Page 1

Herre, Gå mitt ibland oss, förlåt vår synd och skuld och gör oss till din egendom 2 Mos 34:9

September - November 2017


Innehåll

Varje vecka

3

Kontakt

4

Mötesprogram

5–7

Församlingsinfo

8-9

Pure Joy

10

Söndagsklubben

11

equmenia scout

12-13

Feel Go(o)d Day

14-17

Nu är det jul igen

Missionsinfo

18-19

20-24

Redaktionen Redaktion: Madelene Palmér och Sofia Björklund Grafisk formgivning: Kim Lillskog Omslagsfoto: Madelene Palmér Du är välkommen med bidrag och tips till oss, maila redaktionen@toarpsmissionskyrka.se eller slå en signal till 073 736 40 04. Manusstopp för nästa nummer är 10 november.

2

Förlåt vår synd och skuld och gör oss till din egendom. 2 Mos 34:9


VARJE VECKA Bibelstudier

Kören Pure Joy

Är du intresserad av att vara med i en bibelstudiegrupp? Martin 0705 24 96 99

Missionskyrkan Måndagar 19.00-21.00 Tintin 0709 24 96 01

En timme bön

Innebandy

Missionskyrkan Måndagar 20.00-21.00 Camilla 0702 55 77 63

Spårarscout Gånghester SMU-gården Tisdagar 18-19 Lisa 0702 76 72 72

Målsryd Missionskyrkan Torsdagar 18-19 Stefan 0703 49 15 56

Scout

Måndagar 18.00-19.30 Johan 0708 24 96 02

SMU-gården Onsdagar 19.00-21.00 Johan 0708 24 96 02

Volleyboll

Gånghester SMU-gården Söndagar 19.30-21.00 HobbE 0706 35 16 10

Tonår

Fredagar 19:30-02.00 Mikael 0705 21 46 65

Du är mycket varmt välkommen till våra olika grupper. Har du några frågor eller vill veta mer? Slå en signal till respektive kontaktperson. September - November 2017

3


Kontakt HobbE Jonasson Pastor och föreståndare

Djupadal Agnebo 507 71 Gånghester 0706 35 16 10 pastorn@toarpsmissionskyrka.se

Hans Classon Vice föreståndare Fjällrosvägen 4 516 32 Dalsjöfors 0761 90 94 90 classon@tele2.se

Lars-Ola Rydberg Församlingsadministratör Fageråsvägen 10 507 70 Gånghester 0705 25 64 33 larsolarydberg@gmail.com

För själavårdsamtal kontakta HobbE eller Hans, båda utbildade pastorer med tystnadsplikt.

Martin Neuman Församlingens ordförande

Alexander Hjertén Equmenia Toarp

Leif Klasson Församlingens kassör

Ulrika Hellström Equmenia Toarps kassör

Råslätt, Klinthamra 516 95 Målsryd 033 24 96 99 0705 24 96 99 neuman@telia.com

Skogsvägen 10 516 77 Målsryd 033 24 95 20 leif.erland@telia.com

4

Råslättsvägen 52 516 95 Målsryd 0733 27 28 21 equmenia@toarpsmissionskyrka.se

Ålegårdsgatan 322 431 50 Mölndal 0735 40 18 12

Förlåt vår synd och skuld och gör oss till din egendom. 2 Mos 34:9


Mötesprogram Håll utkik i predikoturen i BT på lördagar – planer kan ändras! Det är bön i andaktsrummet en halvtimme innan gudstjänsten börjar.

September Söndag 3 sept 11:00

Söndag 17 juni 10:00

Monica Johansson talar

HobbE Jonasson talar, Pure Joy sjunger, bön för fotbollsprojektet i Ryssland

Ekum höststartsgudstjänst med Nattvard i Toarps Församlingshem

Gudstjänst med Nattvard

Tisdag 5 sept 18:30

OBS 11:30 Församlingsmöte

Fredag 8 - Söndag 10

Dagcafé med HobbE

HobbE Jonasson talar, Lovsångteamet sjunger och spelar

Lovsångskväll

Fest för Gudstjänstteamen Tillsammansläger, Långserum

Torsdag 21 sept 15:00 Lördag 23 sept 17:30

Mer info se hemsida.

