Page 2

Goede tijden in het vooruitzicht

Er breken goede tijden aan voor verspaners die willen investeren in nieuwe machines. Verschillende fabrikanten hebben aangekondigd in de Benelux te

Omslagfoto: Chiron

willen groeien. Ze zien kansen, ook al beseffen ze wel degelijk dat de Bene-

ziet in de medische

luxmarkt een verdringingsmarkt is. Dat betekent dus waar de ene fabrikant

industrie een interessante

marktaandeel wint, zal de ander marktaandeel verliezen. Benieuwd hoe de

groeimarkt. Onder andere

verhoudingen er over enkele jaren uitzien. Zeker is volgens mij wel, dat de

voor die sector is de

leverancier of fabrikant die een totaaloplossing biedt, dus inclusief ondersteu-

nieuwe FZ 08 MT Precisi-

ning na de aankoop, de beste papieren heeft.

on+ dan ook bedoeld, een aangepaste versie van het compacte bewer-

Wie zich goed wil voorbereiden op de investeringsmogelijkheden, moet 21

kingscentrum dat vorig

mei Verspanen 2020 bezoeken. Er zijn de laatste jaren in Nederland weinig

jaar op de AMB werd geïntroduceerd.

inhoudelijke evenementen georganiseerd voor de verspanende industrie. En dat terwijl deze sector voor grote uitdagingen staat. Daarom organiseert het Mikrocentrum dit jaar Verspanen 2020. Vanuit Made-in-Europe zijn we nauw betrokken geweest bij het programma. Dat schetst heel goed de thema’s die de verspaning de komende jaren zullen beïnvloeden. Zelfs als je niet direct wil investeren, is het programma de moeite waard. Ik heb de voorbije jaren menigeen horen klagen dat er niks meer georganiseerd wordt voor de verspanende industrie. Welnu, Verspanen 2020 is dé kans om deze trend met zijn allen te keren. Kom dus op 21 mei. Samen zorgen we dat verspanen op de kaart blijft staan. Ook over vijf jaar nog.

Veel leesplezier, Franc Coenen Made-in-Europe.nu digimagazine is een uitgave van VOF Franc Coenen Publiciteit en is onderdeel van het multimediaal concept Made-in-Europe.nu De website en het digimagazine richten zich op de verspanende en additive manufacturing industrie in de Benelux. Redactie: Franc Coenen, Schuttersdreef 72, 6181 DS Elsloo, T +31 46 4333 123. Advertenties: 54U Media, Vincent Span (v.span@54umedia.nl) & Harold Draaijer (h.draaijer@54umedia.nl), T +31 55 360 1060 © VOF Franc Coenen Publiciteit; delen van artikelen via internet mag mits bronvermelding en Made-in-Europe.nu digimagazine april 2015

2

Profile for Franc Coenen

Made in Europe digimagazine april 2015  

Nieuws en achtergronden voor de verspanende en 3D print industrie in de Benelux. In deze uitgave onder andere: - Chiron zet in op medische i...

Made in Europe digimagazine april 2015  

Nieuws en achtergronden voor de verspanende en 3D print industrie in de Benelux. In deze uitgave onder andere: - Chiron zet in op medische i...

Advertisement