Page 1

TOARP December 2017 - Februari 2018


Innehåll

Pastorn har ordet

5–7

Kontakt

4

Mötesprogram

5–7

Varje vecka

8

Församlingsinfo

9

equmenia Scout

10

Söndagsklubben

11

Diverse kommande

12-16

Missionsinfo

18-21

Redaktionen Redaktion: Madelene Palmér och Sofia Björklund Grafisk formgivning: Kim Lillskog Omslagsfoto: pexels.com Du är välkommen med bidrag och tips till oss, maila redaktionen@toarpsmissionskyrka.se eller slå en signal till 073 736 4004. Manusstopp för nästa nummer är 10 febuari.

2

Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. Ps 119:105


Pastorn har ordet Jag är vägen!

N

är jag gick på kyrkogården på Allahelgona så tänkte jag inte bara på de mina som jag saknar, jag tänkte också på Klas Ingesson1. Jag gillade honom både som spelare och person. Jordnära och genuin. Det verkar vara den allmänna uppfattningen om honom. Det verkar som många ville att han inte bara ska försvinna, vara död. Hans vän Kenneth utryckte sig så här: “Klabbe, idag drog du. Har så svårt att tänka mig att du bara försvann så för mig drog du.” Han är inte ensam om att tycka att Klabbe ska finnas någonstans. Då har jag så svårt att förstå att så få inte mer på allvar överväger vem Jesus är och vad han erbjuder. Det eviga livet i en bättre värld som så många önskar en kär vän finns ju inom räckhåll i Jesus. Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Joh 14:6 Under Allahelgona helgen tänder vi så mycket ljus på våra älskades gravar och vi saknar dem. Tron på Jesus ger svar om det eviga hoppet. Nu närmar sig Julen och med den det fantastiska budskapet att Gud föddes som människa just för att besegra döden och ge oss ett evigt liv. Det är

kärleksbudskapet som är centrum i Julbudskapet. Ta tillfället i akt att själv reflektera över vad det innebär för oss. Du kanske har en djup tillit till att Jesus bär oss även på andra sidan döden. Eller så har du inte tidigare reflekterat så mycket på det hela. Då har du alla möjligheter att be till Jesus att han ska visa sig för dig. Du kan gå till någon av våra kyrkors alla gudstjänster och lyssna på vad Jesus har att erbjuda. För det vi önskar våra nära och kära som dör finns inom räckhåll!

1 Fotbollspelare som var med vid VM-bronset 1994 och tränade IF Elfsborg 2013 till sin bortgång i cancer. December 2017 - Februari 2018

HobbE

3


Kontakt HobbE Jonasson Pastor och föreståndare Djupadal Agnebo 507 71 Gånghester 0706 35 16 10 pastorn@toarpsmissionskyrka.se

Hans Classon Vice föreståndare

Fjällrosvägen 4 516 32 Dalsjöfors 0761 90 94 90 hans.e.classon@gmail.com

Lars-Ola Rydberg Församlingsadministratör Fageråsvägen 10 507 70 Gånghester 0705 25 64 33 larsolarydberg@gmail.com

För själavårdsamtal kontakta HobbE eller Hans, båda utbildade pastorer med tystnadsplikt.

Martin Neuman Församlingens ordförande

Alexander Hjertén Equmenia Toarp

Leif Klasson Församlingens kassör

Ulrika Hellström Equmenia Toarps kassör

Råslätt, Klinthamra 516 95 Målsryd 033 24 96 99 0705 24 96 99 neuman@telia.com

Skogsvägen 10 516 77 Målsryd 033 24 95 20 leif.erland@telia.com

4

Råslättsvägen 52 516 95 Målsryd 0733 27 28 21 equmenia@toarpsmissionskyrka.se

Ålegårdsgatan 322 431 50 Mölndal 0735 40 18 12

Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. Ps 119:105


Mötesprogram Håll utkik i predikoturen i BT på lördagar – planer kan ändras! Det är bön i andaktsrummet en halvtimme innan gudstjänsten börjar. Gudstjänster och samlingar hålls i Missionskyrkan Målsryd om inget annat anges.

