av ulike samtaleteknikker. Vi har tro på at dette skal bidra til å skape større trygghet for våre medarbeidere og føre til at våre kunder/medlemmer skal få en enda bedre kundeopplevelse i møtene med oss. Til å lede og drive denne utviklingen av ledere, leies det inn ekstern kompetanse i tillegg nytter vi oss mye av Coop

Miljø Madla Handelslag søker til enhver tid å etterleve gjeldende lover og forskrifter. Madla Handelslag forurenser ikke det ytre miljø mer enn det som er vanlig for vår type virksomhet. Madla Handelslag har kildesortering innen alle typer avfallshånd-tering. Madla Handelslag arbeider kontinuerlig med å være i forkant når det gjelder tilbud på miljøvennlige og økologiske varer. Det er igangsatt et prøveprosjekt for å redusere matsvinnet. Dette skjer gjennom appen «TooGoodToGo», hvor det er mulig å kjøpe en «forundringspose» med overskuddsmat (påsmurt og søtbakst) fra Kafe´n, før stengetid. Prisen vil være ca 75 % lavere enn normal utsalgspris på disse produktene. Samtidig forventer vi å være i gang med helt nye serier mer miljøvennlig emballasje innen flere vareområder. Mega Madla er i dag en av regionens største butikker i omsetning og utvalg av økologisk mat og da særlig innen Frukt og Grønt.


Ny Extrabutikk i Alkeveien, Kvernevik

Dagligvarebutikk i Tananger sentrum

Ny dagligvarebutikk Madla Vest


Eiendom og aksjer Madla Handelslag eier og er medeier i flere eiendomsselskaper. Formålet med dette er å kunne utvikle eiendommene bl.a. til egnede handelslokasjoner for Madla Handelslag. Madla Handelslag eier en eiendom på ca 18 mål på Sunde, etter at opsjonsavtale med grunneiere ble innløst i 2017. Det er også kjøpt inn noe ekstra tilgrensede arealer i 2018, samt at det er gjort utvidede opsjonsavtale i dette område. Målet her er å få bygget ny OBS Bygg, slik vi på den måten kan få flyttet dagens OBS Bygg på Revheim over til dette området. Dette for å kunne få startet utviklingen av den store utbyggingen av Madla Vest. Vi håper å være i gang med byggingen av ny OBS Bygg på Sunde i løpet av 2019. Madla Handelslag eier 20% av aksjene i Coop Eiendom Rogaland AS, som blant annet eier og har rettigheter til et stort utviklingsområde på Revheim. Dette selskapet eies sammen med Coop Klepp, Coop Gjesdal, Coop Norge Eiendom AS og Masiv Eiendom AS. Coop Eiendom Rogaland AS er et holdingselskap, som har datterselskapet Madla Vest AS. Madla Vest AS vil starte nedsalget av en del av eiendommene som nå nærmer seg ferdig regulert til interesserte utbyggere. 2017 ble det stiftet et nytt selskap, Coop Eiendom Sørvest AS, med Coop Norge Eiendom AS, Coop Sørvest SA, Coop Økonom SA, Coop Gjesdal SA og Madla Handelslag SA som aksjonærer. Madla Handelslag eier 12,5 % av aksjene, det samme som de øvrige samvirkelagene, mens Coop Norge Eiendom AS eier 50 %. Selskapets formål er å arbeide for å sikre gode lokasjoner til samvirkelagene med tanke på nyetableringer av butikker. Madla Handelslag eier 100% av selskapet Madla Revheim Utbygging AS . Selskapet eier eiendommer langs Revheimsveien, der blant annet gamle Madla Trevare-bygget ligger. Bygningene på eiendommen leies ut. Selskapet regulerer

