Page 68

De supply chain voor 3D metaalprinten is nog steeds lang en complex. Die voor bepaalde consumentenproducten die mensen thuis zelf kunnen prin-

potentieel van de technologie kan echter wel snel-

schappen, gebruikt bij traditionele manieren

ler ontwikkeld worden, denkt de supply chain con-

van produceren, worden ingewisseld voor me-

sultant. In zijn eindrapport doet hij daarvoor ver-

taalpoeder. Dit heeft een positief effect op de

schillende aanbevelingen. Meer samenwerken bin-

warehousingkosten en de voorraad. Doordat

nen de hele keten is er één van. Daarnaast bepleit hij voor meer open source printers, ook als het om metaal gaat. “Dan kan de ontwikkeling veel sneller verlopen en kunnen materiaalproducenten, machinebouwers en gebruikers parameters beter afstem-

producten nu pas op aanvraag geproduceerd worden, vermindert ook het aantal niet verkochte producten. Het 3D metaalprinten zelf is echter dermate complex en kapitaalintensief

men en zal 3D printen sneller nauwkeuriger wor-

dat niet ieder bedrijf het zelf kan verzorgen of

den. Gebruikers en machinebouwers zouden meer

een printer in huis heeft staan. Dit zorgt voor

informatie uit moeten wisselen,” schrijft hij in zijn

meer supply chain complexiteit. Daarentegen

scriptie. Hij concludeert dat de markt voor 3D

zijn de logistieke effecten wel al zichtbaar bij

metaalprinten nu nog een kleine gesloten

bepaalde consumentenproducten die mensen

markt is. Er bestaan slechts een handvol aan-

thuis zelf kunnen 3D printen. Dan kan de logis-

bieders van machines, die zeer kostbaar zijn.

tieke keten veel korter zijn.

Ook de metaalpoedermarkt is nog gesloten.

Inbound warehousing verandert De consultant van Supply Value heeft ook naar

Lees een uitgebreider interview met Geert van der Vleuten op 3D Print Magazine

de logistieke effecten in de keten gekeken. Inbound logistics verandert door 3D printen. Grote blokken staal, mallen en andere gereed-

Made-in-Europe.nu digimagazine april 2015

68

Profile for Franc Coenen

Made in Europe digimagazine april 2015  

Nieuws en achtergronden voor de verspanende en 3D print industrie in de Benelux. In deze uitgave onder andere: - Chiron zet in op medische i...

Made in Europe digimagazine april 2015  

Nieuws en achtergronden voor de verspanende en 3D print industrie in de Benelux. In deze uitgave onder andere: - Chiron zet in op medische i...

Advertisement