Issuu on Google+

ASML: halvering kosten 3D-printen noodzakelijk voor businesscase De kosten van 3D-printen van metaal is een van de grootste struikelblokken, die een brede invoering momenteel in de weg staan. Daarnaast schiet de resolutie tekort, is de oppervlaktekwaliteit te laag en moeten ook materialen als titanium grade 5 beschikbaar komen voor 3D-printen. Dat zijn de kritische kanttekeningen die Fred de Vreede, competenceleader AM bij ASML plaatst bij additive manufacturing. Toch zet de fabrikant van high tech machines voor de halfgeleiderindustrie in op de techniek voor de volgende generatie chipmachines.

A

aan met de huidige productietechnieken. Met

additive manufacturing kunnen de waferstages lichter worden gemaakt, stijver en het thermisch dditive manufacturing is niet nieuw

gedrag kan worden verbeterd, zo verwoordde

voor ASML. De chipmachinefabrikant is er al ja-

Fred de Vreede tijdens de masterclass Design

ren mee bezig. In de huidige machines zitten al

for Additive Manufacturing tijdens het 3D Prin-

de nodige onderdelen, vervaardigd met additive ting Event de redenen waarom het bedrijf sterk manufacturing. Toch begint het bedrijf nu pas

inzet op de nieuwe technologie. Ook voor ma-

naar buiten te treden en daagt toeleveranciers

nifolds, tot nog toe vaak van PEEK gemaakt, wil

uit de nieuwe technologie te onderzoeken. De

men de techniek inzetten. Want de kanalen in

reden: de versnelling van de waferstages (15G)

zo'n manifold kunnen dan vloeiender lopen, wat

en de positionering (300 keer per minuut op 2,5 minder verstorende krachten veroorzaakt. Bonamometer nauwkeurig) lopen tegen grenzen Made-in-Europe.nu digimagazine december 2014

vendien ziet ASML de kans om het design te 20


Made-in-Europe digimagazine 5/2014