Page 50

et cetera. Verder kunnen vanaf het startscherm

een 3D model wil zien. Met name bij langere pro-

meerdere Mazak-machines met Smooth-besturing

gramma’s is het hierdoor gemakkelijker om bepaal-

die aan het netwerk zijn gekoppeld, worden ge-

de eenheden terug te vinden. Na het importeren

volgd. Mazak zoekt hiermee aansluiting bij de alge- van een Stepfile of parasolid, ziet de bediener mene trend om één operator meerdere machines te steeds het 3D model voor zich. laten bedienen. Terwijl hij aan één machine programmeert, kan hij de andere vanaf zijn scherm bewaken. In de Noord-Amerikaanse markt gaat Mazak hiermee nog een stap verder doordat daar alle ma-

Invloed software groeit

chines standaard zijn voorzien van het MTconnect

Mazak laat met de nieuwe besturing de invloed zien

protocol. Daarmee kun je zelfs vanaf tablet of

van IT-technologie. Bij 4- en 5-assig bewerken kun

smartphone de machines bewaken. In Europa doen

je bijvoorbeeld eenvoudig controleren wat het ef-

we het voorlopig met de fysieke koppeling aan het

fect is van wijzigingen in bepaalde parameterset-

bedrijfsnetwerk, zodat de machines vanaf de PC ge- tings, die de acceleratie en het afremmen van de volgd kunnen worden. Een andere stap naar een

machine beïnvloeden. Standaard zijn er 8 niveaus

vlottere programmering is dat de operator niet lan-

gedefinieerd, de operator kan daar nog 17 zelf ge-

ger hoeft te wisselen tussen twee schermen als hij

maakte niveaus aan toevoegen. Dat levert in kortere

Made-in-Europe.nu digimagazine april 2015

50

Profile for Franc Coenen

Made in Europe digimagazine april 2015  

Nieuws en achtergronden voor de verspanende en 3D print industrie in de Benelux. In deze uitgave onder andere: - Chiron zet in op medische i...

Made in Europe digimagazine april 2015  

Nieuws en achtergronden voor de verspanende en 3D print industrie in de Benelux. In deze uitgave onder andere: - Chiron zet in op medische i...

Advertisement