Issuu on Google+

Amerikaanse machinebouwer wil 3D-printen van kunststof integreren in bewerkingscentra

M

dingen dragen eveneens bij aan stabiliteit en nauwkeurigheid. Het andere uitgangspunt, compacte afmetingen in verhouding tot het et de kotterbank, de

werkbereik, levert in de praktijk een relatief

HBMX55i, stapt Hurco in een voor de machine- compacte machine (6,6 bij 5,7 meter) op met bouwer nieuw marktsegment. Tot nog toe

een bereik van 1400 bij 1390 bij 1100 mm. De

heeft Hurco dit soort machines niet in het pro-

tafelafmetingen zijn 1120 bij 1250 mm met een

gramma gehad. Bij de ontwikkeling hebben

maximaal werkstukgewicht van 4000 kilogram.

twee zaken voorop gestaan: een maximaal be-

De kotterbank wordt gebouwd met een twee

reik van de kotterkop op een zo klein mogelijk

versnellingen tandwielkast, met een spin-

vloeroppervlak en een zo compleet mogelijke

delsnelheid in de lage versnelling tot 454 om-

machine bouwen.

wentelingen per minuut (1500 Nm koppel) en tot 2500 toeren in de hoge versnelling ( 412 Nm koppel). Hurco kiest ervoor om standaard ook deze machine te leveren met de Winmax-

Compact met groot bereik

besturing, die zowel dialoog- als ISO-

Om met dit laatste te beginnen: standaard

programmeren ondersteunt. Bijzonder aan de-

wordt de kotterbank geleverd met een 4e as in ze kotterbank is dat de machinebouwer stande tafel. Het gaat hier om een volwaardige NC- daard het Ultimotion-pakket meelevert. Deze draaitafel, dus niet alleen positioneren van het

softwarefunctie omvat een algoritme dat voort-

werkstuk maar ook contourbewerkingen. Door

durend de beweging van de spindel optimali-

een grote verplaatsing van de pinole (500 mm,

seert. Dit kan de besturing doen doordat tel-

W-as), kunnen de gereedschappen (HSK 50 op- kens 10.000 blokken vooruit wordt gekeken. Dit name) kort blijven wat de nauwkeurigheid tij-

leidt tot minder trillingen, dus betere opper-

dens het kotteren ten goede komt. Om deze

vlaktekwaliteit en uiteindelijk ook een kortere

nauwkeurigheid verder te verhogen, bouwt

bewerkingstijd. Hurco start de uitlevering van

Hurco de HBMX55i standaard met glaslinealen

deze nieuwe machine eerst in de VS, liet de fa-

in zowel de X-, Y- als Z-as. Geharde boxgelei-

brikant op de IMTS weten. De machine komt in

Made-in-Europe.nu digimagazine december 2014

16


Made-in-Europe digimagazine 5/2014