Page 45

Vink, gespecialiseerd in kunststof halffabrikaten, heeft een 3D print business unit opgericht. Hierbinnen wordt onder de naam XS2design een eigen filamentlijn aangeboden. Ook werkt Vink met partners aan de ontwikkeling van nieuwe filamenten.

rends van JB Ventures: “Behalve dat klanten 24 uur

dat niet alles kan.”

per dag een offerte willen, scheelt deze automatiseringsstap ons mankracht.” Via de website kan eenieder zijn model uploaden, een 3D printtech-

Productie kunststof 3D prints

niek kiezen, de eventuele afwerking van het pro-

Ook op het vlak van kunststoffen is 3D printen vol-

duct en dan een offerte krijgen. Van daaruit kan

wassen geworden en schuift de technologie in

online direct de order worden geplaatst. De eerste

hoog tempo op richting productie. Prodways

stap - de prijs vragen - kan anoniem; de tweede -

bouwt 3D printers die zowel het werkveld van ste-

de order - kan pas gedaan worden als je een ac-

reolithografie als DLP-technologie afdekken. De 3D

count hebt aangemaakt. Het systeem dat JB Ventu- printers belichten met 2 miljoen pixels per keer een res heeft ontwikkeld, geeft niet alleen inzicht in de

groot oppervlak, dat per laag wel uit een half mil-

prijs maar adviseert tevens. “Afhankelijk van het

jard pixels kan bestaan. Deze moving light techno-

product krijgt de klant een aantal productiemoge-

logie zoals Prodways de techniek bestempelt, leent

lijkheden te zien met voorbeelden, afhankelijk van

zich vanwege de snelheid en het groot werkbereik

de functies die de klant zoekt.” Op de achtergrond

voor toepassingen in de productie, aldus Bart Lefe-

wordt voordat een order in productie gaat, ook

rink, bij het Franse bedrijf verantwoordelijk voor de

nog een oogje in het zeil gehouden. Het servicebu- distributiekanalen in Europa, Midden-Oosten en reau uit Nijverdal wil deze online service ook gaan

Azië. Om 3D printen in de productie in te zetten,

uitbreiden naar freesdelen en vacuümgietstukken.

heb je machines nodig die snel zijn, een groot

“We krijgen positieve reacties en zien een stijgende bouwvolume hebben en een groot reservoir voor lijn in de opdrachten”, aldus Jorn Berends. De groei de vloeibare fotopolyperen voor lange productietijvan de vraag naar 3D print producten neemt echter den zonder onderbreking. Prodways is al volop acniet zo hard toe als eerder verwacht. “Men ontdekt 45

tief in de juwelen en biomedische industrie. Sinds Made-in-Europe.nu digimagazine april 2015

Profile for Franc Coenen

Made in Europe digimagazine april 2015  

Nieuws en achtergronden voor de verspanende en 3D print industrie in de Benelux. In deze uitgave onder andere: - Chiron zet in op medische i...

Made in Europe digimagazine april 2015  

Nieuws en achtergronden voor de verspanende en 3D print industrie in de Benelux. In deze uitgave onder andere: - Chiron zet in op medische i...

Advertisement