Made-in-Europe Solutions Magazine november 2021

Page 20

Betrouwbaar precisie verspanen Eén keer een nauwkeurig werkstuk bewerken is niet zo lastig. Waar het tegenwoordig om gaat, is betrouwbaar nauwkeurig precisieonderdelen maken, zodat het eerste deel dezelfde nauwkeurigheid heeft als het honderdste. Proceszekerheid, dat is wat de industrie vraagt, zegt Oliver Gossel, sales manager bij Röders TEC. “Een betrouwbaar proces waarin je 7 dagen in de week precisieonderdelen maakt.”

INTERVIEW

Röders staat in de markt bekend om

dezelfde nauwkeurigheid maken wel.

de ultranauwkeurige bewerkingen.

Daar werken we aan.”

Wie naar bijvoorbeeld de

Röders TEC ziet de vraag verschuiven naar betrouwbare processen voor 24/7 precisie productie

ontwikkelingen in de

Waar zit het potentieel om met de

halfgeleiderindustrie kijkt, ziet de

huidige Röders machines dit te

eisen steeds verder toenemen.

bereiken?

Stoten we niet op de grenzen van

Oliver Gossel: “Het gaat dan om

wat met een HSC-machine nog

processtabiliteit: zorg dat je geen

haalbaar is?

thermische drift van de machine hebt,

Oliver Gossel: “Tien jaar geleden stootten

geen nulpunten verliest, gereedschap

we ook al op grenzen, deze worden

meten in de machine, weten wat de

telkens verschoven. Maar het klopt dat

standtijd van de gereedschappen is, het

als je 1 µm nauwkeurig bewerkt, je niet

meten van de werkstukken zelf. Daar zien

nog veel meer kunt verwachten.

wij bij Röders nog veel

Betrouwbaarheid, proceszekerheid, dat

ontwikkelpotentieel.”

zijn de thema’s op dit moment. Eén keer een nauwkeurig product maken is niet zo

Is er nieuws te melden op dit vlak?

moeilijk, 7 dagen in de week producten in

Oliver Gossel: “Op de EMO hebben we een draadloze ultrasoon meettaster gepresenteerd, dat is nieuw. Tot nog toe

Precisie en kosten zijn de trefwoorden in de ontwikkeling bij Röders TEC

hadden we een bedrade taster. Als je echter 5-assig coördinatenslijpen in de machine toepast, is zo’n kabel hinderlijk omdat je niet overal bij komt. Daarom hebben we een draadloze taster

SOLUTIONS MAGAZINE 4/2021 - 20 -


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.