Issuu on Google+

Als schoon niet voldoende is

Hoe schoon is schoon? Die vraag zullen verspanende bedrijven de komende jaren steeds vaker zichzelf moeten stellen. Produceren voor de high tech industrie stelt ook hoge eisen aan de reinheid van producten. In Duitsland groeit de interesse sterk, niet in de laatste plaats door het actieve Fachverband Industrielle Teilenreinigung (FIT).

D

eze werkgroep

De PuriCheck bewaakt online de reinheid.

het reinigingsproces moeten

gangspunten vastgelegd voor

waarborgen. Het accent hierin

zowel het reinigingsproces, de

ligt op de relatie tussen de

media die hiervoor worden ge-

reinheid van een onderdeel en

bruikt alsook voor de optimale

heeft vorig jaar nieuwe richtlij-

de procesparameters. FIT bena- inrichting van de installatie. FIT

nen opgesteld, die met name

dert het thema reiniging hierbij wil met de nieuwe richtlijnen

een bepaald kwaliteitsniveau in integraal. In de richtlijn zijn uit- eraan bijdragen dat niet alleen Made-in-Europe.nu digimagazine april 2014

52


Made in Europe digimagazine april 2014