Page 33

Artykuł partnerski

m a d e i n ś w i ę to k r z y s k i e

33

Uczą z pasją i rozwijają potencjał regionu tekst: Piotr Szczepański

Szkoły dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego są ważnym elementem systemu edukacji województwa świętokrzyskiego. Tylko w ostatnich 25 latach ukończyło je blisko 40 tys. osób, wzmacniając potencjał gospodarczy regionu. Świętokrzyskie stale potrzebuje nowych specjalistów i fachowców. W ZDZ tradycyjne zamiłowanie do jakości i rzetelności kształcenia łączy się z nowoczesnością i odpowiedzialnością. Indywidualna opieka słuchacza Wszystko zaczyna się podczas pierwszej wizyty w sekretariacie szkoły. Tutaj każdy otrzymuje pełną informację nie tylko o kierunkach nauczania w szkole policealnej czy na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub w liceum ogólnokształcącym, ale wyznacza się przyszłą ścieżkę edukacyjną słuchacza do jego potrzeb zawodowych i otacza go indywidualną opieką. Jest to szczególnie ważne, bowiem wiele osób, które chcą się uczyć, nie nadąża za nieustannymi zmianami w oświacie, gubi się w gąszczu przepisów i często rezygnuje z kształcenia lub odkłada ten moment na później. Profesjonalne pracownie zawodowe Nie da się rzetelnie wykształcić specjalisty, bazując jedynie na wiedzy książkowej i wykładach. To oczywiste stwierdzenie, często pomijane jest przy wyborze szkoły. Warto wcześniej sprawdzić warunki, w jakich prowadzona będzie nauka, czy pracownie są wyposażone w odpowiedni sprzęt. To pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy nauka w wybranej szkole przyniesie nam oczekiwane korzyści. Kształcenie w warunkach rzeczywistych Współcześnie nawet edukacja w profesjonalnie wyposażonych pracowniach zawodowych nie jest jeszcze gwarancją sukcesu. Nic bowiem nie zastąpi rzetelnej praktyki zawodowej, prowadzonej w warunkach realnych, w prawdziwych, funkcjonujących zakładach pracy. Tego problemu nie mają Szkoły ZDZ, które dzięki licznym porozumieniom z zakładami pracy i placówkami opieki medycznej, sku-

tecznie pomagają słuchaczom w zorganizowaniu praktyk zawodowych. Dzięki temu uczestnicy zajęć mogą sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce i zaraz po ukończeniu kształcenia podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Wiodące kierunki Uczyć można w wielu kierunkach, jednak ważne jest to, aby kształcić fachowców potrzebnych regionalnej gospodarce. Szkoły ZDZ kładą duży nacisk na to, by ich absolwenci mieli szansę na znalezienie lepszej pracy lub awans. Dlatego wśród popularnych kierunków znajdują się: technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, rachunkowości, usług kosmetycznych lub technik weterynarii. Popularne zawody medyczne W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszą się kierunki związane z ochroną zdrowia: terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny i masażysta. Społeczeństwo się starzeje, więc wykształceni w tej dziedzinie specjaliści będą w regionie szczególnie poszukiwani. Nauka blisko ludzi Aby rozpocząć naukę na dobrym poziomie, nie trzeba przyjeżdżać do Kielc, gdzie ZDZ ma swoją siedzibę. Szkoły dla dorosłych znajdują się bowiem aż w 14 miastach. ZDZ stworzył najbardziej rozbudowaną sieć placówek edukacyjnych w województwie świętokrzyskim. Dzięki temu każdy, kto chce się uczyć w dobrej szkole, znajdzie ją blisko siebie. Bezpłatne kursy unijne Dobrze wspomnieć, że w placówkach ZDZ w województwie świętokrzyskim realizowane są bezpłatne kursy finansowane ze środków Unii Europejskiej. Warto ich szukać i wybierać, bo zdobyte za darmo dodatkowe umiejętności z pewnością zwiększają szanse na sprawne poruszanie się po współczesnym rynku pracy.

Dowiedz się więcej o szkołach ZDZ www.zdz.kielce.pl

Made in Świętokrzyskie #12  

„Made in Świętokrzyskie” – pierwszy w regionie bezpłatny magazyn lifestylowy – to nieoczywiste miejsca, niebanalne historie i nietuzinkowe p...

Made in Świętokrzyskie #12  

„Made in Świętokrzyskie” – pierwszy w regionie bezpłatny magazyn lifestylowy – to nieoczywiste miejsca, niebanalne historie i nietuzinkowe p...

Advertisement