Page 65

“In de toekomst download je een ontwerp en 3D print je het product zelf

W

ogen te knipperen. Artificiële intelligentie neemt gigantische proporties aan. "Vraag een robotlawyer bij een ongeluk wie aansprakelijk is en hij zoekt het ie dat zegt? Michio Kaku, een

Amerikaanse fysicus, wetenschapper, futuroloog,

hele internet door. Expertsystemen staan klaar, om de hoek als het ware. Ons leven wordt in 3 dimen-

maar ook een visionair die lastige wetenschap weet sies gedigitaliseerd. Mass customization gaat kote verpakken in begrijpelijke taal. Hij laat zijn pu-

men omdat alles in de cloud zit. 3D printen is al een

bliek een uur lang op het puntje van de stoel zitten

rage. In de toekomst download je het ontwerp en

en neemt het mee door een tijdreis tot ver in de

print je het zelf."

22e eeuw. Ondertussen klinkt tussen de regels door zijn boodschap helder door: zekerheden zijn er niet meer. En zonder het bij naam te noemen: het Internet of Things gaat onze samenleving op zijn kop zetten.

Fabriek van de toekomst Data mining, big data, dat is de toekomst. Daarmee slaan producenten terug, want ze hebben data, een enorm waardevolle schat. De verliezers in de ogen

Artificiële intelligentie "In 2020 kost een computerchip nog een cent.

van Michio Kaku: de tussenpersonen, agents, brokers. De fabriek van de toekomst zal in ieder geval 3D printen, voorspelt de wetenschappelijke futuro-

Computerpower is dan overal en nergens, net zoals loog. In economisch opzicht ontstaat er een mix nu elektriciteit overal en nergens is", aldus Michio

van massaproductie en kleinschalige, gepersonali-

Kaku, dit jaar keynotespreker op SolidWorks World. seerde productie, vooral dankzij 3D printen. In de Wat dat betekent? Je praat tegen een muur en een

nog verdere toekomst verwacht Kaku veel van na-

dokter antwoordt je. In plaats van Google Glass

notechnologie. De echte doorbraak daarvan duurt

dragen we contactlenzen die virtuele informatie op

volgens hem nog even. "Pas tegen het einde van de

de reële wereld projecteren. "Het leger gebruikt dat eeuw hebben we de holy grail ontdekt en kunnen al", merkt Kaku tussen neus en lippen door op. Een

we op nanoschaal assembleren." Dan kunnen we

transactie in de winkel ronden we af door met de

dupliceren wat de natuur nu al doet, is het grond-

65

Made-in-Europe.nu digimagazine april 2015

Profile for Franc Coenen

Made in Europe digimagazine april 2015  

Nieuws en achtergronden voor de verspanende en 3D print industrie in de Benelux. In deze uitgave onder andere: - Chiron zet in op medische i...

Made in Europe digimagazine april 2015  

Nieuws en achtergronden voor de verspanende en 3D print industrie in de Benelux. In deze uitgave onder andere: - Chiron zet in op medische i...

Advertisement