nå denne eiendommen til et stort kombinert forretnings/ bolig-kompleks. Det er beregnet ca 10.000 kvm handel, 4000kvm næring og en god del boenheter på taket av dette bygget. Styret har besluttet at ca 2/3 av aksjene i dette selskapet skal selges i løpet av 2019. Madla Handelslag eier 33% av aksjene i Risavika Havnering 14 AS. Dette er et selskap som eier en større eiendom i Tananger og eies sammen med Nor Sea Group AS og Masiv Eiendom AS, med like store eierandeler. Her arbeides det med å få regulert eiendommen til bl.a. dagligvarebutikk. Her forventer vi å kunne starte utbyggingen i løpet av 2019. Når denne butikken er etablert i Tananger, vil ett nedsalg av aksjene i denne eiendommen bli vurdert. Madla Handelslag eier 50% av Kvernevikveien Invest AS. Selskapet eier en eiendom på Nore Sunde på ca10 mål. Masiv Eiendom AS eier de øvrige 50% av selskapet. Madla Handelslag SA eier i tillegg en seksjon i eierseksjonssameiet Amfi Madla, på ca 7.000 m2, hvor Megabutikken, kafeen og Expressen er lokalisert. Madla Handelslag SA eier også eiendommen i Kvernevik, hvor Prix-butikken er, samt OBS Bygg-eiendommen på Revheim.

Driftsutsikter for 2019 På tross av hard konkurranse, er det styrets oppfatning at Madla Handelslag er godt rustet for fremtiden. Styret har budsjettert med en liten omsetningsøkning for 2019. Det vil i 2019 bli nede tid på dagens Prix Kvernevik i ca 6-7mnd, som da gjør vi vil miste en del omsetning i denne perioden. Brød-, kake- og catering-sortimentet vil bli ytterligere oppgradert. Det er og stor tro på ett nytt take-away system som skal startes opp i 2019. En har store forventninger til den store oppgraderingen som vil gjennomføres første halvår av Mega Madla, selv om dette nok vil medføre en del støy overfor våre kunder i noen uker.

Oversikt over eiendomsselskap Madla Handelslag SA Kvernevikveien invest AS (50%)

Coop Eiendom Rogaland AS (20%)

Risavika Havnering 14 AS (33,3%)

Madla Revheim Utbygging AS (100%)

Coop Eiendom Sørvest AS (12,5%)


På OBS Bygg vil det og legges til rette for leie av varebil til hjemkjøring av varer, samt utlån av 3hjuls el-sykkel med lastekasse til hjemtransport i nærområdene.

gjennomføres uten lånefinansiering. Da bortsett fra en topp/mellomfinansiering i årene 2021-2023. Gjennom de nye og fremtidsrettede kommunikasjonsplattformene ønsker vi i fremtiden å kunne tilby våre medlemmer flere og nye medlemsfordeler. For å kunne lykkes med dette, er det ønskelig at medlemmene gir Madla Handelslag fullmakt til å kommunisere via nye medier (blant annet e-post, sms og facebook). Slik fullmakt kan gis i informasjonsskranken i Mega Madla. Det anbefales også å laste ned medlems-appen, for å få tilgang til gode medlemstilbud på en enkel måte. Vi kan og se at store deler av medlemmene våre nå bruker “minside” på coop.no portalen til å organisere medlems innskudd/uttak, samt utføre mange andre tjenester.

