__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 52

3D-printen in een hogere versnelling De fabrikanten van 3D-printers schakelen naar een hogere versnelling. De meest spraakmakende aankondiging komt van HP, dat nieuw in de 3D-wereld is en meteen belooft de concurrentie zowel op het vlak van snelheid, eigenschappen als kosten voorbij te streven.

H

sen de virtuele en reële wereld te slechten. HP wil rondom het thema 3D-printen een heel eigen ecosysteem bouwen. P heeft onlangs de strategie ont-

huld die de grootste 2D-printerfabrikant ter wereld een leidende positie moet geven in de wereld van 3D-printen. Want dat willen de Ameri-

Nieuwe designregels

kanen. Ze gaan dat langs twee wegen proberen. Allereerst Sprout by HP. HP wil naar een heel De HP Multi Jet Fusion technologie belooft de

andere manier toe hoe we producten ontwer-

tekortkomingen van de huidige additive manu-

pen en maken. Daarom combineert de printer-

facturing technieken weg te werken. Dat bete-

en PC-fabrikant een computer, camera, scanner,

kent sneller, kwalitatief beter en ook nog goed- diepte-sensor en een projector in één apparaat. koper dan de bestaande technieken. Daar voegt Daarmee kan de gebruiker een fysiek voorwerk HP aan toe Sprout by HP, een volledig nieuw

eenvoudig overbrengen naar de digitale werk-

computerplatform dat de basis moet zijn voor

omgeving. Simpelweg door het voor de PC te

heel nieuwe technieken. Dion Weisler, executive plaatsen, te scannen en naar de designsoftware vice president Printing & Personal Systems bij

over te brengen. Daarin kunnen meerdere men-

HP, noemt de combinatie van printer en soft-

sen, op verschillende plekken, gezamenlijk aan

ware de beslissende stap om de scheidslijn tus- het design werken. Door te kiezen voor een Made-in-Europe.nu digimagazine december 2014

52

Profile for Franc Coenen

Made-in-Europe digimagazine 5/2014  

Magazine over CNC-verspanen en 3D-printen. In deze editie: - ASML over verspanen versus 3D-printen - data driven manufacturing, de toekomst...

Made-in-Europe digimagazine 5/2014  

Magazine over CNC-verspanen en 3D-printen. In deze editie: - ASML over verspanen versus 3D-printen - data driven manufacturing, de toekomst...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded