Issuu on Google+

Reinheidseisen aan verspaande onderdelen alsmaar hoger reiniging in de productieomgeving te vereen-

software. De zeef komt direct in de stroming

voudigen.

van het spoelbad, zodat partikels die groter zijn dan een vooraf ingestelde waarde hier gefilterd worden. Met zelf ingestelde intervallen maakt

de camera een beeld van de zeef waarna de Optisch meten

software het aantal partikels en de grootte er-

Het ene systeem dat dit mogelijk kan maken, is van berekent en dit in tabelvorm weergeeft. het optisch meten van partikels in de reini-

Met dit PuriCheck systeem kan men dus ge-

gingsvloeistof. Het probleem van kans op fou-

makkelijker steeksproefgewijs gereinigde werk-

ten door de geringe vloeistofstroom heeft men stukken controleren. opgelost door de vloeistof te ontgassen. Tege-

lijkertijd houdt men de partikels in beweging,

PuriCheck op de markt

om te voorkomen dat ze samenklonteren. Zo kan men in enkele minuten tijd de vloeistof

Het PuriCheck systeem is inmiddels door het

analyseren en aan de hand hiervan een uit-

Duitse bedrijf Nägele Mechanik omgezet in een

spraak doen over de mate van reinheid van een

werkbaar apparaat, dat direct inzetbaar is voor

verspaand werkstuk.

de online bewaking van reinigingsinstallaties in de productieomgeving. De gebruiker ziet in tabelvorm direct hoeveel partikels van welke grootte in de vloeistof aanwezig zijn. Om online

Sensor

procesbewaking te realiseren, wordt een deel

De tweede oplossing hiervoor is een sensor die

van de reinigingsvloeistof via een bypass na de

direct aan de reinigingsinstallatie wordt gekop-

laatste reiniging naar het systeem geleid voor

peld. Dit PuriCheck sensorsysteem registreert in analyse. vooraf ingesteld intervallen de verontreinigingen. Het systeem bestaat verder uit een analysezeef met instelbare mazen, geĂŻntegreerde ca-

Meer informatie

meratechnologie en speciale beeldverwerkings- PuriCheck Made-in-Europe.nu digimagazine april 2014

54


Made in Europe digimagazine april 2014