17:30-18:00 Enklare kvällsmat 18:00-20:00 Lovsång med Michael Johansson

Söndag 10 sept 10:00

Söndag 24 sept 12:30

HobbE Jonasson talar, Lovsångsteamet sjunger och spelar, bön för equmenialedarna

Öppet Hus i SMU-gården, bön för Tonår.

Gudstjänst i Långserum

Lördag 16 sept 18:00

Unga Vuxna-café med HobbE

Feel Go(o)d Day

Se sid 14-17.

Torsdag 28 sept 19:00 Bibelstudie

Lördag 30 sept kl 18:00

Singelcafé i Missionskyrkan September - November 2017

5


Oktober Söndag 1 okt 15:00

Torsdag 26 okt 19:00

HobbE Jonasson talar, scoutinvigning, bön för equmenia

Söndag 29 okt 12:30

equmenia-gudstjänst

Söndag 8 okt 10:00 Gudstjänst

HobbE Jonasson talar, Josefin Svensson och John Hansfeldt, bön för Apg29

Storsamling för smågrupper, HobbE Jonasson talar Feel Go(o)d Day

Öppet Hus i SMU-gården, bön för Läger i Vitryssland. Se sid 14-17

Söndag 8 okt 15:00 Kakbuffé i SMU-gården, till förmån för julmarknanden Se sid 8

Lördag 14 okt 18:00

Missionskväll Focus Bussiness School SWWWe sid 24

Söndag 15 okt 18:00

Gudstjänst med bibelutdelning till konfirmanderna HobbE Jonasson talar, Pure Joy sjunger, bön för Kongo Kinshasa

Söndag 22 okt 10:00

"En timme bön" Varmt välkommen på "En timme bön" varje måndag 20:00-21:00 i Missionskyrkan. Du får väldigt gärna meddela om du har böneämnen till Camilla Davidson, bönämne kan också lämnas anonymt på hemsidan, under Församling. Telefon 0702 557763 e-post camilla.davidson@telia. com

Årshögtid med årsmöte i Missionskyrkan HobbE Jonasson talar, bön för Söndagsklubben

6

Förlåt vår synd och skuld och gör oss till din egendom. 2 Mos 34:9


November Lördag 4 nov 10:00

Alla Helgons Dag Gudstjänst med Nattvard Irene Mollberg talar, Josefin Svensson och John Hansfeldt sjunger, bön för Spårarscout

Torsdag 28 nov 19:00 Bibelstudie Liselotte J Andersson talar

December

Torsdag 9 nov 15:00 Dagcafé med HobbE

Lördag 11 nov kl 18:00

Singelcafé i Missionskyrkan

Söndag 12 nov 18:00 Taize-gudstjänst

HobbE talar, Pure Joy sjunger, bön för Kongo Brazzaville

Lördag 18 nov 9:00-13:00 Julmarknad

Söndag 3 sept 11:00 Adventsgudstjänst

HobbE Jonasson talar, Josefin Svensson och John Hansfeldt sjunger och spelar, Birgitta Dahlqvist spelar, bön för Bulgarien Skolprojekt

Söndag 3 dec 12:30

Julbord på SMU-gården Se sid 19

Söndag 19 nov 10:00 Gudstjänst

HobbE Jonasson talar, bön för scout

Lördag 25 nov 18:00

Unga Vuxna-café med HobbE

Söndag 26 nov 17:00 Feel Go(o)d Day

Öppet Hus i SMU-gården, bön för Church on Wheels. Se sid 14-17

September - November 2017

7


Församlingsinfo Styrelsemöten

Grovplanering Församlingen har en grovplanering av olika verksamhetsdelar, ex vis gudstjänstledare, talare och musikanter, kyrkvärdar osv. Den kan alla medlemmar får tillgång till att läsa genom att meddela Madelene Palmér via madelene. palmer@gmail.com. Den finns som en fil på Google Drive och för att komma åt den får man en länk till sin mailadress som man sedan kan lägga som genväg i sin webbläsare.

