Page 51

tijd hogere oppervlakte- en vormnauwkeurigheden, simulatie maakt Mazak met de PC-versie. Met deze aldus Mazak. Een ander voorbeeld van het groeiend PC-versie wordt de machine virtueel naar de PC in belang van IT is de maintenancemode. De besturing de kantooromgeving gehaald. Eigenlijk levert Mahoudt per as bij hoeveel bewegingen er worden

zak min of meer een op zichzelf staand CAM-

gemaakt. Op basis daarvan geeft de besturing pre-

pakket. Doordat de rekenkracht van de PC groter is,

ventieve onderhoudsadviezen. Een derde voorbeeld verloopt een simulatie aanzienlijk sneller. Een 5is Intelligent Mazak Check, een nieuwe functie die

assig werkstuk met een programma van 109.260

de compensatie berekent als de spil niet loodrecht

blokken kan in minder dan 5 minuten gesimuleerd

op de tafel staat. Daardoor kan tot ĂŠĂŠnhonderdste

worden, waar vroeger een effectieve bewerkingstijd

millimeter maatafwijking worden gecompenseerd.

van 2 uur liefst 54 uur simulatie vergde. Eigenlijk

Voorwaarde is wel dat de machine goed uitgelijnd

zegt Mazak hiermee dat CAM-programmeren de

is. Daarna kan de operator deze cyclus zelf uitvoe-

voorkeur heeft. Zeker als je tegelijkertijd de machi-

ren voor een kritische bewerking of als check van

nes kunt bewaken.

de machine.

Besturing schuift op richting CAM De nieuwe Mazak CNC-besturing bevat verder

Mazak Benelux

nieuwe freesstrategieĂŤn, zoals je die al langere tijd in meerdere CAM-pakketten tegen komt. Ook is er een manier om in een ISO-programma met de nieuwe functie View Surf het programma te controleren op bewerkingen die merktekens in het werkstuk achterlaten. Dat kan als bij het finishen de beweging van een as 180 graden van richting verandert en de frees een fractie van een seconde stil staat. Als de aandrijving dus moet omkeren. Die punten kun je met de analysetool opspeuren voordat je gaat frezen en voor die punten je strategie aanpassen. De echte stap vooruit qua

51

Made-in-Europe.nu digimagazine april 2015

Profile for Franc Coenen

Made in Europe digimagazine april 2015  

Nieuws en achtergronden voor de verspanende en 3D print industrie in de Benelux. In deze uitgave onder andere: - Chiron zet in op medische i...

Made in Europe digimagazine april 2015  

Nieuws en achtergronden voor de verspanende en 3D print industrie in de Benelux. In deze uitgave onder andere: - Chiron zet in op medische i...

Advertisement