“Den økonomiske stillingen er på ny betydelig styrket” Det største arbeidet er nå å klargjøre nye handelsdestinasjoner for Madla Handelslag i fremtiden. Det er veldig stor regulering og utvikling/bygging av nye boliger i Madla bydel de kommende årene. Det er gjort mye analysearbeid for hvor folk vil bo i fremtiden i bydelen, samt utarbeidelse av tidsperspektiv for nye handelsdestinasjoner for Madla Handelslag. Med de store områdene fra Madlakrossen og i aksen frem til Tananger sentrum, vil det de kommende årene komme veldig mange nye innbyggere. Styret og administrasjonen jobber og nå konkret med ny stor dagligvarebutikk i det nye området Madla Vest og har allerede startet regulering og prosjektering av denne. I tillegg vurderes og hele tiden andre interessante destinasjoner for fremtidige butikker. Dette syner at styret har stor tro på Madla bydel og dens fremtid for utvikling. Styret har lagt inn følgende tiltak i strategiplanen 20192022. 2019: Oppstart nybygg til OBS Bygg på Sunde / Krossbergveien. 2019: Stor ombygging Mega Madla. 2019: Riving, bygging og åpning nye Extrabutikk i Alkeveien, Kvernevik. 2020: Oppstart nybygg for ny stor dagligvarebutikk i Tananger sentrum. 2021/22: Oppstart bygging av Atriumsgården i Madla Vest, der med en stor ny dagligvarebutikk, samt en del mindre konsepter som er relatert til ett stort «helsehus». I tillegg vurderes det hele tiden andre beliggenheter i bydelen ut fra prinsippet om at kundene i større grad vil gjøre sine mat innkjøp i sykkel/gangavstand i fremtiden. Alle våre nye tiltenkte destinasjoner vil ligge tett inntil kollektivaksene, samt være godt tilrettelagde for spesielt myke trafikanter. Disse nye store satsingene for Madla Handelslag de kommende årene vil komme gjennom en kombinasjon av leide og egeneide lokasjoner. Selv med så store investeringer over de kommende 2-5 årene, forventer styret at det meste av dette skal kunne

Representasjon Madla Handelslag har rett på 1 person og 2 vararepresentanter i årsmøtet til Coop Norge SA. Styreleder Ståle Hervik er valgt som representant og Lars Arvid Hegelstad og Cecilie J Knudsen som henholdsvis 1. og 2. vararepresentant til årsmøtet i Coop Norge SA. Styret har siste periode bestått av Tor Ståle Hervik (leder), Torbjørg Ristesund (nestleder), Geir Pedersen, Eivind Eliassen, Ingrid Iversen, Cecilie J Knudsen (ansattvalgt), Inge Moe (ansattvalgt) og Wenche Lerang (ansattvalgt). 1.vara Eli Anette Fløisvik møter fast i styremøtene. Styret har i perioden hatt 7 møter og behandlet 49 saker.

Sluttord Madla Handelslag har lagt bak seg et utfordrende driftsår, med godt økonomisk resultat. Den økonomiske stillingen er på ny betydelig styrket, noe som gir Madla Handelslag handlekraft og valgmuligheter i fremtiden. Styret vil rette takk til medarbeidere, medlemmer og tillitsvalgte for god og positiv medvirkning i det lagspillet som må til for å lykkes.

Hafrsfjord den 28.februar 2019


Tor StĂĽle Hervik Styreleder

Geir Pedersen Styremedlem

Cecilie J Knudsen Styremedlem

Torbjørg Ristesund Nestleder

Ingrid Iversen Styremedlem

Wenche Lerang Styremedlem

Eivind Eliassen Styremedlem

Inge Moe Styremedlem

Lars Arvid Hegelstad Adm. Dir.


REGNSKAP

Madla Handelslag SA Foretaksnr.: 952 000 551

Resultatregnskap

Note

2018

2017

Salgsinntekt Kjøpebonus egne medlemmer Varekostnad BRUTTOFORTJENESTE

488 375 795 487 354 650 -13 204 846 -12 739 424 -362 455 204 -363 457 355 112 715 746 111 157 871

Årsbonus Leieinntekter Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER

2 618 510 2 867 568 1 317 941 1 019 336 4 196 316 4 251 925 120 848 512 119 296 700

Lønn butikk,lager,kontor,renhold Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Ordinære avskrivninger Lys, varme og husleie Butikk og felleskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER

57 811 007 55 662 255 8 815 095 8 763 575 2 377 098 2 589 118 1 454 603 1 397 549 70 457 803 68 412 496 6 880 651 6 661 716 6 077 300 5 619 842 22 990 745 23 181 070 106 406 499 103 875 125

3 2, 3 7 8 2

DRIFTSRESULTAT Renteinntekt fra datter og tilknyttet selskap Renteinntekt Rentekostnad RESULTAT AV FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNADER Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT

11

ÅRSRESULTAT Overføringer: Til disposisjonsfond SUM OVERFØRINGER

9

14 442 014

15 421 575

257 513 3 103 675 1 485 235 1 875 953

156 800 2 974 492 1 633 195 1 498 097

16 317 966

16 919 672

4 066 763 12 251 203

4 353 077 12 566 595

12 251 203

12 566 595

12 251 203 12 251 203

12 566 595 12 566 595


BALANSE

Madla Handelslag SA Foretaksnr.: 952 000 551

BALANSE PR. 31.12

Note

2018

2017

EIENDELER Tomter Eiendommer Butikkdatamaskiner Kjøl og fryseutstyr Transportmidler, inventar og utstyr o.l. Prosjekt under utvikling SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

7 7 7 7 7

Investering i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investering i tilknyttet selskap Andel i NKL Andre langsiktige fordringer SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

6 6 6 6

SUM ANLEGGSMIDLER Varebeholdning SUM VARER Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer SUM FORDRINGER Bankinnskudd Kontanter Plasseringskonto NKL SUM BANKINNSKUDD OG KONTANTER

63 785 497 63 785 497 94 693 147 96 287 494 620 177 1 106 507 2 544 636 2 411 915 18 790 796 21 359 452 1 803 579 0 182 237 831 184 950 865 31 864 445 5 667 506 8 542 470 4 931 479 9 642 156 60 648 056

31 864 445 3 658 360 8 542 470 4 931 479 5 393 789 54 390 543

242 885 887 239 341 407 5 10

4

30 870 313 30 870 313

31 340 132 31 340 132

434 150 6 607 421 7 041 571

631 109 5 640 050 6 271 159

123 505 625 125 935 049 5 296 617 5 067 336 7 726 361 5 451 015 136 528 604 136 453 399

SUM OMLØPSMIDLER

174 440 488 174 064 690

SUM EIENDELER

417 326 375 413 406 097


BALANSE

Madla Handelslag SA Foretaksnr.: 952 000 551

BALANSE PR. 31.12

Note

2018

2017

7 498 896 7 498 896

7 354 545 7 354 545

EGENKAPITAL OG GJELD Ansvarsinnskudd SUM INNSKUTT EGENKAPITAL Felleseid ansvarskapital Utbyttegarantifond Reservefond Disposisjonsfond SUM OPPTJENT EGENKAPITAL

9 951 600 9 951 600 36 915 791 36 915 791 73 570 100 73 570 100 120 549 770 108 298 566 240 987 261 228 736 057

SUM EGENKAPITAL

9

Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

3 11

Medlemsinnskudd SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD

248 486 156 236 090 602 3 951 979 2 803 425 6 755 404

3 002 863 2 842 675 5 845 538

111 733 953 119 527 100 111 733 953 119 527 100

Varegjeld Skattetrekk og arbeidsgiveravgift Feriepenger Merverdiavgift Betalbar skatt Skyldig kjøpeutbytte Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD

11

6 953 257 4 119 584 5 882 499 4 563 083 4 102 620 16 499 982 8 229 836 50 350 861

9 811 068 3 997 455 5 929 936 4 012 837 4 041 573 16 013 722 8 136 265 51 942 856

SUM GJELD

168 840 219 177 315 495

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

417 326 375 413 406 097

Madla, 28.02.2019 Styret i Madla Handelslag SA

Tor Ståle Hervik styreleder

Torbjørg Ristesund nestleder

Ingrid Iversen styremedlem

Eivind Eliassen styremedlem

Geir Pedersen styremedlem

Inge Moe styremedlem

Cecilie Jacobsen Knudsen styremedlem

Wenche Lerang styremedlem

Lars Arvid Hegelstad daglig leder


NOTER

Madla Handelslag SA Org. nr.: 952 000 551

Noter til regnskapet for 2018

Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap Kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap og andre selskap. Investeringen blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og konsernbidrag inntektsføres som annen finansinntekt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varer Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Inntekts- og kostnadsføringstidspunkt (sammenstilling) Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt ( formue og inntektsskatt) og endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel. Utsatt skatt / skattefordel er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller, som reverseres eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført.