December Söndag 3 dec 11:00

Söndag 17 dec 10:00

HobbE Jonasson talar, Josefine Svensson och John Hansfeldt sjunger, Birgitta Dahlqvist spelar, offer till och bön för Bulgarien Skolprojekt, Söndagsklubbsavslutning

Anna-Carin och Magnus Ryberg talar och sjunger, bön för Colombia

team 1 ansvarar

Julnattsgudstjänst

Söndag 3 dec 12:30

HobbE Jonasson talar, Fanny Wickstrand, Linnéa Lindwall och Emilia Gråhns spelar och sjunger

Adventsgudstjänst

Julbord

Söndag 10 dec

team 2 ansvarar

Julafton 24 dec 23:00

team 3 ansvarar

Lucia i SMU-gården med temat "Fördomar, drömmar och Gud" se sid 16

Julsånger

Annandag jul 26 dec 10:00 Gudstjänst

HobbE Jonasson talar, Josefine Svensson och John Hansfeldt sjungeroch spelar, Lars Nilsson spelar team 1 ansvarar

December 2017 - Februari 2018

5


Januari Nyårsdagen 1 jan 18:00

Ekum lovsång- och förbönsgudstjänst med Nattvard i Toarps Församlingshem Micko Sundstedt talar

Trettondag jul 6 jan 16:00 Jul- och Missionsinsamlingsfest

Bönesamlingar under böneveckan, se sid 14 Mån 15 jan 19:00 Rångedala Församlingshem Tis 16 jan 19:00 Bön i Gånghester Kyrka Ons 17 jan 19:00 Bön i Mikaels​ kapellet Dalsjöfors

Bön för Equmeniakyrkans mission i andra länder, se sid 21

Tors 18 jan 19:00 Bön i Missionskyrkan Målsryd

Söndag 14 jan 10:00

Fre 19 jan 18:00 - lör 20 jan 80:00 Bön i Församlingsgården Äspered

Missionskommittéen och Team 2 ansvarar

Gudstjänst

Patrik Alperud talar, Lovsångsteamet sjunger, bön för ungdomsledarna, Söndagsklubben team 3 ansvarar

Sön 21 jan 18:00 Församlingsgården Äspered, bön och lovsång, nattvard

Torsdag 25 jan 19:00

Bibelstudium i SMU-gården

Söndag 28 jan 11:30 Feel Go(o)d Day

Öppet Hus i SMU-gården, bön för Ryssland Business Coaching Se sid 17. team 4 ansvarar

Tisdag 30 januari 18:00 Carl-Erik Sahlberg i Gånghester Kyrka

6

Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. Ps 119:105


Februari Lördag 3 feb 18:00 Unga Vuxna-café

"Finns den rätte? Isf, har Gud något med det att göra?" HobbE Jonasson talar

Söndag 4 feb 10:00

Gudstjänst med Nattvard HobbE Jonasson talar, bön för spårarscout, Söndagsklubben

Sara Möller talar

Söndag 25 feb 11:30 Feel Go(o)d Day

Öppet Hus i SMU-gården, bön för Etiopien team 4 ansvarar

Se sid 17

team 1 ansvarar

Mars

Söndag 11 feb 10:00 Gudstjänst

Hans Gustafsson talar, insamling till Gideoniterna, bön för Focus Business School team 2 ansvarar

Söndag 11 feb-lördag 16 feb

Söndag 4 mar 10:00

Gudstjänst med Nattvard Bön för Scout, Söndagsklubben team 2 ansvarar

Sportlovsläger, se sid 12-13

Söndag 18 feb 18:00 Lovsångsgudstjänst

Med lägerdeltagare, HobbE Jonasson och Felicia Lallo, offer tll Equmenia, bön för Tonår team 3 ansvarar