19/9, 10/10, 7/11, 12/12

Storstädning Den 16 september kl 9.00 hjälps vi åt och städar Missionskyrkan!!!

Församlingsmöten: •

Söndag 17 sept kl 11:30 Diskuterar vi bland annat namnbyte av församlingen

Kakbuffé

Välkommen till SMU-gården, Gånghester och drick eftermiddagskaffe Sönd 8 okt kl 15 - 17 Då serveras kakbuffé med många olika sorters kakor. Gluten- och laktosfritt finns Betala 60:- och ät så mycket du vill Behållningen går till församlingens Julmarknad

8

Förlåt vår synd och skuld och gör oss till din egendom. 2 Mos 34:9


Vart är vi på väg? Styrelsen beslutade att göra en kort sammanställning om vart vi står i arbetet med "Vart är vi på väg". Det har varit en resa och kommer fortsatt vara då församlingen är föränderlig. Efter tidigare samtal i smågrupper och på församlingsmöten togs beslut om en ny vision och att församlingen särskilt vill satsa på några fokusområden: Gudstjänst, barn- och ungdomsarbete, smågrupper, utåtriktade evenemang och mission. Styrelsen har därefter arbetat fram en "utvärderingsmall", i syfte att bli ett redskap i de olika grupperna, för respektive grupp att tänka efter vad vi gör, hur vi gör det och syftet med det. Utvärderingar har skett i en del grupper, bland annat spårarscout, söndagsklubben, Feel Go(o)d day och måndagsbönen och fler är på gång! Här är ett axplock från utvärderingarna:  • Feel Go(o)d day: Dagarna är lagom ofta och innehållsfyllda, varierat program. Bra att starta dagen med lunch, lätt att bjuda med till och ger möjligheter till möten och umgänge. Härligt matgäng som sprider glädje och god mat. Andakter, träning och fika är inte så välbesökt. Det har därför lett till att höstens tider och upplägg justeras och dagen komprimeras. Mer resurser kommer också att satsas på glasspartyt. 

Söndagsklubben: Söndagsklubben är en viktig del i församlingen, då det kan vara avgörande för en familj om man kommer eller ej till gudstjänsten. Barnen får höra ur Guds ord. Gruppen av barn varierar, och vi tycker att det är roligt att flera barn från samhället har kommit och även återkommer. Till hösten kommer vi endast ha Söndagsklubb på 10.00-gudstjänsterna, då vi märkt att barnen är trötta på kvällsgudstjänsterna. Om någon är nyfiken på vad vi gör eller vill vara med och hjälpa till på en Söndagsklubb så är ni varmt välkomna att hugga tag i Anneli N. eller Oscar B.

Måndagsbönen: Fler är välkomna och en målsättning är att det finns bön i någon form varje dag i veckan, där vem som kan just då kan vara med.

Styrelsen ser gärna att utvärderingen sker i så många grupper som möjligt så att vi lägger vår tid och energi på rätt saker, utvärderingsmallen finns att tillgå och kontakta gärna någon ur styrelsen om ni önskar stöd i att få den genomförd. Med hopp om en fortsatt gemensam spännande resa där vi får ha Gud som vår store reseledare. =)

Styrelsen genom Elisabet

September - November 2017

9


HEATWAVE PURE JOY PRESENTS

Vi är en liten kör med vuxna som sjunger bara för att det är så otroligt roligt! Det ger mycket energi både att träffas och att sjunga och spela tillsammans. Det enda intagningskrav vi har är att Du vill vara med! Vi övar varannan måndagskväll kl 19-21 i Missionskyrkan i Målsryd och vi sjunger i någon kyrka (ofta i Målsryd) ungefär en gång per månad. Det finns inga krav på att du ska vara kristen för att vara med och sångerna vi sjunger kan vara av lite blandad art men vi vill hålla oss till texter som handlar om Gud eller livet och som berör. Eftersom vi inte är en så stor kör så får vi även en go gemenskap där vi delar livet tillsammans, vi bryr oss om varandra när livet är tufft, gläds med varandra när det går bra och ber för varandra när orken eller modet tryter. Det blir även många goa skratt tillsammans! Är du sugen på att komma och prova är det bara att ringa till Tintin på 0709-249601 eller skicka ett email till tintin@etonsystems.com för att få reda på P AnärRnästa T Y övning är.

Du är varmt välkommen!

SAT

23 SEP DOORS OPEN

7PM

FEATURING DJ SKY • DJ SUN • DJ WAVE

10

Förlåt vår synd och skuld och gör oss till din egendom. 2 Mos 34:9


• • • •

S

17/9 kl. 10.00 22/10 kl. 10.00 19/11 kl. 10.00 3/12  kl. 11.00 Avslutning m.m.

g vt17 m maravslutnin

September - November 2017

11


Toarp JAMBOREE 2017 /8 - 12/8

”Man känner aldrig sig så fri som när man är på Jamboree, fastän det regnar och ditt batteri är slut i telefonen. Du blir så full av energi när du är på Jamboree, och där du går bland tält, musik och vänner med sol i ögonvrån kommer du aldrig vilja åka därifrån.” Så löd refrängen av lägerlåten från det stora scoutlägret Jamboree som hölls i Kristianstad i augusti i år och vi kan inte annat än att hålla med. Det är något speciellt med scoutläger. 11000 scouter från cirka 20 olika länder världen över samlades på Rinkabyfältet för att ta del av ett fantastiskt läger. Lägret upptog bara en liten del av det gigantiska rinkabyfältet, som vanligtvis är ett övningsfält för militären, som tur var övade de inte just då vi var där. På den lilla delen rymdes dock mycket. Förutom tusentals tält där vi scouter bodde under veckan fanns det olika aktivitetscentrum, så kallade hubbar, anpassade för varje åldersgrupp. Det fanns

bland annat hoppborgar, hängmattebyar och möjlighet att bygga katapulter! Det fanns även flera caféer, en glasskiosk, en Sibylla-vagn, en shop och många stora vita tält där olika aktiviteter hölls. I ett av dem kunde man pyssla och i ett annat kunde man komma iväg från den aktiva lägeratmosfären och reflektera över livet i mysiga rum överfyllda med kuddar och böcker man kunde låna. Vi anlände på lördag eftermiddag och tack vare våra bymedlemmar, Fristad, Äggvena och Norrahammar, och ett bra samarbete tog det inte lång stund innan både tält och kök var uppbyggt. Lägret startade på riktigt dagen efter med en invigning som bjöd på bland annat en dansuppvisning och lägrets enda märkbara regnskur! Tillsammans i våra patruller och ibland även tillsammans med andra patruller mötte vi varje dag nya utmaningar. Under veckan har vi deltagit i några stora aktiviteter anordnade för vår åldersgrupp. Vi har bland annat upptäckt hela världen på bara några


timmar. Vi fick då bygga ett mänskligt Eiffeltorn och lära oss att det krävs över 200 liter vatten för att odla en avokado! En annan dag deltog vi i Resource Hunters, en gigantisk skattjakt! (Vi kom på fjärde plats av sexton). Den innehöll massor av skiffer, alltså kodade meddelanden, koordinater och kompasskurser, bara för att nämna några saker. Vi har också fått lära oss hur man tillsammans startar olika projekt, leder dem framåt och utvecklar dem. Utöver dessa schemalagda aktiviteter har vi gjort massor med andra roliga saker. Vi har lärt oss spela en låt på ukulele, vi har fikat, hoppat i hoppborgar, sprungit (och ramlat) på hinderbanor.Kvällarna spenderades mestadels framför vår lilla eld vi hade i byn. En kväll var det lägerbål som till största del bestod av sånger, sånger som nästan alla kunde sjunga med i. En annan kväll var det lägrets enda gudstjänst. Till nästa storläger hoppas vi på

gospelgudstjänster på kvällarna. (Hint till Alexander Hjertén som är med i lägerledningen för equmenias riksläger Prisma 2019) Lägret avslutades med en ceremoni där vår kung Carl XVI Gustav höll tal och gjorde raketen tillsammans med oss 11000 scouter. Måste få säga att han är en härlig gubbe. Efter honom var det dags för Peg Parnevik som bara efter någon låt fått hela publiken att dansa och sjunga. För vissa fortsatte kvällen med disco fram till klockan 3 medan andra spenderade den vid lägerelden (trots eldningsförbud). Hur som helst tror vi inte att det var någon den kvällen som längtade till hemresan som väntade inom några timmar! Till sist vill vi tacka alla fantastiska ledare som gör detta möjligt och även skänka ett stort tack till församlingen som bidrog till lägerkostnaden. Vi hade ett fantastiskt läger! Text o Bild: Ellen Ahnvik & Emma Larsson

September - November 2017

13


Feel Go(o)d Day Feel Go(o)d Day - hösten 2017 Sista söndagen i månaden öppnar vi upp SMU-gården i Gånghester för Feel Go(o)d Day. En dag för att få känna puls, vila och Gud. Vi tror det är viktigt att ge utrymme och vårda helheten – till ande, kropp och själ! Under hela dagen erbjuder vi också samtalstid om du skulle vilja prata med någon under tystnadsplikt. Tiderna är något ändrade men ambitionen är densamma. Hoppas vi ses!

14

Förlåt vår synd och skuld och gör oss till din egendom. 2 Mos 34:9


24 september 11.30–13.00 Tipspromenad för barn och vuxna. Start mellan 11.30 och 13.00 från SMU-gården. Sträckan går att gå med barnvagn. 12.30–14.00 Lunch 14.00–15.00 Glassparty för barnen med familjen Bergenholtz. Förbered er på party med musik, fiskdamm och annat som hör partyn till! Efteråt bjuds alla barn på glass! 14.00–15.00 Seminarium om ungdomars syn på livet. HobbE Jonasson intervjuar tre tonåringar om hur de ser på livet, framtid, vuxenvärld och tro. Hur kan vuxna stötta på ett bättre sätt? När behöver vuxna backa för att ge mer frihet? Missa inte detta tillfälle att lära dig mer om tonårsvärlden. Du kommer få träffa: Jag heter Molly Lorentzon, är i år 16 somrar. Jag bor mitt i Dalsjöfors med min familj. Jag har i hela mitt liv pysslat med hästar och det är något jag älskar!

Jag heter Naomi Bun och är 
15 år gammal. Jag bor i 
Hedvigsborg i Borås. Jag 
tycker om att surfa på internet 
t.ex. kolla på youtube-video, 
lyssna på musik, kolla på tvserier, sjunga och läsa.

Nicholas Holmén, spelar gärna fotboll på fritiden och älskar musik. Försöker lägga mitt största fokus på skolan, nära och kära!

15.00–15.30 Fika 15.30–15.45 Kort avslutning där Annette och Per Gredenius berättar om sin väg till tron på Jesus. September - November 2017

15


29 oktober 11.30–13.00 Tipspromenad för barn och vuxna. Start mellan 11.30 och 13.00 från SMU-gården. Sträckan går att gå med barnvagn. 12.30–14.00 Lunch 14.00–15.00 Glassparty för barnen, KompisKnut från KompisBolaget kommer på besök. Det blir musik, rörelse, trolleri, tävling, gästartister m.m. Fullt ös, på lek och fullt allvar. Efteråt bjuds alla barn på glass! 14.00–15.00 Seminarium - Från hjärta till hjärta. Elisabeth Broberg arbetar som föreläsare och är författare till en bok om sitt liv. Elisabeth kommer att berätta om sitt liv, hur hennes resa med Gud började och hur hon vill bli bemött som funktionshindrad. En spännande personlighet och ett intressant ämne! 15.00–15.30 Fika 15.30–15.45 Kort avslutning där Stefan Davidson berättar om sin väg till tron på Jesus.

