Issuu on Google+

Big data: grondstoffen e van de 21 eeuw Wat kun je nu met Industrie 4.0 in de verspaning? Het buzzwoord dat de Duitse machinebouwers in hun greep houdt, lijkt heel nieuwe mogelijkheden te scheppen. Kansen voor machinebouwers om hun producten sneller en beter te ontwikkelen; kansen voor de gebruikers die makkelijker het maximale uit de machines kunnen halen. Big data zijn de grondstoffen van de 21e eeuw, zo verwoordde Werner Struth, ceo van Robert Bosch, het op het AWK 2014.

M

stuk voorzichtiger dan menig marketingmanager. “Marketingmensen labelen nu al Industrie 4.0 op hun producten. Ik denk dat het realisomenteel maakt het aandeel

tisch is te denken dat we in 2035 Industrie 4.0

IT en automatisering ongeveer 30 procent van

volledig hebben uitgerold�, zegt Lindner, die

de productiekosten van een machine uit. Dat

over dit onderwerp een keynote lezing verzorg-

gaat met de opmars van Industrie 4.0 - of The

de op het Aachener Werkzeugmaschinen Kollo-

Internet of Things voor de Angelsaksische lan-

quium 2014.

den - toenemen naar 40 procent. Deze ontwikkeling gaat productielogica op zijn kop zetten, verwacht Thomas Lindner, oud-president van de VDMA in Duitsland en tegenwoordig weer

Zelfbewakende machine

de baas van een middelgroot machinebouwbe- Zolang hoeft het misschien niet te duren, dendrijf (Groz-Beckert KG). Hij is overigens wel een ken sommige fabrikanten van gereedschapmaMade-in-Europe.nu digimagazine september 2014

12


Made-in-Europe september 2014