Torsdag 22 feb kl 19:00

Bibelstudium i SMU-gården

Lördag 24 feb 18:00 Singelcafé

"En timme bön" Varmt välkommen på "En timme bön" måndagar 20:00-21:00 i Missionskyrkan i Målsryd. Du får väldigt gärna meddela om du har böneämnen till Camilla Davidson, bönämne kan också lämnas anonymt på hemsidan, under Församling. Telefon 0702 557763 e-post camilla.davidson@telia. com

December 2017 - Februari 2018

7


VARJE VECKA Bibelstudier

Är du intresserad av att vara med i en bibelstudiegrupp? Martin 0705 24 96 99

En timme bön

Missionskyrkan Måndagar 20.00-21.00 Camilla 0702 55 77 63

Spårarscout Gånghester SMU-gården Tisdagar 18-19 Lisa 0702 76 72 72

Målsryd Equmeniakyrkan Torsdagar 18-19 Stefan 0703 49 15 56

Innebandy

SMU-gården Onsdagar 19.00-21.00 Johan 0708 24 96 02

Volleyboll

Gånghester SMU-gården Söndagar 19.30-21.00 HobbE 0706 35 16 10

Tonår

Scout

Fredagar 19:30-02.00 Mikael 0705 21 46 65

Måndagar 18.00-19.30 Johan 0708 24 96 02 Du är mycket varmt välkommen till våra olika grupper. Har du några frågor eller vill veta mer? Slå en signal till respektive kontaktperson.

8

Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. Ps 119:105


Församlingsinfo Facebook Församlingen finns som offentlig grupp på Facebook med skiftande uppdateringfrekvens. Leta reda på EqumeniakyrkanToarp.

Uthyrning Det finns lite tider att hyra i hallen i SMU-gården. Välkommen att kontakta Patrik Falk på mail hyrasmu@gmail.com

Grovplanering Församlingen har en grovplanering av olika verksamhetsdelar, ex vis gudstjänstledare, talare och musikanter, kyrkvärdar osv. Den kan alla medlemmar får tillgång till att läsa genom att meddela Madelene Palmér via madelene. palmer@gmail.com. Den finns som en fil på Google Drive och för att komma åt den får man en länk till sin mailadress som man sedan kan lägga som genväg i sin webbläsare.

Medlemsintagning Marianne Fridén, Gånghester, har gått med i församlingen och vi hälsar henne varmt välkommen i gemenskapen!

TOARP

Toarps Missionsförsamling = Equmeniakyrkan Toarp Vid vårt senaste årsmöte i oktober bytte vi namn till  "Equmeniakyrkan Toarp" Equmeniakyrkan bildades 4 juni 2011 av de tre frikyrkosamfunden Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Babtistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Målsättningen är "En kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar dig, mig och världen" Ekumenik är strävan efter att uppnå enhet i tron på Kristus. December 2017 - Februari 2018

9


Toarp

Första helgen i oktober var det hajk. Hajken avslutades med gudtjänst i Missionskyrkan i Målsryd och ett 15-tal nya spårarscouter och scouter invigdes. Till våren blir det ett nytt tillfälle för invigning.


Välkommen till

Temat

I samband med gudstjänst i Missionskyrkan i Målsryd har vi samling, leker lekar, sjunger, pysslar mm. Barnen är under gudstjänt välkomna till nerevåningen även de söndagar vi inte träffas, att pyssla själva eller tillsammans med förälder. Vi träffas söndagen den…

…3 dec kl 11 avslutning

…18 mars kl 10

…4 feb kl 10

…22 april kl 10

…14 jan kl 10

…8 april kl 10

…20 maj avslutning

…4 mars kl 10

Temat för våren är Jesu liv Vid funderingar hör av dig till Anneli 0709 249699 eller Oskar 0709 172708. Hälsningar Ledarna Ps. Missa inte Glassparty den 28 januari och den 25 februari kl 14 på SMU-gården i samband med Feel Go(o)d Day i Gånghester!