Elisabeth Broberg KompisKnut

16

Förlåt vår synd och skuld och gör oss till din egendom. 2 Mos 34:9


26 november 11.30–13.00 Tipspromenad för barn och vuxna. Start mellan 11.30 och 13.00 från SMU-gården. Sträckan går att gå med barnvagn. 12.30–14.00 Lunch 14.00–15.00 Glassparty för barnen, Partypraise med Mikael Wahl. Det blir sång, bibelberättelse m.m. Efteråt bjuds alla barn på glass! 14.00–15.00 Seminarium - Kan man förlåta allt? Magnus Abrahamson är häktes- och fängelsepräst i Borås. I sitt arbete möter han ofta frågan om förlåtelse. Ibland handlar det om förlåtelse i relation till grova övergrepp. I kristen tro är tanken på förlåtelse central men det är inte alltid så lätt att veta vad det innebär i verkligheten. Kan man förlåta allt? Är det ok att inte vilja förlåta? Vad betyder Guds förlåtelse? Magnus kommer att utgå från sin bok Brott och förlåtelse (Verbum 2013) samt ge några glimtar från sitt arbete. Ett seminarium som utmanar och berör! 15.00–15.30 Fika 15.30–15.45 Kort avslutning där Alexander Hjertén berättar om sin väg till tron på Jesus.

Mikael Wahl

Magnus Abrahamson

September - November 2017

17


l u Jmarknad Lördag 18 nov kl 9-13

SMU-gården Gånghester Traditionell försäljning, lotterier, servering

Välkommen att träffas och trivas! 18

Förlåt vår synd och skuld och gör oss till din egendom. 2 Mos 34:9


NÅGOT ATT GE?... SOM FÅR ANDRA ATT LE OCH FÖRDUBBLAR GLÄDJEN FÖR FLER

Alla kan vara med och hjälpa till med vår julmarknad så att den ger ett gott resultat till Församling, equmenia och Mission. Veckan före och under dagen behövs många som hjälper till och ställer iordning, och som hjälper till med försäljningen. Vi räknar med att Ni som var med förra året ställer upp igen och tar ansvar för samma saker. Den som inte kan vara med eller vill byta funktion hör av sig till Julmarknadskommiteén senast den 18 oktober. Nya medhjälpare är mycket välkomna!

SPONSORER

Välkommen med ekonomiskt bidrag till diverse omkostnader som t ex • Annonsering • Ingredienser till Tunnbrödsbakningen • Julklappar till tomtesäcken, saker till barntombola • Matkorgar mm

VÄLKOMMEN MED DIN GÅVA!

Tack på förhand för Din stora hjälpsamhet och generositet. Julmarknadskommittén Birgitta Jakobsson, Hans Classon, Lasse Svenningsson, Leif Klasson, Lars och Birgitta Lundberg

Julbord

Missionskyrkan Målsryd Söndag 3 december kl 12.30 200:-/pers, 50:-/barn under 12 år

Välkommen att njuta av god mat och gemenskap. Anmälan om deltagande senast söndag 26 november till Hans Classon 0761-909490 el hans.e.classon@gmail.com

September - November 2017

19


Missionsinformation 2016-2017

Gatubarnsprojekt i Kongo Brazzaville

E

tt av våra missionsprojekt är Equmeniakyrkans Gatubarnsprojekt i Pointe Noire och i Brazzaville. Kongo som är ett av Missionskyrkans äldsta missionsländer, 1909 kom de första svenska missionärerna till landet. Då skedde alla samarbeten med hövdingar i området. Missionsstationer byggdes och evangelium spreds. I dag har den Evangeliska Kyrkan i Kongo Brazzaville (EEC) över 200 000 medlemmar. Missionskyrkan satsade från start på evangelisation, socialt arbete, utbildning och hälsovård. Equmeniakyrkan har inte förändrat fokus utan samma områden är fortfarande centrala. Kongo Brazzavilles barn har lidit hårt av inbördeskrig, av Hiv/aids och av föreställningar om att barn kan vara häxor. Det är på grund av detta som projektet kring gatubarnen bildats i Pointe-Noire och i huvudstaden Brazzaville. Den Evangeliska Kyrkan i Pointe Noire har ett barnhem och genom att barn får bo där, får undervisning och hjälp med kost

20

och hälsa försöker kyrkan hjälpa barnen tillbaka. I programmet ingår även att personalen försöker hjälpa barnen och ungdomarna att återintegreras med sin familj eller in i samhället. (Text från Equmeniakyrkans hemsida)

Equmeniakyrkans budget för detta projekt är 130.000 kr/år, varav vi från vår församling har som mål att samla in 9000 kr. Välkommen att be för detta projekt och ge en gåva, via församlingens missionsofferkonto eller swish. Märk gåvan med ”Gatubarn Kongo Brazzaville”

Förlåt vår synd och skuld och gör oss till din egendom. 2 Mos 34:9


Missionsoffrande och insamlingsmål 2017 Mål

1/9 20161/8 2017

Kambodja Skolprojekt, Asian Hope Gunilla och Veasna Bun

9.000

12.470

Kongo Brazzaville, Gatubarn Equmeniakyrkan,

9.000

300

Colombia, Fängelsemission o Fotbollskola, Ankarstiftelsen Börje Erdtman

9.000

3.100

Etiopien, Hopp för barnen Björn Lènberg (Daniel Bredberg)

9.000

3.400

Apg 29, Mission, Lärjunga o Ledarskola, Equmeniakyrkan, Carl-Johan Sävinger

9.000

0

Bulgarien Hjälp till självhjälp för tiggare. TER Merja Söderberg

9.000

3.620

Mozambique, Hjälpsändningar med flyg, Mercy Air Camilla Davidson

9.000

0

18.000

13.135

Projekt

Equmeniakyrkan centralt Ryssland Business Coaching, Equmeniakyrkan Hans Davidsson, Torgny Veibäck

200

Indien, Skolstipendier Equmeniakyrkan,

0

Focus Business School Camilla Davidson Vitryssland, Ungdomsläger TER

8.000

Church on wheels, Evangelisation bland MC-folk i Europa Ulf Mannebäck

2.430 10.000

Equador Radiomission, Equmeniakyrkan

200

Ryssland, Fotbollsläger, Equmeniakyrkan Bengt Åkesson Kongo Microlån Lars-Ola Rydberg Autogiro centralt

7.000

Summa

48.955

Julmarknaden gav 39038 kr som fördelas på de prioriterade projekten som inte redan nått sitt mål. 4880/projekt

39.038 96.000

September - November 2017

87.993

21


Vitryska ungdomarnas sommarläger 2017 Årets sommarläger var annorlunda jämfört med tidigare år. Lägret hölls i Odessa vid Svarta havet 1-10 juli. 50 ungdomar från olika platser fick göra en oförglömlig resa. En del av ungdomarna hade tex aldrig varit vid eller sett havet. De kom från olika familjeförhållande och olika omständigheter, kristna familjer och från familjer som aldrig tänker på Gud, fosterbarn och barn från stora familjer, de som bara har en förälder, från fattiga familjer och såna som hade problem med hälsan. Det var fantastiskt att se hur bra ungdomarna behandlade varandra och försökte att stötta och uppmuntra. Ett av målen med lägret var bla att hjälpa ungdomarna att skapa goda relationer med varandra men framför allt finna en relation med Gud. Varje dag började med morgonbön och avslutades med bibelundervisning, bön och möjlighet till avgörelse för Gud, och för många blev lägret en fin andlig upplevelse och många växte i sin tro. På dagarna var det tillfälle till bad idrott, avkoppling, umgås med varandra eller delta i olika slags hantverk. Många av ungdomarna upplevde att det var inte bara tur att de var där, utan såg det som en gåva av Gud, och en stor välsignelse. Vi vill tro att det som såtts i deras hjärtan skall bära god frukt. Efter lägret uttryckte alla en stor tacksamhet till Gud för tiden på lägret sommaren 2017. Så här uttryckte sig Lena från Mogilev: The strong presence of God and the feeling of His love can not be expressed in words!!! Every day we had a wonderful service, listing to the Word and worship. It was a blessed time!!! Refreshing morning exercises, of course, memorable evenings, and all this was accompanied by a wonderful scenery! Every day the atmosphere of God’s love and unity was felt. Översättning Guds starka närvaro och känslan av Hans kärlek kan inte uttryckas i ord!!! Varje dag hade vi en underbar gudstjänst med predikan och lovprisning. Det var en välsignad tid!!! Uppfriskande morgonövningar, naturligtvis minnesvärda kvällar, och allt detta i en underbar miljö! Varje dag kändes atmosfären av Guds kärlek och enhet.

