Page 30

voordelen die de onderzoekers in dit concept zien,

één operator 2.377 werkstukken (een toename van

is de grotere flexibiliteit. Doordat gemiddeld geno-

19%) en de bewerkingscel met twee operators 3.064

men de investeringen veel lager liggen, kun je een

werkstukken (een toename van 29%).

tijdelijke daling van het productievolume beter opvangen. Je hebt bovendien de mogelijkheid om een machine uit de cel te halen en elders in te zetten, als het volume blijvend afneemt. De Duitse onderzoe-

Vervolgonderzoek naar kwaliteitsaspect De onderzoekers zien in cel productie vooral voor-

kers zien ook een voordeel in het optimaliseren van delen als de orderstroom erg volatiel is. Ze gaan de de flow. De productiviteit van een cel wordt voor

komende tijd door met vervolgonderzoek, waarbij

een belangrijk deel bepaald door het aantal opera-

ze met name ook de aandacht vestigen op eenvou-

tors en het aantal shifts dat wordt gewerkt. In hun

dige automatiseringsconcepten voor de cel, het

onderzoeken komen ze tot een doorlooptijd bij

kwaliteitsaspect door de verschillende keren dat een

compleet bewerken van 35 minuten per product, in

werkstuk opgespannen moet worden en hoe je de

de cel met meerdere machines tot 10 minuten wat

verschillende machines kunt takten met elkaar. Ze

nog verder daalt naar 7 als je 2 operators inzet. De

denken wel dat een cel, bestaande uit standaard

kosten (exclusief materiaal) liggen bij het compleet

machines in combinatie met automatisering, een

bewerken op 3,95 euro per stuk, in de cel op 2,55

zinvol alternatief kan zijn voor complexe multitas-

euro. Verdubbel je de bezetting, dan nemen de kos- king machines. Cruciaal is wel een optimale bezetten toe naar 3,10 euro. Bij een capaciteitsvergelij-

ting van zowel de machines als de inzet van opera-

king uitgaande van 15 shifts voltooit de ‘alles-in-

tors.

één’ lijn 2.000 werkstukken, de bewerkingscel met

Meer informatie

PTW Darmstadt Haas Factory Outlet

Made-in-Europe.nu digimagazine april 2015

30

Profile for Franc Coenen

Made in Europe digimagazine april 2015  

Nieuws en achtergronden voor de verspanende en 3D print industrie in de Benelux. In deze uitgave onder andere: - Chiron zet in op medische i...

Made in Europe digimagazine april 2015  

Nieuws en achtergronden voor de verspanende en 3D print industrie in de Benelux. In deze uitgave onder andere: - Chiron zet in op medische i...

Advertisement