December 2017 - Februari 2018

11


När? Söndag 11 februari till fredag 16 februari 2018 Var? Fossheim hotell, Hemsedal, Norge Pris: 2850kr Pris liftkort för alla dagar: Upp t.o.m. 17 år - 1 270 NOK 18 år och uppåt – 1 670 NOK

Vi öppnar anmälan den 20 november. Sista anmälan är den 21 december. Länk till anmälan hittar du på: www.toarpsmissionskyrka.se och på Equmenia Toarps Facebook. Toarps Equmenia är en kristen ungdomsorganisation. Anmälningsavgift är 400 kr. Ni är anmälda först då vi registrerat er anmälan på internet och anmälningsavgiften är insatt på vårt konto BG 5931-9343. Skriv för och efternamn och Hemsedal i meddelandefältet.

För att få åka med på resan måste du vara medlem i Toarps Equmenia för år 2018. Den avgiften på 100kr betalas in i samband med den totala lägerkostnaden senast 31/1 -18. Mat och boende med trevligt umgänge ingår i priset. Färdkost till och från Hemsedal ingår ej. Vi kommer att stanna på lämpligt hamburgerhak för att fylla på depåerna. Lägret är alkohol- och drogfritt. Först till kvarn gäller! Hoppas vi ses! Med varma hälsningar, Lägerledningen


Böne veckan Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i ca 75 länder. Den infaller varje år den 18-25 januari. Vi i Toarpsbygden håller bönesamlingar 15–21 jan i de olika kyrkorna. Gör allt för att den stad jag deporterat er till skall blomstra, och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång. Jer 29:7 Därför vill vi under böneveckans dagar be för våra samhällen, för varje plats' speciella behov, för hemmen, skola och barnomsorg, arbetsplatser, relationer, våra kyrkor och deras verksamhet. Vi tror att bönen är den starkaste kraft som kan förändra och förvandla Välkommen till kyrkorna på följande dagar och tider: Mån 15 kl 19.00 Rångedala kyrka Tis 16 kl 19.00 Gånghesters kyrka Ons 17 kl 19.00 Mikaelskapellet Tors 18 kl 19.00 Missionskyrkan Fre 19 kl 18 - Lör 20 kl 18 Bönedygn Församlingsgården Äspered Sön 21 kl 18.00 Församlingsgården Äspered, Bön och lovsång, nattvard Och om då mitt folk, som mitt namn är utropat över, ödmjukar sig och ber och söker sig till mig och lämnar sina onda vägar, då skall jag höra det i himlen och förlåta dem deras synd och bota deras land. 2 Krön 7:14 December 2017 - Februari 2018

13


Feel Go(o)d Day Sista söndagen från januari till april öppnar vi upp SMU-gården i Gånghester för Feel Go(o)d Day. En dag för att få känna puls, vila och Gud. Vi tror det är viktigt att ge utrymme att vårda helheten – till ande, kropp och själ! Under hela dagen erbjuder vi också samtalstid om du skulle vilja prata med någon under tystnadsplikt. Du är välkommen att komma och gå som du vill dessa dagar. Hoppas vi ses! Vårens datum är: 28 januari
 25 februari
 25 mars
 29 april Tiderna för dessa dagar är: 11.30–13.00 Tipspromenad för barn och vuxna. Start mellan 11.30 och 13.00 från SMU-gården. Sträckan går att gå med barnvagn. 12.30–14.00 Lunch 14.00–15.00 Glassparty för barnen 14.00–15.00 Seminarium 15.00–15.30 Fika 15.30–15.45 Kort avslutning där någon berättar om sin väg till tron på Jesus. Program för glassparty och seminarium kommer publiceras under december månad.


