3D Print magazine - september 2021

Page 38

FORMLABS HERHAALT MET FUSE 1 KUNSTJE VAN SLA-PRINTER

SLS PRINTEN DEMOCRATISEREN Formlabs geeft bedrijven met de nieuwe Fuse 1 een betrouwbare productietechnologie in handen. De SLS-printer van het Amerikaanse concern maakt ze minder afhankelijk van lange aanvoerlijnen, precies waar veel bedrijven naar op zoek zijn, zegt Stefan Holländer, directeur EMEA bij Formlabs. Betaalbaarheid en gebruiksgemak zijn het uitgangspunt geweest in de ontwikkeling.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.