Issuu on Google+

Uitbreiding met verticaal bewerkingscentrum en highspeed lineaire machine

Voor Doosan heeft de IMTS praktisch net zoveel betekenis als een EMO. Wat de EMO voor de Europese markt is, dat is de beurs in Chicago voor de NoordAmerikaanse. De machinebouwer pakte dan ook flink uit met een aantal premières die de week erna op de AMB in Stuttgart te zien waren. Hieronder twee wereldpremières: een verticaal bewerkingscentrum met vaste tafel en verplaatsbare kolom en een volledig lineair aangedreven bewerkingscentrum.

L

Doosan USA (inmiddels leidt hij de Europese vestiging van Doosan, red.) het samen. Het gaat om een verticaal bewerkingscentrum met vaste iefst 23 machines toonde Doosan op

tafel en een verplaatsbare kolom. De totale

de IMTS in Chicago. Dat aantal moet de ambi-

lengte van de tafel bedraagt 3000 mm. In de ta-

ties van Doosan om een wereldspeler te wor-

fel is een draaitafel geïntegreerd. De B-as zit in

den, onderstrepen. Het nieuwe verticaal bewer-

de zwenkbare spindel, zodat er 5-assig bewerkt

kingscentrum VCF850 LSR is één van de premiè- kan worden op de VCF 850. De spindel kan over res. Voor Doosan is dit een nieuw type machine, een bereik van +/- 110 graden draaien, wat gebouwd voor het bewerken van een uiteenlo-

compleetbewerken van veel componenten mo-

pend aantal werkstukken. Bij de ontwikkeling

gelijk maakt. Het feit dat de ontwikkelaars de

van de machine is met name gekeken naar de

olie- en gasindustrie als een van de doelmark-

vraag uit de luchtvaartindustrie en olie- en gas-

ten voor ogen hebben gehad, blijkt onder ande-

industrie, maar de machine kan eigenlijk zo ge-

re uit het ontwerp van de constructie van de

configureerd worden dat deze ook voor andere

machine. Het bed is uit één stuk gegoten van

industrieën geschikt is. "Deze machine opent

een speciale gietijzersoort (Meehanite) met

voor ons de deuren van nieuwe marktsegmen-

zware ribben geïntegreerd in het design voor

ten", vatte Henry (HyeongJoo) Kim, CEO van

een betere absorptie van trillingen. De ver uit

Made-in-Europe.nu digimagazine december 2014

38


Made-in-Europe digimagazine 5/2014