NOTER

Madla Handelslag SA Org. nr.: 952 000 551

Noter til regnskapet for 2018

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m. Lønnskostnader Sum lønnskostnader

2018 70 457 803

2017 68 412 496

For spesifikasjon se resultatregnskapet. Gjennomsnitt antall årsverk Ytelser til ledende personer Lønn/styrehonorar Andre oppgave pl. ytelser Gruppelivforsikring/Uførehetsforsikring

120

109

Daglig leder 1 543 323 177 852 27 242

Styre 247 193

Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 114 875. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 209 900. Beløpene er eks. mva.

Note 3 Pensjon Avtalefestet Pensjon (AFP) Madla Handelslag er tilsluttet fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP). Det er ikke nok data tilgjengelig til å beregne forpliktelsen og ordningen er regnskapsmessig behandlet som en innskuddspensjon. Det vil si at årets betalte premier utgiftsføres og at det ikke beregnes noen fremtidig forpliktelse. Obligatorisk tjenestepensjon Ifølge lov om obligatorisk tjenestepensjon er foretaket pliktig til å ha tjenestepensjonsordning. Det er tegnet en pensjonsordning som oppfylles lovens krav. Pensjonsavtale ledelsen Daglig leder har en pensjonsavtale som gir rett til en ytelsesbasert alderspensjon. Årets pensjonskostnad inkl arbeidsgiveravgift utgjør kr 949 116 og inngår i pensjonskostnader i resultatregnskapet. Pensjonsforpliktelsen på kr 3 951 797,- er usikret og vil bli finansiert over drift.

Note 4 Bundne midler Av bank beholdningen er kr 2 712 624 bundet som sikkerhet for skattetrekksmidler.

Note 5 Varelager Det er i bokført verdi av varelager gjort fradrag for ukurante varer og prisfallsrisiko i form av et prosentvis sikringsfradrag. Vurderingsprinsippet er i hovedsak uendret fra tidligere års regnskap.


NOTER

Madla Handelslag SA Org. nr.: 952 000 551

Noter til regnskapet for 2018 Note 6 Datterselskap og andre tilknyttet investeringer

Madla Revheim Utbygging AS Kvernevikveien Invest AS Coop Eiendom Rogaland AS Risavika Havnering 14 AS Coop Eiendom Sørvest AS

Ansk. 2016 2015 2012 2015 2017

Andel Forr.kontor 100 % Stavanger 50 % Stavanger 20 % Stavanger 33,3 % Stavanger 12,5 % Sandnes

Egenkapital 1 350 930 1 810 776 17 061 785 6 449 000 9 461 338

Resultat -324 901 -170 291 -922 715 -216 000 -540 811

Det er ikke utarbeidet konsernregnskap. Ifølge regnskapsloven § 3-8,2. ledd kan en unnlate å utarbeide konsernregnskap dersom utelatelsen ikke har betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat.

Mellomregninger

2018

Langsiktig fordring datterselskap Langsiktig fordring tilknyttet selskap

2017

5 667 506 9 493 370

3 658 692 5 243 618

Note 7 Driftsmidler Hele tusen) Kostpris 1/1 Tilgang Avgang Kostpris 31/12 Akk. avskr. 31/12 Bokført verdi 31/12

Tomter og Butikkdata bygg 174 997 4 998 34

Årets avskrivninger Økonomisk levetid

174 997 -16 518 158 479

5 032 -4 412 620

9 808 -7 263 2 545

Andre driftsmidler 66 967 1 849 -647 68 169 -49 379 18 790

1 594

520

607

4 159

50/100 år

5 år

7 år

5/10 år

Ikke avskrivbar Investeringer og salg varige driftsmidler (Hele tusen) 2018 2017 Tomter/eiendommer kjøp salg Butikkdata kjøp salg Maskiner kjøp salg Andre driftsmidler kjøp salg Sum kjøp Sum salg

Maskiner 9 069 739

2016

4 276

16 652 36

739

51 10 1 867

1 849 647 2 622 647

8 062 725 14 256 735

34

2015

SUM 256 031 2 622 -647 258 006 -77 572 180 434 6 880

2014 2 792

1 726

871

66

244

6 184

2 533

3 148

22 872

4 325

7 055


NOTER

Madla Handelslag SA Org. nr.: 952 000 551

Noter til regnskapet for 2018 Note 8 Leiekontrakter Madla Handelslag SA har kontrakt med Amfi Madla for leie av lokaler til avdelingene bakeri, kontor og kantine. Betalt leie for 2018 utgjør kr 1 765 978

Note 9 Egenkapital (Hele tusen) Egenkapital 1.1 Endring ansvarskap. Årsresultat Egenkapital 31.12

Ansvars Felleseid Reserve Utbytte innskudd ansv.kap fond fond 7 354 9 952 73 570 36 916 144 7 498

9 952

73 570

36 916

Andre fond 108 299 12 251 120 550

Sum 236 091 144 12 251 248 486

Note 10 Utestående krav Tilgode hos kunder Avsatt til tap på krav Balanseverdi pr. 31.12

484 150 -50 000 434 150

Note 11 Skatt Årets skattekostnad Resultatført skatt på ordinært resultat: Betalbar skatt for lite/mye avsatt Endring i utsatt skatt Skattekostnad ordinært resultat Skattepliktig inntekt: Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Skattepliktig inntekt Betalbar skatt i balansen: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt på formue Sum betalbar skatt i balansen

2018

2017

4 102 620 3 393 -39 250 4 066 763

4 041 573 -34 512 346 016 4 353 077

16 317 966 43 744 -383 387 15 978 323

16 919 672 173 517 -1 956 708 15 136 481

3 675 014 427 606 4 102 620

3 632 755 408 818 4 041 573

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller 2018 2017 Endring Varige driftsmidler 20 400 332 18 880 052 -1 520 280 Varebeholdning -3 655 511 -3 482 237 173 274 -50 000 -50 000 0 Fordringer Gevinst – og tapskonto 0 14 503 14 503 Pensjonspremie/- forpliktelse -3 951 979 -3 002 863 949 116 Sum 12 742 843 12 359 456 -383 387 Utsatt skatt (22 % / 23 %)

2 803 425

2 842 675

39 249


KONTAKSTRØM

Madla Handelslag SA

Foretaksnr.: 952000551

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

(HELE TUSEN)

Likvider tilført / brukt på virksomheten Tilført fra årets virksomhet Endringer i omløpsmidler og kortsiktig gjeld Netto likviditetsendring fra virksomheten

Likvider tilført / brukt på investeringer Investert i aksjer Investert i varige driftsmidler Endring utsatt skatt Netto likviditetsendring fra investeringer

Likvider tilført / brukt på finansiering Salg driftsmidler Netto endring lån datterselskap Netto endring lån tilknyttet selskap Endring ansvarsinnskudd Endring medlemsinnskudd Endring pensjonsforpliktelser Netto likviditetsendring fra finansiering

Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning 01.01 Likviditetsbeholdning 31.12

1) Tallet fremkommer slik: Resultat før skattekostnader Ordinære avskrivninger Gevinst (-)/tap (+) ved salg av anleggsmidler Skatter Tilført fra årets virksomhet

2018

2017

(A)

19 109 -1 892 17 217

19 227 -4 702 14 525

(B)

0 -4 425 -39 -4 464

-2 450 -14 256 346 -16 360

(C)

280 -2 009 -4 248 144 -7 794 949 -12 678

774 0 43 140 85 769 1 811

75 136 453 136 528

-24 136 477 136 453

16 317 6 880 -21 -4 067 19 109

16 919 6 661 0 -4 353 19 227

1)

(A+B+C)


SKIKKELIG KOSEMAT

GRILLET AVOCADO Du skjærer avokadoen i to, fjerner stenen og griller snittflaten i ca. 20 sekunder på sterk varme. Så kan du fylle hullet i midten med rekesalat eller tomatsalsa. Salt og pepre og hell litt god extra virgin olivenolje over. En lekker forrett eller tilbehør til grillmaten. Oppskriften finner du på www.coop.no/mega


Profile for Madla Handelslag SA

Årsmelding 2018  

Årsmelding 2018