Missionsinformation Vintern 2017-2018 Missionsoffrande och insamlingsmål 2017-2018 Insamlingsmål 20172018

Projekt

1/9 15/11 2017

Kambodja Skolprojekt, Asian Hope Gunilla och Veasna Bun

9.000

Kongo Brazzaville, Gatubarn Equmeniakyrkan,

9.000

Colombia, Fängelsemission o Fotbollskola, Ankarstiftelsen Börje Erdtman

9.000

800

Etiopien, Hopp för barnen Björn Lènberg (Daniel Bredberg)

9.000

800

Apg 29, Mission, Lärjunga o Ledarskola, Equmeniakyrkan, Carl-Johan Sävinger

9.000

Bulgarien Hjälp till självhjälp för tiggare. TER Merja Söderberg

9.000

Mozambique, Hjälpsändningar med flyg, Mercy Air Camilla Davidson

9.000

Equmeniakyrkan centralt

18.000

Ryssland Business Coaching, Equmeniakyrkan Hans Davidsson, Torgny Veibäck

400

800 300

Indien, Skolstipendier Equmeniakyrkan, Focus Business School Camilla Davidson Vitryssland, Ungdomsläger TER

8.000

500

Church on wheels, Evangelisation bland MC-folk i Europa Ulf Mannebäck Equador Radiomission, Equmeniakyrkan

200

Ryssland, Fotbollsläger, Equmeniakyrkan Bengt Åkesson Kongo Microlån Lars-Ola Rydberg Autogiro centralt

7.000

Summa

16

3.800 Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. Ps 119:105


Ett hjälpprojekt i Bulgarien, byn Vidin som drivs i samarbete med Toarps församling och BAM - Bulgarien Aid Mission. Organisationen arbetar med att hjälpa människor genom olika projekt. Bla med syfte att hjälpa barn till fattiga romska familjer, där ibland föräldrarna är analfabeter, till skolgång. Barnen får ett mål mat, hjälp med läxor och att förbereda sig för kommande skoldag. Om pengarna räcker kan barnen även få möjlighet till musikundervisning, engelska och datakunskap. Genom projektet skapas även arbetstillfälle för några vuxna (chaufför, kokerska och lärare.) Vi samlar in pengar till detta på första advent, men det går bra att komma med bidrag under hela adventstiden, märk din gåva med ordet Bulgarien.

December 2017 - Februari 2018

17


UNDER HÖSTEN BESÖKTE VI Hindustani Covenant Church i Indien. Vi var bland annat med på pastorsordination. Där ordinerades bl.a. en kvinna från delstaten Orissa. Hennes familj hörde till de 70 000 som 2009 fördrevs från sina hem då det utbröt en stor förföljelse mot de kristna i delstaten. Hon kände en kallelse att bli pastor. Tack vare ett stipendium från Equmeniakyrkan kunde hon studera och nu fick vi vara med om hennes ordination. EN INTERVJU MED HENNE OCH MÅNGA ANDRA BERÄTTELSER från olika delar av världen fnns på vår hemsida. Alla dessa vittnar om ett rikt samarbete med kyrkor och organisationer i 30 länder. Tack vare det samarbetet kan människor utbilda sig till pastorer, församlingar grundas, samhällen utvecklas, fattiga barn gå i skola, människor få sjukvård och mycket mer. MEN DET BEHÖVS RESURSER. Genom din gåva kan vi fortsätta sprida evangeliet tillsammans med våra trossyskon i hela världen. Välkommen att delta i årets insamling till internationell mission! Lasse Svensson kyrkoledare

18

Gerard Willemsen chef för internationella enheten

Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. Ps 119:105


Missions- och Julfest 6 jan kl 16.00 i Missionskyrkan Offer till mission i andra länder Vi äter gröt tillsammans Välkommen till en givande eftermiddag!!

