Page 1

bydgoszcz, dn. 23.06.2012 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 23.06.2012

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 10 081.44

2. Kwota uzysku: 5 040.72 20% lub 50% pozycji nr 1 3. Kwota do opodatkowania: 5 040.72 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2 4. Podatek od wynagrodzenia: 907.32 18% pozycji nr 3 5. Kwota do wypłaty: 9 174.12 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4 (słownie: dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote dwanaście groszy)

........................................... ............................................... Zleceniodawca

Zleceniobiorca


madibe  

rachunek wystawiony do umowy o dzielo

Advertisement