Å församlingen “World of life” i Mogilevs vägnar vill alla ledare och ungdomar säga TACK SÅ VÄLDIGT MYCKET alla bröder och systrar i Sverige för ekonomisk hjälp och förbön. Gud välsigne er kära vänner.

22

Förlåt vår synd och skuld och gör oss till din egendom. 2 Mos 34:9


September - November 2017

23


HELHJÄRTAT FÖR ROMERNA Focus Business School för ett förändrat Rumänien

Lördag 14/10 • kl 1800 • Missionskyrkan Målsryd

Lennart Eriksson

från Hoppets Stjärna Lennart har varit i Rumänien otaliga gånger och har även tilldelats den högsta civila utmärkelse Rumänska staten delar ut. Lennart visar film och berättar om det samhällsförvandlande arbete som bedrivs. Under kvällen ges även möjlighet att stödja arbetet Focus Business School i Rumänien. Fika serveras med möjlighet till gemenskap och nya möten.

Joy Unit från Öckerö

bjuder på sång och musik!

hoppets stjärna star of hope


VILL DU OCKSÅ SPONSRA VÅR FÖRSAMLING & SYNAS HÄR? KONTAKTA LARS-OLA R ­ YDBERG TEL. 033 - 25 69 00

Vi skräddarsyr ditt solskydd både in och utvändigt, välkommen till vår butik! Borås Markis Service AB Djupedalvägen 5, 507 71 Gånghester

Tel: 033-25 63 80 Fax: 033-25 60 60 torbjorn@borasmarkis.se

Gårdsbutik • Café • Köttbod www.skaftingsbacka.se Öppettider: Tors-Fre 15-19, Lör 11-15


B E G R AV N I N G S B Y R Å BORÅS Södra Kyrkogatan 37, Tel 033-22 57 00 ULRICEHAMN Prästgårdsgatan 1, Tel 0321-262 50 Du har alltid möjlighet att komma i kontakt med oss, ring vår jourtelefon 020-22 57 00

BYXAN FRÅN RYDBERGS

Gulf Gånghester Öppettider: Stora vägen 1 Vardagar 06.30-21.00 507 71 Gånghester Lör-Sön 09.00-21.00 Tel. 033-25 61 60

26

Förlåt vår synd och skuld och gör oss till din egendom. 2 Mos 34:9


tage johansson bil ab omsorg om dig och din bil

HJÄRTAT 033 - 25 60 62

beställ på tel.

Öppet 8-21 alla dagar

033 - 23 66 70 Svenljungavägen 13 516 77 Målsryd

September - November 2017

27


Vill Du stödja oss? Ge en gåva till: Toarps Missionsförsamling: Bankgiro: 129-1491 eller bankkonto Swedbank: 8032-5 3414514-4 eller swisha till 123 652 50 67 Gåva till missionsarbete i andra länder: Då går det bra att använda Bankgirot 129-1491 eller bankkonto Swedbank 8032-5 3188480-2 eller swisha till 123 652 50 67 Märk med: Mission, och namnet på missionsprojektet du vill stödja. Projekten finns på Missionssidan i detta blad. Ungdomsarbetet: equmenia Toarp bankgiro 5931-9343

Missionskyrkan Bråthultsvägen 6 516 77 Målsryd

SMU-gården Fageråsvägen 17 507 70 Gånghester

www.toarpsmissionskyrka.se

4-17  

Toarps Missionsförsamlings höstnummer

4-17  

Toarps Missionsförsamlings höstnummer

Advertisement