Page 12

Nederland ruikt kansen in de VS Ook vanuit Nederland wordt er naar de IMTS gekeken. Hembrug is al een van de vaste exposanten, ook dit jaar. Nieuw was een stand onder de vlag van het Nederlands consulaat in Chicago en de Koninklijke Metaalunie. Hieraan hebben enkele bedrijven deelgenomen, waaronder Van Hoorn Carbide en GeGe Machinebouw.

R

Staten volop kansen voor Nederlandse machinebouwers. Hier ligt een markt voor innovatieve machines. Maar ook de aerospace industrie ecent is echter ook een groep be- biedt kansen, net als automotive industrie die in

drijven van Brainport Industries naar Chicago

de VS uit het dal opkrabbelt. Vanuit het consu-

gereisd om naar de mogelijkheden op de Ame- laat zijn al contacten gelegd met onder andere rikaanse markt te kijken. Volgens Stephan van

de automotive campus in Helmond. “Nu kijken

de Wall, hoofd economische afdeling bij het

we ook naar advanced manufacturing, robotise-

Nederlands Consulaat Generaal in Chicago,

ring en de metaaltoelevering. Amerika is echt

biedt het Midden Westen van de Verenigde

een interessante markt als je innovatieve pro-

Hembrug is een van de vaste Nederlandse deelnemers aan de IMTS. Op de foto directeur Robert Nefkens (links) en applicatie engineer Bart Venhuis.

Made-in-Europe.nu digimagazine december 2014

Stephan van de Wall van het Nederlands consultaat in Chicago ziet volop kansen voor de Nederlandse industrie in Amerika.

12

Profile for Franc Coenen

Made-in-Europe digimagazine 5/2014  

Magazine over CNC-verspanen en 3D-printen. In deze editie: - ASML over verspanen versus 3D-printen - data driven manufacturing, de toekomst...

Made-in-Europe digimagazine 5/2014  

Magazine over CNC-verspanen en 3D-printen. In deze editie: - ASML over verspanen versus 3D-printen - data driven manufacturing, de toekomst...

Advertisement