På Equmeniakyrkans hemsida finns många berättelser att ta del av och inspireras av. De pengar vi får att förvalta gör stor nytta när de ges vidare till andra, t ex genom Equmeniakyrkan. Gå in på www.equmeniakyrkan.se -> Vårt arbete -> Internationellt om du vill läsa mer. December 2017 - Februari 2018

19


JULMARKNADEN 2017

L

ördagen den 18 nov var det dags för årets Julmarknad i SMU-gården i Gånghester. En mängd härligt dukade marknadsbord välkomnade besökarna. Bland annat utbjöds hemlagade delikatesser, godis, hembakt bröd, hemgjord julkorv, vilka hade en strykande åtgång, liksom det goda fikat. Blommor, kransar, lotterier, spårascouternas talgbollar och grillkorven som såldes utanför entrén där man också kunde köpa ost med SMU-gårdsenblem. Storsäljaren var som vanligt de alltid populära Etonskjortorna. Tomten i sin släde var klart barnens favorit. Till Er alla som på olika sätt arbetat och bidragit till att julmarknaden kunnat genomföras vill vi rikta ett stort och varmt tack. Ett stort tack till alla besökare som handlat och på sätt bidragit till ett gott resultat som kommer att hjälpa oss i Equmeniakyrkan Toarp  och ungdomsorganisationen Equmenia Toarp att fortsätta arbetet för barn, ungdomar och vuxna i Toarpsbygden och via gemensam mission i andra länder göra Jesus Kristus känd och trodd.

20

Julmarknadskommittéen Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. Ps 119:105


VILL DU OCKSÅ SPONSRA VÅR FÖRSAMLING & SYNAS HÄR? KONTAKTA LARS-OLA R ­ YDBERG TEL. 033 - 25 69 00

Vi skräddarsyr ditt solskydd både in och utvändigt, välkommen till vår butik! Borås Markis Service AB Djupedalvägen 5, 507 71 Gånghester

Tel: 033-25 63 80 Fax: 033-25 60 60 torbjorn@borasmarkis.se

Gårdsbutik • Café • Köttbod www.skaftingsbacka.se Öppettider: Tors-Fre 15-19, Lör 11-15


B E G R AV N I N G S B Y R Å BORÅS Södra Kyrkogatan 37, Tel 033-22 57 00 ULRICEHAMN Prästgårdsgatan 1, Tel 0321-262 50 Du har alltid möjlighet att komma i kontakt med oss, ring vår jourtelefon 020-22 57 00

BYXAN FRÅN RYDBERGS

Gulf Gånghester Öppettider: Stora vägen 1 Vardagar 06.30-21.00 507 71 Gånghester Lör-Sön 09.00-21.00 Tel. 033-25 61 60


tage johansson bil ab omsorg om dig och din bil

HJÄRTAT 033 - 25 60 62

beställ på tel.

Öppet 8-21 alla dagar

033 - 23 66 70 Svenljungavägen 13 516 77 Målsryd

December 2017 - Februari 2018

23


TOARP

Vill Du stödja oss? Ge en gåva till: Equmeniakyrkan Toarp: Bankgiro: 129-1491 eller bankkonto Swedbank: 8032-5 3414514-4 eller swisha till 123 652 50 67 Gåva till missionsarbete i andra länder: Då går det bra att använda Bankgirot 129-1491 eller bankkonto Swedbank 8032-5 3414514-4 eller swisha till 123 652 50 67 Märk med: Mission, och namnet på missionsprojektet du vill stödja. Projekten finns på Missionssidan i detta blad. Ungdomsarbetet equmenia Toarp bankgiro 5931-9343

Missionskyrkan Bråthultsvägen 6 516 77 Målsryd

SMU-gården Fageråsvägen 17 507 70 Gånghester

www.equmeniakyrkantoarp.se

Församlingsblad 1-18  

Equmeniakyrkan Toarps församlingsblad, 18-1

Församlingsblad 1-18  

Equmeniakyrkan Toarps församlingsblad, 